MENÜ

Sohbet Özel (Kurban Bayramı Gecesinin ve Gününün Fazîletli Amelleri) 19 Temmuz 2021

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Sabah namazını cemaatle kılmak lâzım / Bu gecenin fazîleti ile ilgili / Günlerin en büyüğü

00:01:00 O kadar kan Allah rızâsı için / Kurban Bayramı / Şimdi âyet-i celîlede / İmsak vakti / Geçtiğimiz sabahın hakkında vârid olduğu / Çifte teke yemîn ederim

00:02:00 Zülhıcce’nin / Rastgele gece değil / Koyu karanlık / Gecenin karanlığı / İmâm Mukâtil / Allâh-u Te’âlâ özellikle

00:03:00 Her şeye yemîn etmez / Fazîlet verdiğini gösteriyor / Kasemine mazhâr olmuş / Bir gecede bulunuyoruz / Bu ta’zîm ve ikrâmın da tezâhuru / Bu mübârek geceyi / İki bayram gecesini

00:04:00 Çoğu tâtile çıkmışlar / Gittiği yerde de ibâdet yapabilir / Biz o zaman buraya niye geldik / Parasına göre / Para veriyorum / Ne yapacaksın / Yüzeceğim, gezeceğim / Büyük zarar edersin

00:05:00 Sohbet başladı / Siz daha iyi internet karıştırıyorsunuz / Allah rızâsı için / Siz de ortak olursunuz / İnsanların kazanmasına çalışalım

00:06:00 Dört geceyi ibâdetle ihyâ eden / Namaz kılanların / Çoğu bu dört geceden haberdâr değil / Her kula müyesser değil / Bu dört geecyi sayarken / Kurban Bayram gecesi

00:07:00 Ramazan / Beş olan rivâyetlerde / Dört gece de olsa / Berâet Gecesi / Bu geceleri ibâdetle ihyâ / Bunun başka gideri / Bu gevşekten alınacak bir şey değil / İhmâl edilecek bir gece midir?

00:08:00 Bir de bunları anlatmaya kalksak / On ikiyi biraz geçerek / Hastalığıma ustalığıma rağmen / İhyâ etme niyetiyle / O gecelerde / Şu anda sizin bulunduğunuz gibi / Buluşamıyorsak da / Bu derste bulunuyoruz şu an

00:09:00 Allâh-u Te’âlâ’nın iki yüz yirmi dört bin peygamberi / İşte Zülhıcce’nın / On gecenin son gecesi / Bu ilim meclisine / Yarın sabahki / On gece de bitmiş olur / Bu fazîlet yok ki

00:10:00 Allah râzı olsun hepinizden / Nakledenleri saymakla bitiremeyiz / Bunlarda duâ aslâ geri çevrilmez / Ramazan Bayramı Gecesi / Kurban Bayramı Gecesi

00:11:00 Beş gece / İmâm Şâfi’î / el-Ümm isimli eserinde / O da rivâyet ediyor bu hadîs-i şerîfi / Şu anda içinde bulunduğumuz / İhtiyâcımız yok mu? / Kendimiz, anne babamız

00:12:00 Bu beş geceden birindeyiz / Kim sevâbını Allah’tan umarak / Farz demedik, vacip demedik

00:13:00 Bizden ileri geçmesinler / Bir de yarın âhirette / Ben ne kadar geri kalmışım yâ / Bu milleti niye saptırıyorsun / Hoca kılığında adamlar / Muhaddislerin

00:14:00 Deylemî muhaddis değil mi? / Müdâvemet edecek / BU sene kışa geldi / Bu mübârek gecelerin fazîleti / Sevaplarını umacak / Bu hadîs bilmem ne / Şüphelenirse

00:15:00 Sevâbını umarak / Cennetine girdirecek / Gecesi ibâdet yapacak / Gündüz oruç tutmayacak / Kurban Bayramı Gecesi / Bunlar farklı fazîletlerdir / Değişkenlik oluyor / Bu beş geceyi / Beş geceden biri de

00:16:00 Gündüz oruç harâm olduğundan / Şeker hastasıdır / Özürsüz mâzeretsi olanlar için / Üç dört saati boylar o iş / Bu belediye sistemleri / Bâzen öğleyi ikindiyi boylar / Evvelce bu dört saat kadar

00:17:00 Babamın fabrikası / Bayram namazında sonra / Aşçı ciğerinden / İnsanlar kurbanları vekâlet / Afrika’ya göndermiş / Ben ne yapacağım? / Telefon bekliyorum

00:18:00 Haber alınca / Kurbanın kesildiği haberi / Ondan iftâr edin / Bayram namazından çıkana kadar / O fazîleti bâri kaçırmayın / Etinden

00:19:00 Bir şey yemeden durur / İlginç, şaşılacak bir şekilde / Terviye günü tam oruç tutuldu

00:20:00 İmâm Bâbertî / Yemeği te’hîr etmek gerekir / İmâm Mevsılî / Her kim kurban bayram günü

00:21:00 Sıyâm: İmsâk demektir / Altmış bin sene ibâdet / Kendi kurbanının etinden yemek / Dört saat bir şey yemese içmese

00:22:00 Bu dört saatte bir şey yiyip içmezse / Yüz bin sene oruç sevâbı / Bunlar önemli meseleler

00:23:00 Genel mânâda / Gerekli diyor / Fazîletli amel bakımından / Bu dört saat meselesi / Şimdi de bizim millette / Rezillik olsun / Ramazan Bayramı’nda olur

00:24:00 Hem adamın ağzı kirleniyor / Milletin sevâbını / Yemeyin şimdi / Fark var / Ağzına bir şey sürmez / Şefaatim ona vâcib olur / Bunu size duyurmak istedim

00:25:00 Dolayısıyla ne buyuruyor / Müjdelerini tasdîk ederse / Ondan dolayı bu arayı söyledim size / Uydurma rivâyetlerin kitabını yazmış adam / Başka işlerle meşgul olmamasını

00:26:00 İşimizin adı ne / Kurban Bayram Gecesi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Beni memnûn eder / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / İki bayram gecesini / İhyâ etmek müstehaptır

00:27:00 Allah’tan sevâbını bekleyerek / Ekseriyetini / Onu da mı yapmayacaksın / Gecenin ekseriyetini / Kalplerin öleceği günde / Ayaktayken bile / Son nefeste

00:28:00 Allah demeyi unutacak / Canın çıkıyor / Ne panik var / Zikir nasîb edilecek / Ramazan Bayram gecesi geçti / Kalplerin öldüğü günde / Âkıbeti güzel kılınacak / Bir adam ölü iken / Bu eşit olur mu?

00:29:00 Hazreti Hamza / Müslüman olmadan önce / Kalbi ölmez ne demek? / Dünyâcı olmak / Yaşlandıkça mal derdine / Ölülerle oturmayın / Kabirleri ziyâret edin / Buradaki ölüler kim

00:30:00 Zenginler / Kalbi dünyâya soğuk olur / Her zengin de dünyâcıdır / Bir kuruş için / O arada namazı kaçırıyor / İbâdetleri / Kalbin ölmemesi / Son nefeste / Şaşıp kalmamak / Yardımcı melekler geliyor

00:31:00 Sen bunları düşünürken / Mutlakâ gideceğimiz yere / İbâdete yoğunlaşalım / Rabbin kim denildiğinde / Kıyâmetteki tehayyur

00:32:00 Anasından babasından / Böyle durumlar önümüzde var / İbâdetle geçirenin kalbi ölmeyecek / Senede iki geceyi ibâdetle ihyâ / Ço ibâdetler zikirler / Kurban Bayramı gecesini

00:33:00 Sonra bayram namazını kılarsa / Anasının onu doğurduğu / Kurban Bayram gecesini ihyâ / Bayram namazı kılanların çoğu / Bayram namazı vâcib / Farz ne demek, vâcib ne demek

00:34:00 Vâcib: Amelen farz demek / Farz namaz gibi kazâ ediyorsun / Gece ibâdet yok / Ben bayram namazı kıldım / Evlerini yakmak istedim / Terk edilmesi câiz değildir

00:35:00 Terk edilmesi aslâ câiz olmayan / Adama kız bile vermezler / Ermeni dölü / Cemaatle namazı terk ederseniz / Sünen-i Hüdâ / Cemaatle kılanlara / İkindinin sünnetini kılmayana

00:36:00 Her sünnet bir değil / Beş vakit namazı cemaatle kılmak / Cemaati terk etmek / Sarıksız namaz kıldın / Kârı zarâr ettin / Konuşurum ben sana

00:37:00 Sapık diyebiliyor muyuz? / Fâsık / Çok önemli bir sünnet / Sen yatsıyı terk et / Yalnız başına gel / Burada farzı vâcibi terk ediyorsun / Hayır kapısı / Bütün hayırlar Rabbimizden geliyor

00:38:00 Bayramda ikrâm

00:39:00 Bayram namazından evvel / Bunun en kısa rivâyeti / Bundan aha fazîletli

00:40:00 Sen cennete girmek istiyorsun / Ağzının işi ne

00:41:00 Gecesi ile ilgili rivâyette

00:42:00 Bildiğinizi düşünüyorum / Bu dense / Dört yüz kere / Allâh-u Te’âlâ ona köle âzâd etmiş / Dört yüz köle âzâdı ne demek?

00:43:00 Bir köşkünün bir tuğlası / Eğer bu zikri bin kere okursa / Cehennemden fidyesini vermiştir / Fidye vermek istiyorsan / Canını cehennemden satın aldı

00:44:00 Bu kadar da enayilik avanaklık / Özel bir zikir yapmak isteyen / Herkese nasîb olmaz / Azlardan olalım / İnsanların çoğu şükretmezler

00:45:00 Siz onlardan olayın / Göreyim sizi derdi Efendi Hazretleri / Sana da var

00:46:00 Kurbanını keserse / En az üçte birini / Küp için kavurma / Bütün günahlarından çıkar / Bayram gecesinin namazları

00:47:00 Dergini yeri yetmiyor / Kabirde Mahşer’de / Akşam yatsı olmazsa olmaz

00:48:00 Bir nâfile namaz kılmış olur / Kabirde yatanlara sor bakalım / Onun için gecenin namazlarında bahsediyorum

00:49:00Baskı hatâları / Çocuk bayramı / Dinde iki bayram var

 

00:52:00 İlk kaynağa indim / Târif şu / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den

00:53:00 Taberânî Evsat / On beş Fâtiha / İki rekatta / On beş İhlâs / On beş Felak / İmkanlar arttı

00:54:00 Üç kere okursa / On beş okusan daha iyi olur / On beş istiğfâr / İlk kaynakları konuşuyorum

00:55:00 Allah onun adını cennet ashâbının / Allah onun kimsenin bilmediği / İhlâs dört âyet / İkisini biliyorum, on bir

00:56:00 Okuduğu her âyete mukâbil / Bir hac bir umre / İzliyorum/ Bir hac bir umre / Her âyete mukâbil / Altmış köleyi hürriyetine

00:57:00 Gavur köle var / Köle âzâdından / İsmâ’îl Aleyhisselâm’ın zürriyetinden / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in atalarından / Çok kişi olmaz

00:58:00 Haftaya cumaya kadar ölürse / Müjdeleri kafadan atamayız / Bu da kesin şehit olarak ölür / Kıymetli kardeşlerimiz / Bayram günü ile ilgili fazîletlere / Namazları var, zikirleri var

00:59:00 İmsâk vaktine yemîn ederim / İbnü Abbâs’ın en büyük talebesi İmâm Mücâhid’dir / Bu gecenin sabahına / Bu çok büyük bir sabah / Bu sabahın günü kadar / Onun için çok önemli

01:00:00 Umûmî mağfiret vaad etmiş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Arafat’ta bile / Allah iyilerinizi affetti / Bütün ümmet mağfirete girdi / Kötülerle şefaatçi etti

01:01:00 Erkekler namaza gitmişler / Tevbe eden / Sabah namazından sonra yüz kere istiğfâr / Umûmî mağfiret var ama / Amel defterinde günahlarından

01:02:00 En kısası / Yüz istiğfâr / Çünkü mağfiret umûmî olarak / Tevbeyi çabuk yaparsan / Dilini haramlardan korumak / Kadınlarla tokalaşmayın / El öpmek / Sağlık Bakanlığı

01:03:00 Elinizi koruyun / Arafat’ın tepelerinde / Müzelife’de vakfe yapan hacılardan / Kahrolduk / Kendilerine bedduayı basıyorlar / Ne zahmetler çektim / Kurban Bayram sabahında / Allah bizim belâmızı versin diye

01:04:00 Bayram namazının böyle / Önemi var / Namaz kılana kadar / O fazîlete de / Mezarlıklar kaldı boş / Bayramda da etmeyecek / Dünyâda sevdiği biri

01:05:00 Sevindirelim / Özellikle cuma günü / Bayram da bitmiş olmuyor / Her cuma ziyâret etse / Günahları affedilir / Özellikle cuma günü / Yâsîn’in her harfine

01:06:00 İbnü Ömer Radıyallâhu ‘Anhumâ / Babam etmemiş / Yolculuğa çıkacak / Annemin de kabrini ziyâret edersem / Bu kadar hacılar / Şartlarına riâyet etmiyor / Her hac makbul değil ki

01:07:00 Kim anne babasının / Onun için biz anne babamızın / Ebâ Eyyûb / Sahâbenin en fazîletlilerinden / Rabbim tasarrufât vermiş

01:08:00 Şefaatlerine nâil olmak için / Hiç Âyete’l-Kürsî okuyor musunuz? / Yeryüzünde Müslümanların ölülerinden

01:09:00 Allah hepsine nûr idhâl eder / Burada bulunanlara / Bu müjdeyi almak istiyorsan / Bu normalde de var / Kur’an’daki en büyük âyet / Fâtiha sûredir

01:10:00 Göklerden yerlerden büyüktür / Mezarlıkta okuyup / Ben bile sağ ayağımı burktum / Basamıyorum falan / Gördün mü şimdi / Mezarlıkta okursa / Bin şehîd sevâbı verecek

01:11:00 Âyete’l-Kürsî kaç kelime / Elli kelime ise / Kaç harf varsa / Her harfe iki melek / Üç yüz küsur melek / Kıyâmet sabahına kadar

01:12:00 Allâh’ı tesbîh edecekler / Mezara gittiği gün / Dünyânın kârlarından bahsetseydik / Bin şehîd sevâbı / Yüz yetmişse / Her kelimesine / Elli bin hac

01:13:00 Kıyâmet gününe kadar Allâh’ı tesbîh edecekler / Şu anda bile / Vakit tayin etmiyorum / Kaynak inceleyen yok

01:15:00 Böyle sekiz kelime-i tevhîd okunuyor / Hazreti Ali Efendimiz / Elli senelik günahı olsa

01:16:00 Önce anne babasının / Sonra komşularından başlar / Her mezarlığa girdiğinde okusan / Ahbâr-u Kazvîn / Yasîn cüzünün sonunda var

01:17:00 Bu duâyı okursa / Buhârî’nin şeyhi / Her mümin o kişinin günahlarına

01:18:00 Çürümüş kemiklerin / Âdem Aleyhisselâm’ın / Ölenler sayısınca / Kıyâmet gününe kadar / İstiğfâr edenler de

01:19:00 Âdem Aleyhisselâm’dan / Bütün insanlık / Sayısı kadar / Kıyâmete kadar gelecekler var / Bu kadar kolay şeyleri bilmeyenler var / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in duâsı / Çok uğraştım, buldum

01:20:00 Vasiyetlerini yerine getirebilme / Bir de Murat Hoca’ya çatalım / Her kim bayram günü üç yüz kere

01:21:00 Ölüler hediyeyi çabuk bekler / Telefon / Zikir böyle olmaz / Şuursuz adamlara nasîb olmaz / Dünyâda ne kadar Müslüman mezarı var / Bin tâne nûr / Bana şimdi bir hediye geliyor

01:22:00 Bize nûr lâzım / Bin tâne nûr / Mevlâ, Müslümanlara / Müslümanların yekvücut olması lâzım / Sen de öldüğün zaman

01:23:00 Bunu da benden başka / Kaynakları bilmiyorlar / Daha da çok kitapta gördüm / Senin kabrine / İmâm Zührî / Enes Radıyallâhu ‘Anh’dan ben işittim

01:24:00 Hiçbir bayram terk etmeyeyim / Ama sevâbını ölülere / Bin tâne nûr / Yüz keresi ile de / Sen bana hâlâ kaynak soruyorsun

01:25:00 Denizlerin köpüklerinden / Sahîh olduktan sonra / Kıyâmet günü o gün / Ancak yüz kere / Yüz on kere okumuş / En değerli amellerle / Her gün okuduysa / O günün ameli bakımından

01:26:00 Peygamberlerin duâları / O kırk kere okunuyor / Bayram gününde bunlar / Yirmi kere / Kırk kere de Yûnus Aleyhisselâm’ın duâsı / Peygamber duâları / İki rivâyet var

01:27:00 Bayram gününde kılınacak namazlar

 

01:30:00 Kebâir günahtır / Bayram günü akrabâsını ziyâret edene

01:31:00 Telefonla adım atmıyorsun / Günahlardan sakınmak lâzım / Bayram günü kim bir günaha düşerse / İçki, kumar, fâiz / Ey dünyâsını âhiretini / Helâl var, harâm var

01:32:00 Tekbirlerimiz var / Kurban Bayram namazından sonra / Kurbanını kestikten sonra / Sayfa 78 / Bu duâ mutlakâ kılınacak / Eve döndüğü zaman / Namazın târifi

01:33:00 Aynen kurban kesmiş / İki rekat nâfile / Kurban kesmiş sevâbı / Bu da sayfa 78’de / Kurban Bayramı günü / Dört rekat namaz kılarsa / On beş Kevser

01:34:00 Hanefî fıkhında geçiyor / O bile hisseye girdi / Sen / Altmış deve kurbanı / Ben fakirim / Sıratı ne ile geçeceğim / Duânın kabûl / Efendi Hazretleri kendi eli ile keserdi

01:35:00 O namaz da, çok müjdeleri var / Namazın sevâbı / Bu acâib bir namaz / Benden sana bir uyanıklık / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem kuşlukta imamlık yaptı

01:36:00 Ben ne yapayım yâ / Duâ

01:37:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ