MENÜ

Ramazan Özel
13 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 1. Bölüm

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / İkinci gecesine yaklaşmış olduğumuz / Bundan sonra her akşam

00:01:00 Dersler yapacağız / Birbirimizi teşvîk edelim / Uyduyu kuramayanlar olabilir / İnternetin çektiği her yerde / Vefât haberleri alıyoruz

00:02:00 Bâzı sohbetlerde / Bu bize neyi gösteriyor / Fırsatın iyi değerlendirilmesi / Onlar hayatta olsaydı / Sonuna gelmiş / Eceli gelmiş / Berâet Gecesi

00:03:00 Ölecekler, kalacaklar / Düğün yapıyor / Çocuğu olmuş, seviniyor / Allâh-u Te’âlâ’nın hesâbı şaşmaz / Allâh’ın eceli geldiği vakit / Gevşeklik yaparlar mıydı? / Bir gün oruç tutmak ne kadar önemli

00:04:00 Bir günün ecri ile / Ramazan orucu da tuttu / Ben öldüm, şimdi anladım / Okumadan evvel / Âsiye AKAYDIN

00:05:00 Oğlu da komşum idi / Bilgin AKAYDIN / Hocaları sever, bizleri sever / Bizi seven ne için sever

00:06:00 Benden kimin ne beklentisi olur / Sevmeyen de çok olmakla berâber / Dünyâ için olan menfaatler / Dünyâdaki dostlar / Benim vaktimi zâyi’ ettin

00:07:00 Allah için birbirini sevenler / Mehmet Nâci Efendi / Hacı annenle berâber / Biz de unutmamaya çalışıyoruz / Çok da vefat haberleri var

00:08:00 Duâ / İftara bir saatten az kaldı

00:09:00 Şimdi, dedik ki / İnsanlar kıymetini bilsinler / Diğer nâfile oruçlara benzemez / En önemli şartlardan birini / Dille ikrâr etmek

00:10:00 Ey îmân etmiş kullar! / Kâfirlerin cehenneme kadar yolu var / Kitabıma inandınız

00:11:00 Emirlerimi tutup / Benim muhâtabım sizsiniz / Ey kâfir olanlar! / Bilemedik, anlayamadık / Mâzeretiniz kabul edilmeyecek / Zulüm / Allâh’a ortak koşmak

00:12:00 Şu anda yürürlükte olan / Semâvî dindenim diyenler / Onla amel eden / Onun için kâfirelere dünyâda / Âhirette özür dilemeyin / Benden merhamet istemeyin

00:13:00 Kâfirler de bir şeydir / Kâfirler bizden iyi yiyorlar / Müslümanlar / Dünyâ müminin zindanı / Rahmetim her şeyi kaplamış / Yakında ben o rahmetimi / Haramlardan sakınanlara

00:14:00 Tevrât’ta da İncîl’de de / Hepsini yazılı buluyorlar / Bütün milleti de saptırdılar / Yanlarında yazılı buldukları / Hakkıyla tâbî olanlar / Ayrıldıklarını beyân edenler

00:15:00 Dostun dosta hıtâbı ile / Oruç size farz kılındı / Bu ilk sizin başınıza gelen / Aynı oruç / Yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden sakınmak

00:16:00 Farzları, vâcibleri / Allâh-u Te’âlâ’yı kızdıracak / Oruç şehveti kırar / Açlık şehveti kırar / Yemek içmek / Şehvet kırılınca

00:17:00 Demek ki; orucun farz kılınmasından maksat / Millete hakâret ediyorsun / Dedikodu yapıyorsun / Nâmahreme bakıyorsun / Bi de benden katıyorsun / Bugün biriydi

00:18:00 Eğer hasta ise / Müslüman bir doktorun / Fetvâ alacaksın / Tutamazsın demesi lâzım / Yolculuk da fıkha göre / Bulunduğun mıntıkadaki

00:19:00 Köprüden kilometre tutarsa / Bu yaka da ise / Sapanca’ya, Adapazarı’na / Sonra bir daha ileride başlarsa

00:20:00 Sağında solunda boşluk varsa / Şimdi birkaç ay gitmiyorsun bir yere / Ormanlık alan dediğin / Yollar çoğaldı / Yavuz Selim Köprüsü / Oradan gelen adam / Yerleşim alanı yok

00:21:00 O gittiğin yoldan / Kendi yaşadığın yerden / Yolun iki tarafında / Bağırsan sesini kimse / Seksen bir kilometre / Ramazan günlerinin dışında / O günlerin sayısını doldurursunuz

00:22:00 üç gün yolculuktaydın / Bayramdan sonra / İyileşirsen / Hiç tâkat getiremeyen / Senin yemen lâzım / Ağır hasta

00:23:00 Fidye verecek / Fidye ile fitre / Yirmi sekiz lira olarak / Hayrını arttıranın / Yolcu döndüğü vakitte / Üç gün yolculukta tutmadım / Seferde ruhsat vermiş

00:24:00 Güne gün tutacaksa / Tutamadan ecel gelir / Çift dikiş olur / Fidye vermek kime vâcib? / Otuz otuz beş senedir / İki tip var / Biz tip biriz

00:25:00 İftardan sahurdan aldıkları / Mide de çok önemli / Müslüman bir doktor olacak / Bacağım ağrıyor diyorsun, oruç tutma diyor / Bu hastalık iyileşecek tipten değil / Fidye de veremez

00:26:00 Maddî imkân bakımından / Vermeyince sormaz / Bilseydiniz / Tutma tarafını tercih ederdiniz / Şunu bir daha belirtelim / Tehlikeye atmayın

00:27:00 Ölüme kadar götürecek / Ciğer gibi / Tehlikelere maruz bırakacak durumunda ise / Bâzı hastalıklar vardır / O vakit tutmanız hayırlıdır / Ey hastalar ve yolcular! / Tutmak için bahane arayın

00:28:00 Ben size sayılı günler / Nedir bu farz kılınan günler

00:29:00 Allah indinde mûteber olan / İslâmî aylarda / Ay ne kadarsa o kadar / Diğer ümmetlere bu mübârek ay nasîb olmadı / Onlara da oruç ibâdetini / Eyyâm-ı Biyz orucu hangi peygamberden kaldı

00:30:00 Kadr Sûresi / Kadr Gecesi mutlaka Ramazan’ın içindedir / Bütün insanlara hidâyet rehberi

00:31:00 Sevmediği, râzı olmadığı / Şu haktır, şu bâtıldır / Hazreti Kur’ân / Artık içinizden / Dün imsak vaktinde

00:32:00 Buluğa ermiş / Biraz daha erken / Sıcak iklimde biraz daha erken / Müslüman olarak / Kadın hayız hâlinde olmayarak

00:33:00 Tutamadığını güne gün / Namazları / Oruç az olduğu için / Son limite kadar / On günü / Ramazan’dan sonra / Gökteki ay hesâbı / Obür on gün nereye kaldı / Kışın beşe çeyrek kala

00:34:00 Lohusa nifaslı / Tutamaz / Ramazan’ın tümünü tutacak / Oruca ehliyet ve liyâkati varsa / Semâvî mazeretler

00:35:00 Mutlaka tutsun / İmtihanın var / Öyle bir şey yok / Millet sizin yerinize / Bende ona reddiye yaptım

00:36:00 Mazeretlerden, vaziyetlerden / Kâfir doktor da var, îmansız da doktor var / Müslüman bir doktor

00:37:00 Ya zararlıdır, ya değildir / Müslüman doktorun durumu budur / Oruç tutmalısın / İster tut, ister tutma diyebilir mi? / Aynı sayfada

00:38:00 Ey benim kullarım / Hastaya ruhsat veriyor / Sizin hakkınızda / Ölüyorsan da tutacaksın / Ben sizin zorluğunuzu / Tutamadığınız günleri / Güne gün tut

00:39:00 Ramazan’dan sonra da hasta oldum / Bu sefer hastalık devreye girdi / Hastalık olur, şu olur, bu olur / Ben sayıyı tamamlamanızı istiyorum / Ramazan’dan sonra / Allah sizi Ramazan’a kavuşturdu / Ebedî cennetlere

00:40:00 Ama îmanları yok / Habîbine inanmıyor / Ebedî cehenneme odun olduktan sonra / Allah sizi hidâyet etti / Size hükümlerini bildirdi / Her dilden çevirisi var / Hidâyeti yaratan

00:41:00 Hepiniz pusulayı kaybetmişiniz / Ben kimi hidâyet ettiysem / Doğru yola irşâd / Beni ona kavuştur Yâ Rabbi / Bir sayfaya yakın okudum

00:42:00 Bununla amel ediyorsunuz / Allah sizi hidâyet ettiği için / Allah her şeyden büyüktür / Kıymet bilmek lâzım / Ola ki şükredersiniz / Bâzı kulları size sebeb etmişim

00:43:00 Onlara da teşekkür edersiniz / Onlar sebeb ve vesîle oldukları için / Bu kadar insan / Demek ki bu nimeti ben / Aranıyordunuz / İstemeyene de / İmtihanda zorla iş yaptırılmaz

00:44:00 Bu dîni size nasîb ettiğim için / Hemen bu âyetlerin peşine / Tekbirlerle çıkıyoruz / Kullarım sana benden sorarlarsa / Ben çok yakınım

00:45:00 Ama ben onlara şah damarlarından daha yakınım / Duâ eden bana yalvardığı zaman / Hanım tuz yok / Hurma getirin

00:46:00 Böyle bir şey olabilir mi? / Yüzde yüz duâ hakkı / Ramazan orucunun farz kılındığı / Ben onları dâvet ettiğim zaman / Ezan dâvetimle / Bir vakit namaz

00:47:00 Namaz kılmamak ne demek / Namaz kılmayanların / Çok da uzun olmuyor / Ben onları dâvet ediyorum / Ey benim kullarım! / İcâbet etmezseniz / Hac farz olana / Şimdi de korona var / Altmış yaşındasın / Allah seni her sene çağırmış

00:48:00 Benim dâvetlerime icâbet edin / Bana doğru dürüst îmân etsinler / Cennet var, cehennem var / Öyle îmân etsinler / Ruşd ne demek? / Biz İbrâhîm’e ruşdünü verdik

00:49:00 Doğruyu bulma kâbiliyeti verdik / Ruşdünü ona verdik / Biz onu çok iyi biliyorduk / O niyetini biliyorduk / Nemrûd’a nasîb etmedik / Bağırmanıza çağırmanıza gerek yok / Amellerinizi

00:50:00 Kendi kafanıza göre takılmayın / Bâzı insanlar / Sen tutamazsın diyeceği noktada değiller / İmtihan / Antreman

00:51:00 Ebû Hureyre Radıyallâhu ‘Anh / Hadîsin kaynakları / Kim Ramazan’dan bir günü / Ruhsatı yok / Yolculukta olmayanın / Hastalığı da yok / Yolculukta değilsin

00:52:00 Evinde de olsan / Müslüman doktor / Tutmamak için çâre aramayalım / Kafam çalışsın / Bu senin keyfine göre mi yâ / On sene yaşadı

00:53:00 Bir güne karşılık / Senede üç yüz elli beş gün var / On bin gün yaşadı / Tutmadığı bir günden sonra / O günlerin tümünü de / Yerini tutmaz / Keyfine göre tutmuyorsun / Orucu bozanlarda

00:54:00 Sen kafadan niyet etmiyorsun / Yarın bir arkadaşım gelecek de / Öbür gün kendi günü / Keyfi işlerden / Ebû Ümâme el-Bâhilî Radıyallâhu ‘Anh

00:55:00 Bir kere ben uyuyorum / Bütün peygamberlerin gördükleri / Beni yüksek bir dağa getirdiler / Yardım edeceğiz / Dağın tam düz yerine geldim / Şiddetli sesler

00:56:00 Cehennem ehlinin / Allâh-u Te’âlâ şimdiden habîbine duyuruyor / Onların afkurmalarını tesmiye ediyor / Sonra bir kavme geldim / Çengellere asılmışlar

00:57:00 Ağızlarının kenarları / Kan revân içerisinde / İftar vakti gelmeden oruçlarını açanlar / Ramazan günü oruç tutmuyor

00:58:00 Oruç tutması / Yemek yemenin helâl olduğu / Harâm iken yemek yemişler / Yemek içmenin yasak olduğu / Ben sana / Bayrak açıyorsun

00:59:00 Bir zayıfın hâline şaşarım ki / Senden benden daha zayıfı var mı / Onun için cehennemde büyük azaplar var / İslâm’ın temel kulpları

01:00:00 Farz namaz / Beş vakit namaz / Tepsi durur mu / Tembelliğinden kılmazsa / Oruç / Bir gün bile tutmayan / Ne zekatı / Ne sadakası / Yetimlere, dullara / Bunlardan biri oruçtur

01:01:00 Nâfile bir ibâdet yapıyorsun / Son on gün i’tikâfa girdin / Tevbe edersin / Baştan niyet etmediyse / Önemini arz ettim / İFTAR DUÂSI

01:02:00 Allah kabul eylesin

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ