MENÜ

Mescid Sohbetleri
03 Aralık 2020
Haftanın Sohbeti 3 Aralık 2020

00:00:00 Eskisi gibi çok uzun sohbetler yapamayacağız / Okuduğunuz duâları aldık / Şehitler / Îman selâmeti

00:01:00 Birkaç husus / Şehitlerimiz / Duâ

00:02:00 Vefât / Duâ / Enbiyâ hocamız

00:03:00 Bütün evlenenlere / İnsanların namaza başlaması için / Duâ / Mehmet TURAN / Hattat Ali SELÇUK hoca

00:04:00 Sabah akşam virdi zikri yoksa / Bizim de ne olacağımız belli değil

00:05:00 İki kıssa / Duâ / Halim ŞAHİNOĞLU / Musab Efendi kardeşimiz

00:06:00 Yüksel ULUTAŞ / Ecele çâre yok / Günahlara çâre var / Namazsızlık

00:07:00 Duâ

00:08:00 Duâ / Geçen derslerde de vaad ettiğim üzere / Lâlegül TV HD Yayın Îlânı

00:09:00 Yayın Îlanı

00:10:00 Yayın Îlanı / Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz

00:11:00 Ehli Sünet’in îtikâd metinlerinde geçtiği üzere / Bâzen bir de baktın son dakîkada / Yaşadığınız gibi öleceksiniz / Bu değişmez bir kâidedir / Niyet bozukluğu

00:12:00 İhlâssızlık / Zulüm / İşkence / Âh almak / Son nefesinde bile tersine döndürebilir / Bir hayır duâ almıştır / Özel meselelerdir / Senin ne işin vardı orada

00:13:00 Müslüman olarak bildiğimiz kişiler / Defninde hâzır bulunuyoruz / Bizim hüsnü zannımıza / Şirk gibi / Kâfirliği gizlemek gibi durumlar varsa / Duâ

00:14:00 Duâ / İbnü Ebî Hacele Hazretleri / Son nefeste îmansız ölenler / Korkunç kıssalar / İbnü’l-Cevzî

00:15:00 Vaazında / İbnü’l-Cevzî / Her konuda eser yazmış / On cilt, yirmi cilt / Bu konularda hassas / İbnü’l-Cevzî de şeyhinden naklediyor

00:16:00

00:17:00 Günah kabîlinden olan / İcraat / Kebâir günahlar

00:18:00 Birine âşık olmuş / Bâzı kadınlar / Kız gidip erkeği isteyecek hâli yok / Hadîs-i şerîflerde bu aşk işi / Mecnûn Leylâ olayı

00:19:00 Unutamaz / Allah ona bir imtihan olarak / İçinde gizleyerek / Ne kansere benzer / Şehîd olarak ölür / من عشق فعف فكتم مات مات شهيدا / Bir madde de budur

00:20:00 Kitaplar bende mevcut / Tâciz etmeden / İçine atarak onu / Değilse ne olacak / Bıçakla kazınacak bir şey eğil / Aşk diye bir şey yoktur / İffetini koruyabilirsen / Aşkını unutmak da

00:21:00 Duâ / Birisi bir Hıristiyan kadına âşık olmuş / Bu kızı da alırdım / Kalbine bir şey gelir

00:22:00 Kalbine bir şey gelmekle insan kâfir olmaz / Bu adam dillendirmiş / Sen kalkıp kafadan / Keşke ne demek / Hıristiyan’dan beter olur / Anan Yahûdî olacak

00:23:00 Şu anki Yahûdîliği konuşuyorum / Verirlerdi bana / Bir adam / Hıristiyan bir kadına âşık olmuş / Leylâ’nın Mecnûn / O aşk için / Köpeğe saygı gösteriyor

00:24:00 Mecnûn diyor / Ben onu bir kere Leylâ’nın / İnstagram / Yazdım, sildim

00:25:00 Esas aşk / Leylâ’nın mahallesinde görmüştüm / Ayağa kalkıyor / Pat, birden kalkıyor / Leylâ’nın kedisi geliyor / Bu adama esâsen deli denmez

00:26:00 Arap edebiyatında zirve / Sevgi böyle söyletir / Bana bu duvarın sevgisi / Leylâ’nın sevgisi kalbime işlemiş diyor / Efendi Hazretleri okurdu

00:27:00 Biz daha uykudan geçemiyoruz / Efendi Hazretleri / Bu îtibarla / Adamın birinin önünden geçmiş / Namaz kılanın önünden geçiyorsun / Ortalıkla kılıyorum / Ben Leylâ’nın aşkından

00:28:00 Sen Mevlâ’nın huzûrunda / Ciltler dolusu kitaplar var elimizde / Bir insan / Aklını yitirmiş / Delilerin tedâvî edildiği bîmâristân

00:29:00 Hastalığı da ziyâdeleşmiş / Ölüm hâli gelip çatmış / Ecel yaklaştı / Tevbe istiğfâr edecek / Neden korkuyorum? / Müslüman öleceğim / Âhirete gittin de

00:30:00 Sen bu kadını mı / İslâm’a göre necis / Bir nasrâniyyenin / Ecel yaklaştı, korkarım / Onun için / Kaç yaşında vefât ettiği

00:31:00 Bin sene evveli konuşuyoruz / Her dönemde / Birkaç yüz seneye kadar / Osmanlı’nın döneminde bile / Toplumun örfü de zâten / Arkadaşı da

00:32:00 Gavur öldü, Hıristiyan öldü / Onun aşkından / Küçük yerler / Şimdi bile herkes aradığını buluyor / Kadın hasta / Kırk yedi seneik evliler / Konyalı Hasan Hüseyin

00:33:00 Televizyon olmaz onların evlerinde / Annem zâten / KOronodan şehîd oldu / Kızı da / O vaziyette de

00:34:00 Nefes alamıyorum evlâdım / Fakat akşam namazını kılmış / Ders halakasında / Cep telefonlarından Secde Sûresi’ni açmış / Akşamı kılmış

00:35:00 Binlerce / Meraklı olan / Cenâzelerine giden / Çok meraklıyımdır ben / Efendi Hazretlerine intisâb edip de / Başka mürşidden ders alır / Bu Ehli Sünnet / Son nefeslerini

00:36:00 Büyük bahtiyarlık / Bu Hıristiyan karıya âşık olup da / Sevdiğin kızla cehennemde buluştun / Uzatılmış tüpler / Potaların içerisine / Aynı yerde olalım

00:37:00 Cehennemde mi çiftleşeceksin / Gitti, gavur oldu yâ / Bir sıkıntı var / Ya ihlâs yoktu / Bedduâ almıştı / Normal bir durum değil / Dinden çıkılır mı yâ / O da ölüm döşeğinde

00:38:00 Sevgilin vefât etti / Kadın: “Ben dünyadaki sevdiğime” / Ben âhirette ona kavuşmak istiyorum / Onun da iyi bir niyeti var

00:39:00 İyi görünen bâzen sonunda / Direk misâli / Kâfir öldü / Bu kadın ne dedi? / Sevdiğime dünyâ da kavuşamadım / Kadın vefât etti

00:40:00 İslâm geçmişi siler atar / Günahsız öldü / Çoğu îmanlı ölüyor / Son nefesimi îmanla alacaksa / Fakirliği, hakirliği / Bu insanların türlü türlü amelleri var

00:41:00 Namaz var, abdest var / Hepsinin hayrı var, zıddı var / Amelleri ancak son olanları / Amel ne ile bittiyse / Amellerin değeri / Îmansız ölen / Son nefeste îmanlı ölebilmek için / Hıfz-ı îman namazı

00:42:00 Namazın târifi / Dersler yapacağım / Doktorlarımdan / Onların iznine göre / Sağlım sıhhatim elverirse

00:43:00 Kısa kısa da olsa / Okunulan zikirler / Duâ edeceğiz / DUÂ

00:44:00 DUÂ

00:45:00 Okunan zikirler

00:46:00 Okunan zikirler

00:47:00 Okunan zikirler

00:48:00 Okunan zikirler / Koronadan kurtulmak için Kureyş Sûresi

00:49:00 Okunan zikirler / Felak Sûresinden daha tesirli bir sûre yoktur

00:50:00 Okunan zikirler

00:51:00 DUÂ

00:52:00 DUÂ

00:53:00 DUÂ

00:54:00 DUÂ

00:55:00 DUÂ

00:56:00 DUÂ / Arkadaşlar! / En mühim şey / بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء / fakir mi oldun

00:57:00 Hangi derdin / حسبي الله لا إله إلا هو yedi kere / Allah açacak / İki cilt ezkâr yazdım / Okusanız belâyı bulmazsınız / Gevşekliğimden

00:58:00 DUÂ / Kesin îtikâd ettiğim bir şey söyleyeyim / Necâtü’l-vâlideyn Risâlesi

00:59:00 Bu kitaba bağlıyorum / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem anne babasına çok değer verir / Hakâret edenlerin inadına

01:00:00 Kıymetini bilin ki kıymetiniz bilinsin / Yüzümüzü ak edecek / Duâ

01:01:00 Salevât

01:02:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ