MENÜ

Ramazan Özel
26 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 13. Bölüm

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Tefsîr / Efendi Hazretlerimiz / Kelime mânâsı

00:01:00 Sizler heves edersiniz inşâallâh / Böyle niyetlerle çalışılıyor / Gecikmiş bulunduk / Ramazân-ı şerîfle ilgili

00:02:00 Bundan dolayı Lâlegül Dergisi’nin / Duâ / Siz de onları ihmâl edebilirsiniz / Mâlikî ulemâsındandır / Tercüme edilip size arz edilebilir

00:03:00 Hırsızlık, yangın ve sel / Köyler yanıyor / Hırsızlık çeşmeden su içer gibi / Ne büyük bir günah / Saksı / Kiremit

00:04:00 Bundan dört adet / Çok ilginç bir şey / Ayak basılmayacak şekilde / Birincisi güney tarafına / Allâh-u Te’âlâ muhâfaza eder

00:05:00 Don tehlikesinden / Üzülüyoruz / Her türlü âfetten / Bunların ilkine / Üçüncüsüne / Yedi fıkıh âlimi

00:06:00 Hazreti Urve / Kâsım b. Muhammed / Sa’îd b. el-Müseyyeb / Allâh-u Te’âlâ şefaatlerine nâil eylesin

00:07:00 Yedi fakîhin isimleri hürmetine / Dördüncüsüne ise / Allâh’ın izniyle hiç şüphesiz / Mayıs geldi / Bizim dergiler roman değil

00:08:00 Bu derginin her sayısında / Bunlardan istifâde ölene kadar bâkîdir / Ekonomik sıkıntılar / İmâm Yâfi’î / Ebû Abdillâh el-Kuraşî

00:09:00 Bana bir duâ öğretti / Sana harcayıp da bitiremeyeceğin bir hazîne / Bu kelimelere devâm ederse / On beşinci gece / Hiç olmazsa her namazın arkasında

00:10:00 Allâh-u Te’âlâ’dan mağfiret talep ediliyor / Zenginlik isteniyor / Haramlara muhtâc olmamak / Bütün belâlara / Gelen mânevî yardımlar / Her kim her farz namazın arkasından / Cuma onlara farz değil

00:11:00 Allâh-u Te’âlâ onu kimseye muhtâc etmez / Herkes demesem de / Muhtaçlık durumu var / Ummadığı yerden rızıklanır / Geçim işini ona kolay eder / Ma’îşet / Dağ kadar borç

00:12:00 Bak! Ebû Abdillâh el-Kuraşî / İmâm Demîrî / Ali Haydar Efendi / Hayâtü’l-hayevân / Ben bu duâyı ilim için okuyordum

00:13:00 Allâh-u Te’âlâ bana ilimden çok nasîb verdi / Mal lâzım / Sıkışmasak da / Herkes mal peşinde / Zikre devâm et / Allâh-u Te’âlâ’nın cemâlini görmek istiyorsan / En güzel isimler

00:14:00 Sayfa 79’da / OKUNACAK DUÂ / Ramazan’da dört hasleti çok yapın

00:15:00 Yâ Allâh / OKUNACAK DUÂ / Rızkım kapanmış / Hanımı ile ilişkiye giremiyor / Bir tarafları bağlanmış / Üç âyetin üçünde de

00:16:00 Cehennemde yanarken bile / Hannân Direği / Mennân ism-i şerîfi / Binbir ism-i şerîf var

00:17:00 Zikirsiz göklerin kapısı açılmaz

00:18:00 Feth geçen âyet var / Burada üç âyet-i kerîme almış / Kur’ân-ı kerîmi hangi niyetle okursan / Mekke’nin kapılarını açtık

00:19:00 Açılımların, içine düştüğümüz / Duânın mânâsı / Kur’ân’ın harfine dokunamıyorlar

00:20:00 Kur’ân’ı nasıl koruyorsan / Ne ile yardım ettiysen / Onun için kardeşlerim / Çok büyük talep olmuş / Sizde okumuyorsunuz / Yazık olmasın / Belki sene oldu

00:21:00 Mânâları acâip / Bir mânâyı / O mânâları / Genel mânâda / Nasıl yalvarıyorsan / İlim için de okunuyor / Çoğu insanın zekâsı kıt

00:22:00 Zihin açıklığı / Mal / Her farz namazdan sonra / Bu duâ okunmaya devâm edilirse / Bol rızıklara / Genle mânâda başlık / Nasıl isteklerine kavuşmuşlar / Haramdan olursa / Aksine zararlı olur

00:23:00 Cehennemde bizi yaktıracak / Şimdi bunu Lâlegül Dergisi Nisan sayısı ile / İki hasletle Rabbinizin rızâsını kazanacaksınız / İstiğfâr ile meşgul olun

00:24:00 Kelime-i şehâdete devâm etmek / Sonsuz amma / Îmanlarınızı tâze tutun / Ölüm meleği bir mhtazarın yanına geldi

00:25:00 Kalbini yarıyor / İçine bakıyor / Ölmeden evvel parçalandığını görmüyorsun tabî / Bir hayır yapmış mı? / Tespit ederken / Bir hayır bile yaptığını bulamamış

00:26:00 Kabûle elverişli / Tek bir amel / Sonra bir kalbini yarayım / İçindeki niyeti / Sen korkudan îman etti sandın / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ona darıldı / Sen onun niyetini ne bileceksin / Mevlâ’nın izni ile

00:27:00 Onda da bir hayır bulamadı / Şu kadar insanı yedirsem içirsem / Ölmek üzere adam / İki çenesini şöyle birbirinden ayırdı

00:28:00 Baktı ki dilinin ucu / Bitişmiş / Dil bir şey okursa / Kelimeleri okumak için / Dilinin ucunu çenesine yapışık buldu / Hiçbir hayırlı amel yok

00:29:00 İhlâs: Hâlis kılmak / İnsanı ebedî azaptan kurtarıyor / Günahları kadar cehennemi / İhlâs kelimesi / Takvâ kelimesi

00:30:00 Allah takvâ kelimesini / Onlara gerekli kıldı / Onları kelime-i tevhîdden / Son nefes dâhil / Dilinin ucu çenesine yapışmış / Ramazân-ı şerîfte kelime-i tevhîd

00:31:00 Ne ölürken / Ne kabirlerde yalnızlık hissi var / Enîsi var, yoldaşı var / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki / Bütün mahlûkâttan / Ondan sonra / İkinci bir üfleyiş var

00:32:00 Ölüm ansızın geliyor / Tedârik olmaz / Sâlih amellerle karşılaşırsın / Kul hakları / Ancak orada Allâh’ın rahmeti / Yapsan da kabûl olmaz

00:33:00 Beni gönderin de / Toprağın içinde seni diriltiyor / Toprağın üstündesin / Sanki ben diyor / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bütün ümmetlerin / Kelime-i şehâdet okuyanlar / Nasıl ölürseniz öyle

00:34:00 Kelime-i tevhîd / Kelime-i şehâdet / Şâhitlik ederim de / Kabirden kalkmışlar / Cennette denecek bu / Üzüntüyü kederi bizden giderdi / Şekûr o demek

00:35:00 Başından toprağı silkeliyor / Bembeyaz gümüşten / Cesâreti gösteremeyeceğinden / Sırat Köprüsü var / Havz-ı Kevser’den içecek mi? / Kelime-i şehâdet ehli

00:36:00 Hamd ediyorlar / Üzüntüleri bizden gideren / Cennet mjdesi veriyor / Eninde sonunda cennetlik olduğunu bildiği için / Adam zâten / Uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı? / Mahşere yakın / Azap dindirilecek

00:37:00 Öldüğünden beri kabirde / Dirilmek / Kıyâmet kopmasına yakın / Bir zaman evvel / Azâbı kesin / Mahşer’in sıkıntısının / Adamın dişi ağrıdı ağrıdı / İnim inim inlediğini düşün

00:38:00 Ağrı bir girdi mi / Azapları durdurun / Kendini koyuveriyor / Bir sayha bir nâra kopuyor / Mantar gibi çık dışarı / Zikre devâm ettiyse

00:39:00 Cennete gidecek adam için / Bu uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı şimdi / Binlerce senedir / O son bir dinlenme / Bir rahatlamış iken / Mahşer azâbı / Cehennem azâbı / Sizin daha çok çekeceğiniz var

00:40:00 Enes Radıyallâhu ‘Anh / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor / Farklı lafızlar var

00:41:00 Ne büyük bir kelime yâ / Ben buna şâhitlik ederim / Ey benim meleklerim! / Onun yegâne Rabbi / Allah’tan başka / Ben de ey meleklerim / Bu çok önemli bir zikir

00:42:00 Tekrâr ediniz ki / Onu söndürünüz / Kızdırdığımız şüphesiz / Mutlaka başımızın çâresine bakalım / Bu gece on beşinci gece / Receb-i şerîf / İdrîs Aleyhisselâm’ın göklere kalktığı gece

00:43:00 Ramazân-ı şerîfin on beşinci gecesi / Bizim insanlarımız bunu bilmiyor / On beşinci gece / Kim terâvîh kılarsa / Ne murâdı varsa ihsân edecek

00:44:00 Kelimeleri biter de sevâbı bitmez / Allâh’ın bütün melekleri / Size salât ediyor / Allah müminlere çok acıdığı için / Hamele-i ‘arş / Yâ Rabbi! Bu kuluna

00:45:00 Bu gece yüz rekat namaz var / / İbnü Ebi’d-Dünyâ / Dünyânın en büyük hadîs hâfızı / Bin iki yüz sene evvel / Onun çok kitapları var

00:46:00 Ehl-i Beyt’in imamı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Yüz rekat namaz kılarsa / Efendi Hazretleri

00:47:00 Bu kişiye / Melekler gelmedikçe / Ölmez / Ölmeden alıyor müjdeyi / Ha bir gayret / Bin İhlâs-ı şerîf ile / Yirmi rekat / Kırk rekat kılanlar

00:48:00 Ölmeden cennetle müjdeleneceği / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ