MENÜ

Mescid Sohbetleri
10 Nisan 2021
Haftanın Sohbeti 10 Nisan 2021
00:00:00 Duâ
00:01:00 Vefat / Şehitlerimiz
00:02:00 Sekiz şehîdimiz var / Duâ
00:03:00 Duâ
00:04:00 Matbaacı Çetin Abi (Abdurrahim Abi) / Hanımı da hoca hanım kardeşimiz / Dua
00:05:00 Mehmet Emin ER hocamızın en büyük kızı Saliha Hanım annemiz / Cemil hocamız
00:06:00 Efendi Hazretlerimizi ziyâret ederlerdi / Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL kardeşimiz
00:07:00 Mehmet KAYA / Başkanımızın ağabeyi / Günahlarını af etmek istediklerini / Mustafa KAYA
00:08:00 Erol KAYA / Hikmet Efendi Hazretleri / Duâ
00:09:00 Duâ
00:10:00 Duâ / Ömrümüzden sayılı günler kaldı / Çok vefat var
00:11:00 Ölümü hatırlatması lâzım / Ne cevap vereceğiz / Önümüzde âhiret var / Altı meselede ta'cîl var / Çabuk defnetmek / İyi kişi ise
00:12:00 Yerinde dururken / Cenâze sâhiplerinden / Beni cehenneme çabuk mu göndermek istiyorsun
00:13:00 Cenâzeyi bırakalım yarına / Allah seni helâk etsin / Ben ölmeden yurdumu gördüm
00:14:00 Heyet heyet melekler gelir / Ölenlerden öyle insanlar var ki / Allah vekîl
00:15:00 Sürekli vaad olunmakta olduğunuz / Eş dost gelsin / Ben yerimi gördüm / Ölünün konuştuğunu / Ölmeden önce bir bayılırlar
00:16:00 Ve omuzlara alındığı zaman / Tabutu taşımak çok sevap / Dört tarafından tutabilirsen / Koronadan sebep / Kırk tâne kebâir / En büyük günahlar
00:17:00 Cenâzeyi dört tarafından taşıyan / Kebîre: Büyük günah demek / Çok fazîletli bir amel / Cenâze tabuta konulduğu zaman / Erkek varken
00:18:00 Ricâl diyor hadîs-i şerîfte / Kabir ya cennet bahçelerinden / Gördüğü için makâmını / Yollarda / Kimsenin hatırı için / ÜSküdar'da bir nine
00:19:00 Çabuk götürün beni / Kime nasîb olmuş / Sâlihlerden / Şakî bedbaht / Vay bu cenâzenin hâline
00:20:00 Kabri cehennem çukuruysa / Cenâzenin sesini / İnsan işitse / Çabuk gömelim diyene / Kötüyse bunun tersine / Nereye götürüyorsunuz beni diyen
00:21:00 Duâ / Mevlâ, dostlarına müjdeyi / Cibrîl 'Aleyhisselâm / Bütün Müslümanların Mevlâsı
00:22:00 Kâfirlerin Mevlâ'sı yok / Korona nasıl kalkar? / Selam vermiyorsunuz birbirine / Selâm çok önemli / Günaydına tünaydına benzemez / Ancak selâmı kaldırmak için vazedilmiş / Allâh'ın bütün bereketleri
00:23:00 Abdest olmayınca, gusül olmayınca
00:24:00 Yegâne Zât / Doğru cennete gitmek istiyor / Ders çıkarmak lâzım / Verin / Zekât verin
00:25:00 Sizin birinize ölüm gelip çatmadan / Az bir zamana kadar / Ne mail geldi / O mektûb idi / En yakının ölmedi mi? / Sen ne bekliyorsun / Lezzetleri kıran ölümü
00:26:00 Ey benim Rabbim! / Paralar kalacak şimdi / Sâlihlerden olacağım / Gafletle yatıyordum / Vakti gelene, eceli gelene
00:27:00 Yine keyfine / Ya cennete / Önümüz bu / Âmiri memuru yok / İnsan kazanmaz mı / Bu ölümler bize neyi hatırlatmalı
00:28:00 Öbürü zâten / İşler netîceye bağlandığı zaman / Pişmanlık neye yarar / Kullarım gaflet içinde / Bâzıları / Ölüme mecbur inanıyor / Kanıksamış
00:29:00 Suâl var / Oradan mahşere çıkmak var / Mîzan'da / İnanmıyorlar / Ben sizi buraya emânetçi gönderdim / Kimsenin mîrâsı / Sonunda kime kalacak / Ancak bize döndürülecekler
00:30:00 Bu kadar insan ölüyor / Dönüşü olmayan / Kıyâmet günü / Oku kitâbını / Kendi hesâbını / Muhâsib de tutmayacağım / Hesap yap, kitap yap
00:31:00 Sana insaflı davranana / Senin hesâbını sana yaptırıyor / Hiç günahsız olmak / Peygamber olmayan / Günahsız olabilir / Velîlerden de
00:32:00 Bu insanlar / Dîvân açılacak / Sen de bakacaksın / Hatâ payı yok / İmâm Bezzâr / Kıyâmet günü
00:33:00 Bir dîvân var, onda sırf / Îman amelden / Îman şartı olmadan / Bir dosya daha var / Sırf günahları var / Ne yaptıysa / Bir dosya daha var
00:34:00 Amel defteri var / Bugün bilelim / Allâh-u Te'âlâ'nın / Ona gönderdiği, ikrâm ettiği nimetler / Şu kadar lokma / Şu kadar zaman / Kalbini şu kadar attırdım
00:35:00 Şu anda vücûdundaki damarlardan birisi / Bir yerin yara olsa / Nimetlerle dolu / O dosyadan
00:36:00 Muhâkeme kâbiliyeti var / En küçük nimet hangisi ise / Bu kulumun sâlih amellerinin / Sen git paranı / Gördüğün işine / Gözün görmüş
00:37:00 Kulağın işitmesi / Kabızdan patlarsın / Bu kulumun sâlih amellerinden al / Umreler / Eski ümmetlerde de var / Yıllarca sâlih ameli var
00:38:00 Senin sâlih amellerinin / Nâfile oruçlar / Hepsini alacak / Dünyâ kadar nimet var / En küçük nimet / Yâ Rabbi! / En küçük nimet
00:39:00 Dosyalar ikiye indi / Nimetlerin bulunduğu dosya kalmadı / Git karşılığını al / Ben hâlâ tam alamadım / İki tâne dosya kaldı
00:40:00 Seni azâba attıracak / Ama nimetler duruyor / Bu adam nasıl cennete girecek / Cennete sokmak istediği zaman
00:41:00 Bu yüz bin hasenâtın / Ben de o zaman o hasenâtının / Sâlih amellerin / Katladım / Bire yedi yüz bin yazıyorum / Kul haklarının karşılığında
00:42:00 Nimetlerin şükrünün îfâsına da gitmiyor / Günahlarından da vazgeçtim / Katlamayla / Günahlarını da sildim / Nimetlerimi de sana hîbe ettim
00:43:00 Nimetlerini katlar / Kimi araştırırsa / Herkes sınıfta kalır / Karşılıksız bağışladım / Âhireti hatırlarsak / Önümüze üç dîvân açılacak
00:44:00 Bir çok insan helâk olacak / Sevapları katlamasından / Fazl-u keremi olmasa
00:45:00 Allâh-u Te'âlâ'nın kullarından bir kul
00:46:00 Vâsile b. Eska' / Adamın hiç günahı yok / Sevapların hepsi / Ben iki işten hangisi ile
00:47:00 Bu kul da bir hesap yaptı / Sâlih amelim de çok diyor / Amelime karşılık girerim / Ben sana hiç isyân etmedim / O nimetlerin hepsiyle
00:48:00 Tek bir nimet ile / O nimetin şükrünü / Adamın / Ömr-ü hayâtı / Hayırsız olsa günah yazılırdı / En ufak bir nimete mukâbil / Bir sevâbı bile kalmaksızın / Bir nimet dahî
00:49:00 O zaman o kul anlar ki / Kimse ameline güvenemez / Zâten günah işlemiyorum / Öyleyse cennetliğim diyemez / En ufak bir nimete bile / Karşılığını alın bundan
00:50:00 Açık kaldı / Amelin kalmadı / Seni beni rahmetinle / Ha! Şöyle yola gel / Aynı mânâlara yakın olarak hareket ediyor / Son nefesimizde
00:51:00 Günah işleme, yoldan çıkma / Îmânımızı bile / Adam senelerce / İlm3ı dersler yapıyor / Ben dedi Allâh'a inancım var / Peygamber inancımda / Ahlak anlayışım da değişim / İmamı müezzini okutur / Sonumuz belli değil / Hayvanlara imreneceğiz / Tavus kuşu gibi / Toprak olmaya bile
00:52:00 El de bir şey, cepte bir şey yok / Amelleri habt olmuş / Adam cıscıbıl kalmış / Bu tehlikelere / Hayvanda bu kadar endişe yok ki
00:54:00 Kıyâmet günü her şey / Düşman kesilecek
00:55:00 Koyunun hakkını koyunda bırakmayacak / Kâfirlerin suratına saçılacak / Toprak olsa cehenneme girme tehlikesi kalmıyor / İşte Ebû Hureyre / Göklerde uçan kuşlar
00:56:00 Vahşî hayvanlar / Zirve noktasına varacak ki / Haydi toprak olun / İşte o zaman kâfir / Ben de bu inek gibi / Toprak olaydım
00:57:00 Ben nasıl kurtulacağım / ez-Zühd isimli eser / Bizi sizin gibi yapmadı
00:58:00 Ne cennet beklentisindeyiz / Toprak olup gideceğiz / En değerli varlık olarak / keşke ben toprak olaydım / Ne anlamı kaldı / Keşke ben de öyle olsam
00:59:00 Keremli yarattık / Gemilerde taşıttık / Gemiye o kuvveti vermesek / Karada da / Havada uçaklarla / O kadar şerefli yaptık / Tertemiz
01:00:00 Keşke ben / Bu âr olmaz mı / Hele bir de hayvanlar / Bizi sizin gibi yapmadı / Bu sözün karşısında / Hayvanlar diyor ki / Mükelleflikten
01:01:00 Sarı Çizmeli Mehmet Ağa / Soyunurum / Dersin ama / Sipsiyah kalırsın / Senin yüzün kapkara olur / Kavâ'ıdü'l-'Akâid derslerini dinle
01:02:00 Her nereden rüzgar esiyorsa / Yana bele savrulursan / Tehlike büyük / Bizim amellerimiz / Bize verilen nimetlerin / Muhabbetine, sevgisine / Başka çâremiz yok
01:03:00 Sevgiyle olur / Muhterem kardeşlerimiz / Öbür akşam / Salı akşamı terâvîhlerimizi / İlk oruç / Çok önemli / İlk sabahı / İlk gecesi
01:04:00 Ramazân-ı şerîf'in fazîletleri / Hilâl Duâları / Hilal gecesi
01:05:00 Üç gece görmedin diye / Bunları yapmak lâzım / Namazdan döndüğü zaman / BU duâ İbnü Ebi'd-Dünyâ'da var / Emniyet isteniyor
01:06:00 Her şeyi kaplayan olunca / Genel mânâda belâsızlık / Oruca karşı bize yardım et / Günahlardan arındırarak
01:07:00 Ramazân'ı da bizim şefaatimiz / Bayram gecesinde, sabahında / Özellikle hastalıkların kalkması var / Belâlardan / Mülk Sûresi / Münciye
01:08:00 Duânın mânâsı
01:09:00 Bir terâvîh kılmak var / Bir hatim okumak var / Duânın mânâsı
01:10:00 Kadir Gecesi kime bin aydan hayırlı? / Ustura iki taraflı kesiyor / Bu duâları mutlaka okuyalım / İftara bir saat kala
01:11:00 İftara bir saat kala / Hilal Gecesi / Biz işimizi sağlam yapalım / İftar sohbetlerimizde anlatırız / İlk gecesi kılınacak namaz
01:12:00 O saatten sonra / İlk gecesi / Meşhûr İbni Mes'ûd'un torunlarından
01:13:00 Bana ulaşan ne demek / Kim Ramazan ayının ilk gecesi / Feth Sûresi / O sene korunur
01:14:00 Biz bunu sonradan öğrendik / Peşine ne var / Kitap baskıda / Salı günü falan çıkar / On kere İnnâ enzelnâ
01:15:00 Merfû hadîs hükmündedir / Bu iki rekat / Koronadan korunmak / Bu iki rekatı kılalım
01:16:00 Bâzı rivâyetlerde / Böyle önemli bir husûsta / Ben ezbere bilmiyorum diyen / Ezbere de bilmiyorum / İmâm Leknevî
01:17:00 Bu dört sûreyle / Çok fazîletler / Her rekatta elli İhlâs okusa / İki rekatta elli İhlâs
01:18:00 Namazı bitirecek / Umulur / İki rekatlık nâfile namazda / Bir senelik muhâfaza için / Abdurrahmân Bistâmî / Osmanlının en büyük ulemâsından
01:19:00 İkisi de bende var / el-Ed'ıyetü'l-müntehabe / Bu risâlelerde gördüm / Feth Sûresini
01:20:00 Aldı başını gitti / İlk gecesinde / Duâ
01:21:00 Duâ / Armageddon / Çok detaylandıramadım / Orada kesmek durumunda kaldım
01:22:00 Çok önemli hâdiseler var / Bu harbin patlayacağı / Neler neler neler / İslâm ordusunun / Çok ince mevzûlar var
01:23:00 Hâricîlerden / Melhame dersleri / Deccâl çıksa / O büyük Armageddon / O ders youtubede / O dersi çok iyi dinleyin
01:24:00 Dokuz ders ne demek / Geçmiş gün / Bir özet yapmışım / 10. Bölüm / Decâl mutlaka çıkacaktır
01:25:00 Yarınki gün / Bu youtubede hiç yok / Bunun da tedbîri / Sitemize üye olun / Bir milyonu geçsin
01:26:00 Lafımızın / Zâten insanlar / Bunlara karşı / Yüzlerce kanal var / Digitürk'te bile / Belki yüzlerce kanal / Ramazan da bir şeyler yapmaya kalkıyor
01:27:00 Bir kişi Armageddon / Amik Ovası / Savaşa hazırlanıyoruz / Armut gibi / Bu sohbetlerin mutlaka / Hazreti Mehdî'den / Daha Mescid-i Aksâ
01:28:00 Adam buradan / Böyle saçma bir şey olabilir mi? / Kaç neslin zâyi olmasına / Dâiş / Doğru bilginin ne kadar önemli olduğu
01:29:00 Yüzlerec hadîs / Kanmayalım, kandırılmayalım / Ona hayırlı sâlih / Duâ
01:30:00 Haram hakkında / Ahkâm hadîsleri / Fiten hadîsleri / Yaklaştıkça yaklaşıyoruz
01:31:00 Âmûrâ / Basacaklar Türkiye'nin içine / Hazreti Mehdî / Deccâl çıktı diye / Yedi sene ne ölüm var
01:32:00 Deccâl çıktı diye / Bu işler çok yaklaşmış / Eşiğine geldiğimiz / Bir koronada / Daha ne alâmetler / Geldiler bile / Bunlarda bir zaman ister
01:33:00 Bu konuları dinleyelim / Bağdâdî gibi / Binlerce insan / Irak, Suriye / Polis topla topla bitiremiyor
01:34:00 Ama IŞİD'e Dâişe / Müslüman âilenin çocukları gidiyor / Kıyâmet alâmetleri / O genç bile babasını uyarır / Daha Hazreti Mehdî gelmemiş / Ama bilmezsen
01:35:00 İlginç bir şekilde / Benden hatipleri mutlaka var / Bu konular niye yok / Kıyâmet alâmetleri niye anlatılmıyor / Sıbyân diyor / Daha ergenliğe ulaşmamış
01:36:00 Hocalar bilmiyor / Koca İbni Mâce / Kendinden evvelki / Helâk olmasınlar / Ne bileyim / Ben vazîfemi yaptığımı düşünüyorum
01:37:00 Üç saatte bitirdik / Bak 'Amûrâ'ya geçemedik / Amerika / Venedik / Gondol / Dinleyelim, dinletelim
01:38:00 Ehli Sünnetin sesinin / Üye olalım / Vefat
01:39:00 Duâ
01:40:00 Duâ
01:41:00 el-Fâtiha
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ