MENÜ

Mescid Sohbetleri
20 Mart 2021
Haftanın Sohbeti 20 Mart 2021

00:00:00 Muhammed Ali es-Sâbûnî Hazretleri / Duâ

00:01:00 Tarîkat dersi almıştı / Mekke-i Mükerreme / Yalova’daki evine gitmiştik / Burada sedirde yatmıştı / Seyyid Muhammed Alevî Mâlikî / Seyyid 63 yaşında vefat etti

00:02:00 İlme, dîne çok hizmet etti / Eserlerine kabûl sırrı verdi / Duâ

00:03:00 Duâ / Vefat

00:04:00 Yusuf Ziyâ UÇMAN / Fâtih’te herkes birbirini tanırdı

00:05:00 Duâ

00:06:00 Önümüzdeki Berâet Gecesi / Bizim de sohbet gecemiz / Sohbet 21:30’da

00:07:00 Berâet Gecesi on kere okunacak duâ / “Var mı af isteyen?” / Tecellî / İmsâk vaktine kadar bu nidâlar devâm eder

00:08:00 Her gece üçte iki geçip / Tecellî ve kabûl saati / Güneş battıktan sonra / Akşam ezanından sonra başlar / Birinci kat semâya nüzûl eder

00:09:00 “Var mı bir şey isteyen?” / Kendi ekonomisi düzelsin isteyen / Koronaya tutulan / Hangi belâya mübtelâ olan / Akşam namazından sonra yapmamız gereken vazîfelerimiz var

00:10:00 Ben biraz yavaş okuyorum / Sizin de riâyet etmeniz gerekiyor / Yatsıdan sonraya bırakmayalım / Böyle bir iftâr ederler

00:11:00 Her ayın on üç, on dört ve on beşi Eyyâm-ı Biyz / Enes Radıyallâhu ‘Anh / 26 Mart Cuma / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:12:00 On bin sene oruç / 27 Mart cumartesi orucu / Yüz bin sene / 28 Mart Pazar / On beşinci gün / Üç yüz bin sene

00:13:00 Âhirete zengin gitmek lâzım / Kalan da bizi kurtarsın / Haftaya bugünde / Şa’bân ayı haram ay değil / Allâh-u Te’âlâ dört amel sebebiyle / Yetimlere ikrâm etmek / Para vermek

00:14:00 Gece yarısı teheccüd namazı kılmak / Oruç tutanlar da ne yapsın? / Seher vakti hükmüne girmiş / Kırk dakîka / Oruç tutabilenler

00:15:00 Akşam namazının edâsıyla birlikte / Sünnetten sonra / Çok önemli bir şey söyleyeceğim / Bir senelik bütün hayırlar / Fakirlikler, hakirlikler

00:16:00 Berâet Gecesi / Bol vakit kalsın / İnsanlar maddî-mânevî / Çok muazzam bir gece / Kadir Gecesi’nden sonra Berâet Gecesi’nden daha fazîletli / Yemin edenin başı ağrımaz

00:17:00 Nasıl olsa seksen küsûr sene / Berâet Gecesi öyle değildir / Hanımımızın durumu ne olacak / Duâyı tez yapın / Akşamın peşine

00:18:00 Telefondan / Başka zamanda gece vakti / Hakîki muhtâclar / Bizim dernekler buluyor / Sadakayı erken verin / Belâlara karşı / Azâb da yazılacak

00:19:00 O gece af olunmayanlar var / İnsanları da teşvîk edelim / O gece af olmayan / Meleklerin bayramı / Biz mutlaka / Ve sohbet dinlemeye ve amel etmeye teşvîk edelim / Ecele gelene nasîb olmaz

00:20:00 Hayırlı uzun ömür için oku / Bu Berâet’e bir hafta kala / Kabir sorgu suâli yok / Cuma günü ölmüşse / Cuma günü musallâya getirildi

00:21:00 Cuma gecesi veyâ günü / Tam Cuma günü / Defin günü mu’teber değil / Sekiz gün kala vefât ediyor / Geçen senenin dosyasında / ‘Azrâîl Aleyhisselâm’a / Allâh-u Te’âlâ ömrüne bereket verecek

00:22:00 Levh-i Mahfûz’da bile / Sadaka verecek mi? / Bunları bildiği için / Ömür uzar mı? / Ömründen eksiltiliyorsa / Allah dilediğini siler

00:23:00 O değişmez / Herkes meallere bakarak bu mânâları bulamaz / O sene ölümden dahî muhâfaza için / Çok kazanıyor / Bereket ayrı bir şey / Köpek bir doğurmada / Koyun kesiliyor

00:24:00 Hayvan haklarından / Bereket ayrı bir şey / Bir hastaneye gidiyorsun, para / Allâh’ın havasını bedava alıyoruz

00:25:00 İnsanlara muhtâc olmamak için / İmâm Zebîdî / Her kim Berâet Gecesi

00:26:00 Eşsizim / Çocuğum âsî / Dertsiz adam yok / Kadir Gecesi’nden sonra

00:27:00 İki rekatta bir selam / Dünyâ kelâmı konuşmayacak / Kimseye cevap vermeyecek / Evvâbîn’e de sayılır / İki rekattan sonra

00:28:00 Ömrüne bereket isteyecek / Hayırlı uzun ömür / Altından başkaları abdestini aldıktan sonra / Belâsız / Yâsîn ne niyetle okunursa / Kim Yâsîn okursa

00:29:00 Kalkacak, ikinci iki rekata niyet edecek / Altı İhlâs ile kılacak / Üç kere Estağfirullâh

00:30:00 Birincisi: Hayırlı uzun ömür / İkincisi / Duânında kabûlü için / İkincisi: Rızkına bereket / Duâ

00:31:00 Üçüncü iki rekata / Yine namaz bittiği vakitte / Üçüncüsü: Hüsn-i Hâtime / Îmanla biten güzel bir son / Bizden küçük de olan var

00:32:00 İyi ölüyorlar / Sonunda zikirle ölen / Son sözü kelime-i tevhîd olan / On kere okunacak Berâet Duâsı

00:33:00 Kitapta 196-198 arası / Dergide 75-76

00:34:00 Kitaptan da okusalar / Bu duâ da meşâyıhtan nakledilmiş / Bu duâ da Abdullâh b. Mes’ûd / Mutlaka geçimine genişlik verir

00:35:00 Zemzem Kuyusu’nun suyu / Ziyâde bereketin / Bir kuyu, bütün dünyâ ondan su alsa / Yûnus Aleyhisselâm’ın duâsı

00:36:00 Duânın mânâsı

00:37:00 Duânın mânâsı

00:38:00 Duânın sayfası / Akşam namazının sünnetini bitirdiğimizde

00:39:00 Bir daha ki sene Berâet Gecesine kadar / Ben sizi seviyorum

00:40:00 Hepimiz bol bol vakit bulacağız

00:41:00 Duâ

00:42:00 Şa’bân benim ayımdır / Küçük günahlara keffâret olur / Çok fazîleti var

00:43:00 Gündüzleri oruca başlamak lâzım / Özellikle üç aylarda / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimizin / Şa’bân ayının orucu

00:44:00 Bana kavuşmak isteyen / O ayda oruç tutsun / Koca otuz günde/ Müjdeler çok / Mümkün mertebe oruç tutarak

00:45:00 Hangi bir kul / Sonra iftârından önce / En azı üçtür / Üç gün oruçla / Cibrîl Aleyhisselâm bana haber verdi

00:46:00 Haftaya cumartesi / Ne büyük gece geliyor / Özellikle üç gün oruç tutanlar için / Şa’bân-ı şerîfin başından üç gün oruç tutarsa

00:47:00 Üç de sonundan tutarsa / Allâh-u Te’âlâ ona yetmiş peygamber sevâbı / Aynı sevâbı yazar / Sahâbe bile olsa / Allâh-u Te’âlâ’ya yetmiş sene ibâdet etmiş olur

00:48:00 Bu yetmiş seneyi / Onun vâsıtasıyla bildirdiği vahye tâbî olursa / Yetmiş sene sıralı ibâdet / Bu ümmetin ömrü kısadır / Bir de büyük bir müjdesi daha var

00:49:00 Şehîd olarak ölür / Haftaya bu gece / Haftaya da anlatmamız mümkündür

00:50:00 Şa’bân-ı şerîf risâlesinde / Bu mübârek ay Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e salevât / Ahzâb Sûresinde / Şüphesiz Allâh ve melekleri

00:51:00 Derecesini terfi ettirmesi / Daha birçok mânâlara geliyor / Sırat Köprüsünden geçiş kolay oluyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in de derecesi yükseliyor

00:52:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in terakkîlerinin / Hiçir peygambere nasîb olmayan / Şefaati başlatma makâmı / Âlimlere de verilmiş / Buradaki maksat nedir / O şefaat makâmına yükselmese

00:53:00 Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e salevât okumanın / Onun mâ’sûm kılıyor / Melekler ona yardım ediyor / İbnü Ebî Sayf el-Yemenî / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e

00:54:00 Salevât-ı şerîfe okuma emri / Ondan sonra bütün müminlerde / Bu mübârek ayda bu âyet-i kerîme nâzil olmuştur

00:55:00 Salevâtı tek yapmamalı / Selâmı da eklemeli / Namazların ikinci oturuşlarında

00:56:00 Kaade-i ahîrada / Selam yok / Her şey yerine göredir / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e / Sana selâm vermek nasıl olduğunu biliyoruz / Sana salevât nasıl okuyacağız?

00:57:00 Namazların sonunda / Ve sellim dersek selâm olur / Hangi bir Müslüman / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e selâm verilmeyen bir ân yoktur

00:58:00 Mutlaka okuyanlar var / Ey fülân! Sana da selâm olsun / Biz günahkâr ağızlarla yapıyoruz / Sen bahtiyarsın

00:59:00 Yeryüzünde Allâh’ın melekleri var / Ve ümmetimden bana / Benim kulağıma işittiriyor

01:00:00 Ahmed oğlu Mehmed / Sana selâm söylüyor / Allâh’ın selâmı / Şimdi Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem sana / Rahmet ne demek? / Bu cevâbı alırsınız

01:01:00 Muhammed’in ümmeti içerisinde olup da / Ulaştı bile / Özellikle cuma günlerinde / Her hafta cuma günü peygamberinize

01:02:00 Onun için senin de listede adın olursa / Kim bana on kere selâm ederse / Böyle selâm edilecek / Günde yüz kere okunursa / Nasıl öldüğünü

01:03:00 Günde yüz kere / Vird edinmişler / Bir köle âzâdı ne demek / Bedeninde / Köle oldu mu bir insan / Sende de var, onda da var / O kölenin her uzvuna mukâbil / Biz bu köle âzâd

01:04:00 Onda selâm var / O da olur / Bunlardan hangisini okursa / Ebû Bekr Sıddîk / Serin suyu / Köle âzâdı

01:05:00 Adam köle satıyor / Âzâd ediyorsun / Bunca köleyi âzâd etmek / Allah yolunda kılıç vurmak / Rasûlüllâh’ın sevgisi Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Canını, malını feâ eder mi?

01:06:00 Biz nasıl anacağız? / Enes b. Mâlik Radıyallâhu ‘Anh / Çok sahih hadîs / Kim bana on kere salât okusa

01:07:00 Sana onun karşılığında / On günâhı siliniyor / Her iki derece arası / On derece atlattırıyor

01:08:00 Bak! Bu hadîs / On hasene yazılır / On hasene yazılır / Bir mümin kul / Ona on hasene yazar

01:09:00 Dört mükafat geldi / Yetmiş salât ile / Bir salâta / Yetmiş salât / Orada on diyor, burada yetmiş diyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ile / Riyâ ile bile yapsa / Amma da peygamber aşığı

01:10:00 Belki bir menfaati / Namaz riyâ ile olsa / Amelin ortasında / Baştaki niyete bağlıdır / Babanı ver

01:11:00 O da düşünüyor ki / Çocuk da namaz kılıyor dedi / Kuşluk namazı kılıyor / Kuşluk da kıldığım duyuldu / Âbid bir insan / Sekiz rekat kılıyor / Bizim efendi çok uzun kılar

01:12:00 Çok fenâ fişlikler / Bu milletin cenneti mi var ki / Sen buna göstersen ne olur / Yazık / Nefis işte / Bu kadar insan gömüldüler / Nasıl bilirsiniz / Bunlar tamam

01:13:00 Oruçlu falan / Önüne gelen hacı oldu / Herkes de hacı zâten / Bu noktada baştan / Namaza Allah için başladı / Telefona bakan da / Vesvevse kabîlinden

01:14:00 Bir sevinme olabilir / Allâh-u Te’âlâ bir mümin kuluna / Buradan da / Allah da onların / İnsanlara sizi şâhit yaptım / Baştan niyeti

01:15:00 Birinin görmesine denk geldi / Cennetten bile / Hûrim çoğalsın diye / Bir insan bunu kafasından / Âhiret işleri vahye dayanır / Demek ki bunlara / Bu adamın ecri, ameli

01:16:00 Demek ki bu müjdelere takılan / Ben dâhil / Bu ihlassız anlamına gelmiyor / Bana cennet vermese de / Bana seni gerek seni / Farklılıklar vardır / Allâh-u Te’âlâ ona on rahmet

01:17:00 Allâh’ın en ufak rızası / Allah sana acırsa / Kabirde azâb çektirir mi? / Acınanla acınmayan ne fark edecek?! / On rahmet

01:18:00 Herkesin bildiği / Sohbet akışında

01:19:00 Konuyu kopartabilirler / Onun kendinde ta’zîmi vardır / İnsanların çoğu / S A V yazmak Mekrûh

01:20:00 Sal’am vezni / Arkadaşlar / Benim dediklerimi / Mâdem otomatik yapıyorsun

01:21:00 Salevât-ı şerîfe / Bire ondan yüze bin / Yüz kere salevât-ı şerîfe okusa / Bin rahmet alan / Rızkı noksan olur mu? / Genel mânâda / Âfiyet duâsı

01:22:00 Duâmın üçte biri / Ka’b Radıyallâhu ‘Anh / İstediğin gibi / Artırırsan senin için iyi olur / İstediğin kadar

01:23:00 Üçte üç kaldı / Bütün duâlarımı sana tahsîs edeyim / Fakirlik var, hakirlik var / Ben duâlarımı

01:24:00 Bir tek kelime oluyor ama / Salât kelimesinin mânâsı / Allah’tan rahmet, meleklerden istiğfâr, müminlerden duâ / Ciltler dolusu / Bir kütüphâne

01:25:00 Bir tâne var, bütün hadîs-i şerîfleri / Belki de fazlası var / BEssâm Bârûd Hoca / On cilt / Bu kadar evliyâullâh / İçindeki mânânın da sonu yok / Übey b. Ka’b

01:26:00 Daha hayırlı olur / Sahâbe anlayışlı / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki / Bana da bir sevâb gelir ama / Senin için hayır olur / Zekâ seviyemiz kıt olduğu için / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem / Sahâbedeki akıl kimde var

01:27:00 Günahların / Hepsi bana / O zaman bütün günahların bağışlanacak / Derler gidiyor / Her musîbet / Günah ortadan kalkınca

01:28:00 Borcu olmayan yok gibi / Borcu borçla ödemekten / Muhâlif kanalar / Çok alâkası var / Bir hasta oluyorsun / Beş bin lira cebine kaldı / Araba kazâ yapmaz

01:29:00 Adam âfât / Parayı yetiremiyorum / Bereket ayrı bir şey / Bütün sıkıntılarına Allah kâfi gelecek / İnsanın yüreği / Torunumun başına bir şey gelse / Ağlasa / Üzülüyoruz

01:30:00 Salevât-ı şerîfe / Yetmiş bin / Günde iki bin beş yüz / En kısa / Hâlid-i Bağdâdî / Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin virdleri

01:31:00 Beş yüz de gündüz / Her Cuma var bu / Keyif hiç aramada / Tansiyon / Vakit kalmaz / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’i rüyâda görmek için

01:32:00 Oralarda gelecek / Dert mi kalır, belâ mı kalır / Her şey açılır / Allâh-u Te’âlâ, Habîbin çok seviyor / Haberlere, reklamlara bakarken / İhlâs ile okuyan

01:33:00 Tabî ki yetmiş olur / el-Kavlü’l-bedî’ / Tercümelerinde / Para işine döndü / Kopyala yapıştır / Kul hakkına da giriyor

01:34:00 Bana bir kere bile salevât okusa / Kabûl var, kabûl var / O özel bir kabûl ile / Meryem Vâlidemizin

01:35:00 Kabûl etti / Güzel bir makbûliyet ile / Namazın / Öyle bir kabûl olunur ki / Bir tek borcu düşer / Yetmiş alır / Kabûlün şartları var

01:36:00 Seksen senelik günahım yok / Annenin günahları af olur / Bana dedi ilim öğret / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem / Sonra bana ziyade yap buyurdu / Benim yetmiş senelik günahım yok

01:37:00 Anneninkilerden af edilir / Senden arttıysa / Bizim hepimizde o kadar günah çıkmaz / Ondan arta kalanla / Evde kim varsa

01:38:00 Kocası var / Büluğa ermiş çocuklarımız var / Onlarında toplasan yetmiş senelik günahları çıkmaz / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem / Her soruya cevap / Darlanmaması / Bu kadar da sırayla / Komşularından

01:39:00 Babandan arttı / Komşularından / Orada yeter dedi / O da kabûl olursa / Seksen senelik / Kabûl olunursa / Psikolojik / Rûhânî / Oralarda daha farklı oluyor

01:40:00 Fazîletleri anlatıyorsun / Şuurlanınca / Zikre vesîle oluyor / Güzel bir şey / Konu karpuzun faydaları / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’in fazîletleri / Bunları düşünürken

01:41:00 Ravza’da okuduklarım / Teheccüd Mihrâbı’nın orada / Duâ / Gafletle de okuduklarımız oluyordur / Cemaatin bereketiyle / Dağların arası almadı / İki vâdinin arasından duman çıkıyordu

01:42:00 Ben rastlamışımdır / Siz de rastlamış olduğunuzu düşünüyorum / Bu feyiz hâsıl olur / Bizden arta kalanla / Konu komşu bile / Seksenden arta kalanla / ed-Dürrü’l-menzûd

01:43:00 On kereden gidiyor / Tek salevât bu olursa / Çok ümit verip de / Bu adamın üç gün günahlarını yazmayın / Benim de günahlarım

01:44:00 Benimle Allah arasında / Yazıcı melekler / Aşk ile salevât / İnsan bu güvenip de / Allah adamın îmânını bile alır / Bedr Ehlinden

01:45:00 Nesâî’nin / Çok kitapları var / Kalbinden kaynaklanan bir samimiyet / Sırf Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’i sevdiği için / On derecesini / On hasene yazar

01:46:00 On seyyiât

01:47:00 Erzurumlunun ölen hayvanını kurbana sayması

01:48:00 Âh! Onu bir görebilseydim / Uykusu kaçıyor / Ölen var

01:49:00 Kendisini hata eden vardır / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem / Bana bir kavuşma / Gündüz üç, gece üç / Bana hiçbir şey vâcib olmaz / Alacağı olsun / Bununla amel eden adam

01:50:00 İkindiye kadar / Akşam okusa / Onu bile zor okuyorum / Günde üç kere diyor / Namazın içindeki bile sayılır

01:51:00 Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri / Tâhir Nûr Velî Hoca / Ali Haydar Efendi’nin el yazısı / Bî’at ettiği söz verdiği

01:52:00 Cuma yüz kere okunuyor / Kırktan fazla hadîs-i şerîf var

01:53:00 Ben sana canından da daha fazla

01:54:00 Vallâhi şu anda / Şimdi canımdan da sevgilisin / Ey Ömer! Şimdi senin îmânın kâmil oldu / Beni en çok seven ümmetlerim / Benden sonra çıkacaklar

01:55:00 Kıyâmete kadar / Bütün âilesini fedâ etse / Zengin olanlar için / Bâzı fakirlerde / Kılıflar yaptırıyor / Trilyonları var

01:56:00 Bu kadar pahalı araba / Öyle de bir fakirler / Saçı olsa tarayacak / Boyası moyası / Araba on bin lira etmez / Çok zengin adamlar / Bende sendeki para olsa

01:57:00 Ben istediğimde uçak alıyorum / Belli olmuyor / Bir kulübede oturan / Milyon doları olan / Mücâhit adam / Benden sonra çıkacaklar

01:58:00 Ben bu noktada / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’i görünce / Mantığındayım / Uyanıkken görürsem / O malların hiçbirisi / Eve canlı dönmeyeceksiniz

01:59:00 Bakıyordum / Görüyordum / Teheccüde kalkamaz / Misvak kullanamaz ama / En gevşek adam / Kendimizi zâten beğenmiyoruz / Sabaha kadar uyumayan

02:00:00 Ara sıra içki içmiş / İçki içene cezâ var / İçkinin had cezâsı var / Üçte belki olabilir / Sahâbeden bu zât

02:01:00 İnsanların gördüğü yerde / Gidip kadıya şikâyet edilmez / İslâmiyette muhbircilik / Kendi geldi / Bu oldu / Bir daha mı yaptın?

02:02:00 Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem onu duyuyor / O zât için / Yüz on dört binin bile on bininin ismi / İsmini de biliyorum / Müjde olarak

02:03:00 Hanzale Radıyallâhu ‘Anh / Had cezasının tatbîkinden / Allah ve Rasûlünü seviyor / İsbât ayrı bir şey / Duâ / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem bir adam hakkında / Allâh-u Te’âlâ tarafından gelen bir bilgiyi paylaşıyor

02:04:00 Tevbe kapısı açık / Kıyâmet ne zaman kopacak? / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem de ona soruyor: “Ne hazırladın?” / Sahâbede farzları yapmayan olmaz

02:05:00 Allâh’ı ve Rasûlünü seviyorum / Sen sevdiklerinden ayrılmayacaksın / Onun kadar amel edemiyorm / Hazreti Enes kim?

02:06:00 Bir adam bir kavmi seviyor da / Onun kadar ameli mi var / Bunun günahı var ama / Adam iddia etmiyor

02:07:00 Mümkün mü? / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’le berâber / Bu muhabbet, bu sevgi / Biz bu noktada onu yâd etmek

02:08:00 Size söz verdiğim üzere / Nereden baksan üçüncü sahifedeyim / Yedi sayfam daha var / Kırk hadîs hakkında husûsî tertîb / Onda çok şerh getirdim

02:09:00 Bundan sonra / Kırk hadîsler / Özel kırk sahâbe hakkında / Fâiz hakkında / Onu ezberlese / Belîd / En kısa lafızlarla / İki kelimelik, üç kelimelik

02:10:00 Kırk hadîs / Ben de bunu hissediyorum / Hastalıklar bakımından / Gençliğimizi / Bütün bunlar ibâdete kuvvet için lâzım

02:11:00 Elbise lâzım / Sebepler / Oyunlardan / Filmlerden / Şu kadar müjdelerden / Salevât-ı şerîfe

02:12:00 Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’e bütün ümmetin / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’e salevât okudukları / Beyân edilince / Şa’bân benim ayımdır / Terakkî de devâm ediyor / Dolayısıyla Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’in yükselmesi

02:13:00 Okunan bütün salevât-ı şerîfeler / Beyân eyledik / Kampanya / Kitaplarım / Beş tâne salevât-ı şerîfe kitabı

02:14:00 En önemlisi / Düğümleri çözecek / Şu anda doksan bir / Hazreti Âişe / Kadr Sûresi

02:15:00 Bir okursanız / Nerede göreceksiniz / Sen bunları nereden buluyorsun / Merak, merak, merak

02:16:00 Onla dırdır, bunla gırgır / İmam Senûsî / Fıkıhlar, hadîsler / Mücerrebât

02:17:00 Baskıya hazır bir halde / İmam Nevevî’ye nisbet edilen / Siz ancak enkâzı bilirsiniz

02:18:00 Hastalığı olan / Erkek çocuk isteyen / Herkesin ne derdi / Benim başımda o kadar musîbet var / Gecenin ortasını nasıl hesâb edeceğiz?

02:19:00 Akşam 19:20’de / Gece üç ediyor / Hesabınızı yapın

02:20:00 Sûre okuyacaksın / Bu salevât-ı şerîfeyi bin kere okursa / Felç

02:21:00 Nüzül dedi mi / İnme indi derler / Başına inen ne musîbet varsa / Ne biliyorsun da / Altı ayı var diyorlar / İyileştirmeyecek diyorsun / Tehlikeli bir hastalık dersin

02:22:00 Bunlar İslâm’a, Kur’ân’a / Herkesin başına gelmeyen / Elli iki sene ile yargılanıyorsun / Buradan cezâ almadan kurtulamazsın

02:23:00 Bir sene de az daha cenâzemiz çıkacaktı / İdam cezası verildi / Bu adam ümidini kessin mi?

02:24:00 Şüphesiz inanç / Sebepleri yok görüyor / Çok sebebi işletir / Yoktan yaratmak

02:25:00 Niye ümidi kesiyorsun? / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem ne buyurdu? / Bin kere bu salevâtı okursa / Çabucak / Kısa zamanda göreceksiniz

02:26:00 İmam Senûsî / Ali Haydar Efendi / Fethu’l-Meliki’l-Mecîd / Ahmed Diyerbî

02:27:00 Kurtarma Salevâtı / Salevâtın mânâsı / Battığım balçıktan / Daha ne buyuracak?

02:28:00

02:29:00 Arada dünyâ kelâmı konuşma / Arada yemek yeme / Bini bir celsede, oturuşta / Uykun geldi / Biraz ayakta da dolaşabilirsin

02:30:00 Bu salevât-ı şerîfe / Bunların içinde

02:31:00 Kurtarma salevâtı / Havada kuşları sayarak değil / Allâh-u Te’âlâ mutlaka süratle

02:32:00 Çanakkale şehitlerine okunan / Duâ

02:33:00 Okunanlar

02:34:00 Okunanlar

02:35:00 Duâ

02:36:00 Duâ

02:37:00 Duâ

02:38:00 Duâ

02:39:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • aish
    21 Mart 2021 22:28
    Subhanellah, 1930 - 2021 ( 91 yıl ) Allah u Teala Hazretleri nin Kelam ı ve Rasullullah in Sünnetleri ile yaşanan 91 yıl... Rabbim şefaatlerine nail eylesin makamı pek Alâ olsun amin amin amin
  • aish
    21 Mart 2021 19:59
    Subhanellah, Muhammed Ali es -Sabuni Hz. (ra) 1930 dogumluymuş tam 99 yaşında vefat etti...
YORUM YAZ