MENÜ

Ramazan Özel
05 Mayıs 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 22. Bölüm

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Yirmi dördüncü gece / Geçmiş günahları da

00:01:00 Nesâî’nin / Birçok kaynakta / Ne buyuruyor / Bir an evvel günahlarımızdan kurtulup / Şikâyetimiz

00:02:00 Geçen gün Sa’lebe b. Abdurrahman / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem: “Bir şey istiyor musun?” / Koca İbnü Mes’ûd / Cennetle müjdelenmiş insanlar

00:03:00 Bizim yükümüz / Ramazan orucunu tutanların / İlk derslerde okudum / Kadr Gecesinde / Kim Kadr Gecesini ibâdetle geçirirse / İhlaslı olacak

00:04:00 Bu adam gece sabaha kadar / Bu yaygaraya lüzum yok / Kadr Gecesinde ibâdet yapacak / Geçmiş günahları / Beş vakit namaz aralarında da var / Belki binlerce de olabilir

00:05:00 Çok önemli bir şey var / Adam günah yapmamış / Bu sahih hadîs / Gelecek günahların affı / Gelecekte de ne günah işleyecekse / İbâdetle ihyâ nasîb olduysa / Seneye kadar kaç kişi ölür

00:06:00 Hangi günah kendisinden sâdır olacaksa / Yapacağı günah varsa / Her tevbe kabûl olmaz / Bu adam mahşere günahsız çıkıyor / Bundan büyük müjde olur mu?

00:07:00 Gelecek günahların / Tervîhu’l-kulûb / Diğer eserlerde / Otuz tâne amel çıkıyor / İslam’da otuz amel / Kadr Gecesine muvâfakat

00:08:00 Îmanlı öleceğine de garanti / Bu adam mürted olmayacaktır / Senelerce medresede talebe okutmuş / Görüyorsun, dinden nasıl çıkıyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şefaati var / İhvan kardeşlerin

00:09:00 Kendilerine yardım edenlere / Îmânını kurtardığı için / Sonra yine çıkıp cennete gireceği / Zikir yaptıktan sonra / Yetmiş yaşında biri / Hiçbir faydasını görmedim / Dinden / Kendimi emekli ettim dedi

00:10:00 Anladığım kadarıyla / Hemen hemen kırk beş sene / Dinle işim olmaz dedi / Ben izledim / Dinden dönme ve kâfir ölme tehlikesi / Baktığın zaman / Bu adam ölürken / Bersîsa

00:11:00 Büyük velî allâme / Haşr Sûresi’nde zikrediliyor / Gelecek günahların mağfiret olunması demek / Şu anda çok önemli gecelerdeyiz

00:12:00 Yedi kala / Üç kalalar olduğu zaman / Çift geceler de devreye giriyor / Dokuz kala yirminci gece ediyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem i’tikâfa girdi

00:13:00 Bizim gibi fukarâ adamlar / Bu gece önemli / Kur’an ne zaman indirildi? / Zebûr’un indirildiğini söylüyor / Ramazân-ı şerîf’te indirilmiş

00:14:00 Dolu rivâyet var / Kur’an, Ramazan’ın yirmi dördünde indirildi / Yirmi dördün gündüzü mü indirildi? / Halbuki çift gece / Çok kaynaklarda zikredilen

00:15:00 Enes b. Mâlik Radıyallâhu ‘Anh / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Akşam ezanı ile girecek / Güzel elbise giyinirdi / Yirmi dördüncü geceye kadar / Nâmahrem / Gıybet / Selef-i sâlihîn

00:16:00 Bir yerde bir şey bulaşmış olabilir / Günah işlemediğim elbiseler olsun / Cübbeleri, şalvarları da yok / Biraz bolluk olmuştur / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem döneminde bolluk yoktu / Hangi gece yapıyor bunu? / Bunu da

00:17:00 O da muhaddis adam / Yirmi beşinci gece / Hiç sorma / Yarın ki gece / Son Cuma gecesi / Tek gecelerde arayın / O da ayrı hadîsler / Ama bu gece tek gece değil diye / Kadr Gecesinin hayırlarından mahrûm olan

00:18:00 Yandım yakıldım diye / Kriptoda / Yatakta geçirenler / İbâdetsiz geçirenler / Ne kadar pişmân olacaklar / Bütün kardeşlerimiz arkadaşlarımız / Bu gecenin önemi / İbrâhîm Aleyhisselâm’ın sahîfeleri

00:19:00 Bu kadar kaynaklı olan bir şeyde / Hadîste müminlerin emîri / Gündüz geldiği için / Gökten gece / Birinci kat semâya / İnzâl: Toptan indiriliş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e

00:20:00 Yirmi dördün günü / Gündüz indirilmeye başlanması / Bitmez tükenmez kaynaklar var / İbnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ / Siz bunları / Yirmi dördüncü gecede

00:21:00 Bütün Ramazan ayının / Tümünün gecelerini / Bana daha sevimlidir / Daha iyi bilen olmaz / Yirmi dördüncü gece / Bütün ay ne demek / Bu da size / Aklınız varsa / Bir mânâ çıkarırsınız

00:22:00 Teheccüdü ihmâl etmeyin / Onun için önem arz ediyor / Yirmi dördüncü gecenin ihyâsı / Bu adama Allâh-ü Te’âlâ / Bu gecenin terâvîhıni kılana / Cehenneme hiç girmeden / Sana ne gerek

00:23:00 Sen ne diyorsun yâ / Üç türlü verilmek var / Kime defteri sağ tarafından verilirse / Amel defterimi okuyun / Fakirleri yetimleri arayıp kollamak / Hepsi dolu olmasa da / Hasenâtta bir fazla

00:24:00 Çünkü ben bu hesaba / Yakînen bilmiş idim / Ona göre çalışmıştım / Gelin gelin / Millet herkes kendi derdinde / Kendini düşünmekten / Anan olsa baban olsa / Tebrîk ederim yâ / Kafası sıkışık adam / Kendi defterinin

00:25:00 Cennetlik olduğunu garantiledi / Ben bu hesâba kavuşacağımı biliyordum / Nasıl olsa para vermiyorum ki / Bu yazılıyor / Sarı çizmeli Mehmet Ağa

00:26:00 Bir de babanın emekli maaşı var / İki bin beş yüz liralık bütçe / Pahalı pahalı meyveler / Ayva var nar var, yarı yarıya kâr var / Evinde kirâdaysa / Su parası gelecek / Doğalgaz

00:27:00 Halanı ara / Verirseler tabî / Döviz bile veren yok / Böyle bir hesap döner mi? / Kafasına sıkacak / Geçinemedim / Tasarruf yapamadın / Mesul olanların / İşçiye fazla maaş vermeyenlerin

00:28:00 Şu anda başka yolun yok / Bir ay geçmeden / Faturalar önüne gelir / Biri zekat verir / Bunlar da çok olan şeyler değil / Âhiret öyle değil ki / Başkasından alacağın / En nihâyetinde bu senin hesâbın / Denk bütçe yapacaksın

00:29:00 Parasını mutlakâ bana ödetecekler / Amel defterini al oku diyecekler / Ben bir daha melek tayin etmeyeceğim / Bu hesaplar önüne geldiğinde / En büyük karşılık

00:30:00 Ömrümüz kısa olduğu için / Af etmeye çâre / Yirmi dörtte miyim / Hesap senin / Ameller senin / Bunlar sizin amelleriniz / Benim burada size zulmüm var mı? / Cehenneme gözü bakarak gitmek

00:31:00 Ne ölmek var ne dirilmek var / Birkaç saatlik uyku için / Yarın ki mübârek gece / O gecelere yaparlar hâ / Şeytânî akıllar var tabî / İki saat izlemesi / Atıyorum ortaya bir şey / Allâh-ü Te’âlâ kimleri tercih edecek

00:32:00 Terâvîha karşı / İmtihan hikmetine binâen / Bu sefer adam / Bu tarakta bezi olmadığı için / Hafif terâvîhte / Ramazan bitmedi yâ / Cuma gecesi olduğu kesin / Kadr Gecesi olduğu kesin / Bunların hangisi terk edilebilir?

00:33:00 Yatmazsın / Ucunda dâire çıkacak / İş bulacağım / Aş arıyor adam / Yirmisini de verir / Dünyâya îmân etmiş / Yaşamam için zarûret

00:34:00 Bir Kadr Gecesini ihyâ ile / İhmâl edilecek bir şey midir? / Sabahı cemaatle kılarsın / Yirmi dördüncü gecenin terâvîhıni kılan / Ben bu hesaba kavuşacağımı / İki kere iki dört eder / İyi ameller kötü amellerin

00:35:00 Günah yapma ama / Bir güzel amel / Bir istiğfâr oku / O güzel amel o kötü ameli silsin / Ona göre iki / Hiç hesâba katmadıkları işler / İmam Gazâlî / Efendi Hazretlerimiz / İyi amel zannettiler

00:36:00 Konuştuğun çelişiyor mu? / Kıldığın namaz / İki secde arasında / Onu da ben sana söyledim / O zaman sana / Allah seni zâyî etsin denecek / Sen kıldığın namazı

00:37:00 Nâfile, farz, vâcib / Şartlarına riâyet etmedin / İçinde şartlar var / Ben kıldım olmaz ki / Kur’ân’a bakarsan / Ehl-i Sünnet’in kaynak eserlerine / Ramazan Ramazan arasını

00:38:00 Millete vaha atarsan / Kaç cüz okudun / Bu hareketlere girersen / Hepsi belli / Defterini sağ elinden alan / Gelin okuyun diyor / Bak defterini sağ elinden alan

00:39:00 Meyveleri onun ağzına girecek / Devşirme zahmeti çekmeyecek / Yiyin için / Her çanak yetmiş bin kişiyi / Şekeri yükseltmez / Yedim şimdi nasıl çıkartacağım derdi / Yapmış olduğunuz sâlih ameller

00:40:00 İç bakalım dünyâda içmeyen adam / Uykusuzluk çektiysen / Bunlar nefse ağır gelen işler / On lira isteme benden, buz gibi soğurum senden / Geçirdiğiniz günlerdeki / Terâvîh kolay iş değil / Behçet hastasıyım

00:41:00 Ama kılacağız / Çektiğiniz zahmet sebebiyle / Bu gece terâvîhı kıl / Çoğunun kaynağı yok / Çocuğumun düzelmesi için / Yirmi dört tâne yüzde yüz kabûl duâ / İsteklerimiz

00:42:00 Âmîn, Allâh’ın mührüdür / Duâ / Âhiret hayâtımızla ilgili / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ