MENÜ

Mescid Sohbetleri
13 Mart 2021
Haftanın Sohbeti 13 Mart 2021

00:01:00 Şa’bân-ı Şerîf ayı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ayı olan Şa’bân ayı / Nefesler aldırıyor / Duâ / Efendi kardeşlerim

00:02:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Hilal görüldüğü zaman / Bu mübârek ayın / Şerli kaderlerden

00:03:00 Berâet Gecesi / Hayırlı kazâlar ve kaderlerle ilgili / Haftaya cumartesi de çok önemli / Duâların çok önemi vardır

00:04:00 Mülk Sûresi / Ayın günleri sayısınca / Bu ay boyunca

00:05:00 Karnımda şişlik / eş-Şâfî ism-i şerîfi / İmâm Terîmî / Yine bu gece / Vakit bereketi

00:06:00 Dergimizde / Kitapta bir kere yapılıyor / Lâlegül Dergisi / Dünyâsı âhireti ma’mûr olur / Benim dediğimi tekrâr edin / Hilâl Duâları

00:07:00 Hilâl Duâları

00:08:00 Hilâl Duâları

00:09:00 Hilâl Duâları / Bu bölümü arkadaşlar kessinler

00:10:00 Her şeyi biz yaparsak / Hilâl gecesi / Duâ

00:11:00 Mart ayı / 9 Mart gecesi çok önemli

00:12:00 Belâya duâ hazırlayın / Ancak kandil simidi çıktı mı / Her salıyı çarşambaya bağlayan gece / Hiçbir belâ etrâfında dolaşamaz / 9 Mart gecesi

00:13:00 Rûmî takvim / Mart devâm ediyor hâlâ / Rûmî takvim göre

00:14:00 Mâü’l-‘Ayneyn hazretleri / Belâlar ve âfetler / Tehlikeler bekleniyor / Ama vatanımızda / Bu gibi âfetlere mâruz kalma

00:15:00 Bize işe gitmeyin demiyorlar / Duâ hazırlayın / Bunu da arkadaşlar paylaşsınlar / Rüyâ görmüş değilim / Akşam okusan sabaha kadar

00:16:00 Sabah okusan akşama kadar / İki rivâyet var / Ânî belâ buyuruyor / Kalp krizi / İnsan bir şeye biraz hazırlanırsa / Hiçbir şey zarar veremez

00:17:00 Bu çok kuvvetli bir duâdır / Ciltler dolusu / Seyyidü’l-istiğfâr / Onu da okumayan / Belâ yağıyor / Belâya duâ hazırlayın

00:18:00 Akşam namazının peşine / Koronadan dolayı / Kendin kılacaksın / O gece yüz kere okunuyor / Tashîhlerini yapıyorum / Kadir Gecesi hakkında kitap / 209 sayfa

00:19:00 16 Mart gecesi okunacaklar

00:20:00 Her salıyı çarşambaya bağlayan gece / Burada sekiz madde var / Bunu da arkadaşlarımız sitemize (cubbeliahmethoca.com.tr) koysunlar

00:21:00 Ben artık tâkip edemiyorum / Sitedeki arkadaşlar da dinliyorlar / Uyarıya ihtiyâcımız var / Kimseye belâ gelmesin / Ehl-i Bid’ate öğretmeyelim

00:22:00 Bir senelik korunma / Öyle insanlar biliyorum / Adam Ehl-i Sünnet i’tikâdında / Kumalıklar olabilir / Kardeş kardeşi istemiyor / Benim bir öküzüm olacağına / Berâet Gecesi

00:23:00 Şunu öğretmeyelim de bizi sollamasın diyenler / Müslümana kin besleyen / Bak ben siteye koyuyorum

00:24:00 16 Mart Gecesi / Akşam namazını vakti vaktine kılalım / Okuma arasında / İnsanlarla muhatap olmayalım / Yüzden fazlası zarar etmez

00:25:00 Bu gibilerde / Okudum mu atladım mı / Şartlara riâyet etmiyorsun ki / Kime zikrediyorsun / Ben sizi Allâh için uyarıyorum

00:28:00 Şa’bân-ı Şerîf ayı salevât-ı şerîfe ayı / Altı yedi tâne kitap yazmışım / Cuma gecesi mesela

00:29:00 Mübârek kulaklarıyla işitiyor / Yazana kadar canımız çıkacak / Öyle salevât-ı şerîfe var on sayfa

00:30:00 Salevâtın en kısa şekli nedir? / Bundan kısası yapılamaz / Her on günün zikri

00:31:00 23 Mart Salı arasında / Latîf ism-i şerîfi hakkında / Öyle acâib tasarruflu / İlginç / Lütuf ne demek?

00:32:00 Yüz kere Yâ Latîf / Şu anki dersimiz / Ânında görüntü / Kalp Mevlâ’da olacak

00:33:00 Hayırlı muratların var / 16641 Yâ Latîf

00:34:00 İsm-i şerîfin duâsı / Bir kere okunuyor / Bu gecede yatsı namazından sonra

00:35:00 Duhân Sûresi’nin başından sekiz âyet / On beş kere okunacak / Büyük havas ulemâsı / Berâet Gecesi’nin yatsısına kadar

00:36:00 Ne önemli bir işiniz var / On dört gece bir niyet / Niyet örnekleri / Yatsıyı sohbetten sonra

00:37:00 Bu âyet-i kerîmeler / Bizim arkadaşlar paylaşabilirler / Besmele çekerseniz iyi olur / On dördüncü gece

00:38:00 Otuz kere / Ne istiyorsan iste / İlk gece namazı / İmâm Nesefî / Yâkûtetü’s-salevât

00:39:00 Benim duâlarıma güvenmiyorum / Bâyâ bir mânîler çıktı / İslâm âlemindekiler / Kültüre katkıları var / Onlar bile duâ aldılar

00:40:00 Arapça kitaplar bölümü / Suudi Arabistan Cidde’de / Dubâi / Fas / Sen bu kitabı bulamadın da / İmâm Safûrî / İmâm Nesefî

00:41:00 Onlardan / Hazîneyi buluruz / ez-Zıyû’l-ma’nevî / Ya’kûtetü’s-salevât / Onlardan evvel / Bu kitaplar benim elime ulaşsın

00:42:00 Ben bunu yeni bulmadım / Ancak denkledik / Nesefî demek / Ömer’i bir yerde göreceksin / Yıllardır uğraşıyorum / İbnü Ebî Hacele

00:43:00 Benim işim bunlar / Siz ne iş yapıyorsunuz? / Bana bütün dünyâyı mı vereyim? / Kayıp kitaplar / Çok şeyler kayboldu / Şimdi sizinle benim farkım

00:44:00 Bilmem neye tav olup / Siz ucuzcusunuz / Bir namaz / Bâzen küçük bir günahtan da

00:45:00 Gizledi, neden? / Cumayı / Zikirle geçirsin diye / Mevlâ bizi kazandırmak istiyor / Şimdi namazına geldim / Bâzı hanım kardeşler

00:46:00 Bu kadar dinleyenimiz var / Namaz kılamayanların okuyacağı zikir / Bâkıyâtu’s-sâlihât / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e sordu

00:47:00 Yastığının yanında / Adam yorgun olur / Cünüp bile bu zikri yapmadan / Deprem oluyor / Belâ geldi / Yıkanana kadar / Zikirsiz mi ölelim / Her panikte zikrullâh

00:48:00 Vay anasını seni kurtarmaz / Kazâ geliyorum diyor / Hiç zikir yok

00:49:00 Ha böle da şey / Bu kelime senin son kelimen olsa / Bu kadar kitaplar / Allâh’ın azâbından / Balık zikri terk etmedikçe / Kuş yakalanmaz

00:50:00 O eceldir / Ama zikirle yakalanırsan / Zikir yap devâmlı / Îmansız ölmemeye çâre var

00:51:00 Her gün bir kere okursa / Bütün korkuları aşmış oluyor

00:52:00 Yüzlerce rivâyet yoktur / Muhteremler yâ, ben size ne yapayım / Bu gece kılınacak namazın târifi / Biz her rekatta aynı yapalım

00:53:00 Sizin amelinizi kolaylaştıralım / Her üç İhlâs’ta bir hatim oluyor / İmsâk biliyorsunuz / İmsâk yazar

00:54:00 Beş İhlâs / Namazın sevâbı / On iki bin şehîd / Bir şehîd bile olamıyor / Mevlâ reddetmiştir

00:55:00 Biz zâhire göre amel ederek / Bu hadîs ne diyor / Allah ındindeki şehîd / On iki sene sıralı ibâdet / On iki sene sıralı ibâdetim yok

00:56:00 Nasıl bilirsin? Kendim gibi / On iki sene / Toptan hesapla / Anasının onu doğurduğu gün / Bir müjdesi daha var / Ehli baksın / Bizim insanlar

00:57:00 Bu namazı mutlaka kılmam lâzım / İlk gün namazı / Receb Allâh’ın ayıdır, Şa’bân benim ayımdır / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ayı / Mübârek adam / Şa’bân benim ayımdır

00:58:00 Ne ile değer verecek? / Orucuna devâm / Haramlardan sakınma / Otuz günde yetmiş bin salevât / Ay içinde yetmiş bin salevât / Bana değer verdiğini

00:59:00 Ayına değer vermiyorsan / Şefaatime inanmayan / Özel namaz söylüyorum / Senin ne ikrâmına mazhâr olacak / Kıyâmet günü ben onun için

01:00:00 Herkesin ciğerleri patladığında / Onu bekleyeceğim / Kıyâmet günü / Kötü gün için / Sokağa çıkma yasağı olur / Bir çuval un alalım / Fırın bile çalışmayacak durum oluyor

01:01:00 Âhiret ne kadar? Sonsuz / Kilerine koyduğun şeyi yiyecek / Bir çuval un alsan / Dünyâ ne kadar? O kadar azık hazırlayalım / Sahîh hadîs-i şerîf / Ne kadar çalış

01:02:00 Dünyâda duracağın kadar / Âhirette kalacağın kadar

01:03:00 Sahîh kaynaklarda geçiyor / Zengin gelmiş âhirete / Nîmetlerden bir nîmet için / Her parçana bir ağrı verse / Milyonlarca belâ var

01:04:00 Bir nefeste / Dünyâ senin olsa / Ayağının yürümesi / Allâh’ın nîmetini saymaya kalksanız / Nîmetlerimden bir nimetin / Beleş peynir fâre kapanında olur

01:05:00 Bu adam ne karşılık verecek / Bir nîmet / Eski ümmet / Ne kadar ibâdeti varsa / Bir nîmet bütün hasenâtı götürdü / Laz oğli laz oğlî

01:06:00 Ne akıllı papağanmış / Parayı ver de dışarı öyle çık / Nasrettin Hoca / Döve döve helva yediriyorlar / Bir tâne mi nîmet var

01:07:00 Bir dâneyi toprağa attın / Sen gidip tarlayı ekiyorsun / Allah dilediğine kat kat verir / Bu nîmetlerin şükrü

01:08:00 Adamı kurtaracak yâ / O kulu / Lütf-u keremimle / Allah dilediğine kat kat verir / Bu katlamalar / İmâm Zerrûk / Çok büyük allâme / İmâm Trablusî

01:09:00 Kul haklarıyla / Kul haklarıyla ilgili / Hesaplaşamayan / Ümidi mi kessin / Hepimiz ölmek üzereyiz / Zâhirî hellalleşmiş olanlar / Bâzısı kabûl etmiyor

01:10:00 Çalıyım da mı ödeyeyim / Allâh’ın rahmetinden ümidi kesmeyin / Karşı tarafı râzı edecek / Helallik istemediyse / Size çok / Ben çok önemsiyorum

01:11:00 Ulemâ evliyâ kitaplarında zikretmiş / Ben kaynakçı adamım / Bir kuruş / Dirhem: Gümüş para / Bir kuruş için / Yedi yüz namazını alıyorlar / Cemaatle kılınan

01:12:00 Cemaatsiz tek kılsan daha fazîletlidir / Bir kuruşu ödemediysen / Bu namaz nasıl kılınmış? / Hem de makbûl / Birbirine bağışlandığı için

01:13:00 Sabaha kadar teheccüt kılıyor / Yüz bin lirayı ödeyene kadar / Beş vakitten / Bir ay yüz elli vakit

01:14:00 Beş ay yedi yüz namaz / Yüz bin liralık borcun / Ebedî cehennemlik / Cennete gitmen için / Ne kadar sâlih amel / Sırf Allâh’ın nîmetine / Katlamalara verdiği kul hakkına gitmiyor

01:15:00 Senin hak ettiğin bir şey değil / Onu dövmüş / Namazı, abdesti / Bir kuruşuna yedi yüz namaz / alacaklı bitmedi / Ümmetimin müflisi kimdir

01:16:00 O adam da / Yaptığı ameli alabiliyor / Cıscıbıl / Kul hakkını ödettirdi / Yaptığından sorulmayan / Bunu da yakında

01:17:00 Kul haklarını yazınca / Katlama yapar yapmaz / Katlama yaparsa / Oruç bana âittir / Namaz gidiyor / Oruç gitmiyor / Süfyân b. ‘Uyeyne Radıyallâhu ‘Anh Hazretleri

01:18:00 Âdemoğlu’nun bütün ameli / Oruç müstesnâ / Aklımda kalmamış olabilir / Kafam, hâfıza da her şeyi almıyor / Tevbenin yolunu öğretiyor

01:19:00 On iki bin şehîd sevâbı

01:20:00 Duâ / Yarın ki gün / Namazın vakitleri / Enes Radıyallâhu ‘Anh Hazretleri / Muhammed Hakkî en-Nazillî

01:21:00 Efendi Babamızın el kitabı / Ben namazlarda hep Âyete’l-Kürsî okurum / Yirmi bin âyet

01:22:00 Bir Fâtiha yedi Kur’ân’ı tartar / Câmi’u’s-sağîr / Altı bin küsûr

01:23:00 İhtilâflar var / Beş midir? Dört müdür? / Kur’an aynı Kur’an / Altı bin altı yüz altmış altı / Yarınki günün namazı

01:24:00 Buna on demiyor / İlim sâhibi ile para sâhibi bir olur mu?

01:25:00 İntikâl tekbîrleri / İki rekat namazı ne zannediyorsun

01:26:00 Kısa da olsa iki rekat namaz / Namazın mükafatı / Rızık genişliği / Yarınki gün kılınacak

01:27:00 Hangi âyeti bilmiyorsan onun yerine sâdece İhlâs Sûresi geçer / Şa’bân-ı şerîfin oruçları / Üsâme Hazretleri

01:28:00 Şa’bân ayı insanların kendisinden ğâfil olduğu bir aydır

01:29:00 Aylık ameller / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor / Şa’bân ayında çok oruç tutuyorum / Başımızda belâlar fazla / Benim rızâm için oruç tutmuş

01:30:00 Açlığının susuzluğunun hürmetine / İmâm Nesâî / Receb-i şerîf ayında / İslâm ile / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem kendisine tahsîh etti

01:31:00 Enes b. Mâlik Radıyallâhu ‘Anh / Peş peşe tutardı / Ramazan’ın hâricinde / En sevdiği oruç / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e

01:32:00 En fazîletli oruç / Ramazan’ın öncesi / Şa’bân ayında tutulan oruçlar / En fazîletli sadaka

01:33:00 Şa’bân-ı şerîf ayında / Her ayın başında ortasında sonunda / Yetmiş tâne peygamber

01:34:00 Yetmiş sene ibâdet / Kardeşim / Nîmetler karşılık bekliyor / Cennete ne ile girecek / Anlamayacak ne var / En büyük lütufların sâhibi

01:35:00 Bu üç gün / Bir de sonundan üç / Geçen seneden / O sene ölürse şehîd olarak ölür

01:36:00 İlk Perşembe orucu / Kitâbü’l-berake / Kitâbı ticâret

01:37:00 Kuveyt’in Merkez Bankası bastı kitabı / Hareket ve bereket / Ben de başka nüshaları da var / Kim Şa’bân ayında

01:38:00 Gel, benden alacağın var / İlk Perşembe orucu / Duâ

01:39:00 SOHBETİN DUÂSI

01:40:00 SOHBETİN DUÂSI

01:41:00 SOHBETİN DUÂSI / İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU’nun annesi / Duâ

01:42:00 Duâ

01:43:00 Duâ

01:44:00 Kelime-i Tevhîd / Duâ

01:45:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
 • Ali turan
  14 Mart 2021 10:54
  Selamun aleykum hocam ALLAH razı olsun sizden aile ici bir sıkıntımız var dua isteriz dua ederiz. Teşekkürler.
 • aish
  14 Mart 2021 06:39
  Muhterem Hocam, artık kanaat getirdim ki Mevlam sizin HAKİKATİNİZİ saklıyor... Evet belki sizi sevmek inanın şartlarından değil (^_-) ama sizi sevmek sizin sohbetlerinizi dinlemek tavsiyeleriniz ile amel etme gayretinde olmak çok büyük işler... İnanın büyük takımlar sürekli olarak MAÇ antrenmanları yapıyorlarya bizlerde sizinle aynen öyle hissediyoruz, teşbihte hata olmaz: siz bizim adeta ANTRENÖR ümüz sünüz PT (pi ti pörsınıl tırenır ) yaşam koçumuz sunuz adeta bir maç tan çıkıp hemen akabinde yeni bir maça hazırlanıyoruz gibi... Receb - I ŞERİF maçı Şimdi Şaban - ı Şerif sonra da Ramazan - İ Şerif (inşaAllah) böyle dewam edip gidiyor... Nelere vesile oluyor sunuz bir bilseniz.... Neyse bilmeyin... (^_-) İTİKAD larımızı düzeltiniz, İslam şuuru kazandırdınız... Artık hicri yılı da hicri aylarında daha iyi biliyor ve takip ediyoruz... Yeriniz bambaşka MEVLAM EFENDİ (KS) HAZRETLERİN DEN EBEDI razı olsun, başımızdan eksik etmesin sizleri, bu mübarek aylardan sizlerin payına taptaze hayırlı bereketli uzun ömürler düşsün, bizlerin payına da sizlere muhabbetli ve itaatkar olmak düşsün... جزاك اللهُ خيرً بارك الله فيك
 • Saadet ekici
  14 Mart 2021 04:36
  ALLAH SIZE HAYIRLI UZUN OMUR VERSIN
YORUM YAZ