MENÜ

Mescid Sohbetleri
09 Eylül 2021
Haftanın Sohbeti 9 Eylül 2021

00:00:00 el-İsrâ Sûresi 23. Âyet-i kerîme

00:01:00 Lezbiyenlikle ilgili / Çok da uzatamıyorum / Dersin başladığın haberdar edelim

00:02:00 Şehitlerimiz var / Duâ

00:03:00 Duâ / Kelime-i Şehâdet

00:04:00 Duâ / Yusuf KALENDER - Vefat / Duâ

00:05:00 Duâ / Hurşit Efendi - Fahriye Anne - Vefat

00:06:00 Yüz yaşının müjdesi / Duâ / Doksan yaşın müjdesi / Hacı annemizin günahsız olarak gittiğini / Ravâha isimli kardeşimiz - Vefat

00:07:00 Ağır kanser / Şalvarlı cübbeli sarıklı yavrumuz / Korona / Kanserden çok ağrı çekmiş

00:08:00 Duâ / Cemaat - Vefat / Kelime-i Şehâdet

00:09:00 Duâ / Anne babaya isyân

00:10:00 “Bana ortak koşman gibi” / Açık net haram olan şeyler / Anne olur, kızına der ki / Nâmussuz anneler de var / Kur’ân’a gidersen / Sütü bozuk anneler / Yaratana isyan noktasında / Yaratılan her şey mahlûktur

00:11:00 Burada söyledim / Nâfile ameller / Nâfile hac / Bu gibi durumlarda anne babanın / Anana babana hakâret etme / Puta tapacaksın / Zorluyor yâni

00:12:00 İslâm’ın ma‘rûf saydığı / Münker oluyor / İslâm’ın reddettiği şeylerde / İyi olarak bildirdiği şeyler / Bakıcıya ihtiyâcı varsa / Asgari ücret

00:13:00 Senin gücüne göre yük yükler / Baban sürecek, anneni götürecek / Kız kardeşine yardım et / Anne baban demeden yapman lâzım / Namaz kılma dediği zaman / Sünneti kılma dediği zaman

00:14:00 Farzın vakti çıkmıyorsa / Bunları biraz daha tafsîlât vermiştim / Sana hac farz ise / İslâm’ın beş şartından biri / Ölürse

00:15:00 İlk vaktinde kılmak / Vaktin çıkmasına kadar / Ölmeden gidebileceğine / Öğle namazı 13:10’da girdi / Sen gittin 16:30’da / O saate kadar yaşayacak mısın / Kılmadın

00:16:00 Geciktirdin / Öldün / Bu öğleyi sorarlar mı / Vakit çıkmadı da / Fırsatın da varken / Gidebileceğin seneler / Sorarlar ne demek / O herkesin özelinde

00:17:00 Hesapta münâkaşaya tutulan / Bir cehenneme gittin / Buhârî hadîsinde / Niye yaptın niye yapmadınlar başlarsa derdi Efendi Hazretleri / Bu vakti çıkmadan ölse bile

00:18:00 Hacca giderse / Yol emniyeti varsa / Yol güvenliği yok / Böyle bir durumlarda / Efendi Hazretleri de ilk gemiyle gitmiş / Ecelin gelmediyse / Evinde de ölüyorsun

00:19:00 Hac farz ise yol güvenliği / O günkü şartlar / O zaman izin alması gerekmez / Gitmelidir / Ana babası elden ayaktan düşmüş / Bıraksa ölecekler / İslâm’ın meşrû gördüğü

00:20:00 Üf bile demeyeceksin / Buna sebebiyet bile vermeyeceksin / Ana babasına şetmeden, sövüp sayan / Sahâbe de şaşırdı / Câhiliyet dönemi / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem gelmeden

00:21:00 O zamanda bile anne baba / Bir insan annesine babasına söver mi / Hind Radıyallâhu ‘Anhâ / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Kadınlardan söz alıyor / Bu câhiliyet dönemi

00:22:00 “Hiç hür kadın zinâ eder mi?” dedi / Hind Vâlidemizin o sözünden / Nasıl zinâ eder / Bâzı kırmızı çizgiler var / Ana babasına sövmek, hakâret etmek

00:23:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Kimsenin anasına babasına sövmeyin / Kendin sövmesen de / Anası babası hakkında / Toplumda çok dangalaklar var / Başkasının anasına babasına söven

00:24:00 Ne nâmussuzluk / Lânet olan konular / Kurallar koymuşlar / En meşhuru had cezâsı / Sihirde îdam var / İftirâ

00:25:00 Seksen sopa emrediliyor / Bir ölçü budur / Beş altı yedi tânedir / Lânet vârid olmuşsa / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem normal günaha / Rahmetinden kovulma / Onun duâsı bedduası

00:26:00 Erkek gibi giyinen / Kendini erkeğe benzetmiş / Kırıtarak yürüyen / Altınlar / Kadınsı şeyler / Milletin anasına babasına sövmek / Müslümana sövmek / Büyük günah sâhibi

00:27:00 Hepten lânete çarpılmaktır / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Anne babaya itaatin haddi hudûdu var / Bu da isyâna giriyor / İstekleri oluyor / Ben de bunu yapmadım desen

00:28:00 Hepimizin vicdânı / Senin hiç durumun yok / Sonra günaha mı gireceksin / Senin durumuna göre / Kerâmet mi göstereceğim / Kimse sana demez ki / Allah diyor ki anana babana itaat et

00:29:00 İsyan sayılabilir mi / Bu üzüldü diye / Kimse de sana / Ananın da bir isteğini yapmıyorsun / Uludağ / Ağustosun sıcağında / Bâzı istekler / Absürddür / Anan da üzüldü demez

00:30:00 Bunları biraz da insan / Günah olan haram olan / Şirk koşmanı bile istese / Zina edeceğim dese / Böyle bir durumda / Bağırmak, çağırmak, hakâret etmek / Bunlar her zaman haramdır / Zinâ yapmak istedi

00:31:00 Anne bu anne / Ses yükseltmek / Yapmazsın ayrı dâvâ / Gönül alıcı söz söyle / Anne baba çabuk mutlu olur / Maddî sıkıntıya sokmak istemezler

00:32:00 Bakır kazana / Kaloriferli eve geçmeyip / Oğulları da en büyük zenginler / Çok az anne baba vardır / Anne babanın gönlünün almak kolaydır / Yapmıştan öte duâ da alırsın / Bu çok önemlidir

00:33:00 Bu noktada sıradan / “Üf bile demeyin” / Bu kadar kolayca / Allâh-u Te’âlâ üften daha kolay

00:34:00 Onu da yapmayın diye nehyederdi / Onu bile yapmayın diyor / Ana babasına kaşı gelen / İstediği kadar amel etsin / Zekat, sadaka

00:35:00 Ne kadar sâlih amel yaparsa yapsın / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem kafadan konuşmaz / Ana babasına da iyi davranan / Böyle hadîs-i şerîflerde şârihler

00:36:00 Müslüman ölen / Mutlakâ cennete girecek / Ehl-i Sünnet ulemâsı / İfsâd, ıslâhtan çok olur / İlk girenlerle giremez

00:37:00 Allah onu râzı eder / Ana babasına iyi davranan / Anne babasının duâsı sâyesinde / Hiç olmayan da olur / Üveys el-Karenî / Anneme öyle, helallik ve rızâ üzere / Ana babaya iyilik

00:38:00 Onun tevbesini kabûl etmeyebilir / Tesir mahallerini anlatmaya / Bu ne demek / Öyle güzel bir haslettir ki / Günahlardan uzak tutar / Ana baba duâsı çünkü

00:39:00 Demek ki bu işin başında / Cesedi cehenneme harâm olur / Aslâ girmez diyor / Birçok hadîs-i şerîf

00:40:00 Ey Ebu’d-Derdâ / Bu anneler babalar / Efendi Hazretleri der ki / Çocuklara yapmayacaklarını bildikleri şeyleri / Kaynana kayınpeder / Çocuğunun mutluluğunu düşüneceksin / At mı değiştiriyorsun / Ana baba akıllı olacak

00:41:00 Yapamayacağını bildiği şeyleri teklif etmesin / Günaha sokmak cehenneme sokmak / Kendini atar mısın / Boşamayacak / Ben Rasûlüllâh’dan işittim

00:42:00 Anne baba cennet kapılarının tam ortasıdır / Fıkıh böyle bakmaz / Dolu âyet var dolu hadîs var / Annem dedi babam dedi

00:43:00 Hangi sebeple olursa olsun / Onunla da zinâya düşme tehlikesi var / Bunları insan düşünecek

00:44:00 Boşamasa / Hürmet edecek / Terbiyeli davranacak / Sizin bir isteğiniz var mı / Saygı sevgi ve ikrâm / Ev reisi nasıl oluyor / Allah kimini kimden üstün kıldı / Feminist, komünist, kadem, kıdem

00:45:00 Harp çıkartmayacak / Hanım seni çok seviyor / Ne biçim karı almışsın / Pilavın dibi / Herkesin bir şeyi var / Üç şeyde yalan câiz / Harp çıkarıyorsun

00:46:00 Şimdi erkekler kadınları geçti derdi Efendi Hazretleri / Evlenmek de helal / Annem bana boşan dedi / Ben bununla mutluyum / Günahkar olmaz / Ebu’d-Derdâ ne demek istedi / Onu da anana babana musallat etme

00:47:00 Hanım! Ben de sana yediriyorum, içiriyorum / Geçimini sağlamaya çalışıyorum / Birbirimizden fayda görüyoruz / Hanıma da yol ver / Hanımına da sâhip çıkacaksın / Büyük günahların en büyüğü

00:48:00 Allâh’a ortak koşmak / Stalin gibi gavur olur / Cicili bicili başörtüler / Papazın farkı / Senin kızın da alınmaz / Sen mürted oluyorsun

00:49:00 Kur’an’da âyet var / Cins olarak / Allâh-u Te’âlâ / Kadın da olsa bin erkekten üstündür / Öyle sâlihâttan kadın vardır / Bütçeyi kim yönetecek / Erkekleri kadınlardan üstünlüğü

00:50:00 İmamlık / Hutbe okumak / Talak hakkı / Bâzı farklı şeyler var / Ev yöneticiliğinden tut / Had cezâlarında şâhitlik / Büyük husûmetler / Kadını o şâhitliğe sokmuyor / Kadını zora sokar

00:51:00 Keşke bizi de muaf tutsaydı / En büyük günah: şâhitliği gizlemek / Bu işte benim şâhitlik etmem gerekmiyor / Erkeği kadından ayırmıyor / Evin bakımı ile kim sorumlu / Burada yetkiyi ona vermiş / Davul başkasında, tokmak başkasında

00:52:00 Sahura kaldırıyor / Mahallede kimse sahura kalkar mı / Sen yanlış yaptın diyemezsin / Nice kadınlar var / İbâdeti takvâsı / Bizden üstün / Buradaki üstünlük / Üstün ırk meâlinde değil / O da erkeğin kaldırdığı yükü kaldıramaz

00:53:00 Sen eşitlikten bahsediyorsun / Her eşitlik adâlet olmaz / On yaşındaki bir çocukla / İkisine de otuz kilo yük / Ben eşitlikten yanayım / Onun kuvveti ile onun kuvveti bir mi

00:54:00 Allah kıyâmet günü üç kimseye / Onları üzen / İçki içmeye devâm eden / Yaptığı iyiliği başa kakan / Ana babasına isyân edenler / Deyyûslar / Senin karın zinâ yapıyorsa

00:55:00 İki tarafta günahtadır / Ona deyyûs deniyor / Kadınlardan / Tıraşından / Erkeklere benzemeye çalışan / Kadınlara benzemeye çalışan

00:56:00 Üç kişiye Allah cennete girmeyi harâm etmiş / Ne büyük bir tehlike / Binlerce sene yatacak / İçki içmeye devâm eden / Bir de eşine zinâ yapılmasını / Duâ

00:57:00 Kız çocuğu hele çok zor / Herkes akrabâsı ile evlenmiyor / Irkın da gelişmesi bakımından / Akraba evlilikleri câiz mi / Teşvîk edilen bir şey değildir / Biraz uzaktan yapılan evlilikler / Her sınıf

00:58:00 Kız çocuğunu veriyorsun / El diye bir laf var / Sonradan çıkıyor ahlakları / Öbürü dinden çıkıyor / Kur’an’dan bir âyeti inkâr etse / Dînen talak vâkî olmuş oluyor / Kâfir olduğu için

00:59:00 Ona nikah gider diyemeyiz / Ehl-i Sünnet dışı / Boş olur diyemiyoruz / Kız veriyorsun, zor yâni / Örtülü alıyor / Ben de seni bir yere götürmem diyor / Onu yani baskıyla / Nâmussuzluk derim ben buna

01:00:00 Ben üç tâne evlendirdim / Kimse günaha / Duâ / Cennetin kokusu beş yüz senelik / Bin senelik yoldan koklanacaktır / Cennet nerede

01:01:00 Bin senelik yol kalsa / Bin senelik yoldan gelir / O kadar uzak mesâfeden geliyor / Ben sana yardım ettim / Oğlun evlenirken

01:02:00 Yaptığı iyiliği başa kakan / Anne babasına karşı gelen / İçki içmeye devâm eden / Doğuş yaptı / Hurşit Efendi’nin lafı / Sarhoşun / İçkici / Gelir döver / Eve içkili geldi / Ne bekliyorsun

01:03:00 Farzını kabûl etmez / Ana babasına karşı gelenler / Yaptığı işi başa kakanlar / Kaderi inkâr edenler / En bozuk fırka: Kaderi inkâr edenler

01:04:00 Dört kısım insan / Cennete sokmayacağım / İçki içmeye devam eden / Fâiz yiyenler / Yetim malı / Ana babasına isyân edenler

01:05:00 Câmi yaptırdım / Fayda yok / Hac, zekat / Fayda yok / Allâh’a ortak koşmak / Ana babaya isyân eden / Harpte kaçmak / En büyük günahlardan biri de / Askerlikten kaçmak

01:06:00 Üstâdımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri / Askere gitmek için / Efendi Hazretleri / 1927 / 1931 / Celp gelmiş / Bir abdest tazeleyeyim

01:07:00 Burada ezanlar okunuyorsa / Kur’an ezberleniyorsa / Nâmuslarımız / Sınırlarımızı koruyan / Askere peygamber ocağı demişiz / Of’taki imam da ne yaptı / Bir adamın yaptığı bozukluk / Mutlakâ askere gidilmesi / Efendi Hazretleri

01:08:00 Ne olacak / Her yer işgâl olsa / Irz mı kalır, nâmus mu kalır / Sınırımızın dibinde / Ana babaya âsî olmak / Fayda vermez / Efendim

01:09:00 Anan baban sana evinden çık / Bakarsın ki / Onlar da aç kalacak / Vereceksin diyor / Ana babaya itaat

01:10:00 Allâh-u Te’âlâ yedi kat göklerin fevkınden yedi kişiye lânet etti / Vehhâbîler gökte diyor / Kürsî’si bile / Sahrâdaki bir bilye gibi kalır diyor / ‘Arş’ı bütün âlemleri kaplamış / Hakîkaten anlayışsız insanlar / Sidretü’l-müntehâ

01:12:00 Allâh’ın üç kere lânet ettiğini / Bedduâ etti / Allâh-u Te’âlâ / Diğer altı tâneye bir lânet etti / Rahmetinden kovulanın / Lanetlenmiştir / Lût kavminin işini yapan / Eşcinsel / Lût kavminin amelini yapan

01:13:00 Eşcinsellik yapan / Hiçbir günah adamı kâfir yapmaz / Allâh’ın rahmetinden kovulmuştur / Sakın kimseye demesin

01:14:00 Sen niye internete koyuyorsun / Allah tevbe nasîb etsin / Lânet etmek bana mahsûs bir şey değil / Vazîfemizdir / Halk TV’nin spikeri / Cübbeliler böyle twit atmış

01:15:00 Git Afganistan’a / Ben niye Afganistan’a gideyim / Cemiloğuları / Benim vatanım burası / Bu günahlar artarsa / Niye resim koyuyor

01:16:00 Sen de Danimarka’ya git / Her yol serbest diyor / 2015 / Meclisten oy birliği ile / Erkek erkeğe / Kadın kadına / Bâzı papazlar / Allâh’ın lânet okuduğu

01:17:00 Benim de günahım var / Hakâret etmiyoruz / Bu özel hayat mıdır / Video çek istersen / Danimarka’dan beter olduk / Ama bu kötü örnek teşkîl ediyor / İlgili konu

01:18:00 Birincisine üç lânet etti / Ana babasına / Adam koymuş oraya bir alâmet / Adamın arsasını karıştıracak / Yediyi geçmiyor / Duâ

01:19:00 Birkaç hadîs-i şerîf daha var / Uzun bir hadîs-i şerîf var / Bir ders daha önümüzdeki / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’e haber gitti / Mi’râc Gecesi Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in gördüğü

01:20:00 Ehven bir şey olmadığını / Kamu davâsı diye bir şey var / Baştan da şikâyet etmemiş / Mahkeme yıllarca sürüyor / Tokat da atsan / Baban da pişmiş kelle gibi sırıtabilir

01:21:00 Hukûkullâha giriyor / Anne baban râzıysa da / Sana azâb eder / Sen niye şimdi beni cehenneme atıyorsun / Onun için burada / Onlar beni cehenneme attırmaz / Anan baban senden kaçacak

01:22:00 Sen nereye gidersen git / Kabrinden kalkarken / Niye sana duyurtsunlar / Beş yüz senelik mesâfeden / Cehennem onları görüyor / İŞ sıkıya bindiği zaman

01:23:00 Anan senden kaçacak / Âhiret kardeşleri / İhvân kardeşlerimiz / Ancak Müslüman kardeşinden / Efendi Hazretlerimizden defaatle dinlerim / Yakalandın / Burada dünyâda / Râzı edelim

01:24:00 Vay geldi başıma / Duâsı da var / Öğretirim inşâallâh / O lafızları cem edemedik / Birkaç rivâyeti

01:25:00 Ubeydullah hoca / Bütün hepsini / Gümüşhânvî / Bin senelik kaynağa / O çok güzel bir kazanç / Sizlere onu da / Biz de ölmeden bir hediye yapmış olalım

01:26:00 Ama komada / Nasıl helallik alacaksın / Mutlakâ rızâlarını almak için / Duâ

01:27:00 Ölmüş alamaz / Adam iflâs etmiş / Duâ / Salevât

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ