MENÜ

Ramazan Özel
30 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 17. Bölüm

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Dersimiz evvelden beri / Dünde konuşmuştum

00:01:00 Hiç hocalar söylemiyorlar / Yarınki ders / Allâh-u Te’âlâ’dan zarûrî / Hayâtımızda / Kelime-i şehâdet / Ramazân-ı şerîfte af olmayan

00:02:00 Ne zaman af olacak / Yazıklar olsun denilir / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’ in / Âmîn demesi / Günahları bağışlanmadan / Cibrîl-i Emîn / Muhammedü’l-Emîn / Yardım etmediğin fakir fukara

00:03:00 Beni mağfiret eyle / Estağfirullâh / Bunu demediğin zaman / Hakîkaten pişmân olman / Ramazân-ı şerîfte af olmamanın sebepleri / İstiğfâr etmemek

00:04:00 Kim geri kaçıyor? / Ebû Hureyre Radıyallâhu ‘Anh / Kim Allah’tan mağfiret talep etmedi / Günahlardan uzak kalmak lâzım / Çok da tevbe istiğfâra / Kimse günahtan hâlî kalmaz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:05:00 Rabbinize tevbe istiğfârda bulunun / Yüz kere tevbe ediyorum / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Allah ona da emretmiş / İnanan erkekler / Onun mağfiret talep edilecek / Bize söylüyor / En sevdiğim kuluma

00:06:00 Mağfiret talep et benden / Geçmişin geleceğin bağışlanmış / Af olunmuş / Böyle bir zâta / Ne anlama geliyor / Günahkar ümmetleri / Hele ki Ramazân-ı şerîf gelir de / İbnü’l-Cevzî olacak

00:07:00 İmâm Safûrî / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki / Ben de ondan işittim / Kulların hesâbı başlamamış / Kimin başına ne gelecek biliyor / Rasûlüne bildirir / Velîlere de kerâmet olarak

00:08:00 Delilleri ile zikrediliyor / Kıyâmet günü bir genç / Genç olarak dirilmiş / Cennete girerse / Kaç kilo ölmüşse / Elli kilo

00:09:00 Demek ki genç ölmüş bir kişi getiriliyor / Onlar için demirden / Ateşten / Kıpkızıl ateş / Ateş yanar böyle, yanına yanaşamazsın / Yanmış ateş olmuş / Yürü bakalım diye / Ağlıyor

00:10:00 Bundan daha büyük tehlike olabilir mi / En fakirinde bile Ramazân-ı şerîfin bereketi / Torununuz var benim gibi / Dışarıda değiliz / Kanser olmamak / Neyse yâni, sayısız nimetler

00:11:00 Şu dünyâda / Düşünüyor musun / Mahşer’den dönüş yok / İzin yok / İki rekat / Niye geçirdin / Bütün fırsatlar bitmiş / Sana şükredeceğim / Bu gece on dokuzuncu gece / Bu gecenin terâvîhi / Kim on dokuzuncu gece

00:12:00 Kadr Gecesini on dokuzuncu gece / Bu gecenin terâvîhini kılan / Hangi âhiret azâbı / Musallat olabilir / Firdevs’te dereceleri yükseltilir

00:13:00 Babalarından kalmış mala vâris oldukları gibi / Dünyâda hasta mı olacağım / Çoluk çocuğuma ne yedireceğim / Vatanımız bütün düşmanların topları / Çin / İran / Aklı olanlar için düşünce devâm ediyor

00:14:00 Âhiretle ilgili çok büyük / Tevbe etsek / Nasıl karşılayacak bizi / Sana Habîbini / Bunu nimet bilin / Bir kelime-i şehâdete devâm edin / Kabir hayâtın / Mahşer’e kalkışın da mübârek olur

00:15:00 Firdevs cennetleri / Derecelerin yüksekliği / On dokuzuncu gecenin terâvîhi / Sabah namazını kılmıyorsun / Namazsızlık kadar / Belki namaza başlarlar

00:16:00 Onun dersini yapalım / Bütün milleti kitleyin / Namaz hakkında / Oruç tutan / Namaz hiç kalmadı / Ne bahane yapıyorsun / Eski cemaatin üçte biri yok / Yarı yarıya / Dışarıda bile adam yok

00:17:00 Derdiniz de / Derdiniz sizin günahlarınız / İlacınız istiğfâr etmektir / O da bağırıyor / Beni kurtaran yok mu?

00:18:00 Bin sene sürüyor / Mahşer kaç sene sürüyor? / Elli bin sene / Akledebiliyor musunuz? / Cennet ehli cennete

00:19:00 Mu’âz b. Cebel Radıyallâhu ‘Anh / Vebâdan şehîd oldu / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in en sevdiği / Sabahı cehennemi boylamak olan bir geceden / Gecesi cennete götüren bir gün istemek lâzım

00:20:00 Sabahı doğru cehenneme derler diyor / Mu’âz b. Cebel Radıyallâhu ‘Anh / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i gördüm / Mu’âz b.Cebel Radıyallâhu ‘Anh onlardandır / Ne çâremiz var

00:21:00 Bin sene el-emân çekiyor / Melekler diyorlar çok konuşma / Muhâsebe yerine / Ateşten demir kamçılarla / Allâh-u Te’âlâ da hemen / Bunu diyor, yatırın yüzünün üstüne

00:22:00 Dünyâda istediğin kadar güzel yemekler / Güzel kadınlarla / Binlerce kadınla / Üç bin kadınla zinâ etmişim diyen / Ne zevkin kaldı / Azaplar kaldı / Vebâli kaldı / Özel uçakların var / Atın bunu cehenneme dendiği anda

00:23:00 Kuvvet bakımından / Yüz sene yaşayan / Bir yaştan sonra / Haram yapacaksın / Îmânını kurtarabilirsen / Buradan neyi tercîh eder / Çünkü sonsuz / Ateist deist

00:24:00 Ama siz Müslümansınız / Duâ / Güneş batmaya yakın / Duâ

00:25:00 Duâ

00:26:00 Cennete girdikten sonra / Kim tutabilir / Kim şefaat edebilir / Bak şimdi izin vermiyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e / Hazreti Cibrîl Aleyhisselâm / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bu da benim ümmetim / Allâh-u Te’âlâ’nın onu / Bu ne yaptı?

00:27:00 Senin ümmetinden bir geç / Otuzdan yukarı çok genç sayılmaz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in içi yandı / İnananları / Ben Cibrîl Aleyhisselâm’a sordum / Ne günahı var?

00:28:00 Bu Ramazan’a yetişti / Günahlara devâm etti / Her günahın tevbesi istiğfârı var / Ramazan’a yetişti / Allâh’ın mübârek Ramazan ayı geldi / Hiç tevbe etmedi

00:29:00 Allâh-u Te’âlâ ona fırsat verdi / Kırk beş Ramazan geçmiş / Kırk altı / Mağfiret vesîlesi olsun diye / Fidyemi vermeyi nasîb etmiş

00:30:00 Bir iftar kâfî / Bunun uslanacağı yok / Allah da bunu ânîden yakaladı / Yetmiş kere Estağfirullâh diyemez misin?

00:31:00 Senin bir günahını söylemiyor ki / Denizlerin köpüklerinden / Ne anladın / Ramazan kitabında var dedim / İkindi’den sonra, kapı açık / Tevbe eden yok mu? / Ne inad ediyorsun / Gücümüz yok

00:32:00 Faturayı ödeyemeyiz / Onun için / Bu adamın dâvâ edeni var / Hasmının da durumuna bağlı / Kul hakkı / Bunun hasmı Ramazan

00:33:00 O zaman / Ramazan bir adama hasım olursa / Meleklerin şefaati haktır / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne buyurdu / Ramazan ki onu / Herkes günahkar / Estağfirullâh dememiş / Yetmiş kere okuyun

00:34:00 Tevbeniz sahâbe-i kirâm gibi olsun / İki hadîs-i şerîf daha okuyayım / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor / Bir kul düşünün / Çöle çıktı / Deve kaçtı / Hayâtın bitmesi anlamına geliyor

00:35:00 Yiyeceği de içeceği de / Yürümekle yetişebilir misin? / Hayat gitti / Su gitti, yemek gitti / Bir ağacın altına geldi / Zaman geçtikçe / Susuzluğu artıyor

00:36:00 Ölüme hazırlanıyor / Devem gelir diye / Beklemiyor / Bomboş / Bu hadîs / Roman anlatmıyoruz / Ümitsiz vaziyette / Biraz gözleri kapanmış / Ölüm hâletine girmiş / Birden bir gözünü açmış / Deve geri dönmüş

00:37:00 Bunu yaşayan bilir / Hayat geri döndü / Mezarını kazacak hâli yok / Deve başında duruyor / Devenin yuları sarkmış / Sevincinin şiddetinden

00:38:00 Şaşırdı / Ey Allah / Ağzı sürç-i lisân etti / Ne kadar sevindiğini anla / Ben senin rabbinim dedi / İşte / Allah / Elbette ve şüphesiz

00:39:00 Sonra o günahlarından / Senden mağfiret taleb ederim Allâh’ım / Sevinenin / Cehennemlikken / Bak şu saatte / Zikre devam, sohbet dinlemeye devam

00:40:00 Kalmayacağız avam / Cumanın iftarında / Cennete seçilen / Olmadıysak bu iftarda / Allâh’ın rahmetinden / Hazreti Enes / Meşhûr Tirmizî / Bir adam hem ameli az

00:41:00 Amel onu karşılamaz / Bir ağır gelse / Cennete direk gidemez / Mîzân’da ameli ağır gelir / Âdemoğullarından hepsi / Çok günahkarların

00:42:00 Aklı muhkem ise / İslam aklı / Günahları ona zarar veremez / Ben sana anlatayım / Büyüğe düştü, küçüğe düştü / İstiğfâr edince / Günah öyle

00:43:00 İyi güzel ameller / Kelime-i tevhîd / O zaman günahları / Namaz oruç / Bu adamın sorunu ne idi / Az da olsa iyi ameli kalır / Günahlar istiğfarla mahvolduğu için / Benim Allâh’ım var

00:44:00 Kafası çalışıyor bu demek / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ