MENÜ

Mescid Sohbetleri
31 Aralık 2020
Yılbaşı ve Noel Tehlikesi Sohbeti 31 Aralık 2020

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Yılbaşı gecesine denk gelmesi / Cuma gecesi

00:01:00 Bütün aylar, haftalardan müteşekkil olduğu için / Hanbeli Ulemâsı / Kadir Gecesi / Berâet Gecesi / Fâiz alıp vermeye

00:02:00 Cuma gecesinde / Allâh-u Te’âlâ Cuma gecesi / Tam da Hıristiyanların Noel merasimine denk gelmesi

00:03:00 Günahları da arttıracak / Gecenin hürmetini / Saygınlığını / Yapılan iş zâten günahsa / İki kat olarak / On iki buçuğa kadar

00:04:00 Şimdi biz size / Bâzı âyet-i kerîmeler okuyacağım / Çok uzun tutmamamın sebebi / Korona geçirdim / Ağır geçirmedim

00:05:00 Duâların, zikirlerin önemine / Bu îtibarla / Bu demek değil ki / İlaç almak da / Allah her derde / İsâbet etmeyen / İlacını bulamayan / Devâsı

00:06:00 Ey Allâh’ın kulları! / Korona hâdisesinin / Ciğerle ilgili tomografi / İki ciğerimi de / Doktorlar / Herhalde hayırlı haber var / Korona tutmuş / Gülüyorlar

00:07:00 Bu duâyı çok kere / Musîbet vurduğu anda / Senin çok yoğun hastalıkların var / Onlardan da zorla müsaade aldım / İlaçları uyguladım

00:08:00 Dediklerini yaptım / Her sabah akşam / Biraz daha vakit buldum / İki ciğer de tutmuştu / Size pek belli etmedim / Antikor / Aşıların

00:09:00 Biraz rahatladım da / Rasul Hocamın / Doktorlar da / Bir ayda falan / Hattâ altı aya kadar uzanır dediler ama / Ben yine de / Bir buçuk saat kadar / Cumartesi geçesi

00:10:00 Sohbetlerimi Mevlâ kesmedi, kestirmedi / Bu da en azından / Üç buçuk saate / Doktorların tavsiyelerini dinlemek lâzım / Yağmur Duâsı için

00:11:00 Sizlerin de okuduğunuz / Duâ

00:12:00 Hangi vâsıtayla / Radyodan da dinler / Vâsıtalar çoğaldı / Oradan Of’a geçtim / Hastalık dönemimdi / Çalek Köyü

00:13:00 Vâlide-i Mâcidesi / Akşam uçağı / Yolda, izde rast geldiğim / Epeydir cemaatle toplanamıyoruz / Tam olayı bilmiyoruz / Bu ilanlar yeterli gelmemiş

00:14:00 Konuşma şeklini mi beceremediler / Ne ilan yaptılar / Demek ki millete anlatılamamış / Adamın yayını kesildi / Biz defaatle paylaştık

00:15:00 Burada çok önemli bir iş var / Hâfız olsan da / Bu insanlara ulaştırılıyor / Bu özel yayınlar

00:16:00 İçerikte çalgı çengi / Mübârek Cuma gecesi / Milleti haberdâr edin / Kanalı kapanmış / Bizi izleyenlere / Birbirine sorsun / Havaalanında / Yoldan geçerken

00:17:00 Demek ki insanlar sohbete merak / Toplum, normal yaşayan insanlar / Bunun şeyini yaşıyorum şu an / Bizim sitede yazılmış

00:18:00 Mesaj atamıyorum / Fazla da aşırı yaşım yok ama / Şu an yeni nesil

00:19:00 Bu kanal kapanmamış ama / Lâlegül sitesi / Bu şekil bir akıl fikir vermek sûretiyle / Seyredemiyoruz / Beni dinleyenlere / Binlerce sohbet

00:20:00 Bir yol gösterin / Bu arada beyân edelim / Vefat / Bu hafta özellikle / Rasül Hoca / Koronadan şehîd oldu / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in beyânı vechile

00:21:00 Entübe edilecek / O safhaya geldiğini anlayınca / Âcile kalkmada evvel / En son entübe durumundan biraz evvel / Yolda geldik / Ziyâretlerimiz oldu

00:22:00 Onlara riâyet etmek üzere / Sizinle ilgili olan kısmı / Ehli Sünnete ittibâ / Medrese usûlünü bozmamak / Bütün vazifelerini yapmış

00:23:00 Bize şeriat şuuru / Beni okuturken / Mıhlama yaparken / Üç dk. yok / Oradan da anlarsınız / İlim dağı derdi / Çok değer verirdi

00:24:00 Bütün Kur’an Kursları var / Onun kadar bu işe ihtimâm eden / Dolayısıyla o / Rasül Hocamız / İnsanın ameli bozuk olabilir

00:25:00 İş beyinde biter / Sabaha kadar namaz / Adamı dinsiz eder / Cehenneme girse bile ebedî kalmaz / Bir insana / Hiç öğretmemeyi / Yanlış bilirse / Boş kap / Dolu kap

00:26:00 İlâhiyatlarda / İslâm’ı öğreteceğiz diye / Mustafa ÖZTÜRK / İlhami GÜLER / “Kur’an, Allâh’ın kelâmı değil” dersen / Bu taraklarda bezi olmasa

00:27:00 Yanlış öğretirsen / Ameliyatın yanlış yapılması gibi / Ters kaynatıldığı için / O bakımdan Hocamız dînimize çok hizmet etti / Dünyânın muhtelif yerlerinde / Bunun defteri kapanır mı?

00:28:00 Daha hocanın vefatını da bilmiyor / Gece üç buçuk mu ne? / O gece gördü / Silsile ricâli / Özellikle İmâm Rabbânî / Bu gece vefat etti / Niye İmâm Rabbânî

00:29:00 Hindistan / Çok etkili bir hükümdarlık / Oradan biraz, buradan biraz / Reformistler / Pâdişâha yakınlık / Yeni bir din çıkarttılar / Bu işin üstüne gitti / Bütün ümmet / İmâm Rabbânî’ye borçlu

00:30:00 Her evliyâ onu yapıyor / Rasül Hoca’daki durum bu / Şeriat şuuru / Bunlar lâzım fiiller / Bâzen öyle velîler var ki

00:31:00 Şeriat şuuru vermek / Evliyâullâhın birçoğu yapmaz / Her mürşidde kâmil olmaz / Kendi kemâl mertebesine / Kâmil ve mükemmil / Başkasını kemâle erdirince

00:32:00 Fıkıhçı / Kitaptan okuyarak / Nice ümmî insanların / Said Âbi / Hidâyetine vesîle olduğu / Delâlet ettiği / On binler / Herkesin elinin uzandığı

00:33:00 Âlim olmak şartı yok / Tesir Allah’tandır / Hurşit Efendi / Binlerce insana sakal bıraktırmıştır / Bir insanı namaza başlatamamıştır / Kendi kâmil / Çünkü hadîs-i şerîflere göre / Benim ümmetimin her asrında

00:34:00 Hayırda ileri gidenler / Bizim tanıdığımız zâtlar / Bu noktada ilmiye sınıfında / Zavendikli / Seyr-i sülük / Zincirleme giden bir husûstur

00:35:00 Bereketin çok olur / Noksan kalırsın / Kendine kârın olmaz / Nerede kaldı ğayriye himmet ede / Hocamızı unutamayız / Duâlardan unutmamak lâzımdır / Hammâd

00:36:00 Beş vakit namazda bir kere unutmadım / Namazın peşine edersin / Duâ / Torunları / Rasül Hoca

00:37:00 Dâmâdı Yâkub Hoca / Lâlegül’de sohbetleri yayınlanıyordu / Yüzlerce talebe / Efendi Hazretlerimiz müjde vermiş / En bozuk zamanlarda

00:38:00 İsmail amca / Of’ta, Çaykara’da / Ne çileler / Dertleri din / Hoca edeceğim diye / Adalar Müftüsü Halil Efendi

00:39:00 Kur’an okurken vefât etti / Çok büyük allâme idi / Adalar’a kadar gidip ders okumuşlar / Bir insanın hidayetine vesîle olmak

00:40:00 Birine delâlet edelim / Onlar hürmetine sen de kurtulacaksın / Aylık bile yok / Ölüm bu kadar yakın / Bu fırsat bir daha ele girer mi?

00:41:00 Bu dîne hizmet edelim / Amcası İsmail Efendi gibi / Çok temiz adamlar / Ben dedesini tanırdım / Baston yapardı / Temizlerden temizler hâsıl olur

00:42:00 Duâ / Son amellerine bakacaksın / Allâh-u Te’âlâ kimin son amelini hayırla yaptıysa / Duâ

00:43:00 Kim bir topluluğa benzerse / Çam devirmekten tut / Noel Baba / Millet hepten çığırından çıktı / Haberlerin klasikleri / Hindiyi / Bu ne yâ / Çam ağacı evine getirmiş

00:44:00 Kime benziyorsun / Hangi İslam’da / Hicretten sonrası / Bu İslâmiyet geldiğinden beri / Sen neye benziyorsun / Çam ne iş / Noel Baba / Küçücük çocuklar

00:45:00 Kendine göre çocuk videosu / Bu kadar biz ne yaptık / Zehirlendik yâ / Bu kadar salgın var / Hâlâ mı Allâh’a yönelmeyecekler / Bizim dediğimiz kişilere de bulaştı

00:46:00 Bu gavurlara benzeme pisliği / Yaptığı işin / Burada dinden çıkmaz / Alışkanlık hâsıl eder / Ne var yâ bunda / Allah hayırlı yapsın / Kimin âdeti

00:47:00 Geleneğinde mi var? / Şirk koşan zâlimlere / Kâdı Beyzâvî / Onların kıyâfetine bürünmek / İngiliz kumaşından cübbe / Paçasını

00:48:00 Hıristiyanlara benzemeyin / Allâh’ın ğazab ettiği yahûdîlerin oturduğu gibi mi oturuyorsun / Bu kâfirlerin elbisesidir / İslâm’da şekilcilik yok diyenler / Hazreti Ebûbekr / Çocuğun kafasını tıraş ederken

00:49:00 Ehl-i Kitab’a muhâlefet edin / Yahûdî’ye, Hıristiyan’a benzememek

00:50:00 Bütün peygamberlerin mevlidleri / Şirkidir / Meryem Vâlidemiz / Teslîs / Üç İlâh / Baba, Oğul, Kutsal Rûh / Şimdi önümüzdeki

00:51:00 Başından beri dedim / Mutlaka iyiliği emredin

00:52:00 Küfür tek millettir

00:53:00 Sizin içinizden kim

00:54:00 Son nefeste îmansız gitme tehlikesi var / Komşusu îmanını zor kurtardı

00:55:00 Bin yıl bir daha yok ki / Sen bu teveccühünü dağlara yapsaydın / Budistler / Müslümanların sayısı azalıyor / Boyalı pirinç

00:56:00 Şimdiki çam meselesi gibi / İmâm-ı Rabbânî / Îmânını zor kurtardı / Bu karanlık / Günah karanlığı / Zinâ yaparsa / Cinâyet işlese / Günah karanlığı

00:57:00 Dağları kaldırırdı / Bunun karanlığı / Şirk koşanlara / Ben biraz erken başladım / Yapacaksınız / Yoksa Allah başınıza en kötülerinizi / En iyileriniz

00:58:00 Hak etmeyelim bunu / Bunlara benzemeye / Belgesel / Özel eğlence / Özellikle anlatma / Onların kutsallarına değer / Şirk oluyor

00:59:00 Bütün Kur’an bunu söylüyor / İnsanlar cehâlete düştüğü zaman / Sizin içinizdeki sıddıklar / Yoksa belâlar gelir / Zâlim yöneticiler / Herkesin kusuru var

01:00:00 Görüntü îtibârı ile / Büyüğünüzü saymaz / Allah kabûl etmez / Yardım gelmez / Af isterler / Vazîfe yapmadıklarından / Çünkü peygambere bile ne diyor

01:01:00 Rabbinden sana indirileni / Kâfirlere benzemeyin / Eğer bunu yapmazsan / Bunun devâmı ne gelir / Habîbime bile diyorum ki

01:02:00 Millet cehenneme gidiyor / Onu için bu gecenin çok önemi var / Hemen sohbet devâm edecek / Sen şimdi kaç kişiye / Onları da böyle eğlenceye kaçmasınlar

01:03:00 Vazîfeni yap / Bak Allah rızâsı için / Yağmurlarımız kesildi / Başka gecelere benzemez / Allâh’ın en sevdiği / Uyaralım / Tehdit eder mâhiyette / İknâ edici uslüple

01:04:00 Bu şekilde yaklaşalım / Ben engel olamıyorum / Odayı değiştirelim / İki oda var / Eğlence / Biz karışmayalım / Vurarım, kırarım

01:05:00 Duâya da geçmeden / Bizim youtube kanalımızda / Milyonlarca insan / Bu sohbetler

01:06:00 1 Ocak / Kıyâmet Alâmetleri 56. Ders / Deccâl’ın 9. Bölümü / Sekiz de yoktu

01:07:00 2 Ocak Cumartesi / 3 Ocak / Ta’dîl-i Erkân / Adam namaz kılıyor / Kahvaltı da mı yeniyor / E dinle sohbeti / Ta’dîl-i Erkân Risâlesi / Namazdaki en mühim mesele

01:08:00 4 Ocak Pazartesi / Sen namaz kılıyor musun? / Youtube kanalımız / Burada dört gün

01:09:00 Faydalı ilimler var / Ümmetime benden ulaştırın / Hep böyle vasiyetleri var / Her an ölmek üzereyiz / Mutlaka üye olalım / Birbirimizden güç alalım

01:10:00 Biz de ona göre / Adam yerine koyuyorlar / Bir milyona ulaşamadık / Bâzı husûslarda / Duâ / Bursa Sohbetleri / Câmileri namaza bile kapattılar

01:11:00 Külliye yeri alındı / Bursa’daki yer HAYDER’e âit / Üç kat / Kandiller

01:12:00 İki buçuk saati aşkın / Kimler geldi, kimler geçti / İleride sıkıntı yaşamamak için / Sohbet yerinin ortası / Alıyorsan tümünü al

01:13:00 Yüzlerce arabayla / Tümünü almak lâzım / Sen orada sohbet edersin / Dibi yâni / Bin altı yüz metrenin tamâmı

01:14:00 Yer çok değerlendi / Bu rakam çıktı / HAYDER / Mahşer sabahına kadar / Allah diyenler olacak / Sizden destek bekleniyor / Yerimiz

01:15:00 Bursa yakın oldu / SMS işi

01:16:00 İnsanları uyandırın / SOHBETİN DUÂSI

01:17:00 OKUNANLAR

01:18:00 OKUNANLAR

01:19:00 OKUNANLAR

01:20:00 OKUNANLAR

01:21:00 OKUNANLAR

01:22:00 OKUNANLAR

01:23:00 OKUNANLAR

01:24:00 YAĞMUR DUÂSI

01:25:00 YAĞMUR DUÂSI

01:26:00 YAĞMUR DUÂSI

01:27:00 YAĞMUR DUÂSI

01:28:00 YAĞMUR DUÂSI

01:29:00 SOHBETİN DUÂSI

01:30:00 SOHBETİN DUÂSI

01:31:00 Ahmet VANLIOĞLU Hocamızın annesi vefat etti / Duâ

01:32:00 Rasül Hocamız / Duâ

01:33:00 Duâ

 

KULLANICI YORUMLARI
  • Muhammed
    02 Ocak 2021 00:51
    Allah razı olsun..
YORUM YAZ