MENÜ

Mescid Sohbetleri
09 Ocak 2021
Haftanın Sohbeti 9 Ocak 2021

00:00:00 Fetih Sûresi 29. Âyet

00:01:00 Duâ

00:02:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Hamd-ü senâ

00:03:00 Tövbe istiğfâr niyetinden / Niyetlenir, iyileşince

00:04:00 Allâh-u Te’âlâ, nefse böyle bir tıynet vermiş / Şer, musîbet, belâ vurunca / Zararını, hastalığını, musîbetini

00:05:00 Açılması için / Dümdüz gider / Biz insana in’âm-ü ihsânda bulunduğumuz zaman / Bizden yüz çevirir / Yanına, kafasının doğrultusuna gider

00:06:00 Ama / Çok ümidini keser / Nimet, lütuf geldiğinde / Allâh-u Te’âlâ, “Buyur ey kulum!” desin

00:07:00 İyi tanın ki / Unutma muâmelesi yapar / Allah unutur mu? / Terk eder / Bir daha kabûl etti / Koca peygamber Yûnus Aleyhisselâm / Darlığı yokken

00:08:00 Balığın karnında / Uzun bir kıssası var / Bizim HAYDER’deki sohbetlerden birinde

00:09:00 Ne zaman ki / Karanlıklar içerisinde nidâ etti / Dört karanlık / Gemi kadar balık

00:10:00 Sen bana bir yanlış etmedin / Günah işleyerek / Günah mânâsı veremeyiz / Nefsime zulmedenlerden

00:11:00 Ne büyük ğam / O ğamdan onu kurtardık / Biz de müminiz / Yûnus Aleyhisselâm’ın duâsını kim yaparsa

00:12:00 Bir ses geliyor / Tanıyamadık sesini / Peygamberler sıralı Allâh’ı zikirle meşguller / Tanır gibi oluyoruz ama / Makbûl amelleri / Tabi odur / Yâ Rabbi / Sıkıntısı yokken

00:13:00 Rahat zamânında yaptığı / Yetişmez olur muyum? / Küçük balığa emretti / Yûnus kulumuzu çıkart / Sizlere de gösteririz / Melekler bile neye işâret ediyorlar

00:14:00 Hastanelik olunca / Poker oynuyorlar / Ne biçim işler / Satranç / Film, dizi / İçki içiyordum / Hepten kebâir / Şimdi mi? / Daha evvel isyân ettin

00:15:00 Diyânet Cuma’da / Ben Erzurum’daydım / İki Cuma evvel / Yağmur duâsı / Ara ara yağıyor

00:16:00 Her yere beton / Dereler kapandı / Bakırköy / Dereler denize ulaşıyor falan / Baraja ulaşamıyor ki / Etraftan gelenlerle / Müslümanlar / Papa, papazlar kalkıp duâ yapsalar

00:17:00 Biz Müslümanız / Birbirine kötü yolda örnek olmaları / Biraz boluk bereket olsa / Mescidleri dolduracağız / Hanımlar evde / Ulemânın / Milleti teşvik edeceğiz

00:18:00 Siz kâfir değilsiniz ki / Mümine zindan / Kabirde azâb etmemek için / Af isteyin, tevbe edin / Nasıl silinecek / Kul hakları varsa

00:19:00 Allah gökten bol yağmurlar gönderecek / Erkek çocuklar / Karadeniz / Uşak da uşak / Sel götürmeyecek şekilde

00:20:00 Düzgün îmân etseler / Bütün günahlarını silerdik / Dünyâ bakımından / Göklerden, yerlerden bereketler / İmam-Hatiplerde / Bilmem ne belâ / Sünnet inkârcısı, hadîs inkârcısı

00:21:00 İlhâmi GÜLER gibi kafalar / Düzenine / Tahrîf etmiş / Çıtı çıkan yok / İşte bu âyetin tefsîrinde / Kullarım bana hakkıyla kulluk etseler

00:22:00 Geceleri niye yağdırıyor / Herkes işine gücüne gitsin / Bereketli yağmurlar / Gündüzleri de / O kadar mahsul / Yemekle de bitiremezlerdi / Ortalığa dökerlerdi / Lâkin onlar

00:23:00 İnkâr ettiler / Habîbim / Biz de onları ne yaptık? / Süreklilik geliyor / Geçmişten geleceğe sürdürdükleri / Yakaladık / Allâh’ın azâbı bizi yakaladı / Niye dönmüyoruz

00:24:00 Yediren, yaşatan / Bu kadar zor mu? / İstanbul îtibâriyle / Beykoz / Hamdetmemiz gerekiyor / Yaylımdaki hayvanlar / Mahmûd Efendi

00:25:00 İyiliklerin / O Yüce Allâh’a hamdolsun / Duâ / Suyu olmayınca çeşme ne yapsın

00:26:00 Geçen hafta da / Ayağımda / Şeker otuz beş senelik / Ayak işi tehlikeli / İltihap / Ayak parmağı / Biraz uzatıyorum

00:27:00 Şifâ-i şerîf / Biz önden başlamıştık / Çarşamba da Kavâ’ıdü’l-‘Akâid dersi / Soranlar oluyor / Sıkıntılı işleri var / Biz oradan çıkınca

00:28:00 Avrupa / Evvelki kanalda / Birbirine haber versinler / En iyileriniz duâ etse / İnsanlara va’z-u nasîhât

00:29:00 Frekanslar değişti / Yardımcı olun / Ben de bilemiyorum / Haberdâr etsinler / Faaliyet ve hizmet bekliyorum / Duâ / Bugünkü dersim

00:30:00 İki âyet öne çıkıyor / Sırlar var / O dersi yapacağım / Sonunda / İLANLAR / Maddî durumlarınızın düzelmesi

00:31:00 Bu hususta bir eser yazdım / Sizin iyiliğinize çalışıyorum / Hediyeler göndermek sûretiyle

00:32:00 ŞEHİTLER

00:33:00 Duâ

00:34:00 Duâ / Çetiner ÇETİN

00:35:00 Üslerdeki komandolar / Bizden, cemaatimizden / Üsler

00:36:00 3550 metre rakım / Vatan nöbetindeler / Bizlere selâm etmişler / / Duâ

00:37:00 VEFAT / Remzi MERT / Seksenli yıllarda İsmâilağa’daydı

00:38:00 Kıymetli bir insan / Münevver bir insan idi / Ben de Rize’den dönmüştüm / Orada onun evinde / Ders okuyordunuz falan

00:39:00 Efendi Hazretlerimiz: “Özellikle ilgilen” buyurmuştu / Bir oğlu şehîd oldu / Ön safta kılardı / Hasbi Efendi

00:40:00 Evlendi / Rızkına şey olsun / Ahmet hoca gencecik / Ankara / Düzce’den / İyi bir iş / Arabayı gasbetmek istemiş / Gerede’yi mi ne

00:41:00 Ver arabayı / Sıktı buna kurşunları / Kanlar içinde kaldı / Biraz yoldan içeri sokmuş onu / Yola kadar çıktı / Şimdi öyle oldu / Korkmalar başladı

00:42:00 Bir kamyoncu aldı onu / En erken hastaneye yetiştirecek ama / Yâsîn’ini okumuş / Şehîd oldu / Bu şekilde acıklı bir ölüm ile

00:43:00 Orada ecirler / Şimdi de karşısına / Bunlar boş işler mi / Duâ

00:44:00 Kardeşi Hasan MERT / Erbakan hocamızın yanında / İsmail ÇAKMAKÇI / Duâ

00:45:00 Muhsin Efendi / Aradı, sordu / Annesi Gülizar KELEŞ / Ayağına odun düşüyor / Korona / Oradan hastaneye gidiyor

00:46:00 Duâ / Ahmet AYDIN / Korona bahanedir

00:47:00 İngiltere Vekili Fahri ALTAN / Aziziye Câmii / Bana da orada sohbet nasîb oldu

00:48:00 Benim sohbet ilk oluyor / Bilhassa hukûkum olanlarla / Beykoz Belediye Başkanı Murat AYDIN’ın Annesi ve Babası, Meliha-Mehmet AYDIN

00:49:00 Duâ / Akçakoca İlhan ÖZTAŞ / Öyle kıymetli bir insan ki / Adapazarı’nda ne zaman sohbete gitsem

00:50:00 Her seferinde Bursa’ya gelirdi / Önümde / Kıymetli ihvânlardan / Duâ

00:51:00 Vefat / Duâ

00:52:00 Duâ

00:53:00 Şimdi dersimize başlıyorum / 89. Risâlemiz / Duâ / Benim yazdığım roman değil

00:54:00 Fihristlerinde çok ilim var / İki tertîb var / İsmâ’îl Hakkî Bûrsevî / İmâm-ı Âzam

00:55:00 Karı koca / Çok yuvalar yıkılıyor / Oradan da serî devâm edecek / Hukûku’z-zevceyn

00:56:00 Kaç senem kaldı / Her tarafımdan patlak veriyor / Bana en büyük duâ yapmak isteyen

00:57:00 Fâtih’deki mescidimiz / Büyük sohbet yaptığımız yer / Yıkıldı / Çok yer artık gezemesem bile / Vebâ geldi / Buluşmalarımız nasîb olacak

00:58:00 Öyle sırlar var ki / İki Âyet / ‘Âl-i ‘Imrân Sûresi

00:59:00 Bize ne lâzım / Kâfire bundan fayda yok

01:00:00 Maddî-mânevî şifâ olduğuna inanan / İki şifaya devâm edin / Bal, maddî hastalıklara şifâ / Bal ve Kur’an

01:01:00 Şifâsını Kur’an’dan aramayan / Sekiz sekiz içilen ilaç / Şunları şunları içeceksin / Ama kardeşim

01:02:00 Kur’ân-ı Kerîm’de iki âyet var / Hazreti Kur’an’da bulunan

01:03:00 Virdlerde okurken / Hızbü’l-bahr / İki âyette var

01:04:00 ‘Âl-i ‘Imrân Sûresi’nin 154. Âyeti / İmam Nevevî / Fetih Sûresinin 29. âyeti

01:05:00 ‘Ulûmu’l-Kur’an kitaplarından kaynaklar / Bir yerden çalmıyorum / Arap alfabesinde / Her birinden en az birinde var

01:06:00 Fâtiha’da fâ harfi var mı? / İçinde fâ bulunmayan sûreyi çok okuyun / Bunun gibi

01:07:00 Husûsiyetleri var her şeyin / O âyet şın harfinden dolayı / Müzzemmil Sûresi / O da yarım sayfa

01:08:00 Bir tek şın harfi onda olmadığından dolayı / Buradaki özellikler nelerdir? / Rûhu’l-beyân sâhibi / Kim Kur’ân’ı hatmederse

01:09:00 O anda / Hatim sâhibine / Dünyâ kelâmı konuşmadan / Kur’ân-ı Kerîm’in tümü harflerden müteşekkil

01:10:00 Mushaf-ı Şerîf’e yazılmış olan / Rûhu’l-beyân sâhibi / Bu âyetin birini bile okuyan

01:11:00 Bu yirmi dokuzdan müteşekkil / Ebû Hanîfe / 6666 âyetin / Bütün Kur’ân’ı olmuş oluyor / Ebû Hanîfe de diyor

01:12:00 Yüzde yüz duâ kabûl oluyor / Bu sırları konuşacağım / 86 olduysa ver / Ben de size ileri geri / Duâ / Üçüncü bâb neden bahsediyor / İmâm Demîrî / Efendi Baba / Hayâtü’l-Hayevân

01:13:00 Tilki, çakal / Acâib bir kitâb / Muhakkık demek / Zâlim bir sultan var

01:14:00 Korku / Işığı açmadan yatamıyor / Panik atağa tutulan çok oluyor / Derdim yok / Ne mutlu sana, aklın yok / Dertleri olanlar, kederleri olanlar

01:15:00 Kız istedin, vermiyorlar mı? / Keder, dert neden olur? / Amel edenler / Mücerreb olan / İnsanın bunları üzerinde taşıması

01:16:00 O ayrı bir şey / Sâdece üzerinde taşımak / Tüm hallerinde / Maddî ve mânevi bereketler / Çok para kazanıyor, geçinemiyor / soğan ekmek, mutlu

01:17:00 Huzursuz / Battık, batıyoruz / Düşmanlarına karşı ona yardım eder / Ama insanlar / Düşmanlarına karşı ona yardım eder / Fethu’l-Meliki’l-Mecîd / Ali Haydar Efendi’nin el kitabı

01:18:00 İmam Senûsî / Yazanlar var / Faydasını göremez / Bütün hallerinde / Yûsuf-u Nebhânî

01:19:00 Sultân Abdülhamîd’in Beyrût Kadısı / Fâtih Çarşamba’da / Bu kitapların sizlere arz edildiği yer

01:20:00 Âyetin yarısı / Burada size üç tâne nüsha var

01:21:00 Kitabı nereden alıyorsanız / Bu içilir mi? / Bundan suyu çıkmaz / Şimdiki mürekkepler / Onlar içilmez / Ararsanız bulursunuz

01:22:00 Yanlış yazarsanız / Ben meselâ / Doktorların ilaçlarına / İmâm Kuşeyrî / Bu kitaptaki iki âyet / Hemen yazdırdım

01:23:00 Hem o ilaçlarımı kullandım / İki kanatlı kuş uçar / Görünmeyen hastalıklara / İki âyette de / İmam Demîrî / Bu âyetlerin şifasına nâil olmak için / Gül yağı ile

01:24:00 Hakîkî gül yağı / Gül yağı ile / Zeytinyağı / Diyelim ki insan vücudunda kan çıbanı çıkmış / Kulunç

01:25:00 Doktora da gittim / İltihaplı romatizmam da var / Ateşlendiriyor o bölgeyi / İmam Yâfi’î / Kâdirî tarîkatı

01:26:00 Duymadıysanız çok büyük zararınız var / ed-Dürrü’n-nazîm / Ehli olmayanlardan gizlenmiş / Üstâdımız Hacı Mahmûd Efendi Hazretleri / Efendi Baba

01:27:00 O defterde / Kendi el yazısı ile / Fotokopi yapmıştık / O eserden / Şeyhinin kuyûdâtını cem ettiği / Sayfa 20 / Ben bile okuyabiliyorum / Hayâtü’l-hayevân

01:28:00 Çok titizdi / Ona Mahmûd Efendi vâkıf olmuş / Deminden beri anlattıklarım / Anlatıyorum yâ / Kafama göre bir iş yapan bir adam değilim

01:29:00 Gül yağının içilmesi / O ona işliyor / İçilmek bakımından / Suyla bozdum / Özellikle sara hastası için

01:30:00 İmam eş-Şercî / el-Fevâid fi’s-sılâti ve’l-‘avâid / Yemen’in Zebîd / Susam yağı

01:31:00 Tüm bedeni yağlanacak / Bir daha da onunla mübtelâ olmaz / İmâm Şercî / Onun için hepsini birden yapmak lâzım / İmam Sehâvî / Muhaddislerin en büyüklerinden

01:32:00 Sen ne bakıyorsun şimdiki akademisyenlere / Kaynak vermişim hepsine / Saklı sırlardan olduğu / Tehlikeli hastalıkların

01:33:00 Bir kayıt ziyâde etmişlerdir / Ulemâ bu iki âyetin okunmasının / Hâcet namazı kılarsan / Namazın peşine

01:34:00 Âyetlerin okunuşu

01:35:00 Duâ yapma usulü

01:36:00 Kapağında bile yazmışım / İki Âyeti Kerîmenin Sırları / el-‘Uleymî / Beş yüz seneden fazla

01:37:00 Kaynaklar / Duâların kabûlü için / es-Safâkısî / Bu iki âyet-i kerîmenin

01:38:00 Bursevî Rahımehullâh / Birinci âyetteki

01:39:00 Sâ ilk harf / Sâd son harf / Abdestli dönecek kıbleye / Kur’ân’ın tamâmını

01:40:00 İlk peygamberden geliyor / Âdem Aleyhisselâm yedi yüz bin lügat konuşma / Çayeli / Bu köy lazca biliyor / Geliyrum / Kur’an’da da bunun delîli var

01:41:00 Zîrâ bütün lügatlar / Kitap tâkip ediyor musunuz? / Ben bunu birkaç gecede bitirdim / Osmân Atpazârî Kıbrıs’a sürülmüştü

01:42:00 Çok güzel bir kabr-i şerîfi var / Bursa’daki Üftâde Hazretlerinden / Azîz Mahmû Hüdâî Hazretleri / Yavuz Selîm Câmii / İyi Arapça bilmek lâzım / Dâru’l-kütübi’l-‘ılmiye

01:43:00 el-Mirât li hakâiki / Ben niye öbür kitabı söylüyorum / Bu kitabın 26. Sayfa / Hasan KUDUOĞLU

01:44:00 E’ûzü Besmele / Este’îzü billâh / Bir daha besmele çekmeye gerek yok

01:45:00 Ne duâ edersen / Bâzı ism-i şerîflerle birlikte okunursa / Çok da uzatmak istemiyorum / İmâm-ı Âzam

01:46:00 Kimin mezhebine bağlıyız / O zamana kadar söylememiş / Ben Alâh’ın indirdiği / Yedi satır kaynağı var

01:47:00 Zâten Kur’an emrediyor / Rahmân, Rahîm / En güzel isimler Allâh’a âittir / Binbir ism-i şerîf

01:48:00 Yirmi dokuz harf ile başlayan / Ulemâ ve meşâyıh / Sıfatlarının, isimlerinin sonu yoktur / Yarattıklarından dolayı da

01:49:00 Ben üzümü yaratan Allâh’ım / Ben üzümün Hâlikıyım

01:50:00 İmam Âzam / Fetih Sûresi / Onu haftaya anlatabilirim / Derdin açılsın istiyor musun

01:51:00 Ev huzûru mu istiyorsun / Gel Allâh’ın kapısına / Duâ ile amel et / Rûhu’l-beyân sâhibi

01:52:00 Allah mı? Ellâh mı? / ‘Alîm / Yâ Evvelü

01:53:00 Tertîbin okunuşu / Çok, çok, çok şerh yaptım

01:54:00 Şimdi ben / Burada dolu ism-i şerîf var / Allâh’ımızın ona ilhâm ettiği şekilde

01:55:00 Hediye ediyorum / Nereye kadar gidiyor / Sol taraftan / Tertîbin sonundaki duâ

01:56:00 Sonuna salevât / Hasan hoca / Esmâ-i şerîfenin mânâsı

01:57:00 Çok mânâları var / Mânâyı bilirsen / Onları îzâh etmek durumunda kaldım / Beş satır îzâh ettim

01:58:00 Sâhibü’l-hirâve / Sırf Rûhu’l-beyân sâhibinin tertibi / Yazıyor, mânâ veriyor

01:59:00 Bunlarla duâ edersen / Bunun peşine / İlim için okuyun / Allâhımızı ancak / Aldık sağdan / Arapça tarafı bu

02:00:00 Sağdan açıyorsunuz / Hasan hoca / Arapçayı bizimkiler anlamıyor

02:01:00 Hastalıklara belâlara karşı

02:02:00 En mühim mesele / Sâde okuduktan sonra da / Sırlar hazînesi / Onun kazandığı maddî kuvvet / Ne buldumsa / Ben Hanefî Fıkıhlarında

02:03:00 Haftaya cumartesi / SOHBETİN DUÂSI

02:04:00 el-Fâtiha

 

KULLANICI YORUMLARI
  • Y.C
    21 Ocak 2021 00:08
    Kıymetli Hocam bizlere aktardiğiniz ilimler ve kaleme aldiğiniz kitaplarinizdan dolayi Allah sizden ve emeği gecenlerden razı olsun.gecmis senelere ait derslerinizi ve güncel derslerinizi 2 yıldir hergün izliyorum .meger dinimize ne kadar uzak kalmışim ne kadar cahilmişim.sizinle bir mektepte okur gibi ders takip ediyorum ve ailemede aktariyorum. Siz dinimiz adina duyarli ve çekinmeden doğrulari konuşan bir müminsiniz.ne yazikki ülkemizde hayvanlara çok ilgisizlik ve eziyetler edilmekte .dinimiz sadece insan odakli degil bizim peygamberimiz hayvanlara ne kadar şeffatli imiş.hayvanlara olan sorumluluklarimizla ilgili bir ders rica ediyorum sizden hocam.Allah sıhhatinize afiyet ilminize bereket versin
YORUM YAZ