MENÜ

Mescid Sohbetleri
15 Temmuz 2021
Terviye ve Arefe Günü Fazîletli Amelleri (Haftanın Sohbeti) 15 Temmuz 2021

00:00:00 Bismillâhirrahmânirrahîm / Fecr Sûresi 1-5

00:01:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Tek cumâ gecesi

00:02:00 Çok kıymetini bilmek lâzım / Pazartesi akşam / Bayram gecesi / Bir özel sohbet daha yapacağım

00:03:00 İki bayram gecesi / Uzun konuştuğumuz zaman / 15 Temmuz / Hatimler Duâlar / İnsanlara acımak niyetiyle

00:04:00 Lâlegül’ü bulamayanlar duyuyorum / Burayı da bulursunuz / Araba sürerken de dinleyebiliyor / Âhireti kazanma / Bu konuları konuşan yok / Dünyâ günlerinin en faziletlisi

00:05:00 Herkesin ne konuştuğunu biliyorum / Bu kadar faziletten / Yirmi senedir tâkip eden var / Yazık değil mi sana / Başka zaman / Bu fakîri tercih ediyorsun

00:06:00 Tâze ilimler nakletmem lâzım / Bu bir farktır / Tetebbuât yapacak / Güne gündeme uygun / Yedi sohbet yaptık / Bunları ibâdetleri var / Bayram sonraki sohbet / Ama bu geçer

00:07:00 Nerede kaldı ki / Tamâmen kıssadan hisseye çevirmişler / Milleti gavur ediyorlar / Devamlı kıssalar / Veysel Karânî / Kabirde ne gelir? / Tebârake gelir / Secde Sûresi gelir

00:08:00 Cüneyd-i Bağdâdî / En çok inanan benim / Ne gelir hacı âbi / Ayın ilk gecesi gelir / Seni de kurtarmam lâzım / Sahâbe şehîd olmuş / Muharrem geliyor

00:09:00 Millet okumuyor / Kerbelâ’da / Ben bunları anlatabilirim / Câferîler / Gecesini ibâdetle ihyâ ettin mi? / Anlatan yok / Yanlış adrese gidiyorlar

00:10:00 Vakit harcıyorlar / Her gün insan ölüyor / Doğru bir şey / En mühimini tercîh / İki sene evvel ki / Hocalarda niye dikkat etmiyorsunuz / Sana yanlış haber varsa / Sen daha dinler misin onu

00:11:00 Ama burası âhiret kardeşim / Daha bayrama kadar / Biz burada mübârek kardeşim / Âyet hadîs okuyorsun / Hangi hocada / Ya okumuşlar / Bir insan biraz meleke kesbedip

00:12:00 Hepiniz anlatın bir şey / Milyonlarca insan amel etsin / Ben Allah rızâsı için / Hazıra kon / Millete sohbet yapsak / Son on on beş sene / Yeni kitaplara değil

00:13:00 İmâm Nevevî / Bir kere bile amel etsen / Bu ne büyük müjde / Hayat şartları buna müsâde etmiyor / Zikirler / İmsâk olur / Sâbitlerimiz / Bu ayrı bir şey

00:14:00 Bir Cuma yap / Hâlid-i Bağdâdî / Hâlidiyye kolundansan / Menzil koluna bağlıysan / Bana bin kere salevât okursa / Salevât sîğası

00:15:00 Mahmûd-u Kûrânî / Ölmeden kağıt düştü yanına / Kehf Sûresi

00:16:00 Vakitler yeter mi / Açık oturum / Çoluk çocuklar / Herkes kendi whatsappına / Cuma gecesinin efdal olduğu

00:17:00 Bu gece böyle bir gece / Kurban Bayramı’nın özelliği var

00:18:00 Fecr Sûresi’nin başındaki yeminler / Doğu Türkistan’la ilgili

00:19:00 Program saatinin ilanı / Bir Müslüman orada yardım çığlığı / Ben ne yapabilirim / Bunun dinleyin / 18 Temmuz

00:20:00 Önümüzdeki Perşembe sohbet yapamıyoruz / Bayramın üçüncü gününe geliyor / 29 Temmuz Perşembe / Canlı yayınımı beklemeyin / Saat 21:00

00:21:00 O mülâhaza yok / Akşam 21:00 îtibârı ile / Kebâir günahlar / Duâ

00:22:00 ŞEHİTLERİMİZ / Rize’de sel / Sel de ölen şehittir / Ateist deist / 7 Şehîd

00:23:00 Vefât / Duâ

00:24:00 Duâ

00:25:00 Geldik dersimize / Terviye ve Arefe günleri / Fecr’e yemîn ederim

00:26:00 Bu Fecir’den maksat / Arefe günü imsak vakti / Arafat’taki hacılarla birlikte / Allâh-u Te’âlâ yemîn eder mi bir şeye boşuna

00:27:00 On gecelere yemîn ederim / On geceler / İmsak vaktine / Önemine binâen / Çifte yemîn ederim / Teke de yemîn ederim

00:28:00 Onuncu gün / Arefe günü / Hacıların Arafat’ta / Tek’e de yemîn ederim / Câbir Radıyallâhu ‘Anh’tan / Allâh-u Te’âlâ’nın / Ondan maksat

00:29:00 Tek’e yemîn ederim den maksat / Çift de Kurban Bayram günüdür / O şeye değer verdiği

00:30:00 Allâh-u Te’âlâ’nın yemîn ettiği şey / Otuz gece / İftarsız sahursuz

00:31:00 On gece hangi on gece? / Zülhıcce’nin başı / Mûsâ ‘Aleyhisselâm

00:32:00 Fazîletler birleşiyor / Bunların çoğu da / İmâm Mücâhid / Bu on geceler / Eyyâm-ı ma’lûmât

00:33:00 Kurban eti ile oruç açtıktan sonra / Kafadan bir şey söyleyemez / Merfû hadîs

00:34:00 Bu gece Cuma gecesi / Katlanmalar oluyor / Umreler yapıyorlar / Niye duâ reddedilmiyor / Dünyâ günlerinin en faziletlisi / Cuma günü çok fazîletldir

00:35:00 Gece günden alıyor / Burada Arefe günü ile / Gün ve gecelerin fazîleti

00:36:00 Gün ve gecelerin fazîleti

00:37:00 Gece de aynı fazîlette, gündüz de aynı fazîlette / Ramazan’ın son on gecesi / Neyi kaçırdığınızın farkında mısınız?

00:38:00 Kripto para / Sen de o arada / Millet zengin olmuş / En fakiri bile

00:39:00 Vurursun kafayı / Sen de bir şey var / Gelecek günahları bile affettiren / Yirmi bir tâne değişik kelime-i tevhîd

00:40:00 Ne yapacağız / Ya îmansız ölürsen / Gelecek günahlardan / Böyle bir müjde verilmiş / Muhteremler

00:41:00 Hürmet gören insan / Ye kürküm ye derler / Haram aylara ikram / Bunun ikrâmı nedir? / Özel bir sohbet daha yaptım

00:42:00 Orada çok iş var / Kârdan haberdârsanız / Sonsuz âhiret kârı / Altının pahalanacağını önceden haber almışsın

00:43:00 Her anda ölebilirsin / Sen öldükten sonra / Bu ameller kabre geliyor / Gök kapıları her gece üç kere açılır / Son üçte biri kaldığı zaman

00:44:00 Bu her gece var / Namaza denk getiren / Amelin kabûl makâmına / Oradan aşağı atılır / Her gece üç kere / Teheccüd kılanlar / Sen bâri bir cumâ gecesi yap

00:45:00 Üç tâne kabûl saatine denk gelmek / Her şeye zam geliyor yâ / Yedi kere açılıyor

00:46:00 Duâ / Arefe gecesi / O gece dokuz kere tecellî var

00:47:00 En kolayı da tesbîh namazı / Diyânet’in hacıları / Büyük bir sünneti terk ederek

00:48:00 Allâh’ın rahmeti bütün ümmeti / Gündüzündeki mağfiretler / Bütün ümmete şâmildir

00:49:00 Arefe günü farz namazı kılmıyor / Arefe günü sabahı / Teşrîk tekbîri / Hey gidi ümmet / Telâfîsi yoktur / Hatâlarımız çok olmuştur

00:50:00 Dünyâda kalırsak / Ahirete çıkmışsın / Tanıdığımızı görsek / Dört geceyi ibâdetle ihyâ

00:51:00 Berâet’i zâten yapıyoruz / Bütün Müslümanlar uyuyor / Bunun açılımı böyle okunacak

00:52:00 Bu dört gecede ibâdet nasîb olmuyor / Kadir Gecesi / Berâet Gecesi / Mevlid Gecesi / Cennet kesinlikle vâcib oluyor / Cennet vâcib olmak ne demek? / Dört geceyi ibâdetle ihyâ kime nasîb oluyor

00:53:00 Berâet Gecesinde ibâdet yapanların / Önümüzdeki cumartesiyi pazara bağlayan gece / Terviye Gecesi / Butik tuttuk

00:54:00 Ben ne yapayım yâni / Temmuz falan / Nisan’a Mayıs’a falan / Terviye Gecesi / Arefe Gecesi / Nefes alacağız / Plaja gideceğiz

00:55:00 Sipârişle iş yok / Üçü şu an geldi / Üç gece peş peşe / Ramazan Bayram gecesi / Dört gece ittifaklı / İnsanlar gâfil

00:56:00 Enes Radıyallâhu ‘Anh / Geceleri günleri gibi, günleri geceleri gibi / Duâlar ve kasemler / Allah adına yapılan / O duâyı kabûl eder

00:57:00 Boyunlar âzâd oluyor / Çok bol bahşiş verir / Bu dört çok önemli / Arefe gecesi ve sabahı / O kadar fazîletli

00:58:00 Dörtten birineyiz / Onun yüce Zât’ı hürmetine / Burada önümüzde ne var / İki gece ile arayla / Bir de bu on gecelerin / Arefe gecesi

00:59:00 Akşama doğru / Ezana kadar bu müjde ve tecellîler / Talha b. Ubeydullâh Radıyallâhu ‘Anh / Şeytan Bedr günü hâriç / Nalları diktiler

01:00:00 Yedi bin sene var / Bugünler içerisinde / Arefe günü / Dünyânın tümünde bir defâ oldu / Buna dayanamıyor / Cibrîl’i gördü

01:01:00 Hepsine rahmet olur mu / Beş vakit namazı kılan / Arefe gününün özel şartları var / Bir kimsenin af edilmesi / Nâfileleri konuşabiliriz

01:02:00 Bir Arefe günü dikkat et / Ben hepsini dinliyorum / İnternetten bir yere girersin / Gözünü koruyacak / Her dakîka freni tutmayabilir / Çıplaklar kampına gidersen

01:03:00 Gözüne mâlik olacaksın / Şehvetle bakıyorsun / Dedikodu iftirâ / Kâbe’ye gidiyor / Kimsenin aleyhine konuşmayacaksın / Bir gün

01:04:00

01:05:00 Beş vakit namaz kılmamak / Amelinin nûru zerre kadar / Allah onu erdirirse / Arefe günü / Çok katma değeri fazla olur

01:06:00 En net şekilde / Yoksa bütün insanlara umûmî midir? / Müslüman olanlara şâmildir / Yoğun bakımda mısın? / Yanlış yunluş / Orucunu bir anlatacağım

01:07:00 Sen daha âhiret kârını / Müslümansın ama / Cennete inanıyor / Biraz aklında zoru var / Arefe gününün

01:08:00 Aranızdaki kul hakları / İmkânı olup da / İrzâ-i husûm namazı / Üçü peş peşe / Kurban Bayramı günü / Âhirette alacaklılar olur

01:09:00 Olmuş bir şey / Allah kulunu ümitsiz bırakmaz / Güzel amel işleyenlere / Müzdelife’ye yürüyün / İyilerinizi affetti / İyilerinizi kötülerinize / Arafat’a indiriyor

01:10:00 Kürre-i Arz’ın tamâmına / İstiğfârın önemi / Bayram sabahı / Pazartesi dinleyin / Elini ve dilini koruyanlardan

01:11:00 İblîs ordularının / Piyâde / Bütün birliklerini / Herkese kaç İblîs düşüyor / Allâh’ın mağfireti Arafat’a iniyor

01:12:00 Ey bizim helâkımız / Yıllarca ben bu adamları tahrîk ettim / Ben ne yapacağım / Beddua lânet / Boşuna çalıştınız / Arefe günü oluyor

01:13:00 Sen bunu nasıl kaçırırsın / Allâh-u Te’âlâ, Arefe günü / Başka bir günü yok / Her iftarda bir milyon / Arefe günü daha fazla

01:14:00 Sohbet dinlediyse / Bu on günler / Her farz yetmiş kat

01:15:00 Bir sadaka verdin / Arefe günü sadaka çok önemli / Arefe günü kaç kat katlanıyor / On bin kat / On bin kuşluk

01:16:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e on sene hizmet etti / Şimdi gelelim oruçlara / Terviye günü olduğu zaman / Hanım! Bu pazar

01:17:00 Biber kızartması soslu / Sipârişler ona göre / Ondan sonra kafanı kıracak / Bin köle / Köle zamânı bile olsa

01:18:00 Bin tâne köleyi aldın / Bin tâne deve kurbanı / Bir deve tek başına / Allah yolunda cihada giden / Şimdiki tank vermek / Arefe günü olduğu zaman

01:19:00 Ben sana söylüyorum / Dünyâ aklı çalışan / Pazar’ı da tutarsak / Yüz bin fazla / Helâl olsun

01:20:00 Dünyânın kârına îmân ettiğin için / Üç yüz bin olur / Çocuğu evereceksin / Bin deve kurban / On bin lirayı da

01:21:00 Pazar’a bin veriyorum / Hey gidi dünyâ uyanıkları / O pazartesileri kesmeleri lâzım / Bir köle âzâd edeni / İki bin kere

01:22:00 İki bin atı / Yüz at bile / Geçen senenin tümü / İlâve fazîletleri / Arefe gününün orucu

01:23:00 Terviye gününün orucu / Arefe gününün orucu / Önümüzdeki sene gelmedi ki daha / Siz de şaşırıyordunuz / Geçmiş senenin

01:24:00 O günahlar vuku bulduğunda / Bu şu demek / Ne günah yapsa bile / Her tevbeyi kabûl etse bile / Af olunmayacak / Hepsi burada mülâhaa ediliyor

01:25:00 Af edilmeyecek günahlar / Bu nasıl bir müjdedir / Hadîsin kaynağını soruyorsan / Daha ne anlatayım sana

01:26:00 Yedi sene / Eyyûb Aleyhisselâm / İftarda yine sofraları kur

01:27:00 Kur’an’da medhedilmiş / Eyyûb Aleyhisselâm’ın sabrının sevâbı / Kim oruç tutarsa / Onun gibi sayısız gezegenler var / O kadar gün oruç

01:28:00 Bu hadîslerin en büyük dayanağı

01:29:00 O kitap çıktığında / Arefe günü orucu ile / Ciddî bir soru / Küçük günahları sildiriyorsa

01:30:00 Hasenât olarak / Dereceler / Peygamber / Çocuklar, günah daha / Dokuz yaşındaki çocuk / Hasenâta tebdîl oluyor

01:31:00 Küçük günahları kalmadıysa

01:32:00 Bu umûmî bir ifâdedir / Onlarda özel bir tevbe istiğfâr / On günlerde sadaka / Güvendiğiniz kurumlara

01:33:00 Öyle büyük zarardadırlar ki / Dokuzuncu günün orucu / Arefe gününün orucunda / Sayanların, sayma bilenlerin / Makine sayıyor

01:34:00 Arefe günü oruç tutan

01:35:00 Sırat çok tehlikeli / Kabirden seni teslim alıyor / Yetmiş bin melek

01:36:00 Yetmiş bin melek / Bindiği Burak / Sen de iki rekat namaz kılacaksın / Bindiği binek / Yetmiş bin melek her adımda yeni bir müjde veriyorlar

01:37:00 Cennette köşkler var / Zeberced / Yâkut hele / Tamâmı yakuttan / Bu kadar büyük

01:38:00 Hasta mısın? / Çocuğun mu şerli / Arefe gününün orucuna niyet et / Otuz kapı açacak / Korona / Varyant

01:39:00 Herkesin kendine göre

01:40:00

01:41:00

01:42:00 Sakın laga luga yapmayın / Kim Arafat’ta / Pandemi bahane, gavurluk şâhane

01:43:00 Aynı sevaptan nasîb verecek / Senenin günleri içerisinde / Arefe günü orucu / Önümüzdeki Pazar

01:44:00 Dünyâ devâm ediyor / İki dünyanın ömrü kadar / Ama Arefe günü oruç tutarsa / Yirmi dört bin kere

01:45:00 Üç kere / O kadar / Yedi bin yedi bin / Amma da çok yaşadık zannediyoruz / Havuzda yüzeyim dese / Arefe günü oruç tutana veriyor / Muzmerât

01:46:00 Ramazan’dan sonra / Arefe günü, Âşûrâ gününden efdal / Ben zâten tutamıyorum / Onlar bayâ bir amel / Oruç olunca / Oruç tutana verilen sevâbın

01:47:00 Orada ibâdete kuvvetten düşecek / Sevâbı aynı / O ayrı bir şey / Vakfecilere oruç orada tavsiye edilmiyor / Efendi Hazretlerimiz de tutmadı / Tam bir enâyi örneği

01:48:00 Hastaya ustaya faydalı bir şey / Kim sevâbını Allah’tan bekleyerek / Sadaka verecektin / Sen bana bu geceden at / Yetime veriyorlar / Ben Kızılay’a veriyorum

01:49:00

01:50:00 Arefe günü sadaka / Vermekten âciz kalmak / Tesbîh namazı hakkında / Orada ulemâ

01:51:00 Oraya kıyâs ediyorum / Dinde gevşektir / Cehenneme gireceksin / Parkta bırakmıyorlar ki / Sen bu sevâbı bile bile / Bu adam dinde gevşek

01:52:00 Bir tımarhâne bulunur / Çeyrek altın için birbirini vuruyorlar / Ne demek istiyorum / Bu on günde sadaka veren / Bir cenâzeye katılan / Bayramlık

01:53:00 Benim bu paramla / Elbise giydiren / Yetime lütufta bulunan / Yine on geceler / Allâh’ın bütün nebîleri / Çok büyük iş bu

01:54:00 Yedi günlük virddir / Üçünde de Kurtarıcı İstiğfarlar / Güne bağlı kalmayın

01:55:00 Size naklediyorum / Ben hapsedildim / Çevik Bir / Allah mazlumun âhını / 2000’dekini / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bana dedi ki / Kurtarıcı İstiğfarlar

01:56:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ona emretmiş / Hapisten halâs eylemiş / Hangi dardaysa / Maddî konularda / Hepsinin kurtuluşu istiğfara bağlı

01:57:00 Ben biraz yavaş okuyorum tabi / Seher vakti / İstiğfarların adedi yetmiş / Bunun toplamı yetmiş ediyor / Seçkin kullarından / Başkalarına nasîb olmaz

01:58:00 Bunlar büyüm meşâyıh / Hasen-i Basrî / Ona hâcetimi soracağım / Nu’mân vâdisi

01:59:00 Nurları semâya kadar / Ben onlarla birlikte oturdum / Ben de kimmişim / O anda biri kalktı, ezanı okudu / Tâbi’în’de ondan fazîletlisi yok

02:00:00 Daha bir şey duymadım / Şeyh Efendi / Hidâyete ederin ancak / Sen ona doğru yolu göster / Ben ateşten kurtaran

02:01:00 Terviye, Arefe, Bayram gecesi / 21’de başlıyor / Kafana dank edecek / Bu istiğfarların mânâlarını

02:02:00 Allah üzerine bir hak olduğunu bilirdi / Onu anlaman için / Ne büyük müjdesi var / Senedli geliyor / Meşâyıhın silsilesi var

02:03:00 Adlarını karıştırabilirim / Tuana Yayıncılık var / Mutlakâ temin ediyoruz / Namazların târifi

02:04:00 Namazların târifi

02:05:00 Namazların târifi

02:06:00 Ne dua ederse peşine / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in kabrini ziyâret edenlerin / Her günahını mahveder

02:07:00 Namazların târifi / Kendi duâlarımızı yaparız

02:08:00 Peşindeki duâ / Bizim ümmete çok düşkün yapmış / Arefe gününün namazları

02:09:00 İki yüz Kul hüvellâh

02:10:00 Borcu varsa / Namazın ayrı fazîletleri var

02:11:00 Bezzâr: En eski muhaddislerden / İki yüz senelik günah / Yetmiş günahın af olsun

02:12:00 Artanından / Babamın da yetmiş senelik günahı yok / Benim âilemin de yetmiş senelik / Komşunun günahı silineceğine

02:13:00 Bir günde iki yüz Kul hüvellâh / Bir mesken gösterecek / Buraya kadar / Arefe günü öğle ile ikindi arası

02:14:00 Bir milyon sevap / Dereceler / İki derece arası / Beş yüz senelik mesâfe / Her hûrî ile yetmiş sofra

02:15:00 Kar soğukluğunda / Her sofrada yetmiş bin çeşit / Sonra bir kuş gelecek / Ey Arefe gününün adamları / Bu namazı kılanlar

02:16:00 Yetmiş çeşit yemekler / Kabrine konduğu zaman / Bu adama özel

02:17:00 Kabir ya cennet bahçesidir / Kıyâmeti çabuk kopar / Onun için bu namaz çok önemli / Otuz üç istiğfâr

02:18:00 Yaş inciden / Yaprakları / Üzerinde de sâhibinin adı yazılmış / Bu da zor bir namaz değil

02:19:00 Ben bu kulumun günahlarını mağfiret ettim / Onu şâmil olabilir / İki yüz Kul hüvellâh ile / Bu gecenin namazı / On gecelerin Cuma gecesi

02:20:00 Derginin yetmişinci sayfasında / Bin kere bu duâyı okursa

02:21:00 Akrabâda düşmanlıklar / Piyango çıksın / Bin kere / Dîrînî büyük meşâyıhtandır

02:22:00 Bin kere acâib / Az bir şey değil / Bir kereden aşağı düşen / Teşrîk tekbîrleri / TEKBÎR

02:23:00 Arefe günü zikrin en fazîletlisi / Arafat’ta

02:24:00 Cibrîl Aleyhisselâm / Mîkâîl Aleyhisselâm / Bu tesbîhât çok önemlidir

02:25:00 Seni râzı etmek de bana düşer / Bu duâ çok önemlidir / Dırdırı kesersek / Bize de onlarla berâber

02:26:00 Bize de onlarla berâber / Peygamberime salevât okudu

02:27:00 Öyle bir yetki veriyor ki sana / Arefe günü Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ve / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in öldürülmüş sünnetleri

02:28:00 Bir sohbet daha yaparız / Hatim Duâları

02:29:00 Duâ

02:30:00 Duâ

02:31:00 Duâ

02:32:00 Duâ

02:33:00 Duâ

02:34:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed / Salevât

02:35:00 Duâ / el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ