MENÜ

Mescid Sohbetleri
27 Şubat 2021
Haftanın Sohbeti 27 Şubat 2021

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Birkaç îlan / Korucu Abdullah AYDEMİR - Şehîd

00:01:00 Cemaat - Vefat / Receb-i şerîf orucu tutamazlar

00:02:00 Bu yolda yaşadıysalar / Düzelme imkânı kalmadı / Cemaatlerle gönderilen / Hekkârî Hazretleri

00:03:00 Özellikle Berâet Gecesi / Yâsir Efendi Kardeşimizin amcası / Tilâveti var

00:04:00 Hayırlı yeğen / Duâ

00:05:00 Duâ / 5 Mart Cuma günü / TV100 Ertan ÖZYİĞİT / KAYITDIŞI

00:06:00 Benim olduğum yerde / Ertan Bey de / Faydalı olacağını umuyorum / Öngörüler sunuyor / Dünyâdaki çıkan haberlerin

00:07:00 Pazartesi / Cenk kardeşimizle / İlgileniyor / Hayra anahtar olmak / Şule ablamız / Gençlerimiz var

00:08:00 Gençlere ayak uydurmamız lazım / CNN’deki / Nedim ŞENER / Ahmet Hakan / Bir genç geldi oradan / Z kuşağı

00:09:00 Ben dedi programlar yapıyorum / Ahmet Hakan / Ben de bunu oradan duymuş oldum / Bunu arttırmam lazım / Ne tip dertleri var

00:10:00 Ayda bir yapıyorum 

00:11:00 Pazartesi / Bizim sitede / O siteden / Yaşlılar dinlemesin diye bir şey yok / Rabia annem

00:12:00 Be hapisteyken / Benim üzerimde çok hakkı var / HAYDER ÇAĞRI MERKEZİ / Kıymetli annem

00:13:00 Efendi Hazretlerimizi / Bu da belki benim sorunum / HAYDER Başkanı / Pandemi / Millette geliyordu / Cemaatte toplanamıyoruz / Geçmişlerin hepsine

00:14:00 O gün öğlende gördüm / Geçen sohbette / Daha hediye okunacak da / Ruhlar âleminde sürat / Mevlâ kuruyor bütün bağlantıları

00:15:00 O günün akşamıdır belki / Bir himmeti de olacak / Onları da katacağız / Üç ihlas bir hatim / Diğer zikirlerden / Bunların üzerinde duralım

00:16:00 Bunda hiç şüphe yoktur / Receb-i Şerîf Risâlesi / Vakitler çok yetmiyor / Bir kampanya yapmışlardı

00:17:00 Bizim anlatmamızla / Çok ilimler var / Teşvîk etmek lâzım / Kitap okumaya / İlimsizlik / Kitap öyle değil / Niye iyi geçirmeyelim / Bu üç aylar

00:18:00 Millet gününü bilmiyor / O kadar anlatıyorum / Çoluk çocukla uğraşmaktan / Allâh’ımızın en sevdiği gün / Yine millet dalgın / Bir dedikodu çıksa / Dağın başındaki çobanın bile haberi olur

00:19:00 Şu markette on lira ucuz / Öyle bir yayılıyor ki / Dünyâ kârına baksın / Bir şeyler bir şeyler / Benim evimde ocağımda / Bundan habersizse / Kendimle kıyâs etmeyeyim de

00:20:00 Yârının orucuna dikkat / On beşinci günün orucu / Bir ekmek parası / Orucuna takat yetiremeyen / Ramazan’da tutamıyorum

00:21:00 Ramazan pideleri çıkmıyor şimdi / HAYDER / Bugünün sadakası çok önemli / Yetim çıkıyor / On lira yirmi lira / On lirada para mı yâ

00:22:00 Oruç da sadaka şartıyla kabûl oluyordu bugün / Gün geçmiş / Öbür hocalar hiçbir şey anlatmıyor / Üstüme kaldı bu iş / Bu millet âhirete ne ile gidecek

00:23:00 Şu anlar fazîletli amel günü / Kurban Bayramının fazîleti anlatılmamalı / Her vaktin sünneti var / Biz de bunu yıllardır

00:24:00 Faydam dokunsun / Münâfıklarla aramızda alâmet / O gün sadaka verecek

00:25:00 Ortasındaki onda ne okuyoruz / Anlattım / Tenâsül uzvunu koruma / Malından sadaka verecek / Hayır kurumlarına atıyor insanlar

00:26:00 Kaç kişi sadaka verseydi / Reklam da yapmayalım / Sen kaç tâne üye yaparsan / Şu kadar prim / Öyle bir insanlar var

00:27:00 O ürünün temsilcisiyiz / Şampuanları şöyle / Ne kadar üye yaparsa / Geçimini sağlıyor / Âhiretten gaflet etmiş / Yetiştiremiyorum / Bâzen beş on konu geçiyor

00:28:00 Yârının orucuna dikkat / Gecenin namazı kaçar / Ne biçim milletsiniz / Ölenin kıyâmeti kopmuştur / Allâh’ımızın en çok sevdiği gün

00:29:00 Sigortası da yok / Hayvancılık yapıyormuş / Kadınlar para işine / O da yaşlı nine / Adamın ağlamasını bir görün / Hanımı da ölmüş / Paraya îman budur

00:30:00 On iki kere de hacca gittim / Benim içim gider / İlk on günün zikri / Cennette bir tuğla almaz / Otuz rekat namaz / Hiç üzülen duymadım

00:31:00 Sabah namazına / Cemaatsiz kılan / Camiler açık / Evi yansa daha iyi / Cemaatsiz kıldı / Ama bu millet / Kendime de o kadar zulmetmeyeyim

00:32:00 Üç yüz bin lira / Çok üzüldüm ben de / Benim çalınan mallarım / Evime yapılan baskınlar / Demek yani bunun zerresini yaşasalar

00:33:00 Üzülüyor insan ama / Bir mal çalındı / Çalınan mal da Mîzân’a koyuluyor / Psikolojim bozuldu / Çaldılar

00:34:00 Yazma eserler / Kendimi teselli ettim / Bazıları geri geldi / İlginç şeyler oluyor / Afgan Seccâdesi / İki seccadeden kaçakçılığa

00:35:00 Biz hapisteyiz / Bir iki tâne levha / O oradan almış / O Mîzân’dan düştü / On dört secdeden çıkıyoruz

00:36:00 Bunlar senin seccâdelerinmiş / Mâlî Şube el koymuştu

00:37:00 Rabî’ b. Huseym / Otuz bin dirhem değerinde / Cihada gidiyor / Atı koymuş oraya / Sen kimin atın çaldın?

00:38:00 Cihad atı / Götür çabuk geri / Gümüş para / Aldın git / Mîzân’ımdan düşmesin / Bu artık çıktı benden

00:39:00 Bağışlamak / Adam geri getirdi / O dede de üzülmesin / İki yüz bin lira için / Burası dünya / Çalıntı araban / Ölecek kadar ağlamak

00:40:00 Daha unutmam inşâallâh / Yine kârdan zarardasın / Bu sene eksik oldu / Kripto paralar alıyor / Kumar gibi işler / Düştüğünde alaydım / Oraya üzülmekten

00:41:00 Yirmi lira / Ben de varsam / Defterinde otuz Recep’le çıkmak varken / Dokuz yüz sene / Perşembesi burada olsa

00:42:00 Haram ay orucu / Senede bir tâne yapsam / Dört kere dörtten hesâp et / Sen bir seneki haram aylarda / Dokuz yüzle çarptığın zaman

00:43:00 Haram ay orucu tutmuş / Kaç kişi var / Bir haram ayda / Dünyâya inanmışız

00:44:00 Kaç yüz adım fazla atıyor / Şu sohbette şimdi / Niye paylaşmıyorsun insanlarla

00:45:00 Kaç kişi oruç tuttu / Bir misli sana / Üyelik, temsilcilik / Haberlerde bir şey gördüm / Millet pek görmüyormuş

00:46:00 Ben şimdi buna para veriyorum / Şişli, merkezi yerde / Önüne bakarken / Getir’in reklamı / Haram şeylerin reklamı

00:47:00 Kaç kilometre / Reklam veren de seni tâkip ediyor / On kilometre de yürürüm diyor / Birkaç tavaf fazla yap / Otelde yemeğini yer

00:48:00 İstediğin kadar adım atarım / Hanım para istedi mi / Eve et alamıyoruz / Paraya doğmuyor / Hırstan tamahtan

00:49:00 Âhirete görür gibi inanmışlar / Aldığı maaşı bile / Ekmeği yiyemeden / Bu kadar dünyâ / Âhiret yüzde bin / Buna inanan adam

00:50:00 Âhiret bizim ebedî yurdumuz / Fayda var okursa / Oğulları da bu yolda / Kırk tâne dâire bıraktı / Çoluk çocuğuna bıraktı / Namaz borcu olabilir

00:51:00 Bu muâmelede / Fakir fukarâya verilecek / Ben bu işleri yapmam da / Sen bıraktığın gittiğin / Tutsak, rehin olur / Müslümanlar aralarında konuşurlar

00:52:00 Borcu olup / Bu emânet falancanın / Vasiyet etmese / Şimdi borçlar kalmış / Borçlar ödenecek

00:53:00 Çoluk çocuk malı aldılar / İki yüz İhlâs / Âhirette de blokaj var

00:54:00 Rezillik / Şehit düşen / Borç müstesnâ / Hem sâlih amellerden / Dosta muhtâc olma

00:55:00 Sen namazı cemmet / Sâlih ameller / Kalırsa düşmana kalsın / O zilleti çektim / Helal bir mal / Haramdan olmadıktan sonra / Biz neye teşvîk edelim

00:56:00 ‘Ayn özürlü zannetmeyin / Biz ibâdeti dolduralım / Dergi çıktı / Şimdiden derginizi alın / Berâet Gecesi de bu dergide

00:57:00 Onları gününde konuşacağım / Ben böyle yazıyorum / Canla ilgili / Malla ilgili / Tartıda eksik noksan

00:58:00 Fakir fukarânın hakkı / Ben şimdi bunu okusam

00:59:00 Malları biz bıraktık onlara / Kul haklarındaki ince işler

01:00:00 Kürdan diyelim / Otuz sene hesap / Biz Mahşer’e nasıl çıkacağız / Helallik alamıyorum

01:01:00 Daha adamı bulamıyorum / Kırk sene evvelki bir olayı hatırladı / Veresesini buldu ama

01:04:00 Evde kılmayanı / Bir vakit namazı kaçıran / Cemaatsiz kılana

01:05:00 Bir kemiğe / Aynı nifak / Bunlar münâfıklık alâmeti / Münâfıklık alâmeti taşıyor

01:06:00 Dördünü de yapsa / Münâfık alâmeti taşıyor / Son nefese kadar / Hüsn-ü hâtime / Berâet alacak işler yapmak lâzım / İmam aldı, hemen peşine alacak

01:07:00 Birinci rekata yetişse olmaz / Sekiz gün / Yetmiş dokuz / Münâfıklıktan kurtulması

01:08:00 Son on kaldı / Sonunu unutmuşum / Son gece / Birinci onu kıldıysanız / Ey Selmân / Ben şimdi bu namazı kılmıyorum, münâfık mıyım?

01:09:00 Hazreti Selmân secdeye kapandı / Ayın tümünde doksan ediyor / İşrak kuşluk / Münâfıklar kılamıyor / Hacı ebşir

01:10:00 Bizim Müslümanlar karıştırıyor / Biliyorum ama karıştırıyorum / Her Müslüman mübârek / Dikkat et / Hızlı okumasam daha şaşırıyorum

01:11:00 Sûrenin adı Beyyine Sûresi / Nasîb olmaz / Keşke bu hususta bir risale / Devamlı proje

01:12:00 Ayaküstü / O biraz zor / O da sekiz gün / Gitmekten üşenmiyorlar / Kemikli yağ için

01:13:00 Peygamberlerden sonra / Öyle sâlih ameller var / Kırkların ameli bile var / Ezkâr ve Ed’ıye

01:14:00

01:15:00

01:16:00 Nevâdir / Hakîm-i Tirmizî / Şâh-ı Nakşibend / Evliyânın reislerindendir / Cebrâîl Aleyhisselâm

01:17:00

01:18:00 Daha kolayı çıktı size / Hılyetü’l-Evliyâ / Kazanan kazanıyor / Ne kadar ibâdet yapsa

01:19:00 Ziyâde ederim size / Oruç tutmak kolay mı? / Şükür ibâdeti tam yapmakla olur / Makâmınızı arttırırım / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in komşusu olabilir / Çok namaz / Farzların rekatı belli

01:20:00 Cennette komşuluk istiyorum / Sen de bana yardımcı ol / Nasıl olacak çok secde / Fazla secde nasıl / On beşinci günün namazı / Çok secde

01:21:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e komşu olacaksın / Sen burada bu fırsatları kaçırıyorsun / Özürlü mü olacaksın / Yatalak duran var / Şimdi yapmazsan / Oruç tutamıyorsun

01:22:00 Üç ayları tutuyordum / Ben de şişmandım o zaman / Eğer ki hasta olmasaydım / Mübârek günler / Defteri açık / Birden hasta olsan / Defterde yoktu bir şey

01:23:00 Hasta olursak da / Yolculukta da aynıdır / Eskiden beşe beş katıyordu / Sıhhatli iken ne yapıyordu / Aynen yazın / Âhiret ne olacak

01:24:00 Receb ayında istiğfâr / Ölür müsün / Bir daha tevbe edeceksin / Bir daha yapabiliyorum / Yine kirlendin, yine sabun var

01:25:00 Lakla-i lîsân kabîlinden / Allâh-u Te’âlâ onu af eder/ Her gün / Daha kalkmadan / Oradan kalkana kadar

01:26:00 Hiç günahı yok / Tevbe ayının hilali görüldü / Tevbe-i Nasûh Risâlesi / Bir kere af istese

01:27:00 Tutturursan / Nedâmet / Kul hakları varsa da / Allah ile arandaki / Ebu’l-Celd / Ahmed b. Hanbel / ez-Zühd / Dolu eseri var

01:28:00 Dâvûd Nebî / Ezan kâmet işi / Namaz cem edicidir / Bir vaaz edecek / Âyetlerde de var / Dâvûd Aleyhisselâm

01:29:00 Ümmet toplandı / Onun mekânı vardı / Bütün ümmeti böyle toplandı / Ey Allâh! Bizi Affet / Birbirlerine baktılar / Tek bir duâ yaptı

01:30:00 Bugün çok zikirler yapacak / Çözemediler işi / Dâvûd Aleyhisselâm / Allâh-u Te’âlâ, Dâvûd Aleyhisselâm’a vahyetti / Ey Dâvûd / Bize kadar bu ilim ulaşmayacak

01:31:00 Sorunlarınız ne / Çok âilelerin sorunu / Karadenizlilerin sorunu / Korona olmuş / Bütün bu dertler nereden geliyor / İlacınız / Doktorun tavsiyesine uyun / Ne musîbet vurduysa size

01:32:00 Ağzımda üç tâne yara var / Bana rahatsızlık veriyor mu / Gözle görülmüyor / Telefonun ışığı / O kadar küçük bir şey girmiş ki / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in eline bir şey batmıştı

01:33:00 Âişe annemiz / Anlamaya çalıştı / Biz cenâze çıksa bile / Buna küçük diye bakma / Ufacık bir tümör çıkıyor

01:34:00 Her şey ufacık başlar / Parmak kesilir / Kangren oluyor / Allah dilerse büyüğü küçültür / Mümini üzen her şey / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Derece yükseltilmesi / Günahlarımı döküp de

01:35:00 Günahlarımı sildirsem râzıyım / Sen günahsızsan / Ellerinizle yaptığınız günahlar sebebiyle / Büyük peygamber / Şimdi Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i bir kere görseydik / Sahâbeden olurduk

01:36:00 Ey Dâvûd! Söyle onlara / Mağfiret istedin / Daha ne bekliyorlar / Buraya dikkat et / Efendi Hazretlerimiz ıslah’a “yoluna koymak” mânâsı verirdi

01:37:00 Ölüm ve sonrası / İstiğfâr duâsını hafife almasınlar / Ben de bir kulumu affettiğim zaman / Barajlarda sular bitti bitecek

01:38:00 Bir şeyler okundu falan / Af isterseniz / Ekonomiyi düzeltirim / Kısırlıklarınızı / Bağlar, bostanlar / Seralara sel vuruyor / Hal’de her şey pahalanıyor / Kuraklık

01:39:00 Tevbe istiğfâr / Birkaç sene sonra boğaz donacak / Çıldır gölü gibi / Buzun üstüne gitti / Küresel soğuma var / Dağ gibi eriyor, gidiyorlar

01:40:00 İnsanların elleriyle yaptığı / Hepsini helâk etmem lâzım / Belki tevbe ederler / 1929’da tamâmen üstünde resim çektirmişler / Gemi gibi buzullar geliyordu

01:41:00 Dolayısıyla / Çok kıtlık olacak / Uzaya çıksan / İstanbul’da da yaşayamazsın / Yürümeye mecâlin olmaz / Çok alâkası var / Dünyâyı düzeltmek ne ile olur

01:42:00 Hayırlı müsteşarlar nasîb eder / Tedbir alır / Allâh’ı unutanlar gibi olmayın / Kendini unutan adam / Gavurlara kendi kendimizi / Konya Ovası

01:43:00 Biz ithâl ediyoruz / Sizin aklınız ne alıyor / Suyumuz var, deremiz var / Sonra Allah onlara kendilerini unutturdu / Bağlar veririm, bostanlar veririm / Dâvûd Aleyhisselâm’a gelen vahiy

01:44:00 Dünyâsını da düzeltirim / İstiğfâr edersen / Af ettiğimin de / Birine ulaştırırım onu

01:45:00 Günahları af olur / Bu işin çözümü / Benim günahlarım çok / Receb ayı tevbe ayı / Kul benim kulum / Lütuf da ancak Ben yapabilirim

01:46:00 Ben af olabilir miyim acaba? / Sıddîk kullarımı korkut / Ciğerinin kokusu / Ebû Bekr es-Sıddîk / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den sonra Allah’tan en çok korkan

01:47:00 Zemahşerî / Kendilerini beğenmesinler / İlâhî vahiy / Hangi kulum olursa olsun / Adâletimle muâmele edip / Zerre kadar

01:48:00 En büyük evliyâyı bile / Kimse / Göz gördürme nimeti / Sana amelin / Karşılık istese bittin / Beş yüz senelik amel / Günahkarları müjdele

01:49:00 Ameline göre mi / Hâkim Müstedrek / Beş yüz sene sırf zikir / Amelime göre muâmele / Bir günlük göz görme / Ben anlamadım

01:50:00 Sana sağlık âfiyet verdim / Bu kadar ibâdet nasîb ettim / Her mevsim nâr vermez / Her gün oruç / Beş yüz sene / Mâdem vefat günüm geldi

01:51:00 Şu anda secdede / Cebrâîl Aleyhisselâm / Deccâl / Amerika / Deccâl dağ gibi / Secdede / Kıyâmet sabahına kadar da secde var / Bunu yapmaya mecbur muydum

01:52:00 Sıddîkları korkut / Günahkarları müjdele / Hiçbir günah benim af edemeyeceğim kadar / Torba çok geniş

01:53:00 Kardeşler / Vehb b. Münebbih / Her sabah yetmiş kere

01:54:00 Cehennem yakamaz / Bu gözle görülen bir şey / Ateş yakamaz onu / Receb ayı

01:55:00 Yetmiş sabah yetmiş akşam / el-Edebü’l-Müfred

01:56:00 Af istiyor ama / Tevbe ile istiğfar birleşirse / Ramazân-ı Şerîf hakkında da var

01:57:00 Duâ / İSTİĞFAR / Göbek atanlar af olacak hâli yok

01:58:00 Dînine, diyânetine / Beni dinlemiyorsunuz diye / Sen o dosyaya girer misin? / ‘Alî el-Kârî / Demîrî

01:59:00 Bu çok önemli bir istiğfâr / Osmanlıda ne kadar yerleşmiş

02:00:00 Cenâzede / Osmanlı bunu ne kadar sistematik / Başlıyor dünyâ kelâmı konuşmaya / Emin SARAÇ Hocamız

02:01:00 Ses düzeni de bozuktu / Benim çocukluğumdan beri / Senin hakkında vahiy geliyor

02:02:00 Dîvân dosya demek

02:03:00 Öğle ikindi arası iyidir / Seyyidü’l-istiğfâr / Âyet kadar sahih

02:04:00 Zengin, yaşlı herkesin var mı? / Büyük bir itirâ / İstiğfarların siğası çoktur / Gündüz okuduğunun

02:05:00 Elinizi kaldırın derdim / Buhârî / O gece ölse

02:06:00 Cennete girdi / Bu kime nasîb oluyorsa / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem sana boşuna

02:07:00 İmsakla süre başlıyor / Sabaha çıkmak demek ne demek / Dokuzda kuşluk oluyor / Orada gecenin müjdesi bitiyor / Akşam ezanına kadar

02:08:00 Kırk sene okumaz / Adam cennete girer / Ben kaderin sırrını bilmez / Senin günahların çok hoca diyen / Bunu okuyan da / Seyyidü’l-istiğfar

 

02:11:00 İmam Ğazâlî

02:12:00 Kimden korkuyorsan / Bu Receb-i Şerîfe mahsûs bir elbise / Vasiyetimi tutmadın

02:13:00 Dört beş tâne eserde gördüm / Kabrin içine / Annem bana / Kabri falan açtığında / Bizim Receb ayımıza / İhlâs niye deniyor

02:14:00 Kabirde onu yalnız bırakmayız / Bir kereYâsîn okusa / Kardeşim! Sen oku / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu ki

02:15:00 Yakın akrabadan uzak akrabaya / Komşularının bile / Bütün akrabaya kadar gidiyor / Müslümanın herkese faydası var / Receb ayında bir hayır kesbetse / Zekat

02:16:00 Receb ayında / Bunda da katlama var / Gecesinde teheccüt / Burada kalayım / O sohbet ayrı olduğu için / Duâ

02:17:00 SOHBETİN DUÂSI

02:18:00 SOHBETİN DUÂSI / el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
 • aishhh
  28 Şubat 2021 15:18
  İnşaAllah, diğer tüm çalınanlar da geri gelir, Amiiiiiinnnnn Amiiiiiinnnnn Amiiiiiinnnnn
 • Durdane Null
  28 Şubat 2021 07:36
  Selamun Aleykum Hocam; Allah senden gani, gani razi olsun. Allah sana uzun omurler versin, ben seni her zaman vakit buldugumda izlemeye calisiyorum.ben seni 6,7 sene oluyor seni bulali, ben senden cok guzel din dersleri ogrendim. Allah Razi olsun Hocam.
 • asihhh
  28 Şubat 2021 06:36
  Muhterem Hocam, lütfen lütfen lütfen ertan ın programına EVDEN KATILIN stüdyo ya gitmeyin... ne kadar doğru şeyler söylesede sevemedik ertan ı ... olmadı... ALLAH U (CC) ALİM... Lutfen programa EVİNİZDEN İŞTİRAK EDİN... Selam & DUA ile Allah u Teala Hazretlerine Emanet ettik
 • Dilara ersöz
  28 Şubat 2021 02:41
  siz zamansız hocalardansınız hocam. elbette Z kuşağına da hitab edeceksiniz. çünkü dayandığınız ilim zamansız
YORUM YAZ