MENÜ

Zülhicce Ayının İlk 10 Gecesinin Önemi (Sohbet Özel) 10 Temmuz 2021

00:00:00 Kıymetli tâkipçilerimiz / Âhirete zengin çıkmak isteyen bahtiyâr kullâr / Duâ / Zülhıcce ayının ilk gecesi

00:01:00 Kıymeti hakkında / İlk gecesi olmak münâsebetiyle / Hilâl duâları / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Yarınki gün Pazar / Allâh’a sığınırdı

00:02:00 Münciye (kurtarıcı sûre) / Mülk Sûresi okunduğunda / eş-Şâfî ismini / Yine bu gece / 41 Fâtiha okuyan / Bunları hilâl gecesi

00:03:00 Haram aylardayız / Allâh-u Te’âlâ’nın günahları katladığı / Mekanlarla kıyaslarsak / Mekke kıyâs edilebilir mi? / Hürmetli saha / Bir namaz Kâbe’de yüz bin

00:04:00 Aylar ve zaman / Dinleten ne / Ben bu işi senelerdir / Bu mefhumları / Şekerim beş yüz / daha da düşmedi / Dergide yazdık

00:05:00 İnsanlar teşvik istiyor / Pandemi yasakları kalktı diye / Böyle bir büyük fazîlet / İş işten geçti / Hiç eksiği yok / Mesaj atın / Yarın ki günün orucu

00:06:00 Bu Zülhıcce-i şerîf / Fecr Sûresi’nin ikinci âyeti / Allâh-u Te’âlâ değersiz bir şeye değer verir mi? / Sonunda da ne buyuruyor? / Arefe gecesi var / Karanlığın sirâyet ettiği

00:07:00 İmsağa yemîn ederim / Yarın sabaha / Duâ / Kıymetini bilmemiz lâzımdır / On gecelere yemîn olsun / Akıl sâhipleri için

00:08:00 Allah sana akıl vermiş / Nasıl dünyâ kârlarını düşünüyorsun / On geceler geldi geçecek / Yazık değil mi bize / Peşinde böyle bir ifâde yok / Ne anladılar yâni / On geceler ve günleri ile alâkalı

00:09:00 Uzak yollardan gelecekler / Kendi menfaatlerini / Ne kadar büyük menfaatler / Bilinen günlerde Allâh’ın adını anacaklar / İnek, deve cinsinden

00:10:00 Buraya eyyâm-ı ma’lûmât / Bu ma’lûm günler / İşte bu on günler / Onuncu gün / Bu on günlerin / Rastgele günler değil

00:11:00 Allâh’ın adını zikretsinler / İki senedir üç senedir / İnsanların ihrâma girdikleri / İslâm’ın beş şartının en mühimlerinden / Bu on gecelerde / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:12:00 Allah nezdinde / Zülhıcce’nin on gününde / Bu zikri çok yapın

00:13:00 Bâkıyât-ı sâlihât / Birinci gecedeyiz / Günler üstü / Arefe günü günlerin en fazîletlisi / Gece olarak

00:14:00 Bu günlerden bir günün orucu / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ne zaman tutayım? / Haram aylarda tut / Haram aydan bir gün oruç tutsan / Perşembe Cuma Cumartesi

00:15:00 Haram ayda / Perşembe Cuma Cumartesi oruç tutarsa / Dokuz yüz sene / Önümüzde bir de Muharrem geliyor / On günlerin içinde olursa / Geçmiş ümmetlerin ömrünü geçiyor

00:16:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den duymadıysam / Şu iki kulağım sağır olsun / Tuhfetü’l-ihvân kitabı / Abdullâh b. Ömer Radıyallâhu ‘Anhumâ / Bugün o bitti

00:17:00 Zülhıcce bu ayın tamâmı / Ramazan’ın dışındaki bir bayram kurban / Süfyân-ı Sevrî / Esas mesele / Bir günün orucu

00:18:00 Yarın oruç tutan / Bayram sabahı da / Perşembeyi cumaya bağlayan gece / On gece ve on günün / Yedi yüz kat / Her amel / İhlâsına göre

00:19:00 Güzel amel işleyene / Her sâlih amel hakkında / Sa’îd b. Cübeyr / On geceler / Öyle bir ibâdet yapardı ki

00:20:00 Zülhıcce’nin onundan / Sâlih amellerin / Hiçbir gün yoktur / Altı kaynağın üçünde var

00:21:00 Sâlih amellerin her zaman Allah katında değeri var / On günlerde / En çok bunda / Allah yolunda adam cihada çıkıyor / Cihad yapıyorlar

00:22:00 Bunlar Allah yolunda cihad / Bugünlerde yapılan amel / Bugünlerdeki sâlh amel / Evinde zikir yapsan

00:23:00 Bir adam diyor / Kendi parasını da / Masrafını da kendi çekerek / At kendinden / Parasını da o yola harcıyor / Bu adam yaralansa / Canı da şehîd olup / Atı boğazlanıp

00:24:00 Canı da dönmeyecek / Malı da dönmeyecek / Bir tek bu adam / Nerede şimdi öyle bir şey / Geri de dönmeyecek de / Mal vermekten cimrilik eden

00:25:00 Yaşamak istiyoruz / Onlar için mevsim / Gevşek adamlarız / Cehennem köpekleri / Afganistan / Yetmiş beş yaşında

00:26:00 Böyle cihad mı olur yâ / Şu anda askerimizin yaptığı / Bizim gibilerin / Sâlih amel işlemek üzere kurulmuştur / Hiçbir şey geri döndürmeyen

00:27:00 Allâh-u Te’âlâ kullarının kendisine ibâdet yapmasını / Namaz da bir kerâhet vakti var / Nâfile namazın mekrûh olduğu vakitlerde zikir efdal / Yatarak bile zikir yapar

00:28:00 Hamdolunmayı / Zamanlar içerisinde / Hangi zamanda daha fazla sever / Her gecenin ibâdetle ihyâsı / Kadir Gecesinin ihyâsı / Denk neye derler?

00:29:00 Kadir Gecesi, Ramazan’da bir gece / Pazar gecesi; Kadir gecesine denk / Bundan dolayı / Ulemâ bu işleri konuşmuşlar

00:30:00 Allah indinde günlerin / On gün müstesnâ / Yarınki gün cumadan üstün / Dünyâ günlerinin en fazîletlisi

00:31:00 Senenin günlerin en faziletlisi / O da bu günlerin içerisinde / Allah indinde günlerin en büyüğü / Bu on gece ve gün / Ramazan’ın on gecesi görüşü

00:32:00 O zaman Ramazan’ın son on gecesi / On gecenin içinde / Buradaki on gecenin her biri / On gecelere de yemîn ediyor / Bu on gecenin / Ramazan’da bir gece var / Tek gece îtibârı ile

00:33:00 Hesâbı ulemâ düzgün yapmışlar / İbâdetle geçireceğiz / On gecelerin namazları var / Oruçlarla ilgili fazîlet / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:34:00 Çalgıyı çok seven sahâbe / On günleri oruç tutarmış / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e haberi ulaşmış / Bunu çağırın dedi bana / Çalgı

00:35:00 Niye hemen oruca başlıyorsun / Böyle bir zât varmış / Hacca giden Müslümanlar var / Ben de oruç tutarak onlara iştirâk ediyorum / Herkes dayanamaz / Bizde hacca gidemediğimiz

00:36:00 İbnü’l-Cevzî / Sen bu on günlerden / Yüz tâne köle âzâd etmiş sevâbı / Öyle bir amel şansımız da yok / İkinci gün tutsun / Dokuz gün / Fakirlere etini dağıtıyorsun

00:37:00 Yüz deve / Bedir’de iki tâne at vardı / Parası yok / Atı kim veriyorsa / Sen bu Zülhıcce’nin orucuna

00:38:00 Her gün / Yârın bunu kazanabilirsiniz / Bizlerin istifâdesine / Böyle bir ikrâm var mı? / Bu gecelere ikrâm etmek / Güne nasıl ikrâm edersin?

00:39:00 Onun için bu gecelere / Allah on ikrâm yapacak / Ömrüne bereket / Malına artış verecek / Malı artacak / Çoluk çocuğuna muhâfaza / Bütün günahlarına / Yedi yüz kat katlanıyor

00:40:00 Sekerât ne demek / Duâ / Ama zorlananlar olacak / Zulumâtına ziyâ / Kaldı kaç karanlığın altına / Sevap günah tartılacak / Ağırlık gelecek

00:41:00 Derekât / Yetmiş sene / Derecât / HAYDER / Her gün bir tâne sadaka / Ziyâret

00:42:00 Bir mümini giydirse / Kafasına göre harcayamaz / Elbise giydirse / Bir yetime iyi muâmele etse / İki bin yetim / Zeyd b. Sâbit

00:43:00 ‘Arş’ının gölgesinin altında / Yetime iyi davranmanın / Bir ilim meclisi kurduk / Pandemi mandemi / Nereden dinliyorsan dinliyorsun

00:44:00 Allâh-u Te’âlâ’nın bütün / Hepsine katılan ne kadar sevap alır / Link atalım, mesaj atalım / Kaçırmalarına çok üzülüyorum / Kandillerinizi söndürmeyin

00:45:00 İbâdetle ihyâ edin / Bir mum ışığı bile olsa / Işığınız yansın / ibâdetleriniz çoğalsın / On gecelerin on günlerin hayırlarından / Bereketlerinden / Mahrûm olanların vay hâline

00:46:00 Ne amel yapacağımızla ilgili / Duâyı da okumanız lâzım / Her gece kılınsa

00:47:00 Zülhıcce’nin onu girdiği zaman / Gecesinin fazîletinin / Günlerde zikretsinler / Herhangi bir gecesinde / 1’den sonra falan

00:48:00 Namazın târifi

00:49:00 Bu duâyı yaptıktan sonra / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in kabrini / Suud kabûl etmiyor / Allah yolunda cihâd edenler / Bir asker ne demek

00:50:00 Kâbe’de kılınan / Asker ocağında kılınan namaz / Bizim bu imkânımız var mı / Hac yapanlar / Bütün ecrini koy bir kenara / Ne istese Allah verecek / Hâcet namazı / Bu gece kılarsın / Seni ne ilgilendiriyorsa

00:51:00 Mazlum coğrafyalar için / Her gece kılarsa / Defterin sıfırlandı / Amele yeniden başla / Lâlegül Dergisi

00:52:00 Duâ / Efendi Kardeşlerim / Zikirleri / İbâdetle ihyâsı / Duâyı çok yapın / İstiğfârı çok yapın / Durum olan için bir şey değil

00:53:00 Ebu’d-Derdâ efendimiz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bir geceyi bile / Onuncu gece bayram gecesi / Sen burada ne fazîletler vadediliyor / Bürün sene hac umre yapanlar

00:54:00 O senenin haccı / Teheccüd kılsa / Bütün senenin hac umre sevâbını alıyor / Bir gün bile tutsa / Bütün ibâdetle geçirmiş sayılıyor / Zülhıcce’den daha fazîletli hiçbir ay yoktur

00:55:00 Fazîletleri / Bugünlerde devamlı tekbir getirirlerdi / Yollarda, çarşılarda, pazarlarda / Onlarda zikrederler / Ameller silinir

00:56:00 Gizli zikir efdalir / Arefe sabahından / Nakşî tarîkatında gizli zikir / Bugünlerdeki beş zikir / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdular

00:57:00 Tehlîlâtın mânâsı

00:58:00 Acâib kelime-i tevhîd / On kere okunsun / Böyle bir mükafat için / Geçmiş günahları affettiren

00:59:00 Gelecek günahlar ne demek biliyor musun / Allâh-u Te’âlâ bu zikre bu fazîleti vermiş / Mahşer’e mağfûran çıkacak / Demek ki sen îmanlı öleceksin

01:00:00 Geçmiş günahları affettiren / Gelecek günahları affettiren / Kitabını hazırlıyorum / Uzunu okursan kısa onun içinde

01:01:00 Borcunu ödemeye muvaffak kılınacak / Kurban Risâlesi

01:02:00 Birinci zikir

01:03:00 Beşinci zikir

01:04:00 Yetmiş bin melek / Dördüncü zikri yapana

01:05:00 Bir melek alıyor / Allah kendisine / Aslâ mahrûm olmaz / Onun sevâbını açıklayamam / Mevlâ izin verdiğini açıklıyorlar / Evinde, ocağında mânevî

01:06:00 Senin evin / Hayırsızlık olur mu? / Kurban Risâlesi / Yer yok diye / Duâ / Bu sohbeti millete dinletirseniz / Duâ

01:07:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ