MENÜ

Ramazan Özel
04 Mayıs 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 21. Bölüm

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Kerim AYDIN / Sevgi muhabbet Allah içindir

00:01:00 Duâ / Cumhur Hacı TEMELOĞLU / Tefsîr orada yazıldığı dönemde / Duâ

00:02:00 Duâ / Son yedi gece / Yirmi üçüncü gece

00:03:00 Yirmi üçün sabahında / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimiz sekiz Ramazan kadar / Terâvîhler / Birkaç farklı rivâyetBütün hayırlara nâil olur

00:04:00 Eşlerine yaklaşmaz / Vakitlerini geçirir / Günü de gecesi kadar / Hayırlı kaderler / Onlarla musâfaha / Îmanlı öleceğimizin temînâtı

00:05:00 On gecelerden yedi gece kaldı / Yirmi üçüncü gecenin / Kadr Gecesi / Hafif bir yağmur / Toprak olduğu için zemîn / Yumuşak toprağın / Secde yaptığında

00:06:00 Yirmi üçüncü gecede de / Kütüb-i Tis’a / Bu gece tek gece / Ben yine terâvîh ile ilgili / Telâş oluyor / Ben de ileri geçemiyorum

00:07:00 Nâfilelerdendir / Hanımı ile, çocukları ile / Hanımı müsâit olmayabilir / Temizliği vardır, işi vardır / Cemaat yapamıyoruz diye / Terâvîh sünneti müekkede olarak / Allah beni de muvaffak eylesin

00:08:00 Ben size sağlık ölçüsü olarak / Ayakta namaz kılabiliyorsanız / Tahliller ne derse desin / Oruç ağızlarınıza / Duâ

00:09:00 Duâ / İnsan eti ağırdır / Allah muhtâc etmesin / Duâ / İşte bu yirmi üçüncü / Ağrısı sancısı olan / Oturarak da kılınabilir / Baş hareketi ile de kılınabilir / Terâvîh kılamıyorum deme

00:10:00 Hareket engeli bulunanlar için diyorum / Bu mübârek gecede / Şu müjdeye bak / Ne kadar esirleri var / Mısır’da zulüm düzeni var / Gavurun hapishanesinde / Bunlarda da ne kadar / Mazlum olarak yatanlar var / Filistin’deki

00:11:00 Doğu Türkistan / Çin / Onlar tam esir / Benim imkânım olsa / Merhametli bir insanım / Ben elimden geleni / Neye patlarsa / Kim beni dinler? / Bir devlet öbür devlete ricâ ediyor

00:12:00 Fidye / Şî’a esir aldı / Kâsım Süleymânî / Müslümanların karılarına kızlarına / Zâlimi zâlime, kâfiri kâfire / Esir takasları oluyor

00:13:00 On binlerce vardır / Bunları para verip âzâd edip / Onlar zâten köle değil / Şu anda bile köleliğin devâm ettiği / Bu gece terâvîhı kılana / Bir de Allah ona / Köşk demedik / Şehrin içi

00:14:00 Londra’ya mı benzer? / Hangi güzel vilâyete / Cennet yâ bu / Bu kadar duâlara zikirlere / Şüphesiz inananlar / Dünyâlık bir menfaat

00:15:00 Bakıyorum kıpırdayan yok / Derginin sayfasını söylüyorum / Âhireti düşünenler / Ama dünyâ ile ilgili konularda / Nasıl o işe rağbet ediyorlar / Bu tehlikeli bir iştir / Dünyânın bir ucundan

00:16:00 Nakiller yapıyoruz / Dünyâya nasıl inanmışsa / Para gelince cebine hesabına / Millete özlemle bakıyor / Parasına / Ama âhiret meselelerine gelince / Ebedî hayâtın şuuruna varamadığı için / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bu meseleyi beyân ediyor

00:17:00 Dünkü derste onu anlattım / Müşterisi uyuyanı / Onu elde edinceye kadar / Bir şeyin peşinde olan / Cennet kadar / Herkes tâlibiyim diyor / Ateşten kaçan uyuyabilir mi?

00:18:00 Yılanı görüp de / Akrep geliyor / Ondan kaçıyorsun / Kurtulmaya bakar / Haramları bırakan yok / Kısa lafız, mânâ çok / Onlarca ders yapılabilir / Kendisi o kadar âhiret düşkünü

00:19:00 Mesûliyeti yok / Allâh-ü Te’âlâ ona azâb etmeyeceğine dâir / Câmilerde i’tikâf yasak / Birini bulaştırırsın / Bir odaya çekil

00:20:00 Kadr Gecesini ara / Günahların bağışlanması / Sevâbını sâdece Allah’tan umarak / Daha ne arıyorsun / Yirmi beşinci gece / Ramazan’ın son Cuma gecesi / Bir daha Cuma yok

00:21:00 Bir daha seneki Ramazan’a kadar / Bugün biraz / Torunum geldi / Size karşı da ciddiyetsizlik olur / Onu oyalayarak / Beş dakîka hakkınız geçti / Âişe Radıyallâhu ‘Anhâ / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:22:00 Âişe annemiz kadar / Ebû Hureyre / Abdullâh b. Ömer / Bu beyânı / Hepsinde var / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimiz / Son on gece

00:23:00 Aslında bu / Bugüne kaldı / Son on gece girdiği zaman / Alta bağladığımız şey / Endonezyalılar / Etekvârî / O zamanda böyle / Cübbenin içine giymek bakımından / Sahâbe zamânında / Kumaş bolluğu yok

00:24:00 O bakımdan / Şimdi ki şalvar, gömlek / Altına giydiği şey / Bunlar şimdi ne demek / Hanımlarına yaklaşmazdı / Kızları var / Fâtıme annemiz hâriç / Hazreti Ali Efendimiz

00:25:00 O kadar çok ibâdete kendini yorardı ki / Bunlar kıymetli aylar / Ama onlarda kendini o kadar ibadete / Kimsenin gücü yetmez / Kendi ibâdetlerine kıyâs ediyoruz

00:26:00 Son onunda ibâdet ettiği kadar / Fazla ibâdet yapmazdı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ilk yirmiyi / Biraz namaz biraz uyku / Gecenin bidâyetinde / Biraz daha yatar / Saatlerce olur mu / Bu mevsim

00:27:00 Tilâvet-i Kur’ân ile / Sen bir işe girişeceğin zaman / Bir işin ucundan tutan / Kolunu paçasını sıvar / İbâdete atılır / İki ezan / Akşam namazını kılar

00:28:00 İftar / Kırk beş dakîka sofrada duruyorsun / Hiç kılmayan da var / Hangi fazîletinden bahsedebiliriz / Bizim sofralarda / Peşine bilmem ne / Buzlu bilmem ne / On on beş dakîka

00:29:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Okuyacakları var / Onları yapıyor / Ondan sonra bir de gusül abdesti alıyor / Hangi zikri yapıyoruz / Yemek dediğin / Bir çorba / Akşama kadar oruç tutan / İftarda çok yiyen

00:30:00 Hem kalp yoruluyor / İftardan sonra yemek yemiş / Bu yükü nasıl çekecek / Yerine göre değişiyor / Bu kadar zaman açlıktan sonra / Mide zâten sıkışıyor / Çamaşır makinesinin / Çalışmıyor

00:31:00 Böğürmeler / Dönemiyor / Bütün sıkışıklık kalbe / Akıllı işi değil / Ben de çok akıllılardan sayılmam / Dertleşiyoruz / İki ezan arasında / Yatsıyı sahura çeviriyordu

00:32:00 Ramazan’ın son onunda / Medîne dönemine / Son on gününde / Terk etmedi / Yirmi gün / Vefât edeceğini

00:33:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in son on gecede uyumadığını / Ehl-i Beyt imamlarından / Gecenin tam yarısını / BU da güzel bir ma’lûmât / Bir gece hiç uyumadan / Ben bilmiyorum diyor / Âişe annemiz de olsa

00:34:00 Geceleri nöbete tâbî / Âişe annemizle evli olmadığı / On beş seneye yakın / Ben bilmiyorum / Az da olsa uyuduğu var / En mübârek gecede bile

00:35:00 Gözlerim uyur, kalbim uyumaz buyuruyor / Uyandıktan sonra / Hangi imam / Kılabilir / Uyuduktan sonra abdest alacak / Onun uykusu / Onun ahvâlini / Bir miktar / İmâm-ı Âzam

00:36:00 Kırk sene yatsının abdestini / Kur’an okurken / Sabaha kadar ibâdet etmek / Nerede? Hiç uyumadan ibâdet edecek / Namaza gücü yetiyorsa

00:37:00 Gece namazı / Bunlar zâten gece namazı / Gece uyuduktan sonra / Uykunun tadını aldıktan sonra / O uykuyu def etmek / Çok büyük paralar vaad edersen / İhsan Efendi / Efendi Hazretlerimiz / Hep gece falan ibâdet

00:38:00 Emr-i bi’l-ma’ruf’a / Seksenli yılları konuşuyorum / Sâlih bir zât idi / Ondan diye hatırlıyorum / Yüz lira / Bir ekmek alsa / Bir ekmekle

00:39:00 Aç olan bilir / Yüz lira vereyim sana / Efendi Hazretleri / Gece kalk / Yarın âhirette köşkün sayın olsun / Efendi Hazretlerinin derdi / İllâ seni de uyandıracak / Senin benim gibi değil ki

00:40:00 Gündüz bin rekat kılmaktansa / İki rekat / En kısa da olsa / İhlâs Sûresi / Kur’ân’ın üçte biri / Küt aşağı / O namazdan bahsetmiyorum

00:41:00 Hepsine sâhip ve mâlik olmandan / İzmir’i de kat / Seksen bir vilâyeti de kat / Kanada’yı da kat / Dağları, taşları, denizleri / Hepsini sana tapulasalar / İki rekat namaz nasîb olana

00:42:00 Bırakıp gidiyorlar / Yumruk gibi toprakların üzerine uzanıyor / Bütün dünyâ bâkî kalmaz / İnsanı kurtarmak bakımından / Sevap tarafına konacağı için / Bu kadar altın mâdenleri

00:43:00 Geceleyin kılınan / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Efendi Hazretleri çok okurdu bu hadîs-i şerîfi / Hucre-i se’âdetteki / Uyandırın! / Kendisi mescidde / Hucrelerin sâhibelerini

00:44:00 Çoluğum çocuğum / Dünyâda nice giyinmişler var / Âhirette açıkta kalacak / Buranın ni’meti / İbâdetle gecelerini ihyâ edersen

00:45:00 O ihtiyaçlar / Âhirette aç açık kalmamak için / Son on geceler / Bayram gecesi şevvalin gecesi / Kendi kârına çalışma / Telefon et, mesaj at / Yatağına yanaşmaması

00:46:00 Siz mescidlerde / Evine de gidemezsin / Hanımınla da cinsî münâsebete girmen / Oruçtan sonra / Hanımını câmi odasına / İmamın da imam odası varsa da / İ’tikâfa girdikten sonra

00:47:00 Geçmiş büyükler / Temizlik bakımından / Temîm-i Dârî / Kadr Gecesi olma ihtimâli / Ulu zâtlar / En güzel elbiselerini giyerler / Temizlik, süslenmek

00:48:00 O elbiseyi bir daha kullanmamak / Nakledilen sünnetlerden / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Savm-ı visâl / Ben sizin birinize benzemem / Vücudum kuvvetten düşmez / Herkesiz dayanacağı iş değil

00:49:00 Ölene kadar vücudundan çıkmayan / Son on gecelerde / Hafîf şeylerle açmak / Girdiği zaman / Oturdun sofraya / Yatsıya kalmış / Bir dert gelir / İ’tkâf ile meşgûl olurdu

00:50:00 Yarın da çok önemli / Çift gecelerden / O da yirmi dördüncü gece / Yirmi dört hakkında / İndirildiği sene / Yarın ki gece / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in son on gecelerdeki / Son kuvvetine kadar kullanması

00:51:00 Mutlaka bu gecelerden birinde / Âhiretmizi de mamur edelim / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ