MENÜ

Mescid Sohbetleri
09 Ocak 2021
Haftanın Sohbeti 9 Ocak 2021

00:00:00 Fetih Sûresi 29. Âyet

00:01:00 Duâ

00:02:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Hamd-ü senâ

00:03:00 Tövbe istiğfâr niyetinden / Niyetlenir, iyileşince

00:04:00 Allâh-u Te’âlâ, nefse böyle bir tıynet vermiş / Şer, musîbet, belâ vurunca / Zararını, hastalığını, musîbetini

00:05:00 Açılması için / Dümdüz gider / Biz insana in’âm-ü ihsânda bulunduğumuz zaman / Bizden yüz çevirir / Yanına, kafasının doğrultusuna gider

00:06:00 Ama / Çok ümidini keser / Nimet, lütuf geldiğinde / Allâh-u Te’âlâ, “Buyur ey kulum!” desin

00:07:00 İyi tanın ki / Unutma muâmelesi yapar / Allah unutur mu? / Terk eder / Bir daha kabûl etti / Koca peygamber Yûnus Aleyhisselâm / Darlığı yokken

00:08:00 Balığın karnında / Uzun bir kıssası var / Bizim HAYDER’deki sohbetlerden birinde

00:09:00 Ne zaman ki / Karanlıklar içerisinde nidâ etti / Dört karanlık / Gemi kadar balık

00:10:00 Sen bana bir yanlış etmedin / Günah işleyerek / Günah mânâsı veremeyiz / Nefsime zulmedenlerden

00:11:00 Ne büyük ğam / O ğamdan onu kurtardık / Biz de müminiz / Yûnus Aleyhisselâm’ın duâsını kim yaparsa

00:12:00 Bir ses geliyor / Tanıyamadık sesini / Peygamberler sıralı Allâh’ı zikirle meşguller / Tanır gibi oluyoruz ama / Makbûl amelleri / Tabi odur / Yâ Rabbi / Sıkıntısı yokken

00:13:00 Rahat zamânında yaptığı / Yetişmez olur muyum? / Küçük balığa emretti / Yûnus kulumuzu çıkart / Sizlere de gösteririz / Melekler bile neye işâret ediyorlar

00:14:00 Hastanelik olunca / Poker oynuyorlar / Ne biçim işler / Satranç / Film, dizi / İçki içiyordum / Hepten kebâir / Şimdi mi? / Daha evvel isyân ettin

00:15:00 Diyânet Cuma’da / Ben Erzurum’daydım / İki Cuma evvel / Yağmur duâsı / Ara ara yağıyor

00:16:00 Her yere beton / Dereler kapandı / Bakırköy / Dereler denize ulaşıyor falan / Baraja ulaşamıyor ki / Etraftan gelenlerle / Müslümanlar / Papa, papazlar kalkıp duâ yapsalar

00:17:00 Biz Müslümanız / Birbirine kötü yolda örnek olmaları / Biraz boluk bereket olsa / Mescidleri dolduracağız / Hanımlar evde / Ulemânın / Milleti teşvik edeceğiz

00:18:00 Siz kâfir değilsiniz ki / Mümine zindan / Kabirde azâb etmemek için / Af isteyin, tevbe edin / Nasıl silinecek / Kul hakları varsa

00:19:00 Allah gökten bol yağmurlar gönderecek / Erkek çocuklar / Karadeniz / Uşak da uşak / Sel götürmeyecek şekilde

00:20:00 Düzgün îmân etseler / Bütün günahlarını silerdik / Dünyâ bakımından / Göklerden, yerlerden bereketler / İmam-Hatiplerde / Bilmem ne belâ / Sünnet inkârcısı, hadîs inkârcısı

00:21:00 İlhâmi GÜLER gibi kafalar / Düzenine / Tahrîf etmiş / Çıtı çıkan yok / İşte bu âyetin tefsîrinde / Kullarım bana hakkıyla kulluk etseler

00:22:00 Geceleri niye yağdırıyor / Herkes işine gücüne gitsin / Bereketli yağmurlar / Gündüzleri de / O kadar mahsul / Yemekle de bitiremezlerdi / Ortalığa dökerlerdi / Lâkin onlar

00:23:00 İnkâr ettiler / Habîbim / Biz de onları ne yaptık? / Süreklilik geliyor / Geçmişten geleceğe sürdürdükleri / Yakaladık / Allâh’ın azâbı bizi yakaladı / Niye dönmüyoruz

00:24:00 Yediren, yaşatan / Bu kadar zor mu? / İstanbul îtibâriyle / Beykoz / Hamdetmemiz gerekiyor / Yaylımdaki hayvanlar / Mahmûd Efendi

00:25:00 İyiliklerin / O Yüce Allâh’a hamdolsun / Duâ / Suyu olmayınca çeşme ne yapsın

00:26:00 Geçen hafta da / Ayağımda / Şeker otuz beş senelik / Ayak işi tehlikeli / İltihap / Ayak parmağı / Biraz uzatıyorum

00:27:00 Şifâ-i şerîf / Biz önden başlamıştık / Çarşamba da Kavâ’ıdü’l-‘Akâid dersi / Soranlar oluyor / Sıkıntılı işleri var / Biz oradan çıkınca

00:28:00 Avrupa / Evvelki kanalda / Birbirine haber versinler / En iyileriniz duâ etse / İnsanlara va’z-u nasîhât

00:29:00 Frekanslar değişti / Yardımcı olun / Ben de bilemiyorum / Haberdâr etsinler / Faaliyet ve hizmet bekliyorum / Duâ / Bugünkü dersim

00:30:00 İki âyet öne çıkıyor / Sırlar var / O dersi yapacağım / Sonunda / İLANLAR / Maddî durumlarınızın düzelmesi

00:31:00 Bu hususta bir eser yazdım / Sizin iyiliğinize çalışıyorum / Hediyeler göndermek sûretiyle

00:32:00 ŞEHİTLER

00:33:00 Duâ

00:34:00 Duâ / Çetiner ÇETİN

00:35:00 Üslerdeki komandolar / Bizden, cemaatimizden / Üsler

00:36:00 3550 metre rakım / Vatan nöbetindeler / Bizlere selâm etmişler / / Duâ

00:37:00 VEFAT / Remzi MERT / Seksenli yıllarda İsmâilağa’daydı

00:38:00 Kıymetli bir insan / Münevver bir insan idi / Ben de Rize’den dönmüştüm / Orada onun evinde / Ders okuyordunuz falan

00:39:00 Efendi Hazretlerimiz: “Özellikle ilgilen” buyurmuştu / Bir oğlu şehîd oldu / Ön safta kılardı / Hasbi Efendi

00:40:00 Evlendi / Rızkına şey olsun / Ahmet hoca gencecik / Ankara / Düzce’den / İyi bir iş / Arabayı gasbetmek istemiş / Gerede’yi mi ne

00:41:00 Ver arabayı / Sıktı buna kurşunları / Kanlar içinde kaldı / Biraz yoldan içeri sokmuş onu / Yola kadar çıktı / Şimdi öyle oldu / Korkmalar başladı

00:42:00 Bir kamyoncu aldı onu / En erken hastaneye yetiştirecek ama / Yâsîn’ini okumuş / Şehîd oldu / Bu şekilde acıklı bir ölüm ile

00:43:00 Orada ecirler / Şimdi de karşısına / Bunlar boş işler mi / Duâ

00:44:00 Kardeşi Hasan MERT / Erbakan hocamızın yanında / İsmail ÇAKMAKÇI / Duâ

00:45:00 Muhsin Efendi / Aradı, sordu / Annesi Gülizar KELEŞ / Ayağına odun düşüyor / Korona / Oradan hastaneye gidiyor

00:46:00 Duâ / Ahmet AYDIN / Korona bahanedir

00:47:00 İngiltere Vekili Fahri ALTAN / Aziziye Câmii / Bana da orada sohbet nasîb oldu

00:48:00 Benim sohbet ilk oluyor / Bilhassa hukûkum olanlarla / Beykoz Belediye Başkanı Murat AYDIN’ın Annesi ve Babası, Meliha-Mehmet AYDIN

00:49:00 Duâ / Akçakoca İlhan ÖZTAŞ / Öyle kıymetli bir insan ki / Adapazarı’nda ne zaman sohbete gitsem

00:50:00 Her seferinde Bursa’ya gelirdi / Önümde / Kıymetli ihvânlardan / Duâ

00:51:00 Vefat / Duâ

00:52:00 Duâ

00:53:00 Şimdi dersimize başlıyorum / 89. Risâlemiz / Duâ / Benim yazdığım roman değil

00:54:00 Fihristlerinde çok ilim var / İki tertîb var / İsmâ’îl Hakkî Bûrsevî / İmâm-ı Âzam

00:55:00 Karı koca / Çok yuvalar yıkılıyor / Oradan da serî devâm edecek / Hukûku’z-zevceyn

00:56:00 Kaç senem kaldı / Her tarafımdan patlak veriyor / Bana en büyük duâ yapmak isteyen

00:57:00 Fâtih’deki mescidimiz / Büyük sohbet yaptığımız yer / Yıkıldı / Çok yer artık gezemesem bile / Vebâ geldi / Buluşmalarımız nasîb olacak

00:58:00 Öyle sırlar var ki / İki Âyet / ‘Âl-i ‘Imrân Sûresi

00:59:00 Bize ne lâzım / Kâfire bundan fayda yok

01:00:00 Maddî-mânevî şifâ olduğuna inanan / İki şifaya devâm edin / Bal, maddî hastalıklara şifâ / Bal ve Kur’an

01:01:00 Şifâsını Kur’an’dan aramayan / Sekiz sekiz içilen ilaç / Şunları şunları içeceksin / Ama kardeşim

01:02:00 Kur’ân-ı Kerîm’de iki âyet var / Hazreti Kur’an’da bulunan

01:03:00 Virdlerde okurken / Hızbü’l-bahr / İki âyette var

01:04:00 ‘Âl-i ‘Imrân Sûresi’nin 154. Âyeti / İmam Nevevî / Fetih Sûresinin 29. âyeti

01:05:00 ‘Ulûmu’l-Kur’an kitaplarından kaynaklar / Bir yerden çalmıyorum / Arap alfabesinde / Her birinden en az birinde var

01:06:00 Fâtiha’da fâ harfi var mı? / İçinde fâ bulunmayan sûreyi çok okuyun / Bunun gibi

01:07:00 Husûsiyetleri var her şeyin / O âyet şın harfinden dolayı / Müzzemmil Sûresi / O da yarım sayfa

01:08:00 Bir tek şın harfi onda olmadığından dolayı / Buradaki özellikler nelerdir? / Rûhu’l-beyân sâhibi / Kim Kur’ân’ı hatmederse

01:09:00 O anda / Hatim sâhibine / Dünyâ kelâmı konuşmadan / Kur’ân-ı Kerîm’in tümü harflerden müteşekkil

01:10:00 Mushaf-ı Şerîf’e yazılmış olan / Rûhu’l-beyân sâhibi / Bu âyetin birini bile okuyan

01:11:00 Bu yirmi dokuzdan müteşekkil / Ebû Hanîfe / 6666 âyetin / Bütün Kur’ân’ı olmuş oluyor / Ebû Hanîfe de diyor

01:12:00 Yüzde yüz duâ kabûl oluyor / Bu sırları konuşacağım / 86 olduysa ver / Ben de size ileri geri / Duâ / Üçüncü bâb neden bahsediyor / İmâm Demîrî / Efendi Baba / Hayâtü’l-Hayevân

01:13:00 Tilki, çakal / Acâib bir kitâb / Muhakkık demek / Zâlim bir sultan var

01:14:00 Korku / Işığı açmadan yatamıyor / Panik atağa tutulan çok oluyor / Derdim yok / Ne mutlu sana, aklın yok / Dertleri olanlar, kederleri olanlar

01:15:00 Kız istedin, vermiyorlar mı? / Keder, dert neden olur? / Amel edenler / Mücerreb olan / İnsanın bunları üzerinde taşıması

01:16:00 O ayrı bir şey / Sâdece üzerinde taşımak / Tüm hallerinde / Maddî ve mânevi bereketler / Çok para kazanıyor, geçinemiyor / soğan ekmek, mutlu

01:17:00 Huzursuz / Battık, batıyoruz / Düşmanlarına karşı ona yardım eder / Ama insanlar / Düşmanlarına karşı ona yardım eder / Fethu’l-Meliki’l-Mecîd / Ali Haydar Efendi’nin el kitabı

01:18:00 İmam Senûsî / Yazanlar var / Faydasını göremez / Bütün hallerinde / Yûsuf-u Nebhânî

01:19:00 Sultân Abdülhamîd’in Beyrût Kadısı / Fâtih Çarşamba’da / Bu kitapların sizlere arz edildiği yer

01:20:00 Âyetin yarısı / Burada size üç tâne nüsha var

01:21:00 Kitabı nereden alıyorsanız / Bu içilir mi? / Bundan suyu çıkmaz / Şimdiki mürekkepler / Onlar içilmez / Ararsanız bulursunuz

01:22:00 Yanlış yazarsanız / Ben meselâ / Doktorların ilaçlarına / İmâm Kuşeyrî / Bu kitaptaki iki âyet / Hemen yazdırdım

01:23:00 Hem o ilaçlarımı kullandım / İki kanatlı kuş uçar / Görünmeyen hastalıklara / İki âyette de / İmam Demîrî / Bu âyetlerin şifasına nâil olmak için / Gül yağı ile

01:24:00 Hakîkî gül yağı / Gül yağı ile / Zeytinyağı / Diyelim ki insan vücudunda kan çıbanı çıkmış / Kulunç

01:25:00 Doktora da gittim / İltihaplı romatizmam da var / Ateşlendiriyor o bölgeyi / İmam Yâfi’î / Kâdirî tarîkatı

01:26:00 Duymadıysanız çok büyük zararınız var / ed-Dürrü’n-nazîm / Ehli olmayanlardan gizlenmiş / Üstâdımız Hacı Mahmûd Efendi Hazretleri / Efendi Baba

01:27:00 O defterde / Kendi el yazısı ile / Fotokopi yapmıştık / O eserden / Şeyhinin kuyûdâtını cem ettiği / Sayfa 20 / Ben bile okuyabiliyorum / Hayâtü’l-hayevân

01:28:00 Çok titizdi / Ona Mahmûd Efendi vâkıf olmuş / Deminden beri anlattıklarım / Anlatıyorum yâ / Kafama göre bir iş yapan bir adam değilim

01:29:00 Gül yağının içilmesi / O ona işliyor / İçilmek bakımından / Suyla bozdum / Özellikle sara hastası için

01:30:00 İmam eş-Şercî / el-Fevâid fi’s-sılâti ve’l-‘avâid / Yemen’in Zebîd / Susam yağı

01:31:00 Tüm bedeni yağlanacak / Bir daha da onunla mübtelâ olmaz / İmâm Şercî / Onun için hepsini birden yapmak lâzım / İmam Sehâvî / Muhaddislerin en büyüklerinden

01:32:00 Sen ne bakıyorsun şimdiki akademisyenlere / Kaynak vermişim hepsine / Saklı sırlardan olduğu / Tehlikeli hastalıkların

01:33:00 Bir kayıt ziyâde etmişlerdir / Ulemâ bu iki âyetin okunmasının / Hâcet namazı kılarsan / Namazın peşine

01:34:00 Âyetlerin okunuşu

01:35:00 Duâ yapma usulü

01:36:00 Kapağında bile yazmışım / İki Âyeti Kerîmenin Sırları / el-‘Uleymî / Beş yüz seneden fazla

01:37:00 Kaynaklar / Duâların kabûlü için / es-Safâkısî / Bu iki âyet-i kerîmenin

01:38:00 Bursevî Rahımehullâh / Birinci âyetteki

01:39:00 Sâ ilk harf / Sâd son harf / Abdestli dönecek kıbleye / Kur’ân’ın tamâmını

01:40:00 İlk peygamberden geliyor / Âdem Aleyhisselâm yedi yüz bin lügat konuşma / Çayeli / Bu köy lazca biliyor / Geliyrum / Kur’an’da da bunun delîli var

01:41:00 Zîrâ bütün lügatlar / Kitap tâkip ediyor musunuz? / Ben bunu birkaç gecede bitirdim / Osmân Atpazârî Kıbrıs’a sürülmüştü

01:42:00 Çok güzel bir kabr-i şerîfi var / Bursa’daki Üftâde Hazretlerinden / Azîz Mahmû Hüdâî Hazretleri / Yavuz Selîm Câmii / İyi Arapça bilmek lâzım / Dâru’l-kütübi’l-‘ılmiye

01:43:00 el-Mirât li hakâiki / Ben niye öbür kitabı söylüyorum / Bu kitabın 26. Sayfa / Hasan KUDUOĞLU

01:44:00 E’ûzü Besmele / Este’îzü billâh / Bir daha besmele çekmeye gerek yok

01:45:00 Ne duâ edersen / Bâzı ism-i şerîflerle birlikte okunursa / Çok da uzatmak istemiyorum / İmâm-ı Âzam

01:46:00 Kimin mezhebine bağlıyız / O zamana kadar söylememiş / Ben Alâh’ın indirdiği / Yedi satır kaynağı var

01:47:00 Zâten Kur’an emrediyor / Rahmân, Rahîm / En güzel isimler Allâh’a âittir / Binbir ism-i şerîf

01:48:00 Yirmi dokuz harf ile başlayan / Ulemâ ve meşâyıh / Sıfatlarının, isimlerinin sonu yoktur / Yarattıklarından dolayı da

01:49:00 Ben üzümü yaratan Allâh’ım / Ben üzümün Hâlikıyım

01:50:00 İmam Âzam / Fetih Sûresi / Onu haftaya anlatabilirim / Derdin açılsın istiyor musun

01:51:00 Ev huzûru mu istiyorsun / Gel Allâh’ın kapısına / Duâ ile amel et / Rûhu’l-beyân sâhibi

01:52:00 Allah mı? Ellâh mı? / ‘Alîm / Yâ Evvelü

01:53:00 Tertîbin okunuşu / Çok, çok, çok şerh yaptım

01:54:00 Şimdi ben / Burada dolu ism-i şerîf var / Allâh’ımızın ona ilhâm ettiği şekilde

01:55:00 Hediye ediyorum / Nereye kadar gidiyor / Sol taraftan / Tertîbin sonundaki duâ

01:56:00 Sonuna salevât / Hasan hoca / Esmâ-i şerîfenin mânâsı

01:57:00 Çok mânâları var / Mânâyı bilirsen / Onları îzâh etmek durumunda kaldım / Beş satır îzâh ettim

01:58:00 Sâhibü’l-hirâve / Sırf Rûhu’l-beyân sâhibinin tertibi / Yazıyor, mânâ veriyor

01:59:00 Bunlarla duâ edersen / Bunun peşine / İlim için okuyun / Allâhımızı ancak / Aldık sağdan / Arapça tarafı bu

02:00:00 Sağdan açıyorsunuz / Hasan hoca / Arapçayı bizimkiler anlamıyor

02:01:00 Hastalıklara belâlara karşı

02:02:00 En mühim mesele / Sâde okuduktan sonra da / Sırlar hazînesi / Onun kazandığı maddî kuvvet / Ne buldumsa / Ben Hanefî Fıkıhlarında

02:03:00 Haftaya cumartesi / SOHBETİN DUÂSI

02:04:00 el-Fâtiha

 

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ