MENÜ

Ramazan Özel
22 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 10. Bölüm

00:00:00 Dün söz verdiğimiz üzere / İftara yakın olan bu saat / Perşembe ikindiden sonra

00:01:00 Kabir ziyâreti / Cuma gecesine çok yaklaştığından / Kendilerine gelenleri / Kabir ziyaretine önem veren kalmadı / Pandemi var / Kalabalık olmadıktan sonra

00:02:00 Geçen haftalarda size söyledim / Selam / Bunda salât yok / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor / Mutlaka Allâh-u Te’âlâ rûhumu bana iâde eder

00:03:00 Bir saatten aşağı / Önce Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e selamlarımızı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor / Bana mutlakâ / Okuduğu gönderdiği selam / Bu bakımdan böyle bir müjdesi var / SELAM

00:04:00 SELAM / Duâ

00:05:00 Okuduğumuz hadîs-i şerîfte / Dört hasleti ramazan ayında çok yapın / Ramazân-ı şerîf ayında

00:06:00 Fakirlikler, horluklar / Ona rahmetini ikrâm eder / Azıcık bir rızâ her şeyden büyüktür / Allâh’ın rızâsını kazanmak / Rızâ peşinde olmamız lâzım

00:07:00 Sizin Rabbinizi râzı edeceğiniz / İki haslete gelince / Allah’tan başka hiçbir ilâh / Şâhitlik yapmanızdır / Kelime-i Şehâdet / Tevhîd kısmı zikredilmiştir / On kere, yirmi kere

00:08:00 Başında veyâ sonunda tümünü okuması / Böyle gidiyorsun / Kelime-i Tevhîd’i itmâm ediyorsun / Özel bir öneme sâhiptir

00:09:00 İşte hadîs-i şerîfte / Mânâsına / Tarîkat dersi / O değişmez / Onunla ilgili konuşmuyorum / Rabbinizi hoşnûd ve râzı kılarsınız

00:10:00 Bu noktada kelime-i şehâdet / Tek dedik böyle / On kere biirnci kelimeyi zikrettin / Bu Allâh-u Te’âlâ’yı çok râzı ediyor / Hadîs-i şerîfler de vahiydir

00:11:00 Ramazân-ı şerîf ayını özel verdim / Cehennemden berâetlere / Diğer aylarda da / Kalbi mesâbesindedir / Ramazân-ı şerîf ne kadar

00:12:00 Geçirilebilirse / On bir ay ona tâbîdir / Senenin kalbi Ramazan’da atmaktadır / Çok büyük bir hüsrânı mûcibdir / O da size söylüyor ve bildiriyor

00:13:00 Kelime-i tevhîd’in fazîleti hakkında / Beş şartın başında / Sıralamada / Sıbyan mekteplerinde / Onun başta olduğunda şüphe yoktur

00:14:00 Namazla oruç / Namazda tabî / Başı bile sallansa / Başı sallanamayacak / Bunlardan sâkıt oluyor / Dili dönen / Felç bâzen ağıza vurur / Dili olup konuşabilen herkesin

00:15:00 Buyurduklarına duyurduklarına / Tek cümle ile bunun telaffuzu / Sahîh hadîslerde / Bunun dille söylenmesi / Bunu okuyan

00:16:00 Bir adam Kur’an’daki bir âyeti / Kendini yalancı çıkartmış olur / İslâm’ın mecmûunda / Kelime-i Tevhîd / Tevhîd kelimesi ile

00:17:00 Sırada / Hem İslâm’ın baş şartıdır / Dili konuşmayan / Mesele nedir? / Îman kalptedir / Bu îmânın / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor / Levh-i Mahfûz’da yazılan ilk şey

00:18:00 Acımam / Allah’tan başka hiçbir ilâh bulunmadığına / Dille ikrârı ise / Bu şehâdeti yapan / Diliyle bu şehâdette bulunan için

00:19:00 Cehenneme bile girse / Mutlakâ eninde sonunda cennete / Îmanla birlikte olursa / Îmanla birlikte yapılan / Ama günahları vardır / Allâh-u Te’âlâ’nın meşîetinde

00:20:00 Mutlakâ çıkacaktır / Her kula da müyesser olacak / Taberânî’nin Ma’kıl b. Yesâr Radıyallâhu ‘Anh / Her şeyin bir anahtarı vardır / O kapıyı açamazsın

00:21:00 Bu ameller işlendikten sonra / Kelime-i tayyibe / Uzunları da var / Bu zikirler nereye yükselir / Kabul makâmı göklerdedir

00:22:00 Ramazân-ı şerîfte de / Berâet Gecesi üç yüz rahmet kapısı açılıyor / Kapının açılması anahtar ister / Namazına, abdestine / Kör topal kalmaması için / Hareketi kesilmeden inerse / Bütün hareketleri sâkinleşecek

00:23:00 Lastikliymiş gibi / Daha bu hususta / Ta’dîl-i erkân risâlesi / Abdestini doğru aldı / Kuru yer bırakmadı / İçindeki şartlar, dışındaki şartlar

00:24:00 Namaz nûrânî bir varlık olarak / Kilosu yoktur ama mânâ âleminde / Sen onu doğru düzgün kıldınsa

00:25:00 İçindeki şartlar, dışındaki şartlar / Bu şartları yerine getirdiğin için / Amelen farzdır / Dünyâ belâlarından da / Ama bir adam / Bir tânesini bile zâyî etse / İftitâh tekbîri var

00:26:00 Hem gusül, büyük abdest / İstikbâl-i kıble / Niyet: Allah rızâsı için / Bütün bunlar şartlardır / Avret yeri açık / Bütün şartlar var, kıbleye dönmemiş / Mütemmim cüzlerinden değildir / Şart olmazsa olmaz demek / Selam verdi

00:27:00 Pat küt / O namaz nûr olmaz / Gök kapıları ona açılmaz / Demin anlattığımız namaz / Sen beni zâyî ettin / Şartlarından / Bu namazı / Ben de kaldım yer üstünde / Sen beni perîşân ettin

00:28:00 Illiyyîn denen / Allâh’ın kitabı dosyası / O namaz kayda geçer / Hiçbir kusuru noksanı yok / Allah’tan başka ilah yok

00:29:00 Îmanda kalple tasdik mânâsı taşıyor / Namazı mükemmel bir şekilde / Bütün meseleleri müdrik olarak / Kelime-i tevhîd zikri yoksa / Ramazân-ı şerîfte / Çok tekrarlayın / Kelime-i şehâdetsiz kabûl olmaz

00:30:00 Sâlih amel / Namaz, oruç, hâc, zekât / Sâhibine de tabî ki bedduâcı olurlar / Hâkim’in Târîh’i

00:31:00 Çocuklarınız / Kimisi iki üç yaşında / Konuşmaya başladıkları zaman / Annesi diyor / Hâlâ gitmiş / Onlar da bozuluyor bu işe tabî / Dede tek kelime / Torunlara

00:32:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem sana ne emrediyor / Dünyâdan söyledikleri ilk kelâm / Kelime-i tevhîd olsun / Bir kelimeyi bile söyleyemiyor / Bu arada çok zaman geçmese de / Belki baştan İllallâh

00:33:00 İlah yok demek / Başına bir Lâ ilâhe eklettiğin zaman / Hem Kelime-i tevhîd olmuş olur / Bâzısı kendinden evvel / Ölüm ânında

00:34:00 Kelime-i Tevhîd / Dikkat kesilin buraya / Bir insanın ilk sözü / İlk söz bakımından / Telâfîsi mümkün olmuyor / Nerede? / Kimsenin aklı başında değil

00:35:00 Anaokuluna gönderiyorlar / Küçük çocukları bile gönderiyorlar / Onu öğretmiş / Lâ ilâhe illallâh / Hepten kalmadı demeyelim de / Ölürken buna ne lâzım

00:36:00 Mahşere kalkarken ne lâzım / Önce kelime-i tevhîdi öğret / Elemtera keyfeye gelene kadar / Bizim millet mi böyle yapıyor? / İşlerde riâyetsizlik / Yanlış oluyor

00:37:00 Ana babası öğretmediyse / İlk o işi yapın / Son sözü de kelime-i tevhîd olursa / Kolay mı? / Âlimlerin son nefesleri gibi / Velîlerde de şöyle bir şey oluyor

00:38:00 Başka duâlar ve zikirler yaparak / Zikir üzere ölmüş oluyor / Kimin ilk kelâmı / Anam babam bilir / Son kelâmımızı / Âhir kelâmımız / Duâ

00:39:00 Duâ / Âmîn deyin / Belli olmaz / Şu anda dinleyenler var / Herkes benim gibi mi zannediyorsunuz / Bir insan ilk söz olarak / Sonra bin sene yaşamış olsa

00:40:00 Hayat ve ömür geçirecek olsa / Nûh Aleyhisselâm / Şu’ayb Aleyhisselâm / Bir günahından ona suâl edilmez / Meleklerine

00:41:00 Efendim / Adamın amel defterinin sahîfesinin / Günah yazılamya başlıyor / Son kelâmın ne ise / Defter açık kalmaz / Onu konuşmuyoruz / Bu durumda meleklere ne vahyediyor

00:42:00 Başında ve sonunda / Sâlih amel bulduysanız / Günlük de oluyor / Ömürlükte oluyor / Arada bin senede yaşasa / Silin buyuruyor / Böyle bir müjde var / Elli altmış sene / Günah yapmamamız

00:43:00 Belki değil varsa da / Ortalama Müslümanları konuşuyorum / Bizim kelime-i şehâdeti çok okumaktan / Çâremiz yok / Defterin iki tarafı / Ne var? / Haftalık defter / Başlarında ne var / On birinci gece

00:44:00 İslâm’da gece önce olduğu için / Son akşam ezanı / İki ucunda ne var / İkindiden sonra akşama yakın / Güneş batımında / Sene bitiyor sene başlıyor / Yirmi dört saat îtibâriyle / Arada bin sene de geçse

00:45:00 Tek bir günahından bile / Sayfanın arasındakileri silin buyuruyor / İbnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ / Bir kelime-i tevhîd / Gözlü he / Kendisini okuyan

00:46:00 Doksan dokuz türlü belâyı / Belâ kapısını kapatır / Sihirdir, cindir / Herkesin başında dünyâ kadar belâ var / Bir kelime-i tevhîd / Şu mübârek Cuma gecesi / Bir milyon kişi

00:47:00 Aman aman / Bu gecenin terâvîhi / Ölürken insanın içi perîşân oluyor / Ölürken de susuzluk çekmez / İlhâk olarak / Sırat / Nerede diye sorar / Yarın akşama kadar

00:48:00 İFTAR DUÂSI / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ