MENÜ

Mescid Sohbetleri
30 Ocak 2021
Haftanın Sohbeti (İmâm-ı Âzam Hazretlerinin İlk Defâ Duyacağınız Menkıbeleri - 2) 30 Ocak 2021

Mezheb İmâmımız İmâm-ı Âzam Hazretlerinin İlk Defâ Duyacağınız Menkıbeleri 2.Bölüm

 

00:00:00 İmâm-ı Âzam Hazretleri / Bugün de onun tamamlamayı

00:01:00 Haftaya zâten çok önemli / Receb-i Şerîf’in ilk gecesi / Amelleri var, fazîletleri var / Reğâib Gecesi / Haftaya anlatmazsak / Beş gecede duâ reddolunmaz

00:02:00 Haftaya ki dersi kaçırmayın / Takvimlerde kandil yazmıyor diye / Kandil yazanlardan daha fazîletli / On dört gece var / Osmanlı ecdâdımızın

00:03:00 Şimdiki kafalar / Diyânet / Şu andaki Başkan Bey / Zihniyet olarak biliyorum / Selefî Vehhâbî kafa / Berâet Gecesi hakkında / İsrâ Sûresi’nin 1. Âyeti

00:04:00 Toplumumuz tarafından / Bir benim anlatmamla olacak iş değil / Reğâib Gecesi / Haftaya cumartesi sakın kaçırmayalım

00:05:00 Namazları var / Gece teheccüde kalkamayacağını / Nice insanlarımız vefât etti / Korona / Cemâziyelâhir / Allâh’ın ayı geliyor

00:06:00 İlk gecesi çok önem arz ediyor / Testiyi düşürmeden / Sen bilmiyor muydun / Bir sene muhâfaza için / Milleti görmüyor musun / Ateist oldum diyor

00:07:00 Olmuş halbuki / Mala cana vurandan daha kötü / Şehit askerimiz

00:08:00 Duâ

00:09:00 Duâ / Vefat / Duâ

00:10:00 Youtube kanalımızda Allâh için infâk

00:11:00 Dinleyelim, dinletelim

00:12:00 Kanalımıza abone olalım / Bir kişi zekat borcunu öder

00:13:00 Rahmetler yağacak / İmâm-ı Âzam Hazretleri

00:14:00 Hâtırası canlı tutulduğu zaman / Sen de dinlediğin yerde / Çalgı çengi / Îmanlı öleceğimiz belli değil / Ölüm de her an gelebilir

00:15:00 Bunun da yolu sâlihlerin / Siz beni dinliyorsanız / Eskisi gibi / Bu vesîleyle / Lâlegül Dergimizin

00:16:00 Şubat sayısı / Kapakta Rasül Hocamız

00:17:00 Seksen senesinde / İcâzet / Siyah beyaz / Mahmûd Efendi Hazretlerimiz / Rize’ye gelmişti / Erzurum

00:18:00 Hacı Sâlih Efendi / İsmâ’îl Fakîrullâh / Alvarlı Muhammed Lütfi Efe

00:19:00 İbrâhîm Baba Hazretleri / Vehbî Efe / Başı göğe değiyor

00:20:00 Ona çok değer verir / Büyük zâtlara böyle / Onlar da kendilerine sâhip olsunlar

00:21:00 Şehrin göbeğinde kalmış / Dozerin bütün dişleri kırılmış / Düşmüş bayılmış / Kendilerine sâhip olsunlar

00:22:00 Bu işler biraz farklı işler / Rusların defolması / Osman Bedruddîn / Yûnus Emre Hazretlerinin kabri Erzurum’da

00:24:00 Kırklar İmamı / hacı Efe Hazretleri

00:25:00 Es’ad Paşa Câmii Hazîresi

00:26:00 Alvarlı Muhammed Lütfi / Mektuplar / Dülgerzâde İmamı

00:27:00 Ali Haydar Efendi Baba’nın kabrine / Erzurum’a gidenler / Nazlı Baba / Mârifetnâme sâhibi

00:28:00 Bunu bilin / Eskişehir’de ziyâret ettim / Âsâsını, sarığını

00:29:00 İbrâhîm Hakkî Erzurûmî / ‘Ismet Ğarîbullâh / Kendi mezar taşlarını bile / Kabirlerini tespit etmiş / Fuat KÖPRÜLÜ

00:30:00 Mezar taşlarını / Altına toprak besliyoruz / Hürmeten / Şeyhi medfûn / Yedi yüz yıldır

00:31:00 Bu ümmet bu millet / Erzurum’ giderken de / Sâdece kayak yapmaya / Belki bir rehber edinirsiniz

00:32:00 Efendi Hazretlerimiz bunu çok naklederdi / Allah dostlarından bir velînin huzûrunda / Koyun sağma / Ne kadar kısa bir zamanda

00:33:00 Amellerin en faziletlisi / Allah için sevmek / Hiç sevilecek bir tarafı yok / O adam da sana / Çünkü Allâh için olan sevgi

00:34:00 Menfaat kesildi mi / Karda / Ayağımın hastalığı / Ne zamandır ayağımla uğraşıyorum / Evime su mu çıktı / Karda buzda

00:35:00 Burada hakîkaten kabr-i şerîfi / Amellerin en faziletlisi / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Cennetü’l-Bakî’

00:36:00 O zât sordu / Ölü olup kabrine gitmek arasında / Allah yolunda ölenlere / Hep zikir yolunda / Ümmete hizmet için

00:37:00 Erzurum’a gidenler / Eski sohbetlerde / Şiirleri var / Üstâdımız Hacı Mahmûd Efendi Hazretleri’nin okuduğu Yûnus Emre Hazretleri şiirleri

00:38:00 Hil’at: Kaftan / İster kefen gelsin / Âşık Yûnus Sana kuldur

00:39:00 Efendi Hazretleri böyle okurdu / Güvercinler, kuşlar / Âleme bak

00:40:00 Bu yazı çok güzel oldu / Burada çok kısa anlattım / Resimlerden biraz manzara görün / Güzel, açık seçik

00:41:00 Reformistler / Mûsâ Cârullâh / Mehmet GÖRMEZ / Türkçeye kazandırarak / Şer-î delilleri / Osmanlı topraklarında

00:42:00 Abdûh / Afgânî / Ahmet GELİŞKEN / Bu zihniyet çokça bulunur / Büyük tehlikedeyiz / Boğaziçi’ndeki / Eşcinselliği

00:43:00 Kâbe’yi çiğnemişler / Eşcinselim diyor / Gözaltına almışlar / İlhami GÜLER / Mustafa ÖZTÜRK / Diplomayı bana hediye etti

00:44:00 Vazîfede değil belki ama / Tasavvufu inkâr eden / Fâruk BEŞER / Ehli Sünnet’in kabûl ettiği

00:45:00 Ateistim dediği zaman / Benim ömrüm bunlara reddiye yapmakla geçti / Yaşar Nuri / Bayraktar BAYRAKLI / Mehmet OKUYAN / İslamoğlu

00:46:00 Bu memlekette / Papa ya İstanbul’a / Sahîh hadîs / Yalancı adam doğrulanacak / İnsanlar üzerine bir zaman gelecek

00:47:00 Ya menfaat ya korku / Hurâfeci / Şu anda yapmıyorlar mı bize / Kamu malına zarar veren / Güvenilirlik atfedilecek / Devlet malını / Hâinlikle ithâm edilecek / Ruveybiza

00:48:00 En iyi Arap edebiyatını bilen / Hadîse ne lüzum var diyenler / Nereden anlayacaksın kelimeden / Ruveybiza: Değersiz, önemsiz, basit

00:49:00 Ehli olmayan adam / Ehliyet ve liyâkati olan / İbni Şübrüme / Allah size emânetleri ehline teslim / Şeybeoğulları / Elini bükerek / Bu kadar senedir / Kâbe

00:50:00 Emâneti ehline verin / Senin hakkında âyet geldi / Bu nasıl bir dindir / İnsanlara değer veren bir din / Hemen Müslüman oluyorum dedi / Sefih adamlar

00:51:00 İlâhiyatta ders veriyor / Bilmiyoruz ki / Bütün dünyâ ümmetlerini / İki miyara yakın Müslüman / Târihselcilik

00:52:00 Bugünkü topluma / Kadınlar kapanacak / Burada âyetler var / Yeni bir din şeriat gelmeyeceğine göre / Ne Müslümanlığı ya / Kara Çelebi zâde / Kültürüz artsın / Ömer Faruk Hoca

00:53:00 İsmailağa Fıkıh Heyeti / İngiliz / Sanal para / Zulüm düzenleri / Şeriat nizamına muhalif

00:54:00 Ekonominizi düzeltirim / Fasulye alacak para / O zamlandı / Kat kat üstüne koyuyorsun / İslâmî bir zihin yapısına ihtiyaç var / Irak işgâli

00:55:00 Müslüman toplumlar / Uzakdoğu’da Sultan Abdülhamîd’in izleri / Mehmet Rıza Demirdağ

00:56:00 Filipinler / Sultân Abdülhamîd Hân

00:57:00 Kimisi hâin diyor / Sultân Vahîdüddîn Hân / Malta Adası / Ecevit bile ölmeden önce / Biraz inceleyen / Lâlegül Dergisi

00:58:00 İmâm-ı Âzam Hazretleri / Kalan bâzı konular / Eklenebilir / Arkadaşlar biten derse eklesinler

00:59:00 Müçtehit dolu / Hiç yanı boş kalır mı / Hafs b. Ğıyâslar / Bir adamdan sana soruyorum / Kendi kendine ölmüş

01:00:00 Rukû’suz kıblesiz namaz kılıyorum / Bu nasıl bir adamdır / Böyle bir adam varmış / Çok hayırlı bir adam / Ben cenneti arzulamıyorum demesi

01:01:00 Cehennemden niye korksun / Allah bana zulmeder diye korkar mı / Balık / Canlı hayvan olsa

01:02:00 Balık da olsa / Cenâze namazı / Ölülere duâ ediyorum / Allâh’ı görmedim / Hakkı hiç sevmiyorum demesi / Ölüm sekerâtı hâk ile geldi / ölümün yüzü soğuk

01:03:00 İmtihân sebebi / Fıtratımıza doğmuştur / Kaç cilt kitap var / Kayıp olanları var / Yirmi cilt yazmış

01:04:00 Yetmiş senelik bir hayat / Yirmi cüz yazmış / Zekâsı zâten / Fetâve’l-Hulâsa / Kardeşim öldü / Bana bir tek dînâr kaldı / İmâm-ı Âzam Hazretleri

01:05:00 Dâvûd-u Tâî / Ma’rûf-u Kerhî / İmâm-ı Âzam Hazretleri’nin talebesi / İbrâhîm b. Edhem / Bu öyle zor bir iş ki/ Ânında

01:06:00 İki tâne kız çocuğu bırakmış / Anne bırakmış / Bir de kız kardeş bırakmış / Senin nasibin tek dînâr kalmış / Sütten talaktan sormayın / Kalender Hoca

01:07:00 Terkedilmiş bir ilim / Ferâiz ilmini / Detaylı bir şekilde beyân etmiş / Ayaküstü / İki kızı vardı

01:08:00 İmâm Şâfi’î / Bağdat’ta kaldığım zaman / Evvelce anlatmıştım / Bir meseleyi çözmek için

01:09:00 Hocaya soran yok / Bir kıyas yapıyorum / Sonra diyor merâk ediyorum / Yapma böyle dedi / İmâm-ı Âzam olsan / Müşkil bir mesele ârız olunca

01:10:00 Ey gidi selefî kafa / Müçtehitlerin en büyüğü / Kureyş’in âlimi / Ondan sonra şirk

01:11:00 Daha mescidden çıkmadan / Hayrettin KARAMAN / Ahmed DAVUTOĞLU / Bizim Hayrettin de İmâm-ı Âzam’ı beğenmez / Z kuşağı / Seviyen

01:12:00 Müsned-i Ebî Hanîfe / Ferâseti ile anlamış / Bu bizimki de sıkıntı çıkaracak / Bu kadar âyet hadîs olan konuda

01:13:00 O da adam / İmâm-ı Âzam’daki işe bak / Ben de yatağının kenarındayım / Yüz kamçı vurdular / Evine de gelse / Zindandaki darbelerden

01:14:00 Son kelimeler / Anlamadım diyor / Yarasanın sütü erkek menisi gibidir / Rûhu a’lâ-i ‘ıllîyyîne çıktı / Yirmi gün

01:15:00 Elli bin kişi / O zamanki rejim tarafından / Halîfenin tarafından / Ebû Ca’fer / Yatağının üzerinde

01:16:00 Erkek suyu / Suçlu kim / Hepten de delilsiz / Kitaplarda böyle bir fetvânın bir misline rastlanmamış

01:17:00 İmâm-ı Âzam Efendimizin vefâtı / Ebû Yûsuf / Son söz / Kulağımı ağzına götürdüm / Namuslu erkek / Kerâmet bu

01:18:00 Halîfe çok insanları / Kadınların bulunduğu harem tarafında / Tam yatakların üstünde / Bir yarasa / Vatvat / Hüküm sâhibi

01:19:00 Töhmetten berî olduğuna / Yarasanın sütü / Onlar ümmet için çalıştılar / Kelime-i Tevhîd zikretse

01:20:00 Bütün ümmeti / Âyet hadîsten çözmüş / Bunlar yöresel olarak / Değişik bir şey / Normalde de / Kur’an okuyarak ölenler

01:21:00 Ölürken bile / Hâfız Mehmet KÖSE / Hâfız fabrikası / Rasül Hocamızla aynı hastanedeydi / Ağır korona / Doksan yaşlarında / Doktor gelmiş

01:22:00 Sayfayı bitirmiş / Bu yolda yaşayan adamlar / Sâlih velîlerimiz var / Ümmetin kıyâmete kadar

01:23:00 Geri kalan / Dört bin dirhem / Hazreti Ali / Dirhem gümüş para / Mal, Allâh’ın malıdır / Benimle berâber

01:24:00 Kumaş alıyor satıyor / Kûfe’ye taşırdım / Ne kadar muhaddis varsa / Çoğu fakîr / Nasıl âlim olacak / Fakîh olamaz / Çalışması lâzım / İmam Muhammed / Kur’an ezberlemeden

01:25:00 Fıkıh derslerinize katılmama izin verir misiniz / Yedi günde / Bütün parasını onlara harcadı / Nakilleri olmasa / Kıyâs edebilir / Kim müçtehit

01:26:00 Tabaka tabaka geliyor / İbnü Hümâm / Sizin bildiklerinizden / Ne kadar fıkıh talebesi varsa / Bunları kendi ihtiyâcınız için harcayın

01:27:00 Mum dibine / Çocuğun yeni başlayacağı ilimler var

01:28:00 Gece namazı / Üçte bir namaz, üçte bir / Yapmadıkları şeyle övülmeyi severler

01:29:00 Efendi Hazretleri kılardı

01:30:00 Kırk sene yatsının abdesti

01:31:00 Bir kandil lâzım olur / Mescide girdim, sakalını tutmuş

01:32:00 Şu Nû’mân kulunu cehennem azâbından halâs eyle

01:33:00 Bana yeter / Zerre kadar iyilik yapan

01:34:00 Okuduğunun mânâsını bilen var mı? / Günahı yok / Beni hissetti

01:35:00 35 Söndürmek mi istiyorsun / O an zannediyor

01:36:00 Sona yakın sünneti kıldı / Bir sene kaldım

01:37:00 Bütün arkadaşları / Yatsının abdestiyle sabah kılardı / Abdest kalır mı sabaha kadar / İmâm-ı Züfer / Akşam oldu, sonra yatsı oldu

01:38:00 Ben de ayaküstü duruyorum / Müezzin sabah ezanın okudu / O delillerinden dolayı / Yürümüyorsun ki / Yarım saat yürümekten ziyâde / Hiç ayakta durmanın zahmetini çekmedim

01:39:00 Geçen hafta anlatmıştım / Mis’âr b. Kidâm / İnsanız, haset fesat olabiliyor / Devamlı onun bir yanlışını arardım

01:40:00 Tenhâda gizli gizli ibâdet etmeleri lâzım / Sen fıkıh âlimisin / Onun abdesti yenilemesi lâzım / Abdest üstüne abdest / Herkes çekildi câmiden

01:41:00 Evinden çıktı / Namazla meşgul oldu / Uyumuyor / Dayanamadım / Ayakkabısına çakıl doldurdum / Abdeste çıkarsa / Câmiden çıkmadı ki / Şarkı türkü dinlesen abdest almak müstehap

01:42:00 Sabah âyetlerden hadîslerden / Talebeler geldi / Öğlene kadar / Ne zaman yemek yiyorlar / Akşamı kıldı, kalktı gitti evine / Akşamdan sonra

01:43:00 Girdi evine insanlar gibi / Mescide girdi / Öğlene kadar ders / Üç gün devam ettim / Ne gündüz yemek yediğini gördüm / Ancak kuşluk vakti / Kuşluk vakti oturduğu yerde

01:44:00 Ben böyle bir adama niye buğz ediyorum / Sadâkât: Dostluk / Elini öpeyim / İlim müzâkeresine / Elini öptüm / Bir âlimin dizini öpüyorlar

01:45:00 Ümmetimin âlimleri / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bu bana mahsustur demedi ki / İnsanların / Kürek gibi de elini uzatmayacaksın / Âlimlik evliyalık işi mi bu / Yâ İmâm! / İnsanlardan kim beni gıybet ettiyse

01:46:00 Aleyhime konuşanlar âlimlerden ise / Genel Müslümanlara / Âlimlerin arkadan kötü konuşmaları / Halk etkilenir

01:47:00 Câhil gıybet etse / O zaman o âlimden etkilenirler / Dünyâ kadar / Yetmiş iki fırka türemiş / Soğuttuğu zaman

01:48:00 İmâm-ı Âzam Efendimizin bu sözü / Hasedinden fesadından / Cübbeli de / Hayâtının tarzına bakmayın / Burada senin / Yanlışlık görüyorsan / Hiçbir şey araştırmadan

01:49:00 Bir adam Ehli Sünnet’ten çıkmışsa / Gevşeklikleri olabilir / Bu da o insanların / Kolay kolay helâl edilecek bir şey değil / Ben daha onun derslerini bırakmadım

01:50:00 Ebû Mu’âz / Mis’âr / Ebû Hanîfe’nin mescidinde secdede vefât etti / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mescidinde bulunuyordu

01:51:00 Medîne’nin müçtehidi / Mescide ilk geldi Irak’tan / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mescidinde ziyârete girdi / Baştan tanımıyor onu / Nûrundan, heybetinde

01:52:00 Neredensiniz / Irak halkındanım / İnsanlar da Irak ehline / İmâm Mâlik dedi / Muhâlefetçi / Hazreti Huseyn / Şikâk ve nifâk ehli

01:53:00 Irak halkının / Ben bir âyet okuyayım / Medîne halkının içerisinde / Becerikli münâfıklar

01:54:00 Biz Ebû Hanîfe’ye çatmışız / İçtihatlar üzerine / Bir akşam yatsı namazını / İmam Malik’le / Edep içerisinde / İlmî bir münâzara yaptılar

01:55:00 Namaza kalktılar / O gece Kur’an okusalardı / Nefsî Nefsî diyenlerden değil / Nerede yapacaksın / Medîne’de buuşmaları

01:56:00 Her seferinde görüşmüş demiyorum

01:57:00 On kitabı halledemedim, yığın altında kalacağım / Onlarda adam bizde adam

01:58:00 İki rekatta Kur’ân’ı hatmeder / Gece uzunsa gündüz ne yapardı?

01:59:00 Çay içen / Bu kadar yemek / Bizim gücümüz yok

02:00:00 Gördüm diyen / Takvâ / İnfâk / Dindarlık / Kendisi gibi birini kendisi de görmedi / Her Ramazan ayında / 61 Hatim

02:01:00 Otuz hatim / İmâm-ı Âzam / Hep namazda görürdüm / Vitri uyumadan / Vitir vâcibtir

02:02:00 O kadar ağlardı ki / Hasır üzerinde / Naylon / Ağlıyor / O gözyaşları / Tavandan yağmur damlasa / Müşeyyed / Zemini kum döşeliydi

02:03:00 Yanında da sıfır oturmuyor / Talebeleri / Sahâbede / İki rekatta hatim / Osman b. Affân / Hanımı Nâile

02:04:00 Ka’b / Temîm / Sa’îd b. Cübeyr / Ebû Hanîfe / Bir rekatta nasıl hatmetti / Rüyâ âleminde doksan dokuz kere müşâhede / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Vefâtından sonra

02:05:00 Kısa bir ders daha var / Şimdi şaşırdınız mı / Elli beş kere hacca gitmek / Babasıyla / Ders okumak

02:06:00 On iki rekatta / Namazın içinde / Bu ne kuvvet ister / Ben seyretmeye dayanamadım / Feth Sûresi’nin son âyeti

02:07:00 Bu âyet-i kerîmeyi okuduktan sonra / İbâdete kuvvet istedim / Allah aşkına / Rızık artışı

02:08:00 Hafs b. Ğıyâs / Feth Sûresi’nin son âyeti / Mennân / Hannân ism-i şerîfi

02:09:00 Cennet duyuyor, dile geliyor / Sâlih amel olarak / Sen bu duâda / Allah cehennemden âzâd ediyor / Rabbenâ âtinâ ile

02:10:00 İmâm-ı Âzam Hazretleri’nin bedeninde / Devamlı ibâdete kuvvet / Uyku uyumadın mı / İlimle meşgul olmak / Bizim uykumuz olduktan sonra

02:11:00 İmâm Şâfi’î / Dörtte birinde bile / Bütün mahlûkât / Kendi ve döneminden sonra / Hep ondan istifâde / İlmî münâzarada

02:12:00 Allâh’ın en büyük ismi / Kız erkek medreselerde / Mutlaka öğrenip öğretelim / İmam Mustafa Bekrî

02:13:00 İnsanların kalpleri / Çok inatçı âsî / Çocuğun laf dinlemiyor / İmam Yâfi’î / Rızık artışı

02:14:00 Kitapla berâber verilen âyet / Bu iki âyet olarak

02:15:00 Kitabın tanıtımı

02:16:00 Duânın îzâhı

02:17:00 Duânın îzâhı

02:18:00 İsm-i şerîflerin mânâları / Ço acâib / Üç aylara giriyoruz

02:19:00 Arapça tarafı / Araplara başlık da koydum / Duânın tamâmı / Yedi sayfa / Üç dakîka

02:20:00 İmâm-ı Âzam / Benim elde ettiğim / Saatlerin bereketi / Bu kadar da ibâdet etti / Onların yolundan gitmek / Bizim de bir kalbimiz var

02:21:00 Çatlasan olmuyor / Rızıklarının bereketi bir mi / Yirmi bin sayfaya yakın / Bereketsizim / Ben şeker hastasıyım diye

02:22:00 Adam bir soğan bile bulamıyor / Kime nasîb olmuş / Firelerin / Gaflet dönemlerin / Dünyâ kadar / İyi çalışsaydım / Kime bakacağım

02:23:00 Ders okutması / Cenâzelere gitmesi / Efendi ayakta / Mahmud Efendi Hazretleri var / Biz âhiret işlerinde / Haddimizi de biliriz / Onların okuduğu duâlar / Bu ümmetin kandili

02:24:00 Duâ

02:25:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
 • Nur
  01 Şubat 2021 03:19
  Hayırlı geceler olsun inşallah. İmamı Âzam efendimizin tertibini buraya yazar mısınız
 • Hüseyin Emin İĞ
  31 Ocak 2021 12:57
  Rabbim, seni doğurmanda vesile olan Annenize ve Babanıza büyük mükâfat'lar İhsan eylesin, ne güzel de bizlerle Allah cellecelalühü dostlarını ...
 • Hüseyin Emin İĞ
  31 Ocak 2021 12:53
  Allah cellecelalühü razı olsun güzel hocam Rabbim nazarlardan korusun, bereketli hayırlı zamanlar ömürler versin Mevlam size ve Mahmud efendi hazretleri Rahmetûllahi aleyh Seyyid Abdulbaki hazretlerine Rahmetûllahi aleyh ve Tüm Seyyid ve Seyyidelerimize bereketli hayırlı ömürler versin güzel Hocam, Resûlullah efendimiz sallallahu aleyhi vesellem hatrına hürmetine, Ehli sünnet'i abad edenleri Rabbim tüm cihazlarda sevindirsin
 • Gülşen Kulaç
  31 Ocak 2021 12:24
  Canım hocamız RABBİM sana sağlık sıhat afiyet hayırlı ömürler ihsan eylesin seni başımızdan eksik eylemesin dua eder dua bekleriz Rabbim seni bu ümmete bize bağışkasın amiiiiiiiin
YORUM YAZ