MENÜ

Mescid Sohbetleri
27 Ağustos 2020
Bu Haftanın Sohbeti 27 Ağustos 2020

Âşûrâ Sohbeti - Cübbeli Ahmet Hocaefendi Bu Haftanın Sohbeti 27 Ağustos 2020

00:00:30 Kıymetli kardeşlerimiz

00:01:00 Yarın ki gece / Âşûrâ gecesi / Muharrem’in onuncu gecesi

00:02:00 Duâ / Şehitlerimiz var

00:03:00 Duâ

00:05:00 Her güne bir şehîd / Bu coğrafyada yaşamanın bedeli / Filistin / Kürdistan / Suriye / Irla / İran / PKK / PYD / Devamlı şehit vermemize sebep oluyorlar / Duâ

00:06:00 Karasu’dan Süleyman MİÇİN / Buraya gelirdi / Halıya benim resmimi bastırmış / Duâ

00:07:00 Cevat Hoca kardeşimiz / Fikret Efendi kardeşimiz / Beni de sohbetlere götürürdü / Çok evvel vefât etmişti / Hanımı Pâkize Teyze / Annemin dostu idi

00:08:00 Anne babanın dostu / Pâkize annemiz / Keşfi de açık idi

00:09:00 Otuz beş dakîka zikretmiş / Tanıdığımız için hüsn-ü şehâdet ederiz

00:10:00 Bir kelime-i tevhîd / Duâ / HAYDER

00:11:00 1500 yakalanan var / Hastalanan var / Tedbir alınmıyor

00:12:00 Burnunuzu kapatacaksınız / Korona olursan / Tedbire riâyet edin

00:13:00 HAYDER / Şeffaflık var / Sizin verdikleriniz ortada / Ben işin içinde değilim

00:14:00 HAYDER 1466 / Az sadaka çok belayı kaldırır

00:15:00 Belâlar sadakayı geçemez / Sevdiklerine niyet eder / Bir fakirin kursağına / Sadaka sâhiplerini

00:16:00 Allah gölgemizi koyu eylesin / Hele ki mahşer güneşi / Kim hayır yaparsa / Şer de buna

00:17:00 Âşûrâ gününün sadakasına niyet edeyim / Bir ekmeği yarıya bölse / Açlıktan, susuzluktan

00:18:00 Bu da Âşûrâ gününün sadakası ile ilgili / İbâdetleri ile ilgili

00:19:00 Tâkip edersiniz / Tek gün tutulmaması / Yahûdîlere muhâlefet edin / Dinden, îmandan yoksundular

00:20:00 Hahambaşları bilir mi acaba? / Yahûdîlerinde tuttuğunu öğrenince / Nöbeti biz devralmışız

00:21:00 Dokuzu tutmak isteyen / Ben yaşarsam / Dokuzu on yaparsanız

00:22:00 Cumartesi mutlaka tutulacak / En fazîletli oruç / Aklını kaybetmeyenler

00:23:00 Âşûrâ sabahı haber saldı / Yine oruca niyet etsin / Rubeyyi’ annemiz / Renkli pamuktan oyuncak

00:24:00 Bereketine nâil olsun / Küçük günahları ittifakla sildiriyor / Ebû Hureyre Radıyallâhu ‘Anh

00:25:00 Bütün peygamberler / İbnü Ebî Şeybe / İbnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ

00:26:00 Ğunye’de şu hadîs-i şerîfe yer vermiş / On bin melek sevâbı

00:27:00 Makbul hac / On bin umre sevâbı / Fazîletleri çok / Yetimin başını sıvazlamak / Yetimhâneleri gezemiyor / Zeyd b. Sâbit Derneği

00:28:00 Özellikle yetimlere yardım yapılan yerler / Millet toplanmamalı / İki milyara yakın ümmet var

00:29:00 Âşûrâ gününün akşamının iftarı / Gökleri / Yerleri / Âdem Aleyhisselâm / Âşûrâ günü cumâ idi / Nemrûd’un ateşinden / Firavun / Eyyûb Aleyhisselâm

00:30:00 Kıyâmet günü de Âşûrâ günü kopacak / Onlarca kaynak gördüm / Allâh-u Te’âlâ bugüne tazim etmiş / İkindiden sonra

00:31:00 Âşûrâ günü cumâya geldi mi

00:33:00 Altmış senelik ibâdet sevâbı

00:34:00 Yedi kat göklerde ne kadar melek var?

00:35:00 Dünyânın çoğu boş / Yükünün ağırlığından / Gökler / Gacırdar yâ / Onlar kadar ibâdet yapabilir miyiz?

00:36:00 Ramazan’ın dışında / Bir gün bütün seneye bedel / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in atalarından

00:37:00 Bir köle âzâd edenin / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ecdadından olduğu için / Adına yetmiş bin köşk / Benim adıma bir tâne dâirem yok / Eşimin adına kayıtlı

00:38:00 En zengin adamın / Kırk tâne dâiresi var / Sallandı mı dökülüyor

00:39:00 Bir tuğla altın, bir tuğla gümüş / Dünyâ fukara yeri / Hepsi som altından / Kapı tokmağı / Bütün dünyânın borsaları çöker

00:40:00 Ashâb-ı Kehf / Her Âşûrâ günü bir yanlarından diğer yanlarına döndürülürler

00:41:00 Çocuklara bile tuttururlardı / Geyik / Kays b. Abbâd

00:42:00 Ğunye / Mûsâ ‘Aleyhisselâm’ın sâhirlerle

00:43:00 İki dağ arası malzeme nereye gitti? / Ziynet günü

00:44:00 Fazîletli günler / Kaçırdığınız oruçlar olmuş olabilir / Hâl böyle olunca / Tek gün olarak farz edilmişti

00:45:00 Ramazan farz kılındıktan sonra / Âşûrâ gecesinin amelleri / Yarın akşam

00:46:00 Onuncu gece olduğu için / Allâh onu dilediği kadar âbâd eder / Sınırlı bir şey düşünüyor / Büyük düşün

00:47:00 Kötü ölmenin alâmeti falan / Bunlar konuşuluyor

00:48:00  Kaçacak bir yerimiz yok / Sâm Aleyhisselâm / ‘Isâ Aleyhisselâm onu diriltti / Nûh Aleyhisselâm beş bin sene geride

00:49:00 Başından toprakları silkti / İnsanlar mûcize istediler

00:50:00 Ölümün acısı hâlâ çıkmadı içimden

00:51:00 Ramazan tutamıyor / Ölür de nasıl öldüğünü bilmez

00:52:00 Bir insan Âşûrâ gecesini ihyâ etse / Yedi kat göklerin ahâlîsi

00:53:00 Yarınki gecenin ihyâsı / Levh-i Mahfûz’dan okumuyorum / O kadar günahı olsa bile / Namazlar

00:56:00 Ravzatü’l-ulemâ / Mahtûtanın fotokopisi / İrşâd Kitabevi / Mahfûz Abî

00:57:00 Bu dört rekat geceye mahsûs / Efendi Hazretlerimiz Berâet gecesinin namazını kılar: “Gündüzden yardım alalım arkadaşlar” buyururdu

00:58:00 Bir sene korunma istiyorsan

00:59:00 Muazzam bir duâ yâ

01:00:00 Âşûrâ gününü namazları

01:09:00 Kadın zengin olur / Bütün dünyâ deniz olmuş

01:11:00 İrzâ-i huşum namazı / Gençte bir çocuktu

01:12:00 Bu dünyâda yaşıyoruz / Hasımları râzı etmek niyetiyle / Değişik bir namaz

01:13:00 Âşûrâ gününün namazları çok / Kabirde vücut dağılmasın diye kılınacak bir namaz

01:14:00 Eceli gelmiş olana okumak nasîb olamayan bir duâ

01:16:00 Ağustos Dergisi / Abdülhamîd Kuds’ün rivâyeti

01:17:00 Çocukların üzerine okuyorsan

01:18:00 Yaşamanızı istiyorum / En büyük sebep duâdır / Duâ, müminin en büyük silahıdır / Çok kitap görünce / Önümüze oturtalım

01:19:00 Duânın mânâsı

01:23:00 Âşûrâ günü okunması matlûb olan bir duâ / Sefinetü’l-‘ulûm İbrâhîm el-‘Attâr

01:25:00 HAYDER Yetim

01:27:00 İlacı olmayan bir belâya düşmedim elhamdülillâh / Gülsuyu

01:28:00 Kâfir anne babanın azâbı hafifler

01:30:00 Beni de unutmayın / SOHBETİN DUÂSI

01:33:00 Vefat

01:34:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • Salim Onuk
    03 Ekim 2020 20:28
    evet hocam, yükünün ağırlığından göklerin gıcırdama olayı doğrudur, hatta bilim adamları der ki eğer kulak kepçemiz olmasaydı biz de dünyanın gıcırdama sesini duyabilirdik, Allahın rahmetiyle, kulak kepçesi yapısı itibarıyle buna engeldir" derler.
YORUM YAZ