MENÜ

Mescid Sohbetleri
13 Şubat 2021
Haftanın Sohbeti (Reğâib Gecesi Fazîletli Amelleri) 13 Şubat 2021

Reğâib Gecesi Fazîletli Amelleri

 

00:00:00 Bu akşamki dersimize başlamadan / Şehitlerimiz

00:01:00 PKK’ya darbe vuruldu / Bizden de şehitler oldu / vatan müdafaasında / Mübârek vatan korunamaz / Duâ

00:02:00 Ve isimlerini zikrettiğimiz / Duâ

00:03:00 Abdullah NAZIRLI Hoca / Duâ

00:04:00 Muhammed Avvâme Hocaefendi’nin hanımı / Hayatları hicretle geçmiş / Duâ

00:05:00 Çocukları da hadîs ilmi ile uğraşıyorlar / Vefât / Duâ

00:06:00 Duâ / Dün akşam çok mübârek bir gece ile / İbâdetle geçirmeye / Bütün nimetler Ondan / Dinleyenlerimiz oruca meraklı

00:07:00 Çok sâlih amelleri var / Cumartesi yapamayız / Saat 21:00 / Perşembe gününün orucu / Haram ay orucu da girmiş oluyor / 21:00’dan aşağı ben toparlanamam

00:08:00 Abdülkâdir Geylânî Hazretleri / Beş kuruş fazla maaş almak için / İbâdete gevşeklik / Hazreti Ali

00:09:00 Sabah namazından sonra nâfile namaz mekruh / Öğlene yirmi yirmi beş dakîka / Namaz kılan adamı engelleyeni görmedin mi? / Aklını peynir ekmekle mi yemiş? / Namazın rekatında, adedinde

00:10:00 Rûhu’l-Beyân sâhibi / Oruçlarıyla ilgili / Okunanlar / Reğâib Gecesi / Ben sohbete başladığımda / Neler gönderdiyseniz

00:11:00 Önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan / Adam perşembe günü oruç tutacak / Akşamı kılar kılmaz / Kuzu kesip ye demedik / Mekke’de Medîne’de

00:12:00 Abartmadan / Sıvı şeyler / On on beş dakîka içinde / Oruç açmadan / Peşine reğâib namazı / Haydi haydi olur / Akşam namazından sonraki nevâfil kabîlinden

00:13:00 Önümüzdeki perşembe / Yarın pazar / Her pazartesi perşembe / İkinci gün orucu

00:14:00 Kırk beş sene / Sünnete ittibâ / Kim tutuyor ki / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in sünnetine / Receb-i Şerîf’in ikinci günün orucu

00:15:00 Üçüncü günün orucu / Altı sene geriye doğru / Battık boğuluyoruz / İlk perşembeyi söyledim / Allah kime nasîb etmiş

00:16:00 Haram ay orucu başladı / Üç ay daha haram ay yok / Bunlar ayrı bir konu / Haram ay orucu diye bir oruç var / Ömer Nasûhî / İlmihâl / Bâzı gece

00:17:00 Bâzen on on beş kitap / Fazîletini yazmamış / Yarım sayfa kaynak buldum ben buna / En az dört tâne / Cumartesi

00:18:00 Üçü de Receb’de olmak kaydıyla / Her hafta yapamam da / Ben her hafta / Şeref vermek için / Âhiret zengini olursun / Kârdan zarar edersin / Dokuz yüz

00:19:00 Rivâyet zincirinde / Bu hadîsi duymadımsa / Kulağım sağır olsun / Dokuz yüz sene ibâdet / Nûh Aleyhisselâm

00:20:00 Dokuz yüz elli sene ibâdet / Muharrem’de var / Dördünde dört hafta olsa / O kadar sene / Dünyânın ömrü / Yedi gün

00:21:00 Dünyânın ömrü yedi bin sene / On bin sene / Boş yaşama

00:22:00 Oruç kalkandır / Yalan yemîn / Cuma cumartesiyi eklersen

00:23:00 Hepimiz unutuyoruz

00:24:00 Yarın ki oruca niyet edin / Allah muvaffak ederse / Mühim olan / Bu önümüzdeki Perşembe / Nokta atışı

00:25:00 Receb’in ilk perşembesi / Allâh-u Te’âlâ’nın girdirmeyi / Kimsenin de ondan hakkı yoktur / Mevlâ söz verdiyse / İlk perşembesi / Günahlara düşme

00:26:00 Yeter ki sen sözünde dur / Günlerinin oruçları

00:27:00 Herkes mahsul hasâdına gider / Otuz kırk arası duraklama dönemidir / İbâdetlere dayanabiliyor muyum? / Bolluktan sona darlık

00:28:00 Ya maç varsa / Zincirlikuyu / Fırsat verilse / Mevlâ vermem buyuruyor / Nereden bulacak o fırsatı / Günde beş bin diyebilirdin

00:29:00 Sen hiç mi tahiyyât okumadın / Terâzî’nin bir gözüne konsa / Bir sübhânellâh diyecek kadar / Bir kefesi

00:30:00 Bayıldı / Ben bir kulumu sevdiğim zaman / Günahlar katlanıyor / Cennetin dereceleri / Sakın hâ gafletle geçirmeyin / Bu dünyâ amel yapma yeridir

00:31:00 Zarûretler / Sabah namazı geçti / Burada kazanacağız, orada yiyeceğiz / Çalışma zamânında istirahat / Ürünlerini men etmiş olursun

00:32:00 Nerede tutacaksın âhirette / Bu kadar cenâze i’lânı yapıyoruz

00:33:00 Daha ne yapıyorsun / Ağanın eli tutulmaz

00:34:00 Cennetteki bir ırmağın ismi

00:35:00 Buradan içenin cehennemde ne işi var / Bir gün oruç dahî

00:36:00 Receb-i Şerîf / Bereketler yerleştirdiği ayıdır / Birinci gün / İkinci gün / Bir ay oruç sevâbı / Bir aylık günahlara keffâret

00:37:00 Receb’den bir gün oruç tutan / Bâzı fazîletli amellere / Çelişki yok / İhlasa bağlı / Kaynaklar

00:38:00 Ehli Sünnete gire îmân edecek / Kaynağı nedir / Geç git işine / Metinlerde de bunu şerh eden / Rahmeti geniştir, verir / Ne mukâvemetli adam

00:39:00 Namaz kıldın, gösterişe soktun / Ne demek şirk / Her kim Allâh’a kavuşacağına umut bağlarsa

00:40:00 Buna inanan bir adam / Sadaka, zekât / Ortak koşmasın / İhlâs ile bir gün bile Receb-i Şerîfte oruç tutarsa / Cennetten de büyüktür / Cennetin en orta / Alla’htan cennet istediğiniz zaman

00:41:00 Bütün cennet ırmakları / Müjdesini tasdîk ederek / İhlâsı güzel olsa / Kırk sene oruç tutmuş gibi olur

00:42:00 Kazanabilene çok iş var / Çok büyük bir ay / Bir gün oruca bin sene yazar / Mahmûd Efendi / Sâmî Efendi / Bin sene ne demek

00:43:00 Bunun çok kaynakları var / Receb ayı haram aylardandır / Harbi, savaşı yasak kıldığı

00:44:00 Gökteki ay bunlardan aşağı olmaz / Altıncı kat semânın bütün kapılarına / Otuz tâne kapı var

00:45:00 Bugünü tutanlar / Orucunu haramlardan tecrît edecek / Haram bir iş için ayak sürütmek / Konuşmak

00:46:00 Ne biçim oruç / Nâfile oruç için söylüyorum / Allâh-u Te’âlâ ancak haramlardan sakınanların / Kul kusursuz olmaz / Belli başlı haramlardan

00:47:00 Oruç zâten / İmsakla ağzını bağladığında / O günün yazılı olduğu / Zaman dilimi / Derileri konuşacak buyuruyor / Topraklar bütün

00:48:00 Hem de kapı dile gelir / Bunu anasından doğmuş gibi / Haramlara bulaşmadı / Yemekten, içmekten / Fıkhî mânâda / Yanında olmayan / Söz, laf taşıdı / Başka bir yalan uydurdu / Şehvetle

00:49:00 O zaman / Receb ayının o günü / İstiğfarda bulunmaz / Semâdaki kapı / Seni af edeceğine delâlet ediyor / Nefsin seni kandırmış

00:50:00 Seni aç susuz bırakmış / Günahlardan geri durduramamış / Sevâbını iptâl / İsnâdlı / Kardeşlerim / Otuz gün var

00:51:00 Saat 21:00 îtibâriyle / Fazîletlerinden bir miktâr daha bahsedeceğim / İmâm-ı Hallâl / Bin yüz senelik

00:52:00 İlk üç yüzde / Bütün mesele Allâh’ın sevâbını / Mevlâ’yı kızdırmışız / Daha sana kızmıyorum buyurur

00:53:00 Yedi kapısı var buyuruyor / Demek ki buradan bir şey anlaşılıyor / Kâtil olursun / Kazanmaktan daha zor muhâfaza etmek

00:54:00 Bütün sülâlesinin malını batıran var / Dünyânın dolusu / Bütün dünyâ / Hepsi dünyâ / Altınla doldur / Daha ne buyuracak sana

00:55:00 Ne zenginler ölüyor / Malları mülkleri yığmışlar / Nasıl karşılayacak / Bütünü versen / İkisinden biri / Ayrılacak olan bir şeyin

00:56:00 İnsanlar mahşere çıkmadan / Rabbine kavuşmadan / Hiçbir şey onu kesmez / Yok altın düştü / Öbürü çıktı / At gibi geldi, it gibi durdu / Sonra o kripto para

00:57:00 Çok büyük rakam ediyor / O çıksa ne olur / Üç yüz bin dolar / En sonunda mezara girersin / En zenginler / Hastanenin sâhibi ölüyor

00:58:00 Çok seneler evvel / Altı cilt / Beş kitap / Üç ayların serisi olarak / Hepsinin kaynağını zikretmişim / Siz de anlarsınız

00:59:00 Ne yapayım enâyiysen / Yüzlerce sayfa / Sen niye okumuyorsun / Derdin var mı? / İşsizliğin mi var / İşsiz mi kaldın / Benden mi isteyeceksin?

01:00:00 İftardan evvel / Estağfirullâh / Tam ezana yakın / Peşin dünyâlıktan bir şey istiyorsa / Para peşin, kırmızı meşin

01:01:00 Verilmedi / Eğer verilmediyse / Müminin hiçbir duâsı / Zamânını bekler / Âhirette görüşürüz

01:02:00 Âhiret biter mi / Para da tükeniyor / Bir gün oruç tutsa / Dünyâlık da bir şeyler ayırsa / Ümit kesmeye / Şuraya bak

01:03:00 Hangi cinsten / Çocuğum olsun / Olmadı / İstedim ki işe gireyim / Karşılığı ne / Oğlan-kız / Araba / Yeni cep telefonu

01:04:00 Günah mı dedik / Dostlarından / En baş sevgili / Peygamberler / Bir duâ yapsa / Ednâ olabilir / İstediği mertebeler bakımından / Seçkin kulların

01:05:00 Aklımız havsalamız almaz / Makamların / Kazandıracağı neyse karşılığı o olacak / Merteben îcâbı / Bilmiyorsun ki / Aklımın ermedikleri

01:06:00 Bu Receb ayının bir gün orucunda bile / Mu’âz b. Cebel Radıyallâhu ‘Anh / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem mutlakâ / Allah rızâsı için / Hazreti Mu’âz / Senden bana böyle bir şey nakletti

01:07:00 İhlâs meselesi / Nereye bağlandı iş / Ciğerini susuz bırakan / Bununla birlikte takvâ var / Râzı olmadığı şeylerden uzak olacak / Ahmed b. Hıcâzî

01:08:00 Yarım gün oruç yok / Som altından, saf gümüşten / Gramla / Çeyrek altın bilmem ne kadar / Köşk yaptırayım dese / İki bin metre saray yaptırsın

01:09:00 Biz öyle demiyoruz / Kimi bekliyor / Bu fazîletleri unutmayalım / 12 Şubat / İlk Cuma gecesi / 18 Şubat / Hicrî 1442

01:10:00 Abdülkâdir Geylânî / Bu büyük hadîs hâfızı / Razîn

01:11:00 Kaynaklar / Reğâib Namazı / Ama akşam namazından sonra kılındığı için / Ertesi gün namazı

01:12:00 Sabah kendisini ziyâret ettiler / Reğâib Namazı kılmıştım / Evlerimizde, ocaklarımızda / Hazreti Enes’den rivâyet ediliyor / İlk perşembeyi iftâr ettin mi? / Misvak kullanmak

01:13:00 Yemek artıkları / Onlar ağızda duruyorlar / Onların mürekkepleri de / Âhirette / Meleklerin en rahatsız olduğu şey / Koku yapıyor

01:14:00 Ağzın burnun karma karışık / Allâh’ın ibadetine / Ciddiyete alacaksın / Akşam yatsı arası on iki rekat kılarsa / Namazın târifi

01:15:00 Lâlegül Dergisinde / Receb Risâlesinde sh: 188-189

01:16:00 Yetmiş salevât okunduktan sonra / Namazın içinde değilsiniz

01:17:00 Namazda olmadığın için / Önüne alsan

01:18:00 Yetmiş kere de bu yapılıyor / İkinci secde de / Bu tesbîhât yapılıyor / Müjde çok

01:19:00 Aralarında salevât / Reğâib gecesinde / Onun günahları / Mahvedecek

01:20:00 Sülâle boyu / Ölene kadar muhâfaza edebilmek / Kılarsan / Kabirde ilk gece / Bu namazları kıldılar / Kırk senedir bunları anlatıyorum

01:21:00 İlk gece geliyor / En zor / Yastığın yok / Yumruk kadar toprakları / Eksi bilmem kaça düşmüş / Rûh çekiyor bütün azâbı / İşte dostum / Gayr-i meşrû ilişkiler

01:22:00 O namazın sevâbı / Bu nasıl sevgili / Sen miydin bununla gayr-i meşru ilişki kuran / Tanıştığım güne lânet olsun / İşte sevgili

01:23:00 Faydası var, hem de ilk gece / Bu namazın sevâbı giriyor / Topraklara bulaşmışsın / Bâzı Allah dostlarının kabirlerinde / Misk kokuyor

01:24:00 İşte sevgili buna derler / İlk Cuma gecesi kıldığın namazın sevâbıyım / Sevdiklerin yok / Bir yalnızlık hissine kapılmışsın

01:25:00 Mahşer meydanına / Arasât / Tepe yok, tümsek yok / Elli bin sene / O kadar su çıkıyor / Gölge nereden geliyormuş / Gölge buradan alınıyor

01:26:00 Şemsiye alayım / Kafamı örteyim / Varsa sâlih amelin / Sevinebilirsin / Mevlâ demek / Cennete girerse / Kaçırmayacaksın

01:27:00 Onu kılmazsın / Farzları vâcibleri / Burada da böyle bir fazîlet / Hâfız Razîn ve Tecrîdü’s-sıhâh kitabı / Uydurma bir rivâyet olmadığını

01:28:00 Sırf bir risâle çıkarabilirim / O zaman yeterli değil belki / Bunları ben kat kat geliştirdim / O zamanda çok itiraz etmişlerdi bana

01:29:00 Reğâib Namazının duâsı / Şettâriye Tarîkatı / Yûsuf en-Nebhânî

01:30:00 Burası da artmıştır da / İnanmayan da Kur’ân’a inanmaz / Defînelerin yolunu göstermek / Orada dilenmek de yok / Duâ

01:31:00 Akşam 21:00’da / Sohbetimizi yapmaya Rabbim muvaffak eyleye / Duâ / SOHBETİN DUÂSI

01:32:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • Hüseyin Emin İĞ
    14 Şubat 2021 13:34
    Allah cellecelalühü razı olsun güzel Hocam
  • Hüseyin Emin İĞ
    14 Şubat 2021 12:11
    Mevlam Güzel Annene ve Babana ve seni yetiştirmede emeği geçenlere ALLAH'Cellecelalühü razı olsun,bol bereketli afiyetli,İhlâslı, itikatlı, ömürler versin Mevlam, size Mahmut efendi Rahmetûllahi aleyh'e, Seyyid Abdulbaki el hüseyni Rahmetûllahi aleyh'e ve tüm Seyyid ve seyidelerimize.Amin...
YORUM YAZ