MENÜ

Mescid Sohbetleri
20 Şubat 2021
Haftanın Sohbeti 20 Şubat 2021

00:00:00 Akşam evrâdı

00:01:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Bir gece arayla sohbet yapmayalım derdik / Eyyâm-i Biyz / Sığdıramıyoruz

00:02:00 Kulları teşvik edin / Kendi şahsî menfaatlerimizden bahsetmiyoruz / Belki biz de aklınıza geliriz / Âhiretimi kazanma derdindeyim / 22 Şubat

00:03:00 Receb’in 10’u / Kârdan zarar ediyoruz / Kripto paralar / Milyoner oluyormuş / Yanımda konuşuluyor

00:04:00 Katlamalar meselesi / Parayı koyacak yer bulamıyormuş

00:05:00 Araplar oğlan çocuğa / Karadeniz’in bir kısmı / Koyun, davar / Bunlar dünyâ hayâtının süsü / Benim ki yirmiden başladı

00:06:00 Kırktan evvel ölüyor / Noksana gidiyoruz / Tekâmüle gitmiyoruz / Yaşlandıkça / Zenginliğimiz vardı / Sağlık gitti / Kaç sene daha yaşayacağız / Önce süsü gider

00:07:00 Süslemeler / Kenar köşesini / Bir şeyler yapmaya insanlar heves ediyor / Mallar ve çocuklar / Önce süsü gider / Çoğu borçlanıyor / Şu anda ekonomik durum

00:08:00 Yan gel yatmayın / Kantar tartar / Hesâbı şaşmaz / Kehf Sûresinin âyeti / Bürokratlık

00:09:00 Sırf hayırlı onlardır desek / Ümîd / Emel / Uzun beklenti ile / Otuz sene sonra / Kırk kere bin kere ölebilirsin / Çok zararda görebilirsin / Yanar, yıkılır

00:10:00 Dayandığın duvarlar yıkılır / Dostlar düşman olur / Namazın var mı? / Nâfile / Kul hakları / Bugün yarın baskıya verilmesi gerekiyor / Onu gıybet etmişsin

00:11:00 Her şey hak / Alacaklarını almaya kalktığında / Senin sâlih amellerini / Alacaklılar / Çocukluktan beri kazam yok / Kafa kırmışsın / Sütler dökmüşsün / Öyle adam var ki

00:12:00 Alacaklısının günahı / Receb / Yazık değil mi / Sen de bakıyor, susuzluktan ağzın kuruyor / Niye alıp içmiyorsun / Doldursana

00:13:00 Okuyun / Arkadaşlar kampanya yaptılar / Kitaptan takip edin / Daha da ilâveler yapacağım / Hangi ameli yapıyoruz / O mu sana daha iyilik etti

00:14:00 Sizi teşvîk eden / Paraların kaç günlük hükmü var / Hastanenin sahibi kendi hastanesinde ölüyor / Seni hayatta tutabilir mi / Çoluk çocuğa bıraktın

00:15:00 Sana o paraları kazandıran / Fert olarak

00:16:00 İnfâk bakımından ayrıdır / Bunların en belirginleri / O zâten borcun / Âhirette müflis duruma düşmeyesin / Patlar başımıza belâ

00:17:00 Millet topluyor / Siz de âhiret için hasene toplayın / İki misli de yaşar / Ben yaşadığım kadar yaşayabilecek miyim / Ekim tarlasındayız / Zevk-ü safâ âhirette

00:18:00 Meşrû zevklerimizi de / Kur’an tilâveti / Receb-i şerîfin on beşinci gecesi

00:19:00 Başını bilirsen / Önce gecesini okuyalım / Çok kazançlar var çok / Receb-i şerîf ayının / 10. Günü ile başlayayım

00:20:00 Burada 10. Günü / Ahmed er-Rifâ’î / Binlerce insan / Btün mütevâtir / Rifâ’î tarîkatının müessisi / Hayât-ı Harrânî / ‘Ukayl-i Menbicî

00:21:00 Haram ayların 10. Günü / Bâzısını biliyor, bâzısını bilmiyor / Zülhıcce’nin 10. günü

00:22:00 Bayram namazına gittiğimiz / Çok büyük iş var / Farz tavaf / Byük şeytan / İslâm’ın beş şartından biri

00:23:00 Ocak, şubat kışsa / Her mevsime denk gelir / Ocağa sâbit değil ki / Önümüzdeki pazartesi

00:24:00 Bir yarın var arada / Günlerin en büyüğü / Mevlâ onun için en büyük gün saymış onu

00:25:00 Zülhıcce’den sonra Muharrem geliyor / ‘Âşûrâ günü / Müstakil kitap ister / Hem ne kadar büyük iş var / Senelerdir dinliyorsunuz

00:26:00 Zülka’ade’nin 10. Günü / Dün gece kitap geldi / 70 tâne / Uykudan çalıyorum / Şevvâl’den sonra

00:27:00 Recep tek / Bak bunu Muhammed Hatîruddîn / Ahmed Rufâ’î / Daha bugüne kadar / Hasan hoca / Kaynağı ile berâber hazırlasın

00:28:00 Duâların kesinlikle yüzde yüz / Kurban Bayramı / ‘Âşûrâ / Allâh’a ibâdetin en fazîletli olduğu gün / Gün geceden alır / Kadir günü geceden alır

00:29:00 ‘Arefe gecesi ne demek? / ‘Arefe günü efdal / ‘Âşûrâ’nın günü efdal / Hiç bunu bilmiyorduk / Bunlar sayılı günlerdir buyuruyor / Kendinizi her şeyden soyutlayın

00:30:00 Kazanman için / Uyku geldi de / Keyfe kaçmayın / Hâl hatır sorun / İbâdetten

00:31:00 Eğlenen kalpten / İbâdeti âdetten ayırın / Yüce Rabbinize yaptığınızın şuurunda olun / Mâl evlâd / Film dizi / Birkaç dakîkalık

00:32:00 Daha dolu / Bâkî olanı tercîh edin / Efendi Hazretlerimiz / Allâh-u Te’âlâ bize verdiği fırsatı / Ömür de verdi / Bâzıları bunlara nâil olamadı

00:33:00 Buhârî hadîsi / Nâfile ibâdetlere devâm ile / Netîcede ben onu severim / Düşmanlarının yurduna sokar mı? / Bana mânevî yakınlık

00:35:00 Ramazan dışında / Bu kulum bana gönlünden koparak

00:36:00 Kim hayrını arttırırsa / Farzların, vâciblerin dışında / Allah kuluna teşekkür eder / Benim de bugün oruç tuttuğumu / Twitter’e yazsaydım

00:37:00 Senin yaptığın namazdan ne menfaati var / Onun için muhteremler / Şimdi 10. günü

00:38:00 Haram ayların 10. Gününde / Receb-i şerîfin onunda ne var / Kays b. ‘Ubâd / Tâbi’în

00:39:00 Bu zât / Taberî Tefsîri / İbnü ‘Atıyye / Şâmile’yi tararsam

00:40:00 Dilediğini sâbit bıraktığı / İlm-i ezelî / O şaşmaz

00:41:00 Orada değişiklik olmaz / Meleklerin dosyalarından / Çok acâib değişiklikler oluyor / Biz duâya tâbiyiz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / En beceriksiz adam / Bu kadar kitabı niye yazıyoruz

00:42:00 Bunları hep anlatıyorum / Bunlardan en önemli bir günde / Receb’in 10. Günü

00:43:00 Bu iş kazâ ve kaderle ilgili / Beyhakî’de / Bu rivâyeti alıyor / Sahâbeden sonra gelen / Böyle bir şey / Âhiretle ilgili bir konu söylüyor

00:44:00 Mevlâ’nın işlerinden / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Uydurmayan / Kafası karışık olmayan / Güvenilir kabûl edilen

00:45:00 Kendiliğinden söylenecek / Görüş beyân edilecek / Ben böyle anladım / Yarın gece

00:46:00 Câhiliyet ehli / Kendilerine zulüm yapanlara / Zulme uğramışsa

00:47:00 Her dönemde zulme uğrayanın / Kimseye saldırmazlardı / Mihricân günü vardı / Bayram olarak iki günleri vardı / Daha hayırlı iki gün verdi

00:48:00 Kurban bayram günü, Ramazan bayram günü / Receb ayının / İslâm ancak azametini arttırdı / Zulme uğramışlar / ‘Arş’ın hazînesinden gelen duâ

00:49:00 Özellikle mazlumların / Ömer b. Hattâb Efendimiz / Zulme uğrayanlar / Bunun sırrı nedir demişler / İbnü’r-Receb el-Hanbelî /

00:50:00 Hadîs hükmündedir / Allâh-u Te’âlâ her dönemde / Mazlumların / Bâzen inletiyorlar / Nemrûdlar, Şeddâdlar

00:51:00 Bâzı zaman dilimlerinde / 10. Gün meselesi / Özellikle zulme uğrayanın / Kafayı taktığım / Allah aklıma getirirse / O bir tâne var

00:52:00 Cübbeli’nin ne / ODA TV / ODA TV seni methederse / Kimleri methediyorlar şimdi / Örtülü feministler / ODA TV onları methediyor

00:53:00 İslâm’ın aleyhine / Ya tevbe etsinler / Pazartesi / İnşaallah / Çok uğraşıyor benle / Efendi Hazretlerinin soyadını taşısan ne olur / Dostluğun alâmeti

00:54:00 O dönemde / Çolak kaldı / Duâlar yüzde yüz

00:55:00 Kıyâmete bıraktı / Dünyâda da engellemek için / Müstecâb saatlerdir

00:56:00 Bu saatleri kollamak / Berâet Gecesi / Duâların tekrâr tekrâr okunması / Receb kitabında yok / Lâlelül Dergisi

00:57:00 Duânın mânâsı / Enbiyâ Sûresinin âyeti

00:58:00 Hakkında ezelde güzel karar geçenler / Onlar cehennemden / Öyle bir nâra atarlar ki / O acıya dayanamazlar

00:59:00 Herkes belâyı buldu / Düşmanlarıma karşı bana yardım eyle / Oruç bilir / Farzları, vâcibleri

01:00:00 Hepsini yapamıyorsan / Sâlihlerle berâberdir / Şakîlerin, bedbahtların

01:01:00 Üç yüz kere / On kere oku / Üç yüz kere / Berâet’te var / Tâbi’în hazerâtı böyle buyuruyor / O kadar kitapta geçiyor

01:02:00 Ben de okuyacağım inşâallâh / Ehl-i Beyt’i eksik etmeyelim / Duâ / Haftaya sohbeti kaçırmayın

01:03:00 Yarıdan aşağı düşüyor / İte kaka götürüyoruz / Onlar müstesnâ

01:04:00 Bütün Kur’an teşvik ediyor / Bal ırmağına kadar söylüyor / Hûrilerin gözlerine kadar

01:05:00 Yüksek dereceler / Zinâ yapan / Kimisi de / Azaptan korkusuna / Cehennem korkusundan / Şekerim çıkıyor düşüyor / Tam bir uyku bastırıyor / Îtirâf.com

01:06:00 Bu sabah namazını kılarsan / Aklıma gelir / Yataktan vinç kaldıramaz / Vücut bir sakinlemiş / Panik atak / Gece erkenden yatamamış / Hastaya sor

01:07:00 Allâhım! Bir saat gibi geldi / Her hastalık geceleyin azar / Sabaha doğru hafifler / Hadi bakalım şimdi de sabah namazı / Fazîlet saysalar

01:08:00 Müjde olsa / Küp Hâfız / Efendi Hazretlerinin eski ihvânı / Kabahorluydu / Hurşit Efendi

01:09:00 Emr-i bi’l ma’rûf’a çıkarlardı / Oyunu bırakmış / Dinlerlerdi / Siz câmiye gelmiyorsunuz / Gayyâ Kuyusu

01:10:00 Öbüründe de şirk var / Tevbe kapısını açtı / Kestirmemiş / Orada da öyle / Tevbe ederse / Sâlih amel işlerse / Günahlarını siler

01:11:00 Namaz vakti çıkmak üzere / Beni vinç bile oradan kaldıramaz / Vücut kalkmıyor / Bir namazı / Birisi kaldırıyor / Ama normalde / Kasten terk eden

01:12:00 Nezâretlerde kaldım / Yedi ay tek kaldım / Seksen sene azap / Cennet vadetmekle / Ekseriyet / Âhirete inanıyorum / Bundan korkmamak / Hem inanıyorsun

01:13:00 Ne demek istiyorum / Nâfileleri terkte / Farz namazını kılan / Bir çay içecek / Bir simit yiyecek / Hele ki on üç, on dört, on beş

01:14:00 Bütün dünyânın sâhas kadar / Kârını bilemez ki / Dünyâ hayâtının / Güzellerini

01:15:00 İnsanların ekserisi bilmez / Müslümanların / Zühd-ü takvâ sâhibi / Haberde vârid olmuş / Birine inanmayan

01:16:00 Derginin sayfası sınırlı / Abdülkâdir Geylânî / Tavaf’ta

01:17:00 Hazreti Hüseyin Efendimiz / Beyitler / Sayfa 37’de / Beyitlerle duâlar / Bana duâ edin

01:18:00 Bakın bu mesele 37’den başlıyor / Tam dokuz sayfa / Bu duâyı okudu / ‘Alî b. Ebî Tâlib / Şu adamı bir çağır bakalım dedi / Tavafta insanlar

01:19:00 Tavaf’ta çok olur böyle / Sağ kolu çolak / Bedduâ almış / Receb ayında / Hazreti Ali Efendimiz bile beğenmiş durumunu

01:20:00 Benim gibi adam / Münâzil b. Lâhık / Büyük muhaddis / Ğunye / Ben Araplar arasında / O kadar bozuk adamdım / Receb ayı

01:21:00 Senden neler çekti / Bir dayak attım babama / Alaca bir deveye binerek / Seni Allâh’a şikâyet edeceğim dedi / Der demez

01:22:00 Onun sözleri bitmeden / Herkese uyar / Hacı abi, hacı anne / Ben ne yapayım

01:23:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den işittim / Hangi sıkıntıya düşmüş / Bu duâyı öğretti / Üç kere bunu tekrarlardı / Tâbi’înden oldu

01:24:00 Allâh’ın en büyük ismi / Daldım, birden Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i gördüm / İsm-i âzam bulunmaktadır

01:25:00 Duânın sayfası sh: 44 / Receb ayında / Beş altı satır var / Sonuç

01:26:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i gördüğüm bu rüyadan uyandım / Sapasağlam oldum / Kul tevbe ederse / Bu rüyâ değil / Bu duâya sımsıkı sarılın / Mazlumların bedduâsını

01:27:00 Sen duâyı bedduâyı işitiyorsun / Duânın / Her şeyin eceli / Süre de sonsuz değil / Muhterem kardeşlerim

01:28:00 Âdem Aleyhisselâm / Allâh-u Te’âlâ, Âdem Aleyhisselâm’a vahyetti

01:29:00 Kim Receb’in 15’inde / Her sene 13, 14, 15’e gelmez / Bu sene üçü de denk geldi

01:30:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in yolculukta bile terk etmediği / Haram ayın / Eyyâm-ı Biyz ile / Perşembe, Cuma, Cumartesi

01:31:00 Oruç tutarsa / 10 liralık bir bağış yapabiliyorsun / Dünyâ kadar / HAYDER / Onursal Başkan

01:32:00 Hepinizin geldiği / Orası yıkıldı / Babamın yaptığı yer / İnşaatta başladı / Kültür Merkezimiz / Yemen’e ilaç

01:33:00 Tâ Kudüs’e kadar / Hepsini bilemem / Her şey belli / Allâh için dürüst insanlar

01:34:00 Hem Eyyâm-ı Biyz / O gün duâ eden / Nâfile namaz / Sadaka

01:35:00 Benden ne dilerse / Verdim, kesin / Benden af isterse / Ortası meselesi / Haftaya önümüzdeki / Receb’te okunacak istiğfar

01:36:00 O gün istiğfâr ederse / Her gün / Biz de unutuyoruz / Hafaza melekleri

01:37:00 B sayfalarda var / Receb-i şerîfte istiğfâr / Benden kim af isterse

01:38:00 İkinci onun zikri / سبحان الله الأحد الصمد / Pazartesi dâhil / Oruca niyet / Zikir / Özel de zikir var

01:39:00 Ne müjdeler var yâ / Nâmusunu muhâfaza edecek / Malından da bir miktar / Onun karşılığı ancak cennettir / Gün olarak da söyleyeyim

01:40:00 Ahmed! Aklını başına al / Sadaka ver / Önümüzdeki hafta / Receb’in yarı gecesi

01:41:00 İdrîs Aleyhisselâm şu anda hayatta / Her canlı ölümü tadacaktır / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Hikmetli kıssası var

01:42:00 Yûnus kardeşimiz / İdrîs Aleyhisselâm göklere nasıl kalkmış

01:43:00 Her sene var bu nidâ / Filmin, dizinin başındaki / Yatsıyı kılacak

01:44:00 Ne kadar seyyie, günah buldunuz / Yerine bir sevap koyun / Fabrika gibi çalışanlar var / Ben bunu nasıl anlatmam yâ / Diyânet’in sayfasında yok diye / Resmî işler

01:45:00 Namazları en son söyleyeyim / Babası Mûsâ Kâzım Efendimizden / Hazreti Ali Efendimiz

01:46:00 Önümüzdeki cumartesi / Rabî’a ve Mudar / Yüzbinlerce / Ehl-i Beyt / Şefaat hakkı verilir / Şu orucu tamamlayalım

01:47:00 Ben zâten tutamıyorum / Allah rızâsı için / Bütün yakınlarınıza şefaat hakkı verilecek / Bu seneye göre söylüyorum

01:48:00 Rasûlüllâh’tan işitmediysem / Perşembe Cuma eklenirse / Yine Enes Radıyallâhu ‘Anh’dan rivâyet edilen / Birçok kaynaklarda var

01:49:00 Eyyâm-ı Biyz / Ayın on dördü / Her ayda var / Haram ay birleşti / Allâh-u Te’âlâ ilk gün / On bin sene oruç / Dünyânın ömründen fazla

01:50:00 İkinci gün / Yüz bin sene / Ne konuşuyoruz / Dokuz yüz sene / Sırf on üçte / Üçü peş peşe olursa / Hangi ay olursa olsun

01:51:00 Haram ayın orucu / On bin sene / Yüz bin sene / Bir adam yaşasaydı / İblîs bile / Allah yaşatırsa / Ne verecekse / Bir gün oruçla / Üçüncü gün / Cumartesi

01:52:00 Üç yüz bin senelik gündüz oruç / Kardeşim! Ben sana ne dedim / Ne olur / Tedârik görelim / Torbayı deldirmeyelim / Şirke düşmeyelim

01:53:00 Ayriyeten / Sırf cumartesiyi tutsa / Ahmed b. Hıcâzî / Kabirde tek başınayız / Her yerde yetime ikrâm etmek

01:54:00 Her ay var / Receb ile Şa’bân’ın 13, 14, 15. Günleri / İmsağa bir saat kıla / Teheccüt / Kabir azâbını dindirir / Bu namazı koymamış

01:55:00 Gerinin

01:56:00 Namazın tarifi

01:57:00 Namazın fazîleti / Gelecek günahları / Af etmeyeceği / Günah yazmaz / Melekler / Sağdaki durdurur

01:58:00 Biz günahta ısrâr ediyoruz / Yoksa tevbe kapısı açık / Silmeye de lüzûm yok / Zâten bir sene yazılmayacak diyerek

01:59:00 Esas mesele / Kılıyorsa / Bu şuurda olan / Dokuz saat ne demek / Beş vakit kılıyorsa

02:00:00 Virdlerimiz var / Senin gibi adam / Olsa da kabûl olur mu? / Tevbesiz bırakmaz / Kaç tâne mânâsı var

02:01:00 Benim hesâbım şaştı / Üç Felak, üç Nâs / Vakit / Her harfine mukâbil

02:02:00 Harf ne kadar / Katlaması çok onun / On dört rukû’ / On dört rekatta / On köşk / Odundan değil / Zeberced

02:03:00 Yeşil bir taş / On köşk / Yüz kırk / Her secdeye on köşk / Her rekata / Cennette on tâne şehir

02:04:00 Washington / Metrekaresi pahalı / Tuvâletlerle çöplüklerle dolu / Bağları, bahçeleri / On dört şehir / Kırmızı yâkut

02:05:00 Şehrin tamâmı / Bir melek gelir / Hasta mısın? Tipin mi öyle gösteriyor?

02:06:00 Bunlar olmaz diye bir şey yok / Geleceğe dâir / Büluğa ermiş / Yeniden amele başla

02:07:00 Bu Receb’in on beşi / Salâtü’l-istiftâh / Mukaddime-i Ğaznevî / Önemli bir başlangıç / Tıkandı Baba Çeşmesi

02:08:00 Sıkıntı var / Beş selamla on rekat

02:09:00 Mükafatı ancak cennet olacak / Nâmusu muhâfaza / Namaz, oruç, sadaka / Bu namaz önemli / Ğavs / Cevâhiru’l-Hams

02:10:00 Önümüzdeki cumartesi / Yirmi beş selamla / Namazın târifi

02:11:00 Secdede yapılacak duânın mânâsı

02:12:00 Bâzı rivâyetlerde / Bir Fâtiha, bir İhlâs’la / Hazînetü’l-esrâr sâhibi / Efendi Babamızın / Duâ / Çin gavuruna

02:13:00 Kadıncağıza / Başka birisinin odasına / Adamın evli kadını / Ne belâ geldi başlarına / Siyonist baş belâsı / Pers zulmüne

02:14:00 Çin gavuru / 52 Müslüman ülkeden / Bütün Müslüman ülkeler / Biden / Müslümana acıdığından değil / Duâ

02:15:00 Biz de yardım ediyoruz onların derneklerine / HAYDER deyip geçmeyin / Kaçını sayacağım ki / O zulmü çeken / Beş kişi birden

02:16:00 Senin karını alıyor / PKK’dan ne farkı var / Çok büüyk bir belâdayız / Siyonistler / Persler / Şî’ayı şenî’a / Âzerî

02:17:00 Duâ / Cumartesi bir acâib / Cumartesi gününün adamları / Âyet bu yâ

02:18:00 Duâ

02:19:00 Şehit / Vefat / Duâ

02:20:00 Emin SARAÇ Hocamız / Bahrullâh Efendi / Hanife Annemiz

02:21:00 Gönenli Mehmed Efendi / Üçbaş Medresesi / Bahâuddîn SARAÇ / Mahmud Efendi Hazretlerimizin askerlik arkadaşı

02:22:00 Osman SARAÇ / Ali Haydar Efendi Babamız / Şerî’at ilimleri / Emin SARAÇ Hocamız / Fâtih Câmiinde

02:23:00 Osmanlıdan kalan / Bana da bir icâzet verdi

02:24:00 Fâtih Müftüsü Ali Yektâ Efendi

02:25:00 Hacı Annemiz, Ali Yektâ Efendinin kerîmesi

02:26:00 Fâtih SARAÇ / Yektâ SARAÇ

02:27:00 Duâ

02:28:00 Hind ulemâsı ona gelirdi / Zâhidü’l-Kevserî / Ebû Ğudde

02:29:00 Ahmed Mâlîkî

02:30:00 Allah adamı / Duâ / SOHBETİN DUÂSI

02:31:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
YORUM YAZ