MENÜ

Mescid Sohbetleri
27 Ağustos 2020
Bu Haftanın Sohbeti 27 Ağustos 2020

Âşûrâ Sohbeti - Cübbeli Ahmet Hocaefendi Bu Haftanın Sohbeti 27 Ağustos 2020

00:00:30 Kıymetli kardeşlerimiz

00:01:00 Yarın ki gece / Âşûrâ gecesi / Muharrem’in onuncu gecesi

00:02:00 Duâ / Şehitlerimiz var

00:03:00 Duâ

00:05:00 Her güne bir şehîd / Bu coğrafyada yaşamanın bedeli / Filistin / Kürdistan / Suriye / Irla / İran / PKK / PYD / Devamlı şehit vermemize sebep oluyorlar / Duâ

00:06:00 Karasu’dan Süleyman MİÇİN / Buraya gelirdi / Halıya benim resmimi bastırmış / Duâ

00:07:00 Cevat Hoca kardeşimiz / Fikret Efendi kardeşimiz / Beni de sohbetlere götürürdü / Çok evvel vefât etmişti / Hanımı Pâkize Teyze / Annemin dostu idi

00:08:00 Anne babanın dostu / Pâkize annemiz / Keşfi de açık idi

00:09:00 Otuz beş dakîka zikretmiş / Tanıdığımız için hüsn-ü şehâdet ederiz

00:10:00 Bir kelime-i tevhîd / Duâ / HAYDER

00:11:00 1500 yakalanan var / Hastalanan var / Tedbir alınmıyor

00:12:00 Burnunuzu kapatacaksınız / Korona olursan / Tedbire riâyet edin

00:13:00 HAYDER / Şeffaflık var / Sizin verdikleriniz ortada / Ben işin içinde değilim

00:14:00 HAYDER 1466 / Az sadaka çok belayı kaldırır

00:15:00 Belâlar sadakayı geçemez / Sevdiklerine niyet eder / Bir fakirin kursağına / Sadaka sâhiplerini

00:16:00 Allah gölgemizi koyu eylesin / Hele ki mahşer güneşi / Kim hayır yaparsa / Şer de buna

00:17:00 Âşûrâ gününün sadakasına niyet edeyim / Bir ekmeği yarıya bölse / Açlıktan, susuzluktan

00:18:00 Bu da Âşûrâ gününün sadakası ile ilgili / İbâdetleri ile ilgili

00:19:00 Tâkip edersiniz / Tek gün tutulmaması / Yahûdîlere muhâlefet edin / Dinden, îmandan yoksundular

00:20:00 Hahambaşları bilir mi acaba? / Yahûdîlerinde tuttuğunu öğrenince / Nöbeti biz devralmışız

00:21:00 Dokuzu tutmak isteyen / Ben yaşarsam / Dokuzu on yaparsanız

00:22:00 Cumartesi mutlaka tutulacak / En fazîletli oruç / Aklını kaybetmeyenler

00:23:00 Âşûrâ sabahı haber saldı / Yine oruca niyet etsin / Rubeyyi’ annemiz / Renkli pamuktan oyuncak

00:24:00 Bereketine nâil olsun / Küçük günahları ittifakla sildiriyor / Ebû Hureyre Radıyallâhu ‘Anh

00:25:00 Bütün peygamberler / İbnü Ebî Şeybe / İbnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ

00:26:00 Ğunye’de şu hadîs-i şerîfe yer vermiş / On bin melek sevâbı

00:27:00 Makbul hac / On bin umre sevâbı / Fazîletleri çok / Yetimin başını sıvazlamak / Yetimhâneleri gezemiyor / Zeyd b. Sâbit Derneği

00:28:00 Özellikle yetimlere yardım yapılan yerler / Millet toplanmamalı / İki milyara yakın ümmet var

00:29:00 Âşûrâ gününün akşamının iftarı / Gökleri / Yerleri / Âdem Aleyhisselâm / Âşûrâ günü cumâ idi / Nemrûd’un ateşinden / Firavun / Eyyûb Aleyhisselâm

00:30:00 Kıyâmet günü de Âşûrâ günü kopacak / Onlarca kaynak gördüm / Allâh-u Te’âlâ bugüne tazim etmiş / İkindiden sonra

00:31:00 Âşûrâ günü cumâya geldi mi

00:33:00 Altmış senelik ibâdet sevâbı

00:34:00 Yedi kat göklerde ne kadar melek var?

00:35:00 Dünyânın çoğu boş / Yükünün ağırlığından / Gökler / Gacırdar yâ / Onlar kadar ibâdet yapabilir miyiz?

00:36:00 Ramazan’ın dışında / Bir gün bütün seneye bedel / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in atalarından

00:37:00 Bir köle âzâd edenin / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ecdadından olduğu için / Adına yetmiş bin köşk / Benim adıma bir tâne dâirem yok / Eşimin adına kayıtlı

00:38:00 En zengin adamın / Kırk tâne dâiresi var / Sallandı mı dökülüyor

00:39:00 Bir tuğla altın, bir tuğla gümüş / Dünyâ fukara yeri / Hepsi som altından / Kapı tokmağı / Bütün dünyânın borsaları çöker

00:40:00 Ashâb-ı Kehf / Her Âşûrâ günü bir yanlarından diğer yanlarına döndürülürler

00:41:00 Çocuklara bile tuttururlardı / Geyik / Kays b. Abbâd

00:42:00 Ğunye / Mûsâ ‘Aleyhisselâm’ın sâhirlerle

00:43:00 İki dağ arası malzeme nereye gitti? / Ziynet günü

00:44:00 Fazîletli günler / Kaçırdığınız oruçlar olmuş olabilir / Hâl böyle olunca / Tek gün olarak farz edilmişti

00:45:00 Ramazan farz kılındıktan sonra / Âşûrâ gecesinin amelleri / Yarın akşam

00:46:00 Onuncu gece olduğu için / Allâh onu dilediği kadar âbâd eder / Sınırlı bir şey düşünüyor / Büyük düşün

00:47:00 Kötü ölmenin alâmeti falan / Bunlar konuşuluyor

00:48:00  Kaçacak bir yerimiz yok / Sâm Aleyhisselâm / ‘Isâ Aleyhisselâm onu diriltti / Nûh Aleyhisselâm beş bin sene geride

00:49:00 Başından toprakları silkti / İnsanlar mûcize istediler

00:50:00 Ölümün acısı hâlâ çıkmadı içimden

00:51:00 Ramazan tutamıyor / Ölür de nasıl öldüğünü bilmez

00:52:00 Bir insan Âşûrâ gecesini ihyâ etse / Yedi kat göklerin ahâlîsi

00:53:00 Yarınki gecenin ihyâsı / Levh-i Mahfûz’dan okumuyorum / O kadar günahı olsa bile / Namazlar

00:56:00 Ravzatü’l-ulemâ / Mahtûtanın fotokopisi / İrşâd Kitabevi / Mahfûz Abî

00:57:00 Bu dört rekat geceye mahsûs / Efendi Hazretlerimiz Berâet gecesinin namazını kılar: “Gündüzden yardım alalım arkadaşlar” buyururdu

00:58:00 Bir sene korunma istiyorsan

00:59:00 Muazzam bir duâ yâ

01:00:00 Âşûrâ gününü namazları

01:09:00 Kadın zengin olur / Bütün dünyâ deniz olmuş

01:11:00 İrzâ-i huşum namazı / Gençte bir çocuktu

01:12:00 Bu dünyâda yaşıyoruz / Hasımları râzı etmek niyetiyle / Değişik bir namaz

01:13:00 Âşûrâ gününün namazları çok / Kabirde vücut dağılmasın diye kılınacak bir namaz

01:14:00 Eceli gelmiş olana okumak nasîb olamayan bir duâ

01:16:00 Ağustos Dergisi / Abdülhamîd Kuds’ün rivâyeti

01:17:00 Çocukların üzerine okuyorsan

01:18:00 Yaşamanızı istiyorum / En büyük sebep duâdır / Duâ, müminin en büyük silahıdır / Çok kitap görünce / Önümüze oturtalım

01:19:00 Duânın mânâsı

01:23:00 Âşûrâ günü okunması matlûb olan bir duâ / Sefinetü’l-‘ulûm İbrâhîm el-‘Attâr

01:25:00 HAYDER Yetim

01:27:00 İlacı olmayan bir belâya düşmedim elhamdülillâh / Gülsuyu

01:28:00 Kâfir anne babanın azâbı hafifler

01:30:00 Beni de unutmayın / SOHBETİN DUÂSI

01:33:00 Vefat

01:34:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ