MENÜ

Mescid Sohbetleri
03 Haziran 2021
Haftanın Sohbeti 3 Haziran 2021

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Namazsızlık / Büyük günahlar

00:01:00 Haftada bir olan dersler bunlar / Duâ / Herkese haber edin

00:02:00 İslâmiyette bunun çok büyük önemi vardır / İnsanın bedeninde / Baş / Aklın burada / Bütün bedeni / Din’de namaz odur / Namazsız Müslüman

00:03:00 Onun için ciddiye alalım / Bunu yapmayanlar / En iyileriniz duâ etse / İyiliği emretmezsek / Mescid-i Aksâ / Mekke-Medîne’deki durumlar

00:04:00 İslâm âlemi / Irzlarına nâmuslarına / Ateş bize doğru yaklaşıyor / O kadar silahları / O Pyd gavurlarına / Tırlar dolusu / Bunlar bize dönecek / Ben vazz edemiyorum

00:05:00 O da oradan namaza başlasa / Allâh-ü Te’âlâ bu fakire âşikâre bir tesir / Namaza senin sohbetinle başladım / Cumadan çıkarken / Senelerdir bir yere çıktığım yok / Sebep olmak bakımından

00:06:00 Bana kadar ulaştıklarına göre / Yeni frekansa ulaşamadılar / Evvelce izleyip

00:07:00 Anlatsam kafanızda kalmaz / Ben size telefon veriyorum / Ben ulaşamıyorum / Onlarda bir cihaz / Diğerlerinde de nasıl bulunacak / Birbirine yardımcı olalım

00:08:00 Ben şimdi ha burada / Sen Allah ve Rasûlünü / Diğerleri sohbet yapıyorlar / Bir sohbet / Biz öyle miyiz yâ / Biz bu vazifeyi yapmakla

00:09:00 En iyilerimiz duâ edecek / Daha da beter artıyor / Mesaj atmak / Bunun da yolu / Şimdi vefât eden / ŞEHİTLERİMİZ

00:10:00 Duâ

00:11:00 Duâ / Sohbetin sonunda da

00:12:00 Benim Firavun’um / Ebû Cehl / Şimdi Ebû Cehl hakkında / Peygamber olarak gönderildiğine

00:13:00 Âmentü esaslarını / Savunduğum tezin / Namazsızlık / Dolu dedim / Tasdîk etmedi, îmân etmedi / Îmansız / Âmentü’nün esaslarını / Yalancı çıkarttı

00:14:00 Namaz da kılmadı / Namaz kılmamak / Namazsızlık kimin sıfatı? / Müslümana yakışmaz / Yüz çevirdi / Allâh-ü Te’âlâ beş vakit dâvet etti / Beli çalışıyorken / Secde etmedi

00:15:00 Secde edin bakalım / Mükellefiyet yok / Orada defter dürülmüş / Ona secde nasîb edilecek / Secde edin bakalım / Belleri / Demir gibi olacak / Geçen gün ben biraz rahatsız oldum / Lastik gibi yâni

00:16:00 Secde edin bakalım buyurulduğunda / Secde etme imkânı bulamayacaklar / Sırtına demir yerleştirseler / Sırtındaki / Şu anda işleyen organlarını / Demir eğrilir mi? / Secdeye çağrıldıkları vakitte

00:17:00 Sağlık sıhhatleri / Allâh-ü Te’âlâ onları secdeye çağırıyordu / Sağlıkları yerindeydi / Secde tam yere yatmak

00:18:00 Âhirette de / Dünyâda kim namaz kılmıyorsa / Ebû Cehil’den bahsediyor / Kibirlene kibirlene

00:19:00 Ey namazsız adam! / Şerdir sana / Dünyâ âhiretin mahvolmuş / Helâk olasın / Bu yakışır sana / Nimetler uzak olsun / Allâh-ü Te’âlâ îmansızlıktan sonra

00:20:00 Yedin içtin / Ölüm gelsin, ne var? / Ödettirecekler / Kasanın önünde / Kimse de anlamadı / Âhirette ne yapacaksın / Nasıl dirilmeyeceksin / Sana mı sordular / Dirilirken de sana mı soracaklar

00:21:00 Koyunu / Sana bu kadar yatırım yapılmış / Kitaplar indirilmiş / Annesinin göğüs kemiklerinin arasında / İnsanın aslı / Sonra pıhtı kan hâline / Sonra orada yaratmadı mı? / Cenin hâlinde

00:22:00 Kibrit kutusu / Aynı sudan istediğini / İstediğini / Bunlar insanın elinde mi? / Sizi tavırdan tavıra yarattı / Bunları yapan kim? / Onlarda ne zaman anlıyorlar / Evvelce tahlillerde yoktu

00:23:00 Ana babanın ne haberi var / O çocuğun oluşması / Bunları yapan Allah / Bu ne demek / Oradan göçerim / Kaybolur giderim / Bak sana yarattığı evreleri

00:24:00 Ölüleri diriltince / Cenâbet mi gezdi / Ebedî hayat başlıyor / Gitti gidiyor / Sonsuz bir hayâta gidiyoruz / Yoktan yaratan / Hakîkaten yaşıyoruz

00:25:00 O adamın rûhunu çıkarıyor / İnsanın bütün enerjisi / Bülbül gibi konuşan / Bunu da kimse anlamış değil / Her gece / Gözünün önünde / Bütün toprakları / İlkbahara yazın / Gözünün önünde

00:26:00 Hangi devlet bunları muktedîr olabilir / Öldürüyor / Ataları var / Sarı Çizmeli Mehmet Ağa değiliz / Hürriyet / Bizim adımıza kul diyorlar / Kulluk tasması boğazımıza geçirilmiş

00:27:00 Allâh’ın kulluğundan çıkarsan / Şeytanın kulu / Namazsızlık imansızlıktan sonra / Aslâ zâhib olmayın / Gerileri de kazâ edin / Ebû Cehl’e benzemek

00:28:00 Peşine de / Beddualar / İçki içmek / Orada îmansızlık / Namaz kılmadı diyor / Allâh-ü Te’âlâ

00:29:00 Namaz kılanlara neler / Ne tehditler / On beş belâ / Namazı hafife alan / Kadr-u kıymetini bilen / Hiç kılmayan / Youtube sitemizde

00:30:00 Dünyâda karşılaşacağı / Üçü de mahşerde / On beş belâ / Bâzılarında olan

00:31:00 Kabrinde isâbet eden / Kabri ona darlaştırılır / Mezarı geri açtığın zaman / Zâhiren görmüyorsun / Sen ona uyurken / Böyle bir şey görmüyorsun

00:32:00 Bâzen bu dışına da vuruyor / Kendileri de anlatıyor / Rüyâda korkutulmak / Yangın sana yetişiyor / Rûha âit olan azaplar / Bunla mukâyese edilmez

00:33:00 Rivâyetleri cem ediyoruz / Kabri ateşle tutuşturulur / Müslüman mı Müslüman / Kabri ateş tutuşturulacak / Sıcak su torbası / Kas spazmı / Üç tâne şey var

00:34:00 Baş edemiyorum / Araya bir havlu daha koyalım / Halbuki ateş yok / Lastik de baya kalın

00:35:00 Lastik diye / Torbası var / Üç kat şey var / Kalın plastik var / Onu koyuyorsun / Başlıyorsun / Dayanamıyorsun / Ateş közlerinin üzerine / Kefen var

00:36:00 Tabutla gömdün / Ateş demiri yakmıyor mu / Tabutun demirden olsa ne olur / Beden çürüse bile / Kuyruk sokumu / Oradaki hücre duruyor / Allâh-ü Te’âlâ ruha yaptığı o azâbı / Beden gitmiş zâten

00:37:00 Diş ağrısı çekiyor / Onu aldırıyor geçmiyor / Apse yapmış / Ora geçecek de / İki üç saat sonra / Üç dört gün sonra / Doktor göstermiş ona / Küçücük bir sinir / Çay kaşığına koysan

00:38:00 Uyku uyuyabiliyor musun / Ağrı var, duramıyor / Küçücük bir sinir ucu / Âdemoğlunun bütün bedeni çürüyecek / Bedenle irtibâtı var / Ben size sohbet etmiyorum

00:39:00 Hakîki insan ruhtur / Azap rûha yapılıyor / Beden de etkileniyor / Azap görmek için / Ufacık bir sinirden / Kabri ateş dolduruluyor / Gözü görene de gösterildiği var

00:40:00 Kabir açıldığında / Herkese göstermezler / Bu kadar sahîh hadîsler var / O Ebû Cehl’dir buyurdu / Bu sahih hadîs / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Alenen gösterildi

00:41:00 Cemre ateş közü / Kıpkızıl ateş parçası / Nasıl dayanacaksın / Nefesi daralan / Azap devâm ediyor / Öbür gün kılmadın / Gece namazları

00:42:00 Kılsaydı kurtulmuştu / Daha bu kabirden başladı / Daha bunun mahşeri var / Namazsızlık kolay bir şey mi yâ / Duâ

00:43:00 Münker Nekîr / Bitkin olur, sessiz kalır / Cevap verememe tehlikesi / Rabbin kim / Kitabı ne / Kıblen neresi / Namaz kılsaydı / Tık tık / Rabbim Allah / Kıblem Kâbe

00:44:00 Aslâ cevap veremez / Bir mıtraka vuracaklar / Namazsızlar cevap veremeyecekler / Namazları zâyi ettiler / Ğayy neresi? / Çaykara’nın yaylası mı?

00:45:00 Bütün âyet hadîsler / Ejderhâ / Korku filmleri / Amerika’nın altını üstüne / İçine düşecek / Korkmaya yer arıyor / Sana hakikat izletecekler / Hem de sana özel / Sana özel

00:46:00 Şucâ el-Akra’ / Kel, dazlak / Yılanlardan, ejderhalardan / Tüysüz olan / Ânında koca öküzü deviriyor / Dili çok dışarı kadar / Dilini bir çıkarıyor

00:47:00 Kocaman öküz / Belki de iki ton / Bir buçuk tonluk / Öyle bir kuvvetli zehri var / O ejderhanın / Yılan / Ejderha

00:48:00 Tamâmen ateşten / Kafa yandı mı / Motor yanar / Kabir âlemi / Cehennemin türünden / Cehennemde ateşten köpekler / Cehennem köpekleri / Köpek yanmıyor mu / Tırnakları demirden

00:49:00 Korku filmi izlemene ne gerek var / Canlı canlı / Bu durumda o kadar / Şaka mı yapıyorum / Tırnakları demirden / Her tırnağı / Onun tırnakları / Acıyı

00:50:00 Normal yürüyen / Normal yürüyen bir adam / Ben bile nene gibi yürüyorum / Yarım saat / Adımları sayıyor ya / Her tırnağın uzunluğu / Ölüyle konuşuyor

00:51:00 Ağzıyla ona şiddet gösteriyor / Ben dazlak pehlivanım / Kel güreşçiyim / Azâbı şiddetli olan / Sesi nasıl biliyor musun? / Gök gürültüsü oluyor / Bâzı kere

00:52:00 Bir gök gürültüsü oluyor / Panikliyor / O gök gürültüsü / Sesi / Kulakları kapan / Kel pehlivanım diyor / Rabbim bana emretti

00:53:00 Sabah namazını zâyi ettiğin için / Güneşin doğmasının peşine kadar / Fecir oldu / Gündüz başlıyor

00:54:00 Ben sana bu tırnaklarımı geçirmeyecektim / İmsakla / Vuruyor / Rabbim bana emretti / Öğle namazını zâyi ettin / Gününe göre

00:55:00 Yazın günler uzun olur / Bâzı bölgelerde / Öğle namazının vakti girdiğinden / Sonra ikindiyi kılmadıysan / Akşam yatsı arası / Akşam namazını kılmadığın için / En uzun gecelerden biri

00:56:00 Kılsaydın / Dört dakikada / Azap yok / Allah için / En kısa kılan da / Ben namaz kılacağım diyor / Namaz arası mı yaptın / Sünnetleri de kıldım

00:57:00 Tövbe yâ Rabbim / Ona da bir temâs edelim / Bunlar kebâir günahlar / Namaz beddua ediyor / Üç buçukta / Geceler kısaldı

00:58:00 Altıda giriyor / Yatsı altı da / En kısa bile kılsan / Dört dakîka / Yavaş inen / Sen dört dakîka / Yatsının vakti girdiğinden

00:59:00 Yarınki gecenin de yatsısı var / Kabir azâbına inanmıyor musun? / Ne zaman o namazsız adama / Bir darbe ile isâbet ediyor / O kişi yerin içine geçiyor / Bedeni de

01:00:00 Yetmiş arşın / Yetmiş arşın yerin dibine / Tırnakları ile / Yerin altına sokuyor / Her seferinde yeni azap / On iki saat / Kabir namazı / Niye sen seni yaratan / Azaplar

01:01:00 Sünnetlerin terkinden / Sen Rabbine dört beş dakîka / Hareket / Namaz kılmak / Evine ocağına / Dört beş dakîka / Ondan sonra / Sâdece yatsı namazından dolayı / Ya da inanıyorsan

01:02:00 Sen efendim ne yapmıyorsun / Yangın çıktığına inansan / Ne ile kurtaracağım / Bu tehlikeye / Akla ziyan / İnanmak / Onda bir gevşeklik

01:03:00 İnandığı halde / Dünyânın başına / Kâbil / Gebermiş gitmiş / Kıyâmet gününe kadar / Namazsız var mı? / Yaşayan nasıl

01:04:00 Dolu / Kaç kişi doğru dürüst / Koronadan 122 / Kıyâmet gününe kadar azâbı devâm edecek / Kabrinden çıkarken / Kabirden çıkışı var / Ölüm daha beter

01:05:00 Son durak cehennem / Namazını kılsa / Genel mânâda / Ölürken bir şiddet görse de / Direk cennete gider / Ona fayda etmiş olur / Bâzı sıkıntılar çektirilir / Kafadan namaz yok / Diğer küçük günah

01:06:00 Ölüm sekerâtıyla / Çok yakında Ğayy Kuyusunu / İsmiyle Ğayy diyor / Bu nasıl orayı boylamadan / Böyle bir azaplara / En büyük tehlike / Namazsızlık

01:07:00 Müslümanım diyene / Ben kılmıyorum diyor / Başka günahlar sebebiyle / İllâ da kâfir ölecek diye bir kâide yok / En büyük sebebi / Yan yana geçiriyor / Kabir azâbı

01:08:00 Üç rekat, üç dakîkada kılabilirdi / Yatsı ile sabah kaç saatse / Böyle bir mantık olabilir mi / Yediriyor, içiriyor / Yirmi dört saat vermiş / Bir saat yâ

01:09:00 En kabadayısı / Mevlâ da buyuruyor / Kıyâmet vakfesinde / Orada cem edilecekler / Kıyâmet arasâtında / Yüzünün üstüne sürterek / Îmanlarına hürmetine

01:10:00 Namazsızsa / Namazsızı yüzünün üstüne / Takacak tasmayı / Yüzünün üstüne çekecek / Suratlarının üstüne / Sakar Cehennemi

01:11:00 Yüzünün üstüne süründürülerek / Muhâsebesi çok şiddetli olacak / Namazın mukaddimeleri olduğundan / Küçük abdest / İlk sorgu suâl namazdan başlayacak / Diğerleri hafifletilecek / Namazdan geçemezse

01:12:00 Her amelini / Bizim amelimiz zâten dökülüyor / Sen bir de bu vaziyette bir de namaz kılmadıysan / Yapmışsın / Bir teftiş / Öyle bir şiddetli / Ondan daha ilerisi yok / Allâh-ü Te’âlâ incelemesin

01:13:00 Dünyâ kadar da günahlarımız var / Namazı yok / Geri kalanlar / İstediği kadar oruç tutsun / Namaz yok / Hesâbı, muhâsebesi / Öyle bir ğazab edecek ki / Hoşnutsuzluk / Bir bakış yapacak ona

01:14:00 Yaratan Allâh’ın huzûrunda / Ne zorluk var / Ne bozuk adamsın ki / Bu şekilde namazdan geri duruyorsun / Allâh-ü Te’âlâ’nın rızâsı ile / Allâh-ü Te’âlâ ona nazar etmeyecek / Rahmet: Acımak demek

01:15:00 Mağzûb oluyorsun / Merhûm ne demek / Hüsn-ü zan ederek / Merhûm: Rahmet olunan demek / Sen ona merhum dersin / Allah ona / Sen namaz kılmazsan / Fâtiha okuyorsun

01:16:00 Bir tânesi bile kabûl olsa / Allah rahmetiyle nazar etmeyecek / Peygamberler müstesnâ / Lekeliyiz / Allâh’ın rahmeti / Oruç / Hac Umre / Hastalıklar ağrılar

01:17:00 Namaz yoksa / Hastalıktır, ağrıdır / Adam namaz kılmayınca / Günahları sildirme / Beden de baş ne ise / Asla onu temizlemeyecek / Kabirde çektikleri

01:18:00 Cennete girebiliyor / Mahşere geldiğin halde / Ondan sonra cennete gidecek / O kişiye can yakıcı azaplar / Allâh’a kavuşacak / Kızgın

01:19:00 Ateşe atın beni / Allâh-ü Te’âlâ, yaratanımızın / Nasıl ki rızâsı / Hoşnût olmaması / Bir melek gelecek / Meleğin elinde bir zincir var / Yetmiş arşınlık / Melek arşınyla

01:20:00 Bütün dünyanın mâdenleri / Bir halkası ediyor / Melek geliyor / Namazsızın / Namaz kılmıyordu / O zinciri / Yemek / Mide / Canlı canlı yapmışlardı

01:21:00 Adamın zinciri ağzından sokuyor / Makadından çıkarıyor / O melek sesleniyor / Bu nasıl bir zincir / İbnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ / O zincirin tamâmını demiyorum / O şimdi kabir âleminde

01:22:00 Gökten sarkıtılsa / Yukarı çıksa / Bütün dünyâyı / Bir halkası / İşte Allâh’ın farzlarını / Bu daha kabirde / Mahşere çıktıktan sonra / O zinciri / Geride anlattıklarım

01:23:00 Bir melek musallat ediyor / Bu ayrı bir melek / Duâ / Dersler devâm edecek / İnsanları uyaralım / Namaz kılmayanların belâları / Duâ

01:24:00 SOHBETİN DUÂSI

01:25:00 Peynirci Ömer Âbi

01:26:00 Doksan yaşını gördüğün zaman / Duâ / Vefat / Duâ

01:27:00 Mukaddes Hanım / Süleyman Âbi / Duâ / Salevât

01:28:00 Lâlegül Dergisi

01:29:00 Utekâ Namazı / Hekkârî Hazretleri’nin kitabı

01:30:00 Böyle bir sığınma duâsı / Tercüme ettim / Ruh Hastalıkları / Muhammed’in rukyesi

01:31:00 Koca derginin / Ben gizlemekten kurtuldum / Duâ

01:32:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ