MENÜ

Mescid Sohbetleri
02 Eylül 2021
Haftanın Sohbeti 2 Eylül 2021

00:00:00 el-İsrâ Sûresi 23. Âyet-i kerîme

00:01:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Sohbet meclisinde cem eyledi / Duâ / Önümüzdeki hafta sohbet 20:30’da

00:02:00 Gittikleri yerlerden döndüler / Okullar açıldı falan / Büyük günahlar silsilesinde / Anne babaya / Önce vefât edenlere rahmet okuyalım / Şehitler / Duâ

00:03:00 Kelime-i şehâdet / Duâ / Vefât eden / Abdülcelal YENİSU

00:04:00 Vefât / İdris TAŞKIN / Eski ihvânından / Hızır Efendi / Ders halakasını bana devretmişti

00:05:00 Şoförlüğünü yaptı / Her sene buradan vurur yola / Amasya falan / Samsun’dan / Şerah’tan, Uzungöl diyorlar şimdi / İhsan Efendi hocamız

00:06:00 Hasan Efendi hocamız / Hacı Bilal / Gözlüklü Ahmet Âbi / Peçeli Ayşe hoca / Sohbet edilir / Hocaefendiler câmilere dağılır / Minibüsle gidilirdi / Gümüşçü Îsâ Efendi

00:07:00 Efendi Hazretleri / İstirahat etmez / Onun için iki şoför / Efendi Hazretlerine hizmetleri oldu / Duâ

00:08:00 Duâ / Sohbet hukûkumuz olan / Bana haber bir gün sonra / Bir gün sonra bile / Duâ / Kelime-i şehâdet

00:09:00 Duâ / Bu hafta yayınlanacak sohbetler / Bu sohbetler yokmuş / Hizmet ediyorlar sizlere

00:10:00 10 Haziran 2008’de yapılmış / Cinler, yılanlar hakkında / Daha birçok

00:11:00 Cinler âlemi / Yanlış bilgiler aktarılıyor / Bu hususta bâzı videolar / Sizlerin hizmetin arz ediliyor / Boş kap olmasın / Kâfir olma tehlikeleri de var / Bunlar insanı dinden çıkarır

00:12:00 Kesinlikle kâfir eder / Gavur mu oldum şimdi diyenler / Stalin gibi gavur olursun / Kur’an’ın bir kısmına inanırız diyenler / Hepsine inanmak lâzımdır / Katıksız kâfirler / Hadîsler mütevâtir olduğu zaman

00:13:00 Bu îtibarla bu sohbet dinlenirse / Üye olmaya devâm edin / İnsanlara duyurmaya / Materyalist kafanın hâkim geldiği / Mâneviyattan tamâmen soyutlanmış

00:14:00 Sahâda görüyoruz / Medreseye gelmiş / Ben erkeklerle muhâtab oluyorum / Ben her yola bulaşmışım / Şimdi ben çarşaf giymek istiyorum / Açık vaziyetten / Efendi Hazretleri hemen / Cilbâb, çarşaf

00:15:00 Sanki yâni müşrik adama / Kademeli geçelim demek / Yavaş yavaş başla / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Nasıl büyük bir günahsa / Nasıl bir şirkse / Bu da aynen günahtır

00:16:00 Onu demiyorum / Giymiş falan / Benle ne alâkası var / Cübbeli Hoca’nın sohbetlerine rastladım / Maksadımız ne / Eskileri karıştıralım / İnsanların ihtiyâcı olduğuna / Kimisi âile içi şiddet yapıyordur

00:17:00 Herkesin farklı farklı günahları var / Link atmak / Seni bu çok ilgilendireceğini düşünüyorum / Cenâzelerde yapılan sohbet / Başı açık olan niceleri / Ölüm varmış, âhiret varmış / Özellikle hastalıklara yakalananlar

00:18:00 Birkaç ayın kaldı diyorlar / Öbür türlü intihar edecektim diyor / Kırk senedir / Kırk beş senedir / Cenâzesi olan / Konulu sohbet

00:19:00 Bir sohbetin içinden / Başlık konmayınca / İstifâdeniz az oluyor diye / Kasete de alınmıyordu falan / Birbirimizi haberdâr edelim / Şu konuyu dinle / Size de o kadar sohbet yazılır

00:20:00 Dergimiz çıktı / Safer ayına giriyoruz / İlk çarşama / Hicrî yılın ikinci ayı

00:21:00 Mart ayı / Bu ikisini senelerdir yazıyorum / 2022’nin Mart’ında / Günahlar arttı / Her türlü lezbiyenlik

00:22:00 Belâları çeken / Bu da belâları arttıracak / Toplumsal da olsa / Bu dergide benim ön yazım / Benim yazım

00:23:00 Lezbiyenlik / Bunların teşhiri / Sitesine koyması / O kadınla / Sürtünmelerini göstermesi / Ne karışıyorsun

00:24:00 Bütün millet internete giriyor / Bir takım içerisinde olursan / İnsanların cinsel tercihine / Gerekenler yapılmıyor / Âyet var, hadîs var / Eylül sayısı / Bu kadar âyet yazdım

00:25:00 Kimseye söylemeyiz / Allah da ayıbını örter / Bütün millete kendini reklam edersen / Evliyâ da duâ etse kabûl olmaz / İnsan günahını teşhîr eder de / Biz bundan nasîbimizi alırız

00:26:00 Günahlı günahsız bakmıyor / Kur’an’da âyet var / Kur’an’dan âyet okuyorum sana / Münkeri görüp de / Allâh’ın haramlarını görüp de / Yakındır / Lût kavminden / Otuz küsur / Beş vilâyet

00:27:00 Sedum, Gomora / Kadın kadına / Lezbiyenlik / İstanbul’da / Nasıl kurtulabilirsin / Sen bunu millete ulaştırırsan

00:28:00 Bâzı kere de yaş kuru yanar / Azap topunuzu hepten / Nehyedeceksiniz / Devletimizin / Şimdiki lâik kânuna göre / Şerî’ata göre yönetilmediği için

00:29:00 Size de burada çok büyük işler düşüyor / Ben hacı değilim, hoca değilim / Allâh’ın âyetlerini / Sen de bende / Helâk olmayalım

00:30:00 Başlıkları okuyorum / Büyük yıkımlara / Büyük günahlar silsilesinde gidiyoruz / Helâk sebebi / Yıkımlar oluyor / Yanıyor, yakılıyor

00:31:00 İşte bunun sebebi / Şuraya bak yâ / Erkekler erkeklerle / Kadınlarda kadınlarla / Benim ümmetimin üzerine / Yıkım mutlakâ çökecektir

00:32:00 Benim ümmetim beş şey yaptığı zaman / Enes Radıyallâhu ‘Anh / Kadınlar kadınlarla yetindiği zaman / Eşcinsellik yaptığı zaman

00:33:00 Bütün kaynakları tahrîc etti / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Hepsinde kadınların lezbiyenliği geçiyor / Lût kavmini / Kadınlarda kırk sene evvel bu işin başladığı / Bir insan eşcinsellik yapsa

00:34:00 Allah tevbe nasîb etsin / Benim de günahım var / Bunlar da az günah mı yâni / Buradaki mesele nedir / Ne var bunda diyor / Bunu da sergilemiş / Ama bu nasıl teşhir edilir

00:35:00 Sen ne yapıyorsun / İstediğini yapabilir diyenler / Bu adamı kâfir eder / Öbürü ömrü hayâtı boyu / Çok önemli bir hadîs-i şerîf

00:36:00 Kafalarını ezecek diyor / Ne hadîsler yazdım / Lût kavminin ameli / Normal bir şey gibi göstermeye çalışıyorlar / Ayıplayamayız / Sosyal Medya aracılığıyla bunu teşhir ettiği zaman

00:37:00 Bu Tâliban kafası diyenler / Benim bunu kimseden öğrenmeye / Helal gördükleri için / Kıyâmet / Bir de bunları yaşayacağız / Bunu da mı duyacaktım

00:38:00 Rızâ göstermek / Ne diyor / Deyyûsun günahı / Buna rızâ gösteriyor / Büyük günahtadır / Tepki vermiyor / Orada bir günah fiili

00:39:00 Büyük bir günaha sessiz kalmak / Cennetin kokusu / Cennete giremez / Zâten rızâ göstermek / Onun haram olduğunu bilir

00:40:00 İçkiden, kumardan / Tevbe etmiş bir insan / Ne fındıklar kırmışım / Bu nasıl bir şeydir yâ / Nedâmettir / Bir de hasret çekiyorsun / Bu ne demek / Şimdi bile yapsan / Tevbe kapısı açık

00:41:00 Hazreti ‘Alî Radıyallâhu ‘Anh’dan / Lût kavminin amelini yapmasa da / Normal sayan / Hiç yapmasa da / Küfre rızâ küfürdür / Aynı günaha tâbîdir / Ondan sonraki ay

00:42:00 Toplumdaki bâzı kimseler / Midye ile ilgili bir fetvâ / Resmî takımda oynayan birisi tarafından / Diğer üç mezhepte / Helaldir ama / Şafi’îye göre

00:43:00 Orada da dikkat ederseniz / Sâdece denizde yaşıyorsa / Hayâtını idâme ettiremezse / Üç mezhepte buna müsaade ediliyor

00:44:00 Midye, karides / Ahtapot / İnsanlara kolaylık göstermek / Hanefî mezhebindenim / O da hak bir mezheptir

00:45:00 Erkek erkeğe evlenme / Bir açıklama yok / Yerin dibine batırılmalar / Bunun bunla ne alâkası var / Ben mi uyduruyorum

00:46:00 Bunu yapmazsak / Batalım mı bütün ümmet / Ben bundan sebep hapis yattım / Belâlar günahlar yüzündendir / Yorum yok / Bu vazîfeyi yapmazsanız / Ben vazîfemi yapıyorum

00:47:00 Bu belâların bir an evvel bertarâf olması için / İnsanlara ulaştırın / Kendimiz bir günaha müptelâ isek / Allah’tan af isteyelim / Bütün ümmetin / Günahını açıktan yapan / Teşhirciliği durduralım

00:48:00 Günah çerçevesinde kalalım / Aslâ yaymayalım / Örtelim, kapatalım / Hakkı tavsiye ediyoruz / Adamı karısından boşatın / Kocası bilmiyorsa haber edin / Kaset koymak / FETÖ gibi / Bunu konuşmuyoruz

00:49:00 Konuları üretmeyelim / İslâm teşhirciliğe / Müstehcen konuşarın yayılmasını sevenler / Bu Kur’an’da âyet / Fuhşiyyât yapanlar demiyor / Bu müstehcen günahların / Yayılmasını seviyor

00:50:00 O adamlar rezil olsun / Yayılmasından taraf değiliz / Yayılmasını sevenler / Normalleşmesini seviyor / Allâh’ın azâbına

00:51:00 Kimse dayanamaz / Çok zor / Nasıl bunu göze alıyorsun / Şahıslaştırmadan / Avretini açmak, yaymak / Genel mânâda / Toplumu etkileyen / Teşhirleri / Tepki vermemiz gerekiyor

00:52:00 Kimse bunu yapmazsa / Allah size en kötülerinizi / Bu memleket kaç kere çiğnenmedi mi / Yunanı girmiş / En kötüleri başınıza geçirir / Evliyânız bile duâ etse

00:53:00 Günah yapmayan da ses çıkarmadı / Önemle okumanızı / Kadınlar açısından / İstirhâm ediyorum / Önemsediğim konular / Oryantalist kitaplar

00:54:00 Evrim teorisi / Gavurların / Bunlar tercüme ediliyor / Bu kitapların bu şekilde yayılması / Bâzı şahıslar hakkında koruma kânunu var / İslâm hakkında koruma kânunu yok

00:55:00 Bu yazıda mutlakâ okunsun / Ömer Faruk hoca / Araplar çöldeydi de

00:56:00 Mustafa ÖZTÜRK / Çöl bedevîsi / Kur’an’da / Gelsin de bizim Giresun’a / Giresun’daki adama bunu anlatsan / Cennetin ağaçları / Almanya’ya gitti

00:57:00 O kafadan adamlar var / Cennet tasvirleri / İlmî bir yazı / Âhirette, cennette / Orada tatmine ihtiyaç olmaz / Kur’an’da âyet var

00:58:00 Ağzındaki baklayı çıkar / O günkü insanları / Öleceğiz dirileceğiz / Dirildikten sonra / Ebedî kalacaklar diyor

00:59:00 Âhirete ilişkin tasvirler / Aşı meselesi / Ben oldum / Tavsiye ediyorum

01:00:00 İhsan ŞENOCAK / Bayram Ali ÖZTÜRK hocamız / Duâ / Patrikhâne bu işin neresinde

01:01:00 İyilikte kötülükte bulaşıcıdır / Mustafa ÖZŞİMŞEKLER / Yunus Emre / Safer Ayı

01:02:00 Kitabın sonunda iki tâne duâ var / İlk gece namazı / Her zaman birleşmez / İlk gece namazı

01:03:00 Bu sene iki şey birleşti / Bu namazları ulemâ beyân etmişler / Namazın târifi

01:04:00 Namazın târifi / Mahmut Sâmi RAMAZANOĞLU / Sâmi Efendi Hazretleri / Efendi Hazretlerimizden bunu duyduğum için

01:05:00 Son Çarşamba daha önemli / Meşâyıh beyân ettiler

01:06:00 Çarşamba bir / Bu duâyı artık / Resim çekersin / Önüne çıkyor ekran / Çok büyük lütuflar

01:07:00 Her gün yapılacak / Hilal görüldüğünde okunacak duâlar / Hayırlar isteniyor

01:08:00 Emniyet, güven / Bu aydaki açılımlar / Allâh’ın yardımları / Safer ayında özellikle ihmâl etmeyelim / el-Mülk Sûresi / Otuz âyettir

01:09:00 Kabir azâbından kurtarıyorsa / Kendisini okuyan / Bir ay boyunca hasta olmamak için / Kırk bir Fâtiha / Yemen meşâyıhından

01:10:00 Son çarşambada ilâveli şeyler vardır / Akşam yatsı arasını geçmeyin / Safer ayının çarşambalarına / 2022’nin Mart’ına dikkat / Her Çarşamba

01:11:00 Bu Hasan hoca yine yanlış yazmış / İlk Çarşamba / Zurnanın zırt dediği yer / Üç yüz yirmi bin belâ / Okunacaklar

01:12:00 Ahmed-i Bûnî / Hiçbir kimse kendisinden müstağnî kalamaz / Hangi bir esîr / Rusya’dan sonra en fazla hapiste insan Türkiye’de varmış

01:13:00 Mutlakâ korktuğundan emîn olur / Çok insanlar îtibarsızlıktan

01:14:00 Fesatçı / Onu ona, bunu buna takar / Bu ay hatırlamadım / Bu zikri çok yaparsa / Her ayın başında önemi çok

01:15:00 On birinci madde onları alâkadar ediyor / Bürokrat / Rivâyetlerden çoğu / Hangi hâcetini isterse / Eşinin kapanması

01:16:00 O kişinin öfkesi / Biraz önceden / Tutkun olan velîler / Bunda bulunan / Yöneticilerin / Hekimlerin / Bu duâyı yaparak

01:17:00 Burada günler var / Bu duânın okunacağı günler / Gece yapamadın, gündüz / On iki rekatlık namaz var

01:18:00 Arapça bilmek gerekir / Bu namazın târifi yazılmıştır / Kurban / Yağlı bir koç / Dernekler, vakıflar / Kan toprağa gömülecek

01:19:00 Altmış parça / Altmış fakire en iyi yemeklerden yemek / Yedi fakire / Mübârek virdin metn-i şerîfi

01:20:00 Virdi okuma şeklinin târifi

01:21:00 Arada dünyâ kelâmı konuşmayacaksın / Bu gece böyle gitti / Bir namazda size târif edecektim

01:22:00 Bu namaz / Bu gece kılınıyor / Ay mühim değil / Bu geceki konular çok önemliydi / Önümüzde çok belâlar gözüküyor

01:23:00 Ayların son çarşambası / Az sadaka çok belâyı def eder / Rabbimizden âfiyet isteyeceğiz / Dünkü geceymiş / İmâm Ğazâlî

01:24:00 Kim Perşembe gecesi / İki rekat kılarsa / Beş Âyete’l-Kürsî / Namazın târifi

01:25:00 Namazın târifi / Hayatlarında / Alamamış olsa bile / Dönüş yapmış / Hayatta olanlar

01:26:00 Vefât etmişse ne yapacak / Kebâir günah işlemiş / Ne demek Kur’an / Anne baba / Hasım değiller ki / Bunu da geçen haftadan söz verdiğim için

01:27:00 Çok kitaplarım ortada kaldı / Duâ / Salevât / Velhamdülillâhi Rabbi’l-‘Âlemîn

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ