MENÜ

Ramazan Özel
01 Mayıs 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 18. Bölüm

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / ŞEHİTLERİMİZ

00:01:00 ŞEHİTLERİMİZ / Yavrularımızı şehîd veriyoruz / Duâ

00:02:00 Duâ / Yakınları da vatan sağ olsun diyebiliyorlar

00:03:00 Din, mukaddesât, vatan, bayrak / Duâ

00:04:00 Duâ / Onlara vefâ borcumuz var / Oruç tutuyorsunuz / Verdikleri büyük fedâkârlıklar

00:05:00 Duâ / Şimdi

00:06:00 Abdülbâkî Hazretleri’nin hanımı / Cuma gününde vefât edenlere / İnternete çıkan haberler / Terâvîh kılarken / Çok büyük hizmetleri geçen / Ben Rize’de okurken

00:07:00 Râşid EROL / On binlerce ocak / Allâh’ın yoluna rucû’ ettiler / Bu ocağın annesi / Seydâ Hazretlerine / Seyyidlerin ocağı / Duâ

00:08:00 Duâ

00:09:00 Fethi âbimiz / İsmailağa’dan vefatlar geliyordu / Mahmud Efendi’nin yüksek seviyeli ihvânından / Yediklerin biraz şüphe karışsa / İstihâreci Mehmed Efendi / Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz

00:10:00 Şevket Efendi / O geçiş sürecinde hizmetleri oldu / Görüştüm bir telefonla / DÜnyâ kelâmı şey etmez / Çok zuhuratım var / Efendi Hazretlerinden tasdîk edilmiş / Çok uygun gelmedi

00:11:00 Efendi Hazretlerimizin / Genel mânâda / Yanlış mânâlar da çıkarırlar / Korona işi başladığından beri / Duâ / Çok ilerleme kaydetti / Duâ / Ve onun yolundaki / Duâ

00:12:00 Unutmayız, unutturmayız / VEFAT / Korona / Duâ

00:13:00 Duâ

00:14:00 Şimdi kardeşlerim / Dertleşelim / 1 Mayıs / Lâlegül Dergisi çıktı / Önce benim yazım / Okuma çok güzel olur

00:15:00 Okuyalım / Tâkip edin / Kul haklarından kurtulma / Kitap hazırladım / Ama bu yazı da önem arz ediyor / Ahmet GELİŞKEN / Talha Hakan ALP isimli şahıs / Kendi hâlini özetledi

00:16:00 Duâ / Ders çıkarılacak bir konu var / Peygamberimiz hakkında / Allah’la ilgili sorunum yok / Âlim adam / Bu kadar ders okutmuş / Biz yâni / Hesâbı ele geçirilmiştir

00:17:00 Onun ibretlik hâlini anlatırken / Din İşleri Yüksek Kurulu / Enbiya YILDIRIM / Şu anda muvazzaf / Diyor ki burada ben inancımda yol ayrımındayım

00:18:00 Başka nedenlerle açıklayamadığım / Adam okutmuş / Sorgulama ve arayıştayım / Duâ / Din İşleri Yüksek Kurulu / Bir istişâre yapalım / Bu kadar profesör

00:19:00 Bu kişi Din işleri Yüksek Kurulunda / Onu iknâ edecek yerde / Biz de sana bu hususta / Târihselci / Her fırsatta

00:20:00 Bunlar Allah muhâfaza / Ben döndüm diyormuş / Talha ALP’in / Şafak aydınlığının müjdecisi / Geri kalanda / Bakışlarım değişti / Şafak müjdecisi / Bu işlere kafa yorarsan

00:21:00 Bir twitt atmış / Mayıs yazımızda / Bizi daha derin endişelere sev eden / İknâ edelim / Şefkat edelim sana diyecek yerde / Onun bu hâlini benimsemek / Önünde müjdeli bir yol var demek

00:22:00 Şaştım kaldım / Üyelerini her zaman / Çoğunu da tanımıyorum / Onlar böyle bir şey der mi yâ / Çok üzüntü verici / Bunu okuyun / Şeyhü’l-islâm / Ömer Faruk KORKMAZ

00:23:00 O zamanki târihle alâkalı / En büyük dinsizliktir / El birliği sistemine / Ev alıyorlar, araba alıyorlar / Şirket-i mülk modeli / Sözleşmedeki maddeler

00:24:00 Bunu da okursunuz / Mustafa ÖZŞİMŞEKLER / İhsan ŞENOCAK / Hızır Ali MURADOĞLU / Hüseyin Avni hocamızın / İbni Teymiyye

00:25:00 Son Cuma kılınacak / Kadr Gecesi namazları / Şurası başlığa çekilmemiş / Bu sene hangi gecedir

00:26:00 Bu sene hangi cumada / Kadr Gecesinin hayrından mahrûm olan / Kadr Gecesine rastlarsam

00:27:00 Üç tâne namaz var / Her gece bu namazlar kılınabilir / Namazların târifi / Üç innâ enzelnâ okusan / Bu gece yirminci gece / Onun için bu namazlar

00:28:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem son on gece / Çarşafını, yaygısını diyelim / Çünkü Kadr Gecesi o kadar önemli ki / Son on gece / Ben de size diyorum / Bütün Türkiye’yi toplasan / En ücrâ köşedeki

00:29:00 Onların i’tikâfları / Duâlar / Dopdolu / Mutlaka takîb ediniz

00:30:00 Her gün değişik konulara giriyorum / Ramazân-ı şerîf’te dört hasleti çok yapın / Yarın son iki husus / Detaylı bir şekilde anlatırım / Rabbinizi râzı edeceğiniz

00:31:00 Allâh-ü Te’âlâ’dan mağfiret talep edeceksiniz / İstiğfâr lafızları / Ezkar kitabının ikinci cildinde de olabilir / Yirmi beş okuyan

00:32:00 Sabah güneş doğmadan, akşam güneş batmadan / Bu sizin hepinize / Eşinde, çocuklarında / Ve bulunduğu şehirde / Senin bulunduğun belde / Onu bilmesem de / Görele Mahallesi

00:33:00 Çavuşbaşı / Şimdiki şehirler / Bulunduğu belde de / Hoş karşılamayacağı / Kuraklık ister misin? / Korona / Çocuğunun çoluğunun / Canında hastalık ister misin? / Bunu bütün meşâyıh

00:34:00 İmâm Rabbânî / Bu husûsta sahîh hadîs / Diğer ulemâ meşâyıh

00:36:00 Herkes bunu okumaz

00:37:00 Ne olur istiğfâr edelim / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor / Ey âdemoğulları / En ziyâde en fazla istiğfâr edenler / Bâzı âlimler / Bağışlanma talep ediyorum

00:38:00 Günahından bir daha dönmemek üzere / Sorun şurada / Tevbe eden için sorun yok ama / Ara sıra bu günaha düşüyorum / Nefse uydum

00:39:00 Tevbe kapısı açık / İyi ki yaptım demez / Dediği an bu Müslümanın konuşacağı laf değil / Tevbe günah kirlerinin / Devamlı gusül lâzım / Tevbe ediyorum derken

00:41:00 On kere sabah on kere akşam / Canında, malında / İstemediği bir şey olmayacak / Ezkar 2’de

00:42:00 Bundaki ilimler / Bu başka bir tesbih / Sabah ve akşam / Üç kere derse / Ne canında

00:44:00 Size de ağzımızla okuyorum

00:45:00 Ey Âdemoğlu / Ben aldırmam kimseye / Ey Âdem’in oğlu / Yerden göğe kadar

00:46:00 Eğer siz günah işlemeseydiniz / Günah işleyen / Allah’ımızın bir adı / Allah kimi affedecek

00:47:00 İstiğfarsız durmayalım / Hadîs-i kudsî olabilir / Yâ Rabbi! Beni affet / Sen de ne biçim adamsın buyurmuyor / Bu kulum mâdem bildi ki

00:48:00 Günahlarından âzâd edecek / Kaç kere aynı günahı yapsa da / Mesele ne? / Israrcı olmazlar

00:49:00 Kime sorsan / Günahda devam ediyor / Hangi büyük küçük günahı / Siz buraya bir mânâ verin / Bu sefer af olmayacak mıyız? / Bütün hadîs kaynaklarına / Yetmiş kere avdet

00:50:00 Nâdim oldum / Yâ Rabbi! Beni bağışla derse / Günahı yaptıktan sonra / Ama günahtan sonra / Hakîkî mânâda / Peşine istiğfâr getirdiyse

00:51:00 Ramazan’da iki hasleti çok yapın / Hangi günahı yaparsa / Helalleşmeye bağlıdır

00:52:00 Aleyhine konuştuğun mekanlarda / Kul hakları ile ilgili / Allah ile aramızda olan / Allâh’ım! Beni affet dediysen / Azmi olmayabilir / Sen buyuruyorsun ki

00:53:00 Ben sana dönüş yapıyorum / Bu istiğfara da devâm edecek / Bir kıssa anlatacaktım / Yarın Pazar / Azacak durum da kalmadı / Ramazan’ın hürmetine / Tâtil edin / On gün tâtil / İbâdete adanma zamânı

00:54:00 Başına neler geldi / Kapının deliğinden / Sonra ne oldu / Cebrâîl Aleyhisselâm / Vahiy meleği haber getirmez ama / Rahmet kapıları var / Cehennemden âzâd kapıları var

00:55:00 19:10’da başlayacağım / Bulaşıcı Hastalıklar / Sabah namazından sonra / Yaşadığı beldede / İstemediği bir şey / Ne Çin aşısı / Hem aşını ol

00:56:00 Candan, maldan / Birinci cilt / Mahmud Efendi Hazretleri / Hepinize tavsiye ediyorum / Bu istiğfârı hiç bırakmıyoruz / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • Mehmet ERDEM
    04 Mayıs 2021 14:53
    Selamün Aleyküm, Söylediğiniz istiğfar, İstiğfar Risalesi adlı eserinizin 158. sayfasında da bulunuyor hocam. Allah'ım yardımcınız olsun.
YORUM YAZ