MENÜ

Ramazan Özel
14 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 2. Bölüm

00:00:00 Bu mübârek saatlerde / Oruçlular için

00:01:00 Nice kardeşlerimize bu fırsat nasîb olmadı / Rabbimiz bize fırsatlar verdi / Yarın âhirette pişmanlık var / Önlerindeki pişmanlık günlerinden / Kötüler bir pişman / İyiler niye iki kere pişmân olsun

00:02:00 Fâcir, fâsık / İyiler niye pişman / Kötüler gibi, herkes gibi / Namaz kılma vakitleri kaçtı / Kur’an hatmedecek imkân / Şu gece on rekat kılmıştım / Bir cüz okumuştum

00:03:00 İşler hükme bağlandı / O zaman çok büyük pişmanlıklar olacak / Hattâ çokları îman bile etmiyorlar / Gökleri yerleri yaratan / Yoktan vâr etti

00:04:00 Benim ki meselâ çalışmıyor / Benim de ciğerim çalışıyor / Herkesin üzerinde sayısız nimetleri var / Nasıl inkâr ederiz / Bizim pişmanlığımız daha büyük olur / Siz dinliyorsunuz / Binlerce, on binlerce

00:05:00 Kırk sene sohbetlerde bulunduk / Bizimle hiç bilmeyen bir olur mu? / İftar saatinde / Yetmiş kere en az / İstiğfâr / Âhirette pişmanlık kaçınılmaz / İki saat iki buçuk saat

00:06:00 Onun için sizler mutlaka bu dersleri / Ben Allâh’ın izniyle / Selmân Radıyallâhu ‘Anh / İmâm Rabbânî / İbnü Huzeyme / Ben de Hafız Münzirî’nin

00:07:00 Önce ne bileyim / Yarın da terhîb yaparız / Yarın inşâallâh / İnsanlar oruç tutuyorlar / Gıybete devâm ediyor / Kimisi gözleri / Şarkı türkü

00:08:00 Feleğe söven / Elfâz-ı küfür içerikli / Hürmetini muhâfaza / Bir teşvik, bir korkutma / Azap âyeti, müjde âyeti / Kendi kafamıza göre hareket etmeyelim

00:09:00 Şa’bân ayının son günüde / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Îmân etmeyen adama / İçki içmek de haram değil / Hiç sevâbı olmadığı için / Çok büyük bir ay / Şa’bân ayının son gününde / Mecbûren biz

00:10:00 İkinci günün orucunu / Önümüzde / Bereketlerle dolmuş taşmış / Erzâk bereketleri / Şeytanların bağlanması / Cennet kapılarının açılması / Ramazân-ı şerîfin bu özellikleri hakkında

00:11:00 Ramazân-ı şerifin bereketleri / Kendi içimizde hissediyoruz / Sıkıntılarım geçti / Şeytanların bağlanması / İçimizde kötülüğü emreden / Bizi kâfir etmeye çalışıyor

00:12:00 Merede: mârid demek / Ifrît / Bâzıları çok bulaşık / Musallat olur / Tehlike büyük / Ramazân-ı şerîf ayı girdiği zaman / Bu çok önemli bir şey / Şeytanların azgınları, cinlerin azgınları bağlanır

00:13:00 Genel mânâda / Yine canım içki içmek / Pandemi / Zinâya gidemez / Kapatılmanın çok faydaları var / Her yer kapalı olunca / Ne kadar mekruhları / Bulamıyorsa, bunları bulma imkânının azalması

00:14:00 Parasız zinâ etmiyor / Bâyi kapanmış / Paran var ama kumar oynattıkları yer basıldı / Engelleyici / Mevlâ seni muhâfaza ediyor / Bizi korusa / Bütün belâlar / Îtibarsızlıklar / Her belâ, korona dâhil

00:15:00 Dünyâda da günahsızlık / Kabirde de rahatlık / Mahşerde elli bin sene / İki rekatlık / Sırattan şimşek gibi / Günah yoksa, günah kefesi / Melekler seni kovmaz ki o zaman / Cennete hesapsız girmek

00:16:00 Zerre kadar îmânı olsa / Kömür gibi çıkıyorsun / Hayat ırmağına atıyorlar / Bir yanıp çıkmak / Demirleri eriten / Âhirette telâfîsi var / Ekmek fırınına bile

00:17:00 Sen hastaneye kavuşturulacaksın falan / Aylarca yıllarca inim inim inlersin / İnsan derisi kadar / İlk girenlerle berâber / Günah yükleri / Şeytanların bağlanması / Dans edemiyorlar

00:18:00 Öpüşemiyorlar / Bunlar hep İslam’da yasak olan şeyler / Eceli gelen ölüyor / Ecelden evvel ölüm yok / Köprüden atlasan / Herif panikten ölüyor / Her tarafından seksen kurşun / Dolu kurşun çıkarıyorlar

00:19:00 Adam sıyrıkla çıkmış / Çok büyük bir ezilme büzülme yok / Korona bahane / Ben o zaman / Maske de takmayayım / Sen ne bileceksin / Hasta oluyorsun / Ritim bozukluğu

00:20:00 Çünkü sağlık bozuluyor / Kurban olduğum Allâh’ım / Azgın ifritleri / Denizlere atarak / Ümmetimin oruçlarını / Evlere ocaklara gelemiyor

00:21:00 Şeytan adamın orucunu sağlam bırakır mı? / Tam oruçluyken / Başka zaman îtibar etmediği hanımını / İblis’in işi mi yok / Şeytan onlara / Şeytan onlara amellerini / Nice insan düşüyor buna

00:22:00 Oruçluyken / Başına şeytan vuruyor / İmtihan olsun diye / doğru amelden / Kur’an söylüyor bunları / Bunun önemi çok büyük / Bahânesi var / Adamın orucunu bozdurur / İftara kadar

00:23:00 Sevâbını iptâl ettiren / Çok bereketleri var / Bunun önemini / Ramazân-ı şerifi çok iyi değerlendirelim / Üç ayda bir cüz okuyamıyorsun / Terâvîh namazı / Dört rekat yatsının son sünneti

00:24:00 Ama sâir gecelerde / İsmailağa cemaati / Büyük bir ay / Fakir fukaraya / Kadr Gecesinin hayrından

00:25:00 Bilmiyorum ben / Bir şey bilmiyorum / Kadr Gecesini ilk gecede arayın / Son cumartesi sohbetinde / İlk gecesinin fazîletleri / Benim Ramazan kitabından

00:26:00 Üç aylardan evvel / Maddî kolaylık olsun diye / İlk gece kaçmış / Maddî menfaatin olan bir işte bunu yapar mısın? / İş bulmakla ilgili / Bu siteden iş arayanlara / Bedâva beleş

00:27:00 Nisan’dan itibaren / Nisan derler / Ben kaçırırım / Kafanı çalıştırıyorsun da / Âhiret yok mu zannediyorsun / Diz boyu nimetleri / Bu kadar / Şu arabam da olsa

00:28:00 Nemsiz yerde olsa / İki uçağın / Dünyâda böylesiniz / Yazlık kışlık / Hepimizin var yâni / Bunların çoğunu anlatamayacağım / Üç yüz üç yüz elli sayfa / Ramazan kitabını

00:29:00 İlk gece Kadr Gecesi olabilir / İlk gecede arayın / Geçti işte / Bir sâkindi / Köpek de havlamadı / Kulak verdiğim kadarıyla / Ne sıcaktı ne soğuktu / Çıt yoktu buralarda

00:30:00 Beykoz’un sırtlarındayız / İlk gecede arayın buyrulduğuna göre / İkrâmiye vereceğiz / Koli dağıtacağız / Süt dağıtacağız dense / Bunu biz söylemiyoruz / Bundan da

00:31:00 Otuzu hakkında da yok / Bundan sonrakilerde / Yirmi dörtte var / Kitapta yazdığım kadarıyla / On beş falandır / Son gecelerin tümünü koyalım / İlk gece var

00:32:00 Şu şu gecelerden / Bu lafızlar geçer / İltimas / Dünyâ ile ilgili / Şu Ramazân-ı şerifte / Bu siteye bir bakın / Sizden birine de bu vurabilir / Allâh-u Te’âlâ zengin

00:33:00 Ben buradan müracaat eden / Ne buyuruyor / Ramazan gecelerinde / Hayır arayan gel / Şer arayan dur/ Ticâret mevsiminde / Bu nidâlar

00:34:00 İstese sekiz milyar / Ne kadar eksilir / Adamın istediğini / Ben neler istiyorum / Katır trilyonluk bütçeler ister / Biri ki fakire cevap veremiyoruz / Bize de o imkânı verdi

00:35:00 Ekserîsi kâfir / Ne kadar eksilir? / Sizin biriniz parmağını / Okyanusların / Büyük okyanus / Parmağını daldırsa / Ne kadar eksiltti

00:36:00 Islaklık kaldı / Ne kadar eksiltiyor? / Benim de hazînelerim o kadar büyük ki / Ne ile geri dönüyor / Hiç eksiltmez / Size dünyalık bir menfaat / Müracaatlarınızı yapın

00:37:00 Belki ben olurum diye / Dünyâ menfaatin var da ondan / Bin aydan hayırlı / On yaşından sonra bile / Sırf ibâdet yaptın

00:38:00 Gece teheccüd / Tek gece / Zerre kadar şek şüphe yok / Şu gecelerde arayın / Rivâyetleri toplarsan / Çiftleri çıkıyor / Toplasan on gece on beş gece

00:39:00 Otuz geceden on gecede / Diyânet’te yazmış oraya / İşi bu kadar riske atar mısın? / Çorbacı / Halbuki orası / Bilmiyorum fiyatını / Yaktığı benzin

00:40:00 Gideriz rasgele bir yere / Kadr Gecesine muvâfakat / Yatan öküzün samanı olmaz / Bir kilo kıyma için / İki yüz elli gram / Her gece o siteye / Birkaç şanslı var / Bütün millet etse / Ama Kadr Gecesinin hayrından mahrum olan

00:41:00 Bütün hayırlardan / Üç yüz elli beş gecede / Bunun da arandığı / Uyanık olup ibâdet / Dizi mizi / Mübârek gecede / Seni kim kurtaracak?

00:42:00 Ramazân-ı şerîf kitabımda / O zamanki imkanlarım / Ben ekranda izliyorum / Şâmileden / Onu da yenilemek düşünüyorum / Bir kitapta / İş bulunacak

00:43:00 Ona göre hareket etmez misin? / Âhirete ne kadar îmân etmişsin ki / Kadr Gecesi takdir gecesi / Âfiyetten başka bir şey istemem / Arayan bulur

00:44:00 İlk gece geçti / Kitapta yazıyordu / Son sohbette / Uyuyorken mi konuşuyordum / Yüze yakın / Yüzü geçiyor / Niye okumuyorsunuz? / Şimdi iftâr edeceksiniz

00:45:00 Ne duâsı okuyacaksın? / Hangi gecelerde aranması / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:46:00 Son sünneti dört / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem öyle mi? / O kadar ibâdetle / Biz şimdi / Daha mübârek gece ise / Kazâ kılar, namaz kılar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hakkında fark etmiyor

00:47:00 Onun için gevşiyoruz / İnsanlar biraz daha fazla / Mahmut Efendi Hazretleri / Ramazan dışındaki bir gece / Namaz bitiyor / O bitiyor / O bitiyor, kuşluk

00:48:00 Elhamdülillâh başımızda / Sohbetinde bulunamıyorsun / Bizim için bu Ramazân-ı şerîf / Gece kıyâmı / Uyuduktan sonra / Yatmadan kılınıyor / Uyumadan evvel / Terâvîh namazı

00:49:00 Yarın buradan devâm ederiz / Tehlikelerinden bahsederiz / İftar duâları / Yâ Erhamerrâhımîn / En büyük zikir / Üç kere / Acıyanların en merhametlisi

00:50:00 İftar duaları

KULLANICI YORUMLARI
  • Didem Erol
    15 Nisan 2021 05:24
    SELAMÜNALEYKÜM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Rabbim hocamıza ömrüne bereket iki cihanda da afiyet versin amin. İftar sohbetlerini kıymetli hocamız 15-10 dk erken başlatıp iftar saatinden 10-15 dk önce programı bitirse bizde iftara 10-15 Dk sofrada duaya ayırsak uygun olur mu? İftar saati dua edebilmek için mecburen sohbetin bitimine 10-15 dk sohbeti kapatıyorum sofrada dua ediyorum.Ama hocamızın sohbetini de tam sonuna kadar dinlemek istiyorum .Bu derdime bir çare bulabilir misiniz? Sizlere bu mesajımı emanet ediyorum kıymetli hocama iletmenizi rica ediyorum. ESSELAMÜNALEYKÜM
YORUM YAZ