MENÜ

Ramazan Özel
29 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 16. Bölüm

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Vefât edenlerin rûhuna okuyalım / Cuma gecesine yaklaştığımız / Duâ

00:01:00 Duâ / Perşembe ikindiden sonra / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in selâmımıza / SELÂM / Şimdi mutlaka duydu

00:02:00 İbnü Beşküvâl / İsnâdı ile / Akyazılı / Efendi Hazretlerimizin / İbrahim ÖZKAN / Bana cübbeli isminin takıldığı yer / Biz orada Kur’an / Cübbeli dendi meselesi / Başka kardeşleri de olabilir

00:03:00 Bizde Kur’ân öğreniyorduk / Babası zâten çok kıymetli / Yüksek dereceler / 2000 senesinde hapiste yatarken / Bayrampaşa’da / Halil ULUER / Fatma ULUER / Dördü birden dün herhalde

00:04:00 Ramazân-ı şerîf gününde / Trafik kazâsı şehitliktir / 21 Sene oldu / Vatanımıza da hizmet ediyordu / İlginç bir trafik kazâsı / Üstten direk düştü

00:05:00 Belli olmuyor tabî böyle şeyler / Sebep nedir? / Hiçbir şey yokken yolda / Duâ / Mahmut Sami ULUER / Hâbil Efendi / Duâ

00:06:00 Duâ

00:07:00 Şimdi Ramazân-ı şerîfte dört hasleti çok yapın / İki hasletle Rabbinizi râzı edeceksiniz / Kelime-i şehâdet / İstiğfâr edin / Hiç eksik etmeyin / Güneş doğmadan

00:08:00 Kim istiğfârı çok yaparsa / Huzûr üzere / Her darlıktan çıkış / Hesapsız / Âyette de var / Nûh Aleyhisselâm

00:09:00 Üzerinize gökten bol yağmurlar / Sizi zengin eder / Yalnızlık biter / Ortadan nehirler akıtır / Günahlardan / Hûd Aleyhisselâm / Rabbinizden mağfiret taleb edin / Sizi güzel bir yaşatmayla yaşatsın

00:10:00 O ecele kadar / Bütün millete yük olmak / Sizi güzelce yaşatsın / Fazl-u kerem sâhibi / Kuvvetinize kuvvet katar / Çaptan düştüm

00:11:00 Günahsız olsaydık / İstiğfarsız da kalmayalım / Ramazân-ı şerîfte istiğfârın çok büyük önemi / On beş sene evvel / İbnü Abbâs Efendimiz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdular

00:12:00 İlk kaynaklarda olunca / İmâm Süyûtî / Gecenin üçte biri geçtikten sonra / Son üçte bir / ينزل ربنا / Sizin sahura kalktığınız vakitler

00:13:00 Sekiz saat bir çeyreğe düşmüş / Üç saat gibi bir şey ediyor / Seher vakti / Bir buçuktan sonra / Tam Allâh-u Te’âlâ’nın / Bir buçuğa kadar oturuyoruz

00:14:00 11’den sonra / Açık oturum izliyorum / Allâh-u Te’âlâ tarafından / Sana hayır kapısını gösteriyor

00:15:00 Ramazân-ı şerîf diğer aylardan farklı olduğu için / Bunun payının artırılması / Burada ne diyor / Buna bir iki buçuk saat daha ekleniyor / On buçuktan sonra / Bir buçuktan sonra başlamak

00:16:00 Bu iki buçuk saat / İstirahat farkı değil / Allâh-u Te’âlâ’nın / Benden bir şey isteyen yok mu? / Ramazân-ı şerîfte / Son üçte bir / Berâet Gecesi güneşin batmasından başlıyor

00:17:00 Ramazan ayının diğer aylara / Ramazan’ın cuması / Cuma, Arefe gününden de üstün / Hem de Ramazan’ın / Cuma zâten genel mânâda

00:18:00 Her akşam iftar saati bir milyon / Cuma oldu mu / Sekizi beş geçe / İftardaki âzâtlık / Dokuzu beş geçene / Diğer yerler kendi yerlerine baksın / Ebedî hayat / Gittigidiyor / Ne kadar zengin insanlar

00:19:00 Er kişi niyetine / Sel gibi gidiyor / Âhirete doğru / Herkes kesbediyor / İşe gidiyor / Neye çalışıyor / Herkes çalışıyor / Cehennemden âzâd ettiriyor / Kendisini helâk ediyor

00:20:00 Yaptığın amellere bakacaksın / Sâlih amellerse / Bin İhlâs okuyan / Şu ameli yapan / Yetmiş bin kelime-i tevhîd / Farz namazlar başta / Ne amel yapıyorsun / Canımı cehennemden âzâd mı ettirdim

00:21:00 Ramazân-ı şerifteki / Allâh-u Te’âlâ’nın rahmet esintileri / Yaşadığınız dünyâ günleri / Bâzen çok eser / Ramazân-ı şerîf o çoşan taşan mevsim / Bayram gecesi / Ey benim ümmetim

00:22:00 Kendinizi Allâh-u Te’âlâ’nın nefhalarının / Beykoz’un sırtındayız / Hedef etmek için / O esinti vurursa / Onu konuşmuyoruz / Kulunç girer

00:23:00 Ramazân-ı şerîfte gecenin / Af isteyen yok mu? / Ben kullarımı af etmek için / Af olması için / Rahmet sıfatını neşrediyor

00:24:00 İmkân tanıyor / Kimi de gececidir / Kapıyı kapatmıyor / Belki ölüm gelir / Seni af etmek istiyorum / Af iste benden / Ramazan’da dört hasleti çok yapın / Daha ne buyursun / Günahın kasıtsızı / Şehvet ağır basıyor

00:25:00 Şunu yapma / Adam ne der / Kaçıncı yâ / Anan baban bile ne der? / Bir değil, iki değil / Üçüncü oldu kulum diyor mu? / Ne zaman tevbe etsen / Âyete de bakarsan

00:26:00 Düzgün tevbe etse / Hayırlar hasenât / Sildikten sonra / Tonlarca günahı siliyor / Böyle bir Rabbini / Yâ günahından dönen yok mu? / Kabûl etmeye hazır / Benden iste vereceğim

00:27:00 Herkes kapısını kapadığı zaman / Tam kapanma / Gündüzü de kapattılar / Gece de açık, gündüz de açık / Derdi olan / Aşk

00:28:00 Seni yaratan / Aşk muhabbet besliyorsun / Laf olarak / Kalbimize indirebildik mi? / Sen uyuyorsun / Cehennemden âzâd olamam

00:29:00 Günahların / Hiç istiğfâr ettin mi? / Bak bu hadîs-i şerîfin / Bana fikir verecek / Cehennemden âzâdlık var / Her gece iftarda / Müjde bunlar / Sen de kıpırdanıyor musun? / Ebû Hureyre Radıyallâhu ‘Anh’dan rivâyet edilen

00:30:00 Allâh-u Te’âlâ, Ramazân-ı şerîfte / Bütün Müslüman kullarının / Aksi katır gibi / Rahmet esintilerine / Esintiye çıkmak / Rahmet esintilerine / Ona mâruz kalmak için

00:31:00 Kabûl saatlerinde / Cumanın kabûl saati / Nâmahrem kadına bakıyordun / Gecede gizli olan kabûl saati / Sen kendini hedef edebiliyor musun? / Estağfirullâh ile meşgul olan

00:32:00 Yarın on dokuzuncu gece / Kadr Gecesini on dokuzuncu gecede / Yirmi birinci gece / Yirmi beşinci gece / Yirmi yedinci gece / Rahmet esintilerine çık

00:33:00 En ümitli gece yirmi yedinci gece

00:34:00 Bir Kadr Gecesini arayayım derken / Benim canım çıktı / Ömrüm bitti / Ben size beyân ediyorum / Doğruyu konuşalım / Af olmak istediğimden / Siz Allâh’ın rahmetinin coştuğu

00:35:00 Herkese aynı anda / Cehennemlik kalmaz / Onun için arayın buyuruyor / Af olmak için kaşının / Eğreti gidersen / Saatlerini kollamazsan / Dediler ki yâ Ebâ Hureyre / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den

00:36:00 Kendisini rahmet esintisinden / Onlar müstesnâ / Kim imtinâ eder / Bu hadîs-i şerîfi / Bir adam Allâh-u Te’âlâ’dan / İstiğfarlardan

00:37:00 Geri durursa / Ramazân-ı şerîfte istiğfâr etmezse / Bunu sergilemiş oluyor / Ama bugün Müslümanların / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Ramazan’ın yirmisi oldu

00:38:00 Kısasını oku / Uzununu yaparsan daha iyi olur ama / Yarın falan dersleri kaçırmayın

00:39:00 Teşvik yapılıyor / Bu hususta / Özellikle üç ayların istiğfârı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in buyurduğu / Kaç kere söyledim ben / İSTİĞFÂR

00:40:00 Fâtih Câmiinde / Emin SARAÇ Hocaefendi / Çok önemli bir istiğfâr / Seyyie nâmına / Yakın, yıkın, mahvedin / Seyyidü’l-istiğfâr

00:41:00 Öyle bir zarardasınız ki / Kur’an’dan sonra / Aynı âyet gibi / Her şeyin bir zirve noktası var / O da orada var

00:42:00 Zarûrî okuyacaklarınızın / Hem şehîd ölür / Akşamda okuyan / Sabah oldu, ilk iş seyyidü’l-istiğfâr / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem yemîn ediyor / O duâyı okumak / Cennet ehlinden olmayacak

00:43:00 Dünyâlık bunun zerresi / Kesin cennete gideceğin / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ben ne anlatayım / Bunu benim ezkarlarımda / Allah da beni o vesîleyle / Siz de bana acıyın / Duâ

00:44:00 Duâ / Onu okuduğumuz gün / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ