MENÜ

Mi'râc Gecesi Özel Sohbeti 10 Mart 2021

00:00:00 İsrâ Sûresi 1. Âyet-i kerîme

00:01:00 Duâ / Her gün vefât ediyorlar, âhirete gidiyorlar

00:02:00 Kimi iki üç gecedir yatıyor / 27. Gün orucu / Elimizde ne fırsatlar var

00:03:00 Son zamanda çok tanıdığımız / Sık aralarla öldüler / Bu ölümlerle uyanması lâzım / Şu şu makamlarda olanlar / Dünyâ işleri kime kalıyor

00:04:00 Hiç hazırlığı yok / Haber yok yâni / Bunun gizlenmesinde hikmetler var / Zikir üzere / Yerken içerken / Ölüm vaktimizi / Bildirseydi / Nasıl olsa sonunda tevbe ederim

00:05:00 Yanlış bir hesap ama / Her an bekliyoruz / Devamlı haber geliyor / Korona bahane / Kalp krizinden / Trafik kazâsı / Bu geceyi çok iyi değerlendirmek

00:06:00 Mi’râc dersinden başlayacağım / Belki bu akşam bitiremem / Cumartesi / Onda bitirebiliriz / Altı ay süren ders / 28 Şubat’tan önce

00:07:00 İmâm Sâlihî / Sübülü’l-Hüdâ sâhibi / Ciltler dolusu / Yetmiş bin kelâm / Bugünkü mantıkla / Necmüddîn Ğaytî / Cem ve tertîb

00:08:00 Bâzı ulemâ onlara şerh yapmışlar / Seyyid Muhammed ‘Alevî Mâlikî / Talebeler ders yapsınlar / Böyle bir tertîb üzere

00:09:00 Sohbetler olarak / Bu gecemizin / Yorgunluk olur / Mi’râc dersinden / el-Envâru’l-Beriyye

00:10:00 Göklere yükselişi inkâr eden / Kâfir diyemiyoruz / Ehli Sünnetten kesinlikle çıkmış / İlk âyet-i kerîmesinde

00:11:00 Cumartesi akşam / Şa’bân’ın ilk gecesi / Haram ay orucu / Dokuz yüz sene / Receb’in son gecesi

00:12:00 Otuz rekat namaz / Böyle de oldu / Büyük bahtsızlık / Şurada malım zâyî oldu / Otuz rekatı kaçırdın / Hazreti Selmân secdeye kapandı

00:13:00 İbâdet ibâdeti çeker / Para parayı çeker / Günah günahı çeker / Sâlih bir amel / Bir Reğâib namazı / Nâmahreme bakıyorsun / Laf lafı açar

00:14:00 Harama batar gidersin / Cuma gecesi son gece / Başında gusletse / Cenâbet mi gezeceksin / Bir saygı ifâdesi

00:15:00 Receb’in başında / Bir de ortasında / Siz hatırlıyorsanız / İmâm Safûrî / Sonunda da gusül abdesti alırsa

00:16:00 İbâdet olması için / Niyetsiz hiçbir şey / Son onundaki namazın / Bu gecenin önemi

00:17:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in doğduğu / En meşhûru / Receb ayının 27. Gecesi / Bugün oruç tutanlar / 27’nin orucu / Gece önce gelir İslâm’da

00:18:00 Beyhakî / Hadîsin kaynakları / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu ki / Mi’râc Gecesi olma rivâyeti

00:19:00 Bu gecenin ibâdetinin fazîleti / Gecenin ekseriyetini / Kıyâm: Ayakta durmak

00:20:00 Ben bir rekatta / Dört rekatta yirmi cüz / Namazda ayakta durmak meselesi var / Yarın iş günüdür / Kamu hakkı

00:21:00 Gecenin bir miktârında / Gününü oruç tutan / Binlerce sene dünyânın ömrü var

00:22:00 En ibâdet eden adam bile / Yüz sene oruç / Yüz sene yazılıyor defterine / Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır / Doksan sene bile etmiyor

00:23:00 Senenin içinde gizli / Âyet var, sûre var / Receb’in bitmesine üç kala / 27. Gece / Altmış ay oruç

00:24:00 Oradan ayrı kâr var, oradan ayrı kâr var / Eski ulemâ o kitaptan çok nakil yapıyorlar / Sadaka / Oruç / Durumuna göre

00:25:00 Bir hurmadan azını da / Bir yudum süt / Allâh-u Te’âlâ niyetleri görüyor / Yarın ki günde bir sadaka da verirse / Bu sadaka da bulunabiliriz

00:26:00 Oruç tutamayanın okuyacağı zikir / Biraz eksiğimiz çok oluyor / Ona bin hasene yazar / Adamı uçurur

00:27:00 Günahlar da sevapları sildirir mi? / Birçok sâlih amel de / Şirkten başka hiçbir günah / On kere ayağını kıpırdatmadan

00:28:00 Özellikle gıybet / Bâzı ameller de vardır ki / Bunun sevâbı ona bâkî kalıyor / Gün içerisinde günah yapabilirim / Defter bugün boşalabilir

00:29:00 Benim kitaplarımda / Kıyâmete kadar / Müslüman öleceği / Ahidnâme / İmsakla sabah namazı arasında

00:30:00 Yarın ki gün oruç / Dağlara kar yağar / Receb’in 27. Gün orucu / Hadîs-i Kudsî / Oruç müstesnâ

00:31:00 Bir çok eserde gördüm / Kul hakları / Dedikodu / Duâ / Bütün sâlih amelleri / Bu adam nasıl cennete girecek? / Orucu kenarda bırayıor

00:32:00 Oruçta çok / Açlık susuzluk / Bin köle azâdı yazar / Rakabe: Boyun / Bu saatten sonra / İslâm Devleti / O cihâda katılanlardan

00:33:00 Bu çok büyük bir sâlih ameldir / Köle azâdının sevâbı / Her bir uzvuna mukâbil / Yâ Ömer

00:34:00 Hazreti Ömer / Köle azâd etmedim / Amel etmezsem tesir etmez / Yarın ki gün oruç tutana / Bin kere

00:35:00 Ben de anlamıyordum / Müebbet / Ağırlaştırılmış / Bâzı hakları / Kendine göre hakları var / Efendi Hazretleri / Bin İhlâs

00:36:00 Cehennemden azâd / Şu namaz, bu namaz / Sen derdi / Akşama kadar kaç kere canının cehenneme satarsın / Bir daha almak lâzım / Abartı gelmesin / Mevlâ’yı ğazab ettiriyor

00:37:00 Bu gecenin namazı / Hadîsin kaynakları / Sâdece namaz değil / Sâlih amellerin çeşitleri çoktur / Sıla-i rahim

00:38:00 Kadir Gecesi / Farklı bir şey söyledim / Yüz sene / Amel edene yüz senenin hasenâtı / Receb’in bitmesine üç kala / Bu gecenin namazı on iki rekattır

00:39:00 Namazın târifi

00:40:00 Birinci rekatta Bakara / Ben tanıyorum / Uyanıkken gördüm / Dört sayfa beş sayfa / Dedikodu gıybet / Gecenin birine kadar / Meselâ ben / Önemli bir şeylerdir

00:41:00 Belim taş kesildi / Olur ama kardeşim / Size fazîletlerden bahsediyorum / On ikinin altısı İhlâs / İki hatim oradan

00:42:00 İzâ zülzile yarsıdır / Bizim arkadaşlar / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bizim arkadaşlar / Kur’ân’ın yarısıdır / Bin âyet

00:43:00 Bâzen bir âyet / Ensâr muhâcir / Bin âyete denktir / İkinci rekatlarda / Fazîletli kısa sûreler

00:44:00 Şu sûrelerden bilmediğiniz varsa / Kadir Sûresi hakkında bir kitap yazdım, fihristiz 209 sayfa

00:45:00 Sırf abdestten sonra / Ben bu kadar Arapça / On binlerce / Bir yere topladık onu

00:46:00 Her rekatta sûre diyor / Gece namazları / İmâmeyn’e göre iki / İmâm’ı Âzam dört rekat

00:47:00 Birçok meselede İmâmeyn tercih ediliyor / Namazdan sonra okunacak duâ / Bâkıyâtu’s-sâlihât

00:48:00 Farz namaz / Gelmiş çölden / Bedevîler çok zekî olur / Namazın dışında / Kur’an’dan değil

00:49:00 Kur’an’da Allâh-u ekber var mı? / Bir âyet olsa cünüp okuyamaz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne buyurdu? / Sahur geçiyor

00:50:00 Sabah namazı geçmiyor ki / Bâkıyâtu’s-sâlihât zikirleri / Bunun en fazlası / Tesbîh namazında da / Lâ havle yok orada

00:51:00 Hiçbir rivâyette / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor

00:52:00 Şurada hepimiz ucuzcu / En ucuzcusu biziz / Yarın güneş doğduğu zaman / Okyanusun ortasında bir adası var diye / Ada ne

00:53:00 Güneş doğduğu zaman / Kıtalar / Bütün kıtalar / Beykoz’daki mallar kaç para eder / Güneşin üzerine doğduğu

00:54:00 Dünyâ işlerinden bir şey konuşmak yok

00:55:00 Yüz kere salevât / Aç ellerini / Duâ / Komşun mu eziyet yapıyor

00:56:00 On iki / Kılın / Sabah oruca niyet / Bütün dualarını kabûl eder

00:57:00 Bekar dolu / Çok çatlak insanlar var

00:58:00 Günah istese kabûl olur / Bu namazda günahın dışında ne varsa kabûl / Derginin yeri kısıtlı

00:59:00 Bu duâyı okursa / Halvet demek: Hiçbir melek yok, hiçbir peygamber de yok

01:00:00 Mi’râc Gecesi bu vakitlerden biridir / peygamberlerin rüyası

01:01:00 Bâzı âlim geçinenler / Rüyâ inkâr edilmez ki

01:02:00 Âişe annemizin bu sözünden / Zâten evli değil / Berâet Gecesi / Cennetü’l-Bakî / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in yanında değil

01:03:00 Rüyâ âleminde olan / Yatakta yanımdaydı / Diğerlerini bilmeden konuşmak / İlmin yeterli değil / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mi’râcı / O halvet ki

01:04:00 Dünyâ gözüyle / Şâh-ı Nakşibend / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den başkasına göstermedi / Duâ

01:05:00 Müşâhede kolay bir şey midir / Mahzûn olmak / Şaka şamata / Üzüntü benim yoldaşımdır

01:06:00 Keyifli olmak / Benim mahzûn kalbime / Ben kalbi kırıkların yanındayım / Ğayr-i meşrû işler

01:07:00 Âhireti düşünecek / Bana iştiyâkından / Kalp kırıklığı / İbnü Ebi’d-Dünyâ / Bir kitap / ‘Arş’ın Gölgesinde Gölgelendiren Ameller

01:08:00 Bâzı özel ameller var / Kalbi mahzûn olarak yaşayan / Allâh’ın gölgesinde olacak

01:10:00 Yarın ki gün çok önemli / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e risâlet / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e oku buyurulması

01:11:00 Nebîlerin birçoğuna / Her rasûl nebîdir / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e on yedinci / Hazreti Cibrîl / Çok huzûru kaçtı

01:12:00 Hazreti Hadîce’nin amcaoğlu / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e o noktada / Beş altı ay kadar sürdü / Ey örtülere bürünen zât / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e / Yarın ki günde / Millete duyurma emri

01:13:00 Risâletle gönderildiği gün / İbnü Abbâs / Ondan sonra dört rekat kıldı

01:15:00 Ben de biliyorum / Yapan kaç kişi kaldı / Öldürülmüş bir sünnetimi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e risâlet gönderildiği için / On sene kadar sonra

01:16:00 Mi’râc, on sene sonra oldu / Yarın ki gün / İlginç bir / Çok acâib olaylara / Yerden göğe kadar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e risâlet verildiği / Receb’in on beşi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem, Mevlâ Te’âlâ’yı ziyâret etti

01:17:00 Bir kişi görmedi / Hiçbir melek görmedi / Yirmi yedinci gece / Âlemler yaratıldığı / Allâh-u Te’âlâ sâdece Mûsâ Aleyhisselâm’la görüşmedi ki

01:18:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bu mübârek gecede / Ru’yet / Hullet / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem aynı zamanda kelîmullâh / Ru’yet sâdece

01:19:00 Nasıl bir fazîlet / Kaç sıfır önden gidiyoruz / Canları çıkmış / Yüz sene birden / Bu kadar hazîneler açılmış / Bu ümmete bu kadar

01:20:00 Mübârek gecelere / Bunun değerini bilmezsen / Receb geldi çıktı / Sevaplar katlandı / Siz üçleyin / İbâdete bırakacağım / Doğruyu konuşayım / Ağrı kesiciler

01:21:00 Dolayısı ile herkesin mâzeretleri / İşçiyim / Kalpler sana âyandır / Tâtil gününe çatmadı / Elimde veriler çok

01:22:00 Amellerin kabûlü / Eski ümmette / Kum tepesi / Bedir’de kum tepesi / Yenecek bir gıda olsa / Düşündü gitti / Şahsa özel durumlar

01:23:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’de de / Evine misâfir götüren / Hanımına da / Allah sizin hâlinize / Çocukları bile aç ama

01:24:00 Şunu yanından uzaklaştır / Yahyâ Aleyhisselâm ondan şehîd edildi / O herifte karıya âşık olduğu için / O zamânın Müslümanlarından

01:25:00 Sen bir kum tepesinin yanından geçmişsin / Niyetin amelden daha tesirli olduğu / Gücüm yetmezse / Kendi işinizde değilse / Mi’râ dersine giremedik

01:26:00 Mi’râc derslerimizden / İsrâ Sûresi’nin ilk âyet-i kerîmesinin mânâsı

01:27:00 Zeytin ağaçları

01:28:00 Abd denmek için / Benim cemâlimi görmek istedi / Mûsâ Aleyhisselâm / Büyük âyetler / Çok şeyler zikretti / Bütün melekler / Ümmetine emret! Kan aldırsınlar

01:29:00 İbrâhîm Aleyhisselâm’ın selâmı var / Cennet kupkuru bir arâzî / Kim yüz kere / Hurma ağacı

01:30:00 Gölgesinde atlı beş yüz sene koşuyor / Benden selam söyle / Bâkıyâtu’s-sâlihât / Cennette bir hurma ağacı / Bir tesbîh namazı kılayım

01:31:00 Belki bana da duâ edersin / Hatim duâları yapacağız / Hayra delâlet eden / Tebliğ edelim / Herkesin şirketinde

01:32:00 Otuz rekat / Münâfıklara nasîb olmaz / İki onu kılmadım / Bugün yarın / Ezan olmadan

01:33:00 Bir dahaki seneye kadar namaz kılanlardan yazar / Bedir şehitlerinden biri / Bedir şehitlerinin makâmına geldim zannetme

01:34:00 Her gün / Bin derece cennette yükseltilir / On rekat on rekat

01:35:00 Namazın târifi / Nâfile namazlarda tertîb

01:36:00 Hazreti Selmân / Ağlayarak secdeye kapandı / Abdülkâdir Geylânî / Duâ

01:37:00 Derginin sonunda duâlar yazıyorum / Borç ödeme duâsı

01:38:00

01:39:00 Ben size tüyo vereyim / Sâlih Efendi / Meşâyıh boş konuşur mu? / Yemek dokunmasın diye okunacak duâ

01:40:00 Siz Hâlid b. Velîd değilsiniz / Getirin dedi / Gavurlar Müslüman oldu / Bir acaba / Bilmem neler yiyoruz

01:41:00 İmâm Şa’rânî / Hakîkaten / Ben meşâyıhı böyle yaparken gördüm / Duâ / Melhame-i Kübrâ dersi yapacağım dedim

01:42:00 Sonradan duydum pul işini / Barzânî / Çok önemli bir sohbet oldu / Armageddon / Bu sırayla gideceğiz

01:43:00 Yapmadığım dersler / Duhân / Güneşin batıdan doğması / Bu dersleri / Yarın akşam saat 21:00’da

01:44:00 Yayılsın, neşrolsun / Bizim de aleyhimize / Güçlü olanın dediğine bakılıyor / Bu üyelikleri arttıracağız / Yeter ki istifâde olsun

01:45:00 Hazreti Mehdî’yi inkâr etmesinler / Ebû Hureyre / ‘Îsâ Aleyhisselâm’a benden selâm söyle / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in verdiği haberleri / Yüz elli seneye / Onlar bin beş yüz sene evvel

01:46:00 Amerika oradan geliyor / Adamlar hazırlık yapıyor / Hadîslere îmânı olmayanın / Perşembe akşamlarına / Eskiden yapıldı bunlar / SOHBETİN DUÂSI

01:47:00 SOHBETİN DUÂSI

01:48:00 SOHBETİN DUÂSI

01:49:00 SOHBETİN DUÂSI

01:50:00 SOHBETİN DUÂSI

01:51:00 SOHBETİN DUÂSI

01:52:00 SOHBETİN DUÂSI / Şehitler

01:53:00 SOHBETİN DUÂSI / Sâlih MEMİŞOĞLU / Duâ

01:54:00 Duâ / Yedi yüz elli yetim bakıyordu / Duâ / SOHBETİN DUÂSI

01:55:00 SOHBETİN DUÂSI

01:56:00 SOHBETİN DUÂSI

01:57:00 SOHBETİN DUÂSI

01:58:00 SOHBETİN DUÂSI

01:59:00 SOHBETİN DUÂSI / el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ