MENÜ

Ramazan Özel
03 Mayıs 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 20. Bölüm

00:00:00 Epeydir, bir hafta / Belki gecelerce

00:01:00 Bir hafta bir şey kaldı / Bizim çok kazanmamız lâzım / En mühim duâyı yapmamız lâzım

00:02:00 Yirmi yedinci gece / Kuvvetlinin en kuvvetlisi olan geceler / Muhyiddîn-i ‘Arabî / En ümitli gece / Ebü’l-Hasenü’l-Harakânî

00:03:00 Tutturduğun zaman / Gün ona tâbî / Cuma / Çok önemli / Epeydir okudum size / Dört hasleti çok yapın

00:04:00 İki hasletle / Rabbinizi râzı edeceğiniz / Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına / Epey bir sohbetler yaptık / İki haslet daha var ki / Zerre kadar aklınız varsa

00:05:00 Âhirete çıkacağınıza / Ramazan’da çok yapın / Ama Ramazan’da çok isteyin / Allâh-ü Te’âlâ’dan cennetini çok isteyin / Bu zâten devamlı istenmesi gereken

00:06:00 Her an ölebilme ihtimâlimiz var / Nice insanlar trafik kazâsında

00:07:00 Entübede / Adam bir saat sonra entübe olmuş / Durum bu / Bizim de bir gün başımıza gelecek / Bu kaç kişiye nasîb oluyor

00:08:00 Acı çekmez, sıkıntı çekmez / Son sözü kelime-i tevhîd olan / Ânîden ölene / Şimdi biz bir Müslüman olarak / Cehennemden sığınmadan

00:09:00 Ben o duâyı yapmasam / Nasıl dersin yâ / Cehennemden berâet mi aldın / Aklın yoksa zâten mesul değilsin / Onun için Ramazân-ı şerîf’te / Mayıs sayısında

00:10:00 On gün, on iki gün / Büyük ihmâl ettiler / Uzun okunuşunda / O Allâh’ı râzı edeceğiniz / Uzununu söylüyor / Bunları çok yapın buyuruyor

00:11:00 O hep kalsın orada / Bundan kısası yok / Cenneti çok isteyin / Amel etmemiz lâzım

00:12:00 Cennetin de bizi istemesine / Bu kulunu benden muhâfaza eyle / Ne demek istiyorsun / Müstakil eseri var / Hazreti Enes / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:13:00 Çok yapın / Çoğun en azı üç / Arapça yapsan daha iyi / Cenneti üç kere isterse / Cennet dediğin yer / Eni göklerle yerler / Canlı değil

00:14:00 Her şeyin bir lisânı var / Yattığın yatak da tesbîh ediyor / Anlayamazsınız / Dır dır dır konuşsa / Efendi Hazretleri / Gavur lisanlarının / Kaba lisan

00:15:00 Ne kadar kibar / Öyle derdi / Adam İngilizce konuşsa / Lügat değişince / Siz anlamazsınız buyuruyor / Cennet dile gelecek / Her şey dile geliyor / İsteyerek veyâ istemeyerek

00:16:00 Ey göklerle yerler! / İkisi dediler / Nûh Aleyhisselâm / Nûh dedi ki / Rasûlüm dedi ki / Ağzıyla konuşuyor / Yerlerle gökler dediler ki

00:17:00 Biz seve seve senin emrine / Seve seve emrine âmâdeyiz / Bu kadar mesele var / Bir karınca dedi ki / Burada yadırganacak bir şey yok / Söz söylemeye / Güç vermiş / Ben meselâ

00:18:00 Beykoz’un sırtında Görele Mahallesinde / Ben bunu nereen söylüyorum / Ben kendi başıma / Namazdan sonra / Üç kere

00:19:00 Allah yapamaz dersen / Ben kalbimden cennet duâsı yapıyorum / Ama sana diyor ki / Böyle durursan / Zikir ve duâda / Ağzından çıkacak / Millet / Normalde gizli duâ

00:20:00 Allâh-ü Te’âlâ bu duâyı / Cennette alıcı var / Adada, denizaltında / Allâh-ü Te’âlâ için fark etmez / Cennete onu duyuruyor / Cennet diyor bunu / Sen bu kulunu cennete girdir

00:21:00 Kim cehennemden üç kere Allâh’a sığınırsa / Akşam sabah namazından sonra / Ey Allah! Ben ateşten sana sığınırım / Hangisi olsa olur

00:22:00 Bu sesi cehenneme bağlamış / İki kere desen demiyor bunu / Yorum katamam / Üç kere deyince cehennem duyuyor / Bende bunun bana girmesini istemiyorum / Cehennem sana duâ ediyor

00:23:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem inşâallâh demiyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem böyle bir meseleyi / Duâ etmeleri / Ancak Allah bilir / Kesinlikle cehennem duyuyor / Onun için Ramazân-ı şerîf’te cennet istemeyi / İbnü Hıbbân

00:24:00 O eserde de / Namazın sonunda da / Benim Kırk Hadîs kitabım var / Her hadîsi acâib şerh / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem nasıl Kur’an’dan / Kur’an’dan bir sûre öğretir gibi / İmamla yetiştin

00:25:00 Dört şeyden Allâh’a sığının / Cehennem azâbından sana sığınıyorum / Her selamdan önce / Farzlarda mutlaka okuyorum / Bu sünnet terk edilmiş / İmâm Tâvûs

00:26:00 Yemen’in en büyük müçtehidi / Namaz olmaz demiyorum / Bu duâyı okumadığı için / Deccâl’in fitnesinden

00:27:00 Bu sünnetlere ittibâ etsen / Telefonumda / Murat DEMİR’den gelen / Cennet isteme / Her namazdan sonra / Ümmü Habîbe

00:28:00 Ebû Süfyân Radıyallâhu ‘Anh’ın kızı kerimesi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hanımları ne duâ ediyor / Akşamın sünnetinden sonra / İlme meraktılar / Namaz kılıyorum / Meraklı yok

00:29:00 Cehennem tehlikesi / Siz yapmadan Müslümanlar olarak / İstememiş / Ondan sonra / Ümmü Habîbe annemiz / Benle berâber uzun yaşat

00:30:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdular ki / Ey hanımım / Kimse ecelinden daha fazla yaşamayacak / Taksîm edilmiş rızıklar / Vakti belli olan / Kesinleşmiş bir şeyler için

00:31:00 Allah bunlardan hiçbirinin vakti gelmeden önce / Ama vakti geldiği zaman aslâ geciktirmez / Ecel de vakti geldiyse / Keşke Allah’tan duâ ederken / Kabir azâbından kurtar diye / En kıymetli annemiz

00:32:00 Keremli rızıklar hazırladım diyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hanımına ne diyor / Daha fazîletli olurdu / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ya bizim / Kabir azâbından sığınmadan

00:33:00 Selamdan önce / Namazdan sonra / Biz bunu unutuyoruz / Daha üçüncü cildi basamadık / Bu hadîs orada geçecek / Bir kul namaz kıldığı zaman / Beş vakit namaz / Namazın sonunda cennet istemediyse

00:34:00 Dünyâdaki hasene / Âhirette de bize hasene / Âhiret güzelliklerinin / Çok tefsîri var da / Cehennemin ateşinin azâbından / Ama özellikle namazdan sonra / Çok daha güzel olur

00:35:00 Allah’tan da cennet istemediği zaman / Allah cennete idrâk vermiş / Papağan da konuşuyor / Taşları da konuşturuyor / Vay bu adama / Vay zavalli / Adam namaz kılmıyor / Sana niye yazık diyorum

00:36:00 Şimdi bunun Allah’tan cennetini istemesi / Cehennemden Allâh’a sığınmadığı zaman / Rabbenâ âtinâ okuyorsunuz yâ / Dört şeyden sığının / Sıbyân mekteplerinde bile

00:37:00 Yazık, zavalli adam / Benden sığınması lâzım değil miydi? / Sen ne iş yapıyorsun yâni / Cehennemden sığınmayı / Cehennemin kapıları açılır ama / Cennetin kapıları kapanır ama

00:38:00 Büyük muhaddis / Ebû Hureyre Radıyallâhu ‘Anh / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu ki / Bir kul yedi kere / Mutlaka cehennem dile gelir / Cehennem konuşuyor / Sen de onu benden kurtar

00:39:00 Bir kul yedi kere / Herhangi bir vakitte / Cehennemin dile gelmemesi / Değil ancak / Olursa mutlaka cehennem dile geliyor / Sen de yedi kere sığınırsan / Bu konularda kafamız çalışıyor mu? / Bu âhiret meselelerinde

00:40:00 Tavaf duâlarında / O da yanı / Cennete beni girdir / Mutlaka cennet dile gelir / Senin falan kulun / Yusuf oğlu Ahmet / Yedi kere cennet istediğin zaman

00:41:00 Cehennemden kurtarmayacağı adam / O adama duâ ettirir mi? / Senin adını niye söyletsin / Bunu benden kurtar / Cehennemden çok sığının / Demin de söyledim / Onu ben size çok okurdum

00:42:00 Zikir ehlini, duâ ehlini arıyorlar / Gündüz gece / Allâh-ü Te’âlâ / Ben bunu size çok okurdum / Aradığımızı bulduk / Toplandıkları zaman

00:43:00 Nûr yağdırırlar / İstiğfâr ederler / Zikir meclisi dağıldığı zaman / Allah o kullarının / Seni zikrediyorlar / O kullarım benden ne istiyorlar / Cennetimi görmüşler mi? / Görseydiler

00:44:00 Görmemişin çocuğu olmuş / Îmanlı oldukları için / Allâh-ü Te’âlâ buyuruyor / Neden sığınıyorlar bana / Cehennemimi görmüşler mi? / Cehennemden sığınmak bakımından / Kafalarını secdeden kaldırmadan

00:45:00 Biz şimdi cenneti görseydik / Söylüyorum / Kaç kere cennet istediniz / Şuurla, mânâsını düşünerek / Cennetimi gördüler mi diyor / Aslandan kaçar gibi kaçıyorsun / Zoru görsem / Yanacağız

00:46:00 Ya bir görselerdi / Görmemiş halleri ile / Bu kadar az sığınma / Sabah akşam virdleri / Daha ne yapıyorlar / Ramazan’da dört hasleti çok yapın / Siz şâhit olun ki / İstedikleri cenneti onlara verdim

00:47:00 Cemaatle toplaştığımız / Cennet istemeden / Duâ yapmadan / Ne istediler / Zikre katıldılar

00:48:00 Bir insan imam olup da / Cemaatle yapılan duâda / Üç kere en az söylüyorum / Duâ

00:49:00 Kimseyle dünyâ kelâmı konuşmadan / Her gün birileri ölüyor

00:50:00 Ortada ayrı bir durak yok / Arada boş bir dönem yok / Sabah namazından sonra söyleyen / Kılmayanı mevzûmuzun hâricinde

00:51:00 Cehennem dile gelecek / Zâten hadîs sahîh / Sabahtan sonra yedi kere / Akşama kadar öldüyse / Dünyâ kelâmı konuşmadan / İmsaktan evvel / Bizim sohbet yaptığımız

00:52:00 Bir gün de bizim olacak / Cehennemden civâr / Akşam namazından sonra / Seyyidü’l-istiğfâr / Üç dört satır bir şey / Cennete kesin gireceği Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Cehennem azâbını tahayyül ederek

00:53:00 Akşam söylediyse / Zâten cehennemden berâet alan / Zekeriya el-Buhârî / Akşam namazından sonra / Namaz biter bitmez / Akşamın sünnetinden evvel / Büyük muhaddis

00:54:00 Allah’tan cenneti çok isteyin / Ama özellikle Ramazan’da / Cennet isteme duâsı ile / Bu duâlar şefaat edecek âhirette / Allâh-ü Te’âlâ şâhit mâhi sormayacak / Şefaat: aracılık

00:55:00 Bunu Allâh-ü Te’âlâ kesin karar vermiş / Bir kul Allah’tan cenneti çok isterse / Cehennem dile geliyor / Ömrü boyu / Sen bunu benden koru / Cehennemden sığınma

00:56:00 Allah’tan cennet isteyecek yüzümüz mü var / Hasen-i Basrî / Amelsiz cennet istemek / Teheccüd vaktine kadar / Beni ateşten kurtar / Senden cennet istemeye nasıl / Ebu’s-Sahbâ / Sılatübnü Eşyem

00:57:00 Benim ümmetimden / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Yetmiş bin kişi / Benim gibi günahkar / Büyükler böyle / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor

00:58:00 Allah buyurdu ki / Ey benim meleklerim! / Kimi görürseniz / Ben ona cenneti verdim / Ey benim meleklerim! / Eğer o defterde cehennemden sığınma / Ben onu sığındırdım

00:59:00 ‘Atâ es-Sülemî / Sâdece cehennemden sığınırmış / Cennet isteyin diye emir var demiş / Yüzümüz yok diye / Cehennemden kurtarsa yeter demiş

01:00:00 Her günah var / Her şeyimiz noksan / Allah tabi beni cennete sokacak diyor / Ümmetimden Sıla isminde birisi olacak

01:01:00 Allâh’ın yüce zâtı hürmetine / Ebedî saadet ki / e Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e bir genç gelmişti / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de buyurdu / Yeğenim / Kardeşimin oğlu / Kıldığın zaman ne yapıyorsun?

01:02:00 Bir Fâtiha okuyorum / Çok duâ okuyorsun / Size de uyar / Sen dedi Fâtihaya devam / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ciltler dolusu / Mu’âz b. Cebel

01:03:00 Hepsi bunun etrâfından dolaşıyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i görmüşsün / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu / Oğlu duâ ederken / Bir adres veriyor / Sa’d b. Ebî Vakkâs / Ben Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den işittim / Benden sonra duâda aşırı giden

01:04:00 Bir hûrî istiyorsun / Bütün vücudunu tarif eder gibi / Duânın da bir usulü var / Cennete girdin de ne eksik kaldı / Canlar ne çekiyorsa / Bize Rasûlüllâh vasiyet etti

01:05:00 Hâfızalarında / Ey Allâh / Ben sana cehennemden sığınıyorum / İşte bu çok önem arz ediyor / Bu duâ size yeter / Bu duâarı ezberleyin / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ramazan Risâlesi

01:06:00 Doksan bir oldu / Üç yüz yetmişi açarsın / Cennet kendi ehlini arıyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem: “Cenneti çok anın / Bu dersin sonunda / Bunların son ikisi

01:07:00 İki büyük şeyi sakın unutmayın / Biri cennet biri cehennem / Son gayretinizi kullanarak

01:08:00 Cenneti isteyene / Sabah namazı hiç kaçırmaz / Ateşten kaçan uyuyamaz / Gece biraz / Yatsıyı kılmadan / Sen ateşten kaçmıyor musun? / Ama cenneti kazanmak

01:09:00 Alkol yasağı getirdiler / Alkol almamız lâzım / Şarapçıymışlar bunlar / On gün / İçki içme diyorsun / Nefsin istemediğini / Oynamayacaksın / Cennete gireceksin / Ama dünyâ

01:10:00 Nefis de sana diyor ki / Vur patlasın, çal oynasın / Her gün / Benden gençler, benden sağlamlar / Siz cennete çalışın / Duâ

01:11:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ