MENÜ

Regâib Gecesi Özel Sohbeti 18 Şubat 2021

00:00:00 Önemli şeyler söyleyeceğim / Bu belâların kalkması için / Şimdi bu mübârek gece / Receb-i şerîf ayına girdik / Yarın değil öbür gece / Evdesiniz

00:01:00 Bu gece hakkında / Onuncu gün çok önemli / Receb’in onunu bilen hiç yok / Kazâ ve Kader / Maddî işlerine kadar / İstediğini bırakıyor

00:02:00 Levh-i Mahfûz’daki durum / Eyyâm-ı Biyz orucu / Bu cumartesiyi yapmazsak / Geç kaldık / Geçmişlerimize hediye / Baktım sizin için

00:03:00 Kendileri takip ederler / Bizim haberlerimiz / Ne olacak / Lokanta açılsa

00:04:00 Şu an ölsen faydası var / Kaçırmayalım / Memat ölüm demek / Kısa bir duâdır / Siteme koyarız / On beşinci gece Allâh’ın en sevdiği gün

00:05:00 Ramazan on beş / Ramazan’da çok olduğu için / En büyük hadîs hâfızı / Tam yarılarında / Üç ayların on beşinci geceleri

00:06:00 Receb ayındayız / Okuyun, takip edin / Aylar içinde Allâh’ın ihtiyâr ettiği / İhtiyar heyeti / Yirmi yaşında biri de olabilir

00:07:00 Benim ayım buyurduğu bir tâne ay var / Kıymet vermek, takdir etmek / Bunda yapmayacak / Allâh’ın ayı girmiş / Receb ayına çay ikrÂm edemezsin

00:08:00 İstiğfâr konusu / Hemen yarısı oldu / Mübârek ayın orucu / Dokuz yüz sene / Haram aya mahsûs / Koç başı gidiyorlar

00:09:00 Bâzı ulemâ Zülhıcce’yi beyân etmişler / Receb genel mânâda / Zülhıcce’nin ilk on gecesi / Kanların döküldüğü / Orada bir onuncu gün

00:10:00 Muharrem’in onuncu gün / Tûfânların koptuğu / Zülhıcce haram aydır / Kurban kesildiği / Onuncu gün / Receb’in onunu atlıyorlar

00:11:00 Sahaflarda satılan / Bu çok ince ilim istiyor / Yazma nüshaleri / Sizlere bir faydamız olsun / Ama rastlamamıştık / Bakalım hakkımızda ne yazılacak / O da çok önemli olmakla berâber

00:12:00 Mukaddime var / Ön hazırlıklar / Ön görüşme / Receb’in onunda / Bir hazırlık / Allâh’ın ilmi değişmiyorsa / Allah bir adamı şakî yazdıysa

00:13:00 Yâ ‘Alî / Kimin ibâdet edeceğini / Ezeldeki ilmini / Meleklerin eline verilen liste bile değişiyor / ‘Azrâîl Aleyhisselâm / Ağaçta yaprağı var herkesin

00:14:00 Üç günü kaldı / Her an, devamlı takibat var / Sen ne anlarsın yani / On dakikası var / Bir sadaka verdi

00:15:00 Bir senedir ben bu adamı takip ediyorum / Bir duâ ile kurtulur / Duâ etmeyeceksen etmeyeceğini biliyor / Kaderi geri çevirmek

00:16:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Haml-i şerîfi / Çok havâssı var bu gecenin / Biz Receb’e tazim edeceğiz / Haram ay orucu tutarsak / En kuvvetli sünnet

00:17:00 Dokuz yüz sene / On beşinci gün / Mi’râc’ın günü / Cemaatsiz kılardın / Bu tazime girer / Allâh’ın emrine

00:18:00 On bir aydan bunun ne farkı var? dersen / Gönenli Mehmed Efendi

00:19:00 Çünkü tesbîhât / Fazîletini / Burada fayda olmasa / Bu millet teşvikle / Receb ayına tazim edecek / Selam mı çakacağım

00:20:00 Biz size söyledik / Buradaki fazîletler / Kazâ edersin / Dört yüz bir kerede söylersin / Bu ibâdetler / Birbirinin yerine geçer / Sonra aklın başına geldi

00:21:00 Çünkü bunlar farz vâcib gibi / Bunda öyle bir şey yok / Kim Allâh’ın emrine değer verirse / En büyük rızâsını

00:22:00 Bir kulundan gazabını kaldırması / Haram işlemiş / Ondan râzı değil / Mevlâ’yı râzı etmiş / Lâzım olan hânenin sâhibidir / En büyük rızâsını vâcib kılar

00:23:00 Cumartesi akşamları / Bir tecelli buyuruyor / Bir kere istiğfarla / Siz geriden gelin / Milletin ağzına

00:24:00 Bir kere dese / Beş bin kere çekse boş / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Evvelce harb husûsunda / Peygamberler günah işlemez / Dâvûd Aleyhisselâm

00:25:00 Hiçbirinde de kasıt yok / Vakit geçtiğinin farkında olmama var / Hep Receb ayında onlara tecellî buyurmuş / Altı ay sürdü / Gemiye bindirilmesi demek

00:26:00 Oruç, oruç, oruç / Geçmişinin tümü af olur / Geleceğini düzeltemezsen / Sonu muteber / En mühim mesele / En büyük tehlike: önümüz

00:27:00 Geleceğe garantimiz yok / Bir de bakıyorsun / Erkek erkeğe / İnsan bu / İnsan olan yerde / Düşmez diye garanti veremezsin / Ne yanlışlık yaptı / Ödümüz kopuyor

00:28:00 Ben bu saatten sonra sapıtmam diyemez / Korunmuşluk / Arz: Sunum / Hiçbir şey gizli kalmayacak

00:29:00 Sunum yapıldığı günde / Su diye bir şey yok / Bin kere ölecek / İşte o anda Receb ayının orucuna devam edenlere / Özel bir susuzluktan / Susuzluk / Güneş tavan boyu yaklaşıp

00:30:00 Senin hakkında / Sağlamdasın / Sevbân Radıyallâhu ‘Anh / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Mezarlık / Başladı ağlamaya / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:31:00 Nedir ağlamanızın sebebi? / Şu anda bunlar azaptalar / Bunların azabını hafiflet / Yeşilliği tesbîhâtı / İlk geceyi söylemiştim

00:32:00 Melekler Mekke’de toplanacaklar / Bizim için duâ edecekler / Kabirde yatanlar / Bir gece teheccüde / Kıyam: Gecenin ekseriyetini / Kolay iş değil / Azaba uğratılmazlardı

00:33:00 Bunlarda ne değişiklik oldu / Nâfile oruç falan tutmazdı / Kız kardeşim dedi ki / Şeriatçı bir adam

00:34:00 Allâh-u Te’âlâ bir kulunu kazandırmak istediği zaman / Tutmuş, şok oldum / Mevlâ, kazandırmak istediği / Bu kadar hocaya inandım / Nâfile namazların / Her dakîka namaz

00:35:00 Bu gece namaz / Cumartesi gecesinin namazı / Bu hocanın da fazîletli amelleri bitmez / Ne faydasını gördüm derse kâfir olur / Kârdan zarar eder

00:36:00 Hazreti Sevbân / Yâ Rasûlellâh / Vücûdu çöken / Hakkında âyet inmiş / Sen Allah Rasûlüne itaat ediyor musun / Seni Allah ayırmayacak

00:37:00 Hasta oldu, ölecek / Çok önemli bir zât / Dört şeyden sığınıyorsun / Bu kadar ciddî bir mesele / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e tâbî olmak

00:38:00 Kıl kadar ayrılsa / Hâricîlerde / IŞİD’in ağababaları / Siz bile onların yanında / Ama cehenneme gidecekler / Mesele Ehl-i Sünnet i’tikâdı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:39:00 Amelde ittiba / Bir gün bile oruç tutsa / Ben otuz gün tutarım / Dünyâ işlerinde / Oğuz / Muhâsebeci

00:40:00 Aman sigorta / Kafam şişti / Detay / Ben sana doğruyu anlatayım da / Anladık ama / Hadîste de garanti var / Yalan konuştuysan / Şehvetle nazar ettiysen

00:41:00 Günleri çoğalt / Allâh-u Te’âlâ ona bir senelik / Gündüzünün orucu ile / Haram ay orucu

00:42:00 Kabir azâbına dûçâr olmayacaklardır / İlk Cuma gecesi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor / İlk kaynaklardan / Habersiz olmayın

00:43:00 Çünkü bu bir gecedir ki / Adını melekler koymuş / er-Reğâib / İstenecek, taleb edilecek / Müstecâb duâlar

00:44:00 Fazîletler bu gecede olduğu için / Dikkatle dinleyin / Akşam ezanıyla kapılar açılır / Bir şey isteyen var mı / Yarın gece

00:45:00 Son üç te bir kaldığı zaman / Kaç dakîka var / Üçe bölüyorsun / Bu hadîs genel / Uykuda oluyor

00:46:00 Çok kayıp var / Bu gece de hepten farklı / Burada da kârımız arttı / Hâcet namazı kılamaya / Tutturabilirsen / Tecellî var / Var mı isteyen?

00:47:00 Hiçbir melek kalmaz / Cebrâîl Aleyhisselâm / İki kanadını açsa dünyâya sığmıyor / Cüsse olarak daha büyükleri de var / O tavaf yeri / Müzdelife

00:48:00 Melekler latîf varlıklardır / Kanatlarının metresi var / O nûrânî varlıklar / Sen muhâsebecisin

00:49:00 Şu noktada meleklerin / Millet başka şeyler seyrediyor / Bu gece olacak / Duâ yaparken rastlarız

00:50:00 Bizim senden bir hâcetimiz / Receb ayında oruç tutanlar / Ne dilerseniz dileyin / Tertemize çıktın

00:51:00 Haramlardan sakınıyorsan / Gıybet, dedikodu / Yalan konuşmak / İftara kadar / Oruçluyken burada hassas olacaksın

00:52:00 Sehl b. Abdillâh et-Tüsterî / Aslan odası / Ödü kopan, kaçan / Millet kedi bakar gibi

00:53:00 Rıdvan’a emretti / O hidâyetçi / Kendisinden meydana geleceği / Receb’in ilk gecesi

00:54:00 Yerleştiği / Rahim evreleri / Rûh yüz yirmi günlükken üfleniyor / Müjdeci ve uyarıcı / Göklerde, yerlerde nidâ edildi

00:55:00 Hayvanlar bile dile geldi / Ebrehe’nin ordusu / Ebâbîl / İrhâsât / Hârikulâde / Daha anne rahimine düşer düşmez

00:56:00 Gece on iki saat / Dört saat / 22:36’da / Gecenin üçte biri geçer / Bâzen geceler

00:57:00 Ka’bu’l-‘Ahbâr / Dünyâdaki bütün putlar / Deprem oluyor zannediyorlar / Ev de sallanmadı / Hepsi devrilmiş / Tevrât’tan İncîl’den

00:58:00 Rivâyetleri çok güvenilir / Bolluk bereket olur / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem annesinin karnında / Sevinç neşe / İbnü ‘Abbâs

00:59:00 Receb’in ilk cuma gecesi / Annesi Muhammed’e / O gelecek / Helâk olmaması / Erken gelmemesi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

01:00:00 Güneşidir / Papağan konuşuyor / Seni konuşturan / İblîs / Ebû Kubeys Tepesi / Safa’ya göre / Melekler bir araya toplandığı gibi

01:01:00 Kastallânnî söylüyor bunu / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hakkında yazılmış / Annesinin rahminde / Bizi de helâk edecek / Reğâib namazı / Şimdi biz ne dedik

01:02:00 Şir’atü’l-İslâm / Bugünün orucu mühimdi / İnnâ Enzelnâ hakkında

01:03:00 Ölmemeye bakın / Üç İhlas / Bir sûreyi bilmiyorsan yerini ancak İhlas doldurur / Ihlamur Kasrı / Devlet bütçesi

01:04:00 Taştan, topraktan / Hepsi yalancı / En gerçekçi yer âhiret / Dökülmek yok

01:05:00 En gerçekçi yer / Takvâ sâhipleri / Dünyâdaki bağ bahçe / Her şeye gücü yeten / Her rekata / Bin iki yüz kasır / Kasrı bırak altmış metrelik bir dâire

01:06:00 Bir artı bir / Beni kandıramazsın / Kırk metre için / Çoğu kılmaz / Tembele iş söylesen sana akıl öğretir

01:07:00 Sen gittin, reğâib gecesi on iki rekat namaz kıldın / Aklı mantığa vurulmaz bu iş / Bir fazîletli rivâyet / Her yerde de var / Müjdesine inansa

01:08:00 Allah ona o sevâbın müjdesini / Peki, bu hadîsin kaynağı / Ben onu söylememiş olsam bile / Tuttuğu ne? Oruç / Peşin söylemişim

01:09:00 Sana kaynak / İ’tikâd meselesinde sıkı davran / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Cübbeli / Böyle bir şey olacak mı? / Ben söylememiş bile olsam / Kaynaksız bir şey

01:10:00 Bizim bâzı hocalar / Bizim Ehl-i Sünnet hocalar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bütün peygamberler mânâ âleminde toplandı / Huccetü’l-İslâm

01:11:00 Üzüm yiyelim / Siz amel edin hele / Seyyid Alizâde / Ben öbürünü yapamadım / Melekleri ona salât eder

01:12:00 Nâfile namaz kılana / Âyette de var / Bu âyeti okuyamasaydım / Bu gece o yüzden nûra ğarkoldu

01:13:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bu gece teheccüd kılan / Receb, cennette bir ırmağın adı var / Bu on iki rekat oradan geliyor / Receb Irmağı

01:14:00 Çok vefât eden oldu / Geçen sene Reğâib’de / Bu Reğâib’e kdar / ‘Arş’ın Rabbi olan

01:15:00 Garanti nereye gidiyor / Dünyâ kadar açık var, kaçık var

01:16:00 Hayâtı İslâm ile geçer / Receb’in ilk Cuma gecesi / Akşamı yatsıyı da mı kılmayacaktın / Biraz bu sesi işiteceksiniz

01:17:00 Ebrâr ile / İlk Cuma gecesi / Duâ / Cumartesiye bıraktım

01:18:00 Bu gece cuma gecesi / Bizim Hakkarili / Bu PKK / Şu Hakkari’deki ilme bak / Bin kırk sene evvel

01:19:00 Ahmed b. Yûsuf / Ebû Hureyre ile arasında dört kişi var / Mâlik b. Dînâr

01:20:00 İbrâhîm b. Edhem / Gece mezarlığa gidilir mi? / Şâh-ı Nakşibend Hazretleri / Rivâyetin senedi

01:21:00 Ebû Hureyre’ye bu kadar yakın / Buraya dikkat edin / Ölülerinize hediye yapın

01:22:00 Benim annem vefât etmiş / Duâ / Rûh geliyor tam hizâmıza / Hadîs bu

01:23:00 Benim evime gelirse / Müslüman ölmüşler / Her biri üzüntülü bir sesle / Ey benim âilem / Duyan var mı?

01:24:00 Allah size rahmet etsin / Bize bir iyilik yapsanıza / Bizi unutmayın / Altı da bisküvi yerdi / O orada bas bas bağırıyor

01:25:00 İki rekat daha kılıyor / Anne babamın rûhuna hediye ediyorum / Hepsinin kaynağını görüyorum / Cuma gecesi / Biz gurbettedeyiz / Dünyâ nere

01:26:00 Çâresizlik / Yarın oruca niyet edebilirsin / İçinde bulunduğumuz durum içler acısı / Biz kaldık / Çok sağlam bağlar içerisinde kaldık

01:27:00 Ruhlar âlemi / İletişim bakımından / Tükenmişlik, bitmişlik içerisindeyiz / Siz bize acıyın / Bu senede bir gecedir

01:28:00 Tesbîh çekip sevâbını hediye etmek / Bir gün bu kitabı anlatmak istiyorum

01:29:00 Ayağı burkuldu / Acısı içine çöktü / Allah dostlarına neler ilhâm ediyor / Arkası yarına bırakayım

01:30:00 Diken bile batsa / Allâh-u Te’âlâ bir senelik günahları siliyor / Bunlara vereyim dedi / Kaynağı var mı? / Mantıklı

01:31:00 Kefâret var bir senelik / Biz yaşıyoruz / Yanındaki mezarlığa / Hediye etmek / Cennetü’l-Me’lâ / On bir İhlâs / Zuhurat

01:32:00 Ne meseleler / Siz almaşsınız ki / Sen bize anlat / Gece gündüz uğraşıyoruz / Üç bin beş bin kişi / İlme karşı ne kadar tok / Âhirete tok

01:33:00 Kırk senedir bu işin içerisindeyim / İlme bir rağbet kalmadı / Bana itibar etmiyorsan / On binlerce cilt / Sübhânellâh deyin

01:34:00 Cuma namazından sonra derseniz / Her Cuma siliniyor / Babanın ölmesi şart değil / Benim çocuğum bana yapıyor mu? / Hayır kesildi

01:35:00 Erkek yapacak / Yazık değil mi? / Bizi unutmayın diyor / سبحان الله العظيم وبحمده / Siz de bizim gibi olmadan / Ey bizim pişmanlığımız

01:36:00 Receb’te çok oruç tutmadık / Oradaki koltuklar / Babasından kalmış / Şimdi sizin elinize geçti / Tam harcayamamış / Biz Allâh’ın yolunda harcayamadık

01:37:00 Mallar mülkler / Günahı da ben çekiyorum / Hesabı azabı bize kaldı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ölmüşün rûhu / Adam uyuyamaz

01:38:00 Kafa kulakları duymuyor / Ben şurada iki rekat kılayım, hediye edeyim / Bir kuruş verin / Kırık lokma verin / Başladı Rasûlüllâh ağlamaya

01:39:00 İşte bunlar sizin kardeşleriniz / Şimdi toprakta çürüdüler / O ruhlar ağlıyorlar / Kendi paramızla / Şimdi biz muhtâc olmazdık

01:40:00 Pişmanlıkla hasret içerisinde geri dönüyorlar / Kimse kıpırdaştı mı / Kendi kendinize ağladınız / Ölüp kabre girmeden / Bize size nasihat ettik

01:41:00 Ölülerimiz bize vaazı yaptı mı / Saçmalarsın / Gayba îman kalmaz / Benim anam / Herkese nasihat var

01:42:00 Ümidi kestik diyorlar / Biz Rahman Te’âlâ’ya müracaat edelim / Ey Allâh’ın peygamberi

01:43:00 Nûrânî bir tabak / Senin burada verdiğin bir sadaka / Yedi kat göklere / Çürüse bile / Mezarının başında dikilir

01:44:00 O sâlih amel / Herkesin parası da olmayabilir / Senin âilen / Sana bir hediye gönderdi

01:45:00 Rûh azâb çekiyor / Eğer bir kimse / Sevâbını bağışlarsa / Uhud Dağı’nı kaldır / Hem kendin kazanıyorsun

01:46:00 Geçmiş ölülerine / Yola çıkamıyoruz / HAYDER / Telefona mesaj gibi / Yeter ki güvendiğiniz / Hangi hayır kuruluşu

01:47:00 Geçmiş ölülerinin / Âhirette Allah onun hesâbını da kolay edecek / Ölülerinize sadaka verin / Siz de kıyâmet günü / Ferâha kavuşun / Acıyana acırlar / Siz yerdekilere acıyın / Melekler de sana

01:48:00 Mâlik b. Dînâr / Geçmişlerin rûhuna kılınacak namazın târifi / Kâfirûn - İhlâs / Namazın sonunda da sevâbı var / Duânın mânâsı

01:49:00 Özellikle anne ise / Perşembe gecesi / Bu kitaptan / Duâ / Receb-i şerîfin zikirleri

01:50:00 Şehitlerimiz

01:51:00 Müslüman dediğimiz

01:52:00 Allah, din düşmanları / Dövmüşler / Bedduâ / Rusya / Îran / Barzânî

01:53:00 Bir kısmı Sûriye’deler / Ermenî’yi tuttu / Şî’a’yı şenî’a / Îran’a karşı / Kendi Persliklerini yapıyorlar

01:54:00 Amerika silah veriyor / Tayyip Bey’in dediği gibi / Şehitlerimiz

01:55:00 Duâ

01:56:00 Duâ

01:57:00 Duâ / Vefât

01:58:00 İnsülin pompası yeni takıldı / Allâh’ın yarattığı gibi olmuyor / Oruç tutun

01:59:00 SOHBETİN DUÂSI

02:00:00 SOHBETİN DUÂSI

02:01:00 SOHBETİN DUÂSI

02:02:00 SOHBETİN DUÂSI

02:03:00 SOHBETİN DUÂSI / OKUNANLAR

02:04:00 OKUNANLAR

02:05:00 OKUNANLAR / SOHBETİN DUÂSI

02:06:00 SOHBETİN DUÂSI

02:07:00 SOHBETİN DUÂSI

02:08:00 SOHBETİN DUÂSI

02:09:00 SOHBETİN DUÂSI

02:10:00 SOHBETİN DUÂSI / ‘Aliyyü’l-kadr sîğası

02:11:00 SOHBETİN DUÂSI

02:12:00 SOHBETİN DUÂSI

02:13:00 SOHBETİN DUÂSI

02:14:00 SOHBETİN DUÂSI

02:15:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • Hüseyin Emin İĞ
    19 Şubat 2021 11:23
    Allah cellecelalühü razı olsun güzel Hocam Binzillah bizde çok emeğiniz var Allah cellecelalühü razı olsun seni Allah cellecelalühü rızası için bize yetiştiren amel etmemize vesile olan Annenize babanızdan, muhterem Hocamızdan Yaradan cellecelalühü razı olsun güzel Hocam bereketli afiyetli İhlâslı uzun ömürler versin Mevlam
YORUM YAZ