MENÜ

Mescid Sohbetleri
08 Temmuz 2021
Haftanın Sohbeti 8 Temmuz 2021

00:00:00 Meryem Sûresi 85. Âyet

00:01:00 kıymetli dinleyenlerimiz / Son sohbetini yapacağız / On gecelerin sohbeti / Allah indinde / Kurban Bayramından evvelki / Her gecesi Kadir Gecesine muâdil

00:02:00 İki gece kaldı / On geceler giriyor / Pazar günü / Çok büyük bir olay / İki buçuk üç saat / İkiye böleceğim / İki sohbet olsun / Bütün dünyâyı kaybetmekten

00:03:00 Cumartesi de yasak olmadığı için / On gecelerin ilki / Hem Zülhıcce / Bu şimdi başka aylara benzemez / Günah katlanması bakımında / Zülhıcce

00:04:00 Özel bir sohbet yapmak istiyorum / Bugün diğer bâzı konular var / Sohbet aralarında geçirmişiz / On iki gün bir şey var / Kurban alacaklarsa / Sadaka ver / Kesmesen de olur / Yanlış yunluş fetvâlar

00:05:00 Kurbanın önemi / İmkânı olanlar için / Zülhıcce’nin oruçları / Son üçü zâten / Bu gecelerde konuşuyoruz / Duâ / Sohbetleri kaçırmayın / Cumartesinin önemi şu

00:06:00 Akşamına konuşuyoruz / Arefesinde de değil / Duyuralım / 21:15 / Mübârek ayın / Ferahımızı ve sürûrumuzu

00:07:00 Ömür sermâyesi geçiyor / Her sohbette okuyoruz ruhlarına / Her adımımı atarken / Akşama çıkacağımı varsaymam / Sabaha çıkacağımı düşünmem / Âhiret o kadar yakın / Ayakkabının bağına ulaşamadan

00:08:00 Çekecekle ayakkabısını giyecek / O kadar kısa bir zaman içinde / Rûh hemen yerine gidiyor / Berzâh âlemine / Her gecesi Kadir Gecesi olan / Yazık ederiz sonra / Yarın değil öbür gece 21:15

00:09:00 Herkesi haberdâr edin / Üye olun, üye yapın / Allah rızâsı için sizi âhiret / Allah bize acır / Duâ / On geceleri on günleri / Gece gündüzlerde ayık olarak / Âhirete çok zengin / Duâ

00:10:00 Duâ / Şunu da söyleyeyim / Doğu Türkistan / Çin Gavurunun / Türkistan Tv / Yasak kalktığı ilk hafta / Dinlenmedi falan / İhsan ŞENOCAK

00:11:00 Maraş Üniversitesinde / Çok güzel bilgiler verdi / Bayâ bir şeyler anlattık / Doğu Türkistan’daki Müslüman kardeşlerimizin sorunlarını / Herkesin evine bir Çinli / Soymuşlar / Şort giydirip / Çin askerleri

00:12:00 Her taraflarını açıyorlar / Bana gelecek / İntihar etsek günahkar olur muyuz diye fetvâ soruyorlar / İmdâd! Yetişin Allâh için / Allâh için yardım edin diye / Onun yardımına koşmazsa

00:13:00 Feryâd fîğân içinde / Ne yapabiliriz? / Gidemiyoruz / Faaliyet yapamıyoruz / Bilmezsen duâ da yapamazsın / Sorsan ne diyebilir / Bu ateş bize de mi sıçrasın istiyoruz

00:14:00 Bir duâ ile bile / Milleti şuurlandırarak / Allah rızâsı için / Bunu dinlemekten de mi âcizsiniz / Milletin derdini bir dinle / Nerede bu kadar / Çok büyük bir sorun

00:15:00 Çin gavuruna bedduâ ile / Dinlemek lâzım / Bizim sitede bulursunuz / Doğu Türkistan / İki saat kırk dakîka / Tamâmı Müslümanların derdi

00:16:00 Bosna Hersek / Suriye / Irak / Afganistan / Yemen / Müslümanların derdiyle dertlendiğimiz için / Halk da burada destek vermezse / Doğu Türkistan sorunu / IŞİDçi olmuşlar

00:17:00 Bu zulme dayanamayan / el-Kâide’nin eline / Bunlarda cihad yapıyorlar / İngiliz’in kurdurduğu / Karısına kızına tecâvüz etmiş / Selefîler İşidçiler / Doğu Türkistan Tugayları / Türkiye’den gitmedi mi?

00:18:00 Ne alâkası var / Çin’in mezâlimini / Dünyânın bir ucundan / Duâ / O ayrı bir konu

00:19:00 Bu sohbet çok önemli / Müslümanların derdiyle dertlenme / İnim inim inliyorlar / Üzülmek için / Şu iki saat kırk dakikalık / Biraz keyfiniz kaçacak / Çin mallarına boykot yapalım dedik / Bütün âlem uyuyor

00:20:00 O kanalı bilmiyorlar / Tâkip ediyorsunuz / Milyonların / O Müslümanlara / Duâ / Allah rızâsı için dinleyin / Sel gibi gidiyor / Korkarım

00:21:00 Başımıza misli ile gelir / Duâ / Vazîfemi yaptım / Bir şeyden haberiniz yok / Depoyu doldururken / Nefsinize dokunan / Sen burada bayram yapmaya hazırlanıyorsun / Her yere yayıyorsunuz

00:22:00 Şimdi gelelim / Maalesef kitaplar okunmuyor / Evlerde kalınmalar oldu / Altı kitaptan bir kampanya / Bunu hocaefendilere / İsmet Ğarîbullâh

00:23:00 Hocalar var / Binlerce talebe hoca var / Bu kitabın Arapçası basıldı / İsmet babamızın kabrinin resmini / Hoca ve talebelerin / Büyük Şeyh Efendinin / Bundan istifâde edin

00:24:00 Âdâbü’l-mürîdîn / Bu zât Allâh’ın / İsmâilağa cemaati / Bize anlat hocaefendi / Dünyâda var / Bu kitap bu kampanyanın içine / Âişe annemizin / İftirâlarla ilgili / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in

00:25:00 Büyük bir reddiye / Bu da bu kampanyaya dâhil / Kırk Hadîs kadar / Kırk hadîsin kırkı da / Ne ilimler var bunda / Kader konusu seksen sayfa

00:26:00 Kırk tâne hadîs-i şerîf / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in kabr-i şerîfinin resmi / Evde köpek beslemek gibi / Birinci bâb böyle / İstifâde edemediniz

00:27:00 Ümmetime benden kırk hadîs ulaştıran / Yazdık, hazır / Birinci bâbında beş hadîs var / Yüz elli sayfa / İkinci bâb da / On hadîs-i şerîf

00:28:00 Bütün konular / Ne ilimler yazılmış / Oruç ve Terâvîh’in / Kur’ân-ı Kerîm’in fazîleti

00:29:00 Çok önemli hadîs-i şerîfler / Dokuzuncu bâb / Rüyâ hakkında / Müstakil risâle olur / Çok üzülüyorum

00:30:00 Mollalar ezberliyor / Ezberden okuyan / Bu da o kitaplardan / İkinci de bitecek / Kur’an’da geçen tüm duâlar / O duâlarla ilgili / Neseb-i Şerîf / Bu zâten Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in

00:31:00 Konular müstakil / Oradaki rivâyetler / Adnân dedesine kadar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Anne babalarının / Bir de burada Kadr Sûresi / İki sene kaynak topladım / İnnâ Enzelnâ

00:32:00 Bu duâ yazılıp da / O yazı konulursa / İbnü Abbâs söylüyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i rüyâda görmek için / Uyanıkken de görecek / Benim şimdi vaktim yok / Sırf Rasûlüllâh’ı rüyâda görmek

00:33:00 Kaç kere okunursa / Şu kadar sayı üzere okuyacak / Kötü ölümden kurtulmak ne demek / Günlük devâm edilecek / Yazarsan / Büyük kursa giderken / Za’ferân / O elbise / Uyurken okumak

00:34:00 Yeni doğan çocuk / Büyüyünce / Zinâ etmesin / Duâ / İstiyorsanız ne / Dünyâdan ilk duyduğu / Üç dört satır / Hangi ism-i şerîfleri kaç kere okuyacaksın?

00:35:00 Bunda daha ne hazîneler var / Hangi gün gideceksin / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Neler istiyorsanız / Kırk bir kere Kadr Sûresi okuyacaksın

00:36:00 Maddî husûslarda / Peşine duâsı var / Aklında kalmaz / Bunu yaptıktan sonra / Bu hâcet namazı kılınıyor / On dakîka

00:37:00 Ne kadar maddî mânevî sıkıntın var / Sırf şu kitaptan / İki yüz sayfa / Yazıyoruz / Yine anlatamıyoruz / Herkesin derdi / Ben sana duâ edeyim de / Benim de karnım ağrıyor

00:38:00 Zorda kalınan bir meselede / İstihâre namazı var / İmâm Şercî / Yapılacak bir duâsı var / Burada yine istihâre namazı var / Bu noktada / Müşkil bir meselenin halli için

00:39:00 Senin hastalığının şifâsı / Rüyâda gördüm diyor / Yaşanmış işler var / Mevlâ’dan isteyeceğiz / İş kaldı rüyâya / Altı sayfa bu konu işleniyor / Bunların hepsi / En son çıkan kitabım

00:40:00 Ebedî terk etmezlerdi / Çocuk doğmasından / Kefenin üstüne / en son yine İnnâ Enzelnâ ile / Bir sûre hakkında / İhlâs’tan başka / Onda da şüpheliyim

00:41:00 Bütün İnnâ Enzelnâ ile yaşamışlar / Alfabetik fihriste baksanız / Her derde devâ Kur’an’da / Altı tâne kitap / Kampanya yapmışlar / Dağıtın, hediye edin / Vakfiye, hayır / Duâ

00:42:00 Muhterem kardeşlerim / Şu anda başladığım nokta îtibârı ile / Kevser Sûresi: 1 / Mahşer’de Kevser Havuzu verdik / Rabbin için namaz kıl / Kurban kes

00:43:00 Şükrünü îfâ için / Sana buğzeden / Nesli kesik diyen / Ebter olan / Bütün hayırlar sende / Bu âyet-i kerîme ile / Bundan dolayı kurbanın vâcib olduğu / Vâcib meselesinde / Vitir vâcib gibi

00:44:00 Orada çünkü mezheb ihtilâfı var / Çocukların doğduktan sonra / Sünnetçi deniyor / Her sünnet / Sünnet mefhmu / Çocuğun sünnetsiz olursa / Sünnetsiz ne demek / Terkine müsâmaha edilmez

00:45:00 Normal ikindinin sünneti gibi / 96 gram altın / Satılık malı olan / Borç varsa / Ticâret malı falan / Ona göre de benim / Nisaptan düşülüyor / Zekâtta farziyete girmiyor

00:46:00 Havâic-i asliyesinden / Kurbânın vâcib olması ile / Kalender hoca / Vaktim müsâit değil / Orada ince bir fark var / Zekat farz değilse

00:49:00 Biz neye bakıyoruz / Bir amele sevap vadetmiş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bir kere bile yapsa / Dünyâ kadar hadîs-i şerîf

00:50:00 Takvâ sâhibi kullarımızı / Kabirlerinden kaldırıp / O gün onları binekli / Kimisi yüzüstü çekilerek / Binekli heyet hâlinde / Hazreti Ali Efendimiz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den kim duyduysa / Binekleri kurbanlarıdır

00:51:00 Burak gibi / Dünyâda kurban ettiğin / Keçi gelmiş / Kurban câiz olan hayvanlar / Dünyâ gözü ile görmediğimiz / Senin kestiğin / Mahşer elli bin sene / Güneşin alnında

00:52:00 Dünyâda bir gün dayanabilir misin / Onların çulları / Som altından / Yuları / Yâkût, Zümrût kadar olmasa da / Develer geliyor

00:53:00 Götürüyorlar melekler / Kurban vecîbesini / Değilse / Ona konuşmuyoruz / Ona da söyleyeceğiz / Namazı var, duâsı var / O bayram gününe âit bir şey / Vaktine göre ayarlıyorum / Kurban nisâbı

00:54:00 Hava Kurumuna, civa kurumuna / Ben yemiyorum / O et yenecek / Allah için kan akıtılacak / İlâhiyât Dekanı / Ayakkabıdan da kurban olur dedi / Horozdan da olur dedi / Böyle sapık sapık fetvâlar

00:55:00 Anlatıyorum da / Bu derse girdim / Kurbanlı hayvanlar / En değerlisini seçmek lâzım / Âhiret bineğidir / Kurbanınızı büyük tutun

00:56:00 Yedi tâne durak var / Sen deve ile geçiyorsun / Kurbanın önemi / Durumu müsâit olan / İneğe giriyor / Vâcib olması meselesinde

00:57:00 Fazîletli ameller bâbında / Sevap vaad ediliyorsa / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in sünneti / İkindiden evvel / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem duâ etmiş / Kılanlar hakkında / İkindinin sünnetini kılmayan

00:58:00 Hac için ne diyor? / İmkânı olmuş / O arada da ölmüş / Durumu kötü / Hac zâten beş farzdan biri / Tehdit meselesi çok önemli

00:59:00 Sakalın diplerini / Ali Haydar Efendi / Vâcip olduğu kesin / İkindinin sünnetini terk etsen / Erkeğin sakalını / O kadar tetebbuatım var ki / Müşriklere muhâlefet edin

01:00:00 Sakal bırakana ben duâ edeceğim / Sakalı kesmek haram hükmüne / Dibini kazımamak / Sünnetin terki hiçbir zaman / Uzatmak sünnet / Tabî ki bir tutam olacak / Çenenden sonra / Müşriklere benzemeyin

01:01:00 Müşriklere muhâlefet / Burada sakal bırakana / Müşriklere benzemeyin / Kisrâ’nın iki adamı / Kisrâ’ya diyorlar / Sakalı uzat emretti / Kurban’ın fazîletleri

01:02:00 Dokuz yüz sene / Tutmayana tehdit var mı / Kurban için ne buyuruyor / İmkan bulup da / Kim kurban kesmezse / Her gün kesilmez / Bizim mescidimize yaklaşmasın

01:03:00 Hiç yaklaşmasın / Kurban kesmeyen / Terkine cevaz yok diyor / Terkinde tehdît vârid olduysa / Kalender hoca

01:04:00 Kalender hocaya bunu deyin / Dört video hâlinde / Zekat vâcib olmayıp / Arada derede kalanlar

01:05:00 İlk damlası / Senin adına kesilecek olan kurbanın

01:06:00 Fâtıme annemiz / Her Müslüman hakkında / İlk damlası yere damladığı anda / Âişe Radıyallâhu ‘Anhâ / Kurban Bayramı günü / Birinci gündeki yoğunluk kadar

01:07:00 Onun için Kurban Bayramı gününde / Kıyâmet günü o kurbanlar gelecek / Gelecek ne demek? / Sana yaramadıktan sona / Yere düşmeden evvel

01:08:00 Amellerimizin arz edildiği / Mîzân’ımıza konulmak üzere / Kabûl makâmına / Kurban kesecekken / Zerre kadar üzülmeyin / Gönül hoşluğu ile / Tirmizî’de geçiyor

01:09:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ashâbı / Bu kurbanlıkların anlamı nedir? / Babanız İbrâhîm’in sünnetidir / Kâbe, Hac, Menâsik

01:10:00 Büyük bir koçla / İsmâ’îl’i kesilmekten kurtardık / Etinden de yiyorsun / Her yer döner / Yenecek, yedirilecek / Davarlardan edalleri varsa

01:11:00 Ne din düşmanları var / Peki bize ne var bunda / Et yiyorsun / Hak için kurban, küp için kavurma / Kestiğin kurban / Kaç tâne tüy var / Onu denklemen lâzım

01:12:00 Bir hasene / Kırk senedir elli senedir kurban kesenler var / Yününü mü söylüyorsun / Derisindeki / Tüy başına bir hasene / Allâh-u Te’âlâ bu kulunu

01:13:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem, Fâtıme annemize / Okunacak duâ var / Sünnet adına / İlk damlası ile / Hâs bir şey midir?

01:14:00 Yoksa bütün Müslümanlara / Benim kızıma hâs bir şey olur mu / Dünyânın neresinde / Bütün Müslümanlar bu müjdeye nâil olacaklar / Kaynakları çoktur / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor

01:15:00 Param gitti, masraf oluyor / Hayvan yaşasaydı daha mı iyi olurdu / Kurban olan hayvanlar / İnsan ölüyor, hayvan mı ölmeyecek

01:16:00 Gönlünüzü hoş tutun / Kurbanlığını kıbleye döndürürse / O kurban kıbleye çevrildiği / Gübresi, fışkısı, dışkısı

01:17:00 Kıyâmet günü kulun Mîzân’ına gelecek / Ahmed b. Hanbel’in şeyhi / O kurbanın kanları / Haseneler hâlinde / Kıyâmet günü Mîzân’ına / Cennete direk gidiş yok

01:18:00 Cennettekilere bakıyorsun / O tehlike devâm ediyor / Bir de cehennemi görüyorum / Kur’an’da sûresi var / Bu kadar dünyâ günlerinde / Kurban Bayramı’nda / O geceler, on günler

01:19:00 Denk geliyor / Niye böyle kaşarlandı / Ondan sonra da / Allah katlıyor / Sen hâlâ denk geliyorsun / Denk geleni de ararız belki / Az gelirse

01:20:00 Ondan sevap iste, bundan sevap iste / Hepsi Mîzân’ına / Kurban hisseleri / Fiyatlar / Yurt içi, yurt dışı / Siteleri var / Ölmüş anamızın

01:21:00 Hanım adına / Onlar kesebilir / Allâh’ın muhâfazası için / Vâcib olmasa da / Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin rûhuna / Hayatta olana da olabilir

01:22:00 Dersten çıktık / Utangaçta bir çocuk / Benim haberim de olmayabiliyor / Söylemene lüzum yok / Ona vâcipse o kesecek

01:23:00 Bilmenizde fayda olan şeyler / Az para harcıyorsunuz / Dolar meselesi / Az para harcayın / Atla deve değil / Mîzân dolacak taşacak / Kurbanın kanı toprağa düştüğü zaman / Herkes günahlara düşüyor

01:24:00 Dinden çıkıp mürted olduğu zaman / Hasenât olarak / Tastamam / Verinceye kadar o kan mahfuz / İki gündür bankaya ulaşılmıyor / Hazreti Hasen / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor

01:25:00 Kim gönül hoşluğu ile / Sevâbını Allah’tan bekleyerek / Cehennemden perde olacak / Taberânî yetmeyen / Perde ne demek / Cehenneme girme tehlikesi ile

01:26:00 İbnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ / Kurban Bayramı gününde / Altın gümüş / Para olarak yaratmış / Ne bakımından

01:27:00 İslam MEMİŞ / Altından daha fazla / O gümüş / Allâh-ü Te’âlâ iki mâdeni / Onlar haznedeki / Karşılıksız olarak / Esas para altınla gümüştür / Paranıza ortak değilim

01:28:00 Dînâr / Dirhem / Sonra çuvalladığı zaman / Sikkeler / Altın ve gümüşler / Kurbana harcanan paradan

01:29:00 Bize bunda ne var? / Dikkat! / Sâhibini bütün şerlerden / Kurban sâhibini / Dünyânın şerrinden / Meşhûr muhaddis

01:30:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Dâvûd Aleyhisselâm / Âhir zaman ümmeti / Bu sevapları benim ümmetime / Onlarca hadîs / Muhammed’in ümmeti

01:31:00 Allâh-u Te’âlâ / Âhir zaman ümmetinden bir / Kıl başına on günah siliniyor / On derece yükseltiliyor / Cennetin dereceleri Kur’ân’ın âyeti kadar / Kurbanın karnı yarıldığı zaman

01:32:00 Hepsi de ölecek, kabre girecek / Mahşer’e giderken / Kabir ondan yarıldığı zaman / Millet aç susuz / Kurban kesen / Hiç açlık çekmeyecek / Susuzluk çekmeyecek

01:33:00 Yiyecek / Garantide olarak kabri yarılacak / Hiçbir hoca anlatmaz

01:34:00 Kuş etleri / Kur’an methediyor / Bıldırcın yemiş miyim? / Her buduna mukâbil / Cennette sonsuz hayat / O kurbanın cesedindeki

01:35:00 Her kıla mukâbil / O köşkün bir tuğlasını satsan / Cennette bir köşk / Kaç tâne tüy var / Hayvanın başındaki / Deminki bütün müjdeler / Başı kesiliyor / Hûrîlerden bir câriye

01:36:00 Ona da bir hizmetçi / Kadın da kurban kestiyse / Kurbanlar Mahşer’de bineklerdir / Kurbanlıklar / Bütün belâları / Maddî mânevî hastalık / Millet intihar ediyor

01:37:00 Kurban kesmelerini emret / İsmâ’îl Aleyhisselâm’ın kesilmemesi için / Her müminin / O şöyle dedi / Ben hayır yapıyorum zâten / Bu kadar âyet hadîs okuyorum size / Kabrin tam başında

01:38:00 Bakacak ki / Boynuzları altından / Altın parçaları / Bütün tüyleri öyle altın işçilik / Tasavvur edemez / Senden daha güzel bir şey görmedim / Dünyâda beni / Kurbanlığına binecek / ‘Arş’ın gölgesine gidecek

01:39:00 Bütün mesele zâten ‘Arş’ın gölgesine / Yedi kimseyi Allah / O gün o gölgeden başka / Ölüm olsa / Çok büyük işler var / Çok belâ / Onun için müjdeler bitmiyor / Bayramda sıla-i rahim yapalım

01:40:00 Kurban kesmekten / Muhtâc bir durumda olan / Kurban eti hâricinde / Burada şimdi çifti dikiş olması için / Bunu akrabaya sıla-i rahim / Adak gibi değil

01:41:00 O gün ondan daha fazîletli bir amelle / HAYDER Kurban İlanı / Doğu Türkistan / Suriye / Medrese

01:42:00 3500 kişi / Diğer yapılanlara benzemiyor / Yenilecek lezzette / Aşevi / Dünyâ kadar fakir fukarâ / Kurban bağışlarınıza

01:43:00 Yurt içinde küçük baş duymadım / Diğer hayır kurumlarından / Duâ / ŞEHÎDİMİZ / Duâ / Muzaffer YENİGÜN

01:44:00 Yunus KAYAN / VEFAT / Mahmut VURAL / Duâ

01:45:00 Duâ

01:46:00 Duâ / Salevât / Kimseye söz vermiyorsunuz

01:47:00 Ama kaçırmayalım / Başka sohbetlere benzemiyor / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ