MENÜ

Mescid Sohbetleri
01 Ekim 2020
Bu Haftanın Sohbeti 1 Ekim 2020

00:00:30 Hac Sûresi 46. Âyet-i Kerîme

00:02:45 Kocası vefât ediyor / Mîrasla ilgili meseleler / Mer’î kânunlar

00:04:00 Sünnetin önemi

00:05:00 Mal canın yongasıdır / Mala tamah eder / Nefis giriyor / Burası bana daha fazla veriyor

00:06:00 Cuma’ya gidene / Sana demiş ki / Aranızda anlaşmanıza göre / Erkeğe ne kalıyor / Nisâ Sûresi’nde / Namazda, oruçta

00:07:00 Hayvanlarda farklı / Orucu ne bozar, tafsîlâtı yok / Detay yok

00:08:00 Zekat neye göre / Rasûlüm ne verdiyse alın / Benim peygamberime itaat eden / Nasıl zekat kırkta bir diyecek

00:09:00 Nisab kaç gram altın? / Seksen bir gram altın diyoruz / Ömer Nasûhî Efendiler / Neye göre tespit edecek?

00:10:00 Kur’an’da bunların hiçbiri yok / Kırkta bir verin / Bütün insanlarda geçerli

00:11:00 Canın istediği olur / Mîras / Kadın bunu alır / Dedesi bunu alır / Çünkü bu mal işi / Bedava kılar / Ama mirasa gelince / Sahâbe görünümlü

00:12:00 Kim rasûle itaat ederse / Rasûlüme isyân / Âyette yok ki / Ben de yarıma indirdim / Sınırlarını aşarsan

00:13:00 Canım böyle / Cehenneme girer / Evvelki derslerde de / Erkek kul / Altmış sene

00:14:00 En az yetmiş yaş / Altmış sene de sırf ibâdet yapmış / İçini Allâh’a havâle ederiz / Altmış sene

00:15:00 Mîras hakkında geçiyor / Kadın kul / Gelmiş yetmiş yaşına / Vasiyette birine zarar verirler / Adâletsizlik eder

00:16:00 Karısına ne kalıyor / Kadının da koçanın da / Allâh’ın o şerî’atini / Para meselesi devreye girince / Senin ümmetine bildirdim

00:17:00 Ama ben sana mîras hukûkunu / Tavli midir? / Bize noksan gelen

00:18:00 Ben Kur’ân-ı Kerîm’de herkesin hakkını beyân ediyorum / Kur’ân’a da itirâz edip hepten Stalin gibi / Sittîn sene / Anadolu

00:19:00 Bir zarar yapar / İkisi de cehennemi boylar / Cehenneme girse / Öbür türlü amelden / Mevlâ’yı gazaplandırıp / Mîras taksîmâtında

00:20:00 Kim kötü gitmek ister?

00:21:00 Buna bir engel yok ki Türkiye de / Burada İslâm

00:22:00 Türkiye’de İslâmî câmi’aler / Fâize fetvâ veriyorlar / Bu gevşeklikler / Bu da normalmiş

00:23:00 İşten atılıyor / Karşı ki komşu / Herif parayı koyacak bir yer bulamıyor / Korona / Bu dinden de hiçbir fayda göremedim / Dingil üzere Allâh’a ibâdet ediyor / İstikâmet üzere değil

00:24:00 Allâh’ı denemeye kalkıyor / Okuyun şu hocanın dediğini / Sevdiğin kızı veriyorlar mı? / Belki o istediğin şey / Öleceksin / Olanda hayır var

00:25:00 Sen Allâh’a böyle inansana / Şimdi İslâma girmiş

00:26:00 Tâviz vermeyeceğim / Hadîs dinleyin / Gücün yetmeyene de / Tecâvüze uğrayan bir kadın / Zinâya düştün / Bağladılar

00:27:00 Gücünün yetmediği bir şeyi / Canın ekşili / Hayır isâbet ederse / Beş vakit namazı / Erkekse / Bolluk bereket / İşrak / Ezkâr kitabı / Zenginlik

00:28:00 Sabah namazı da o vakitte / Sübhânellâhi ve bi hamdihî / Teheccüte kalkıyor / İşrağı bekliyor / Durum iyi

00:29:00 Ta’dîl-i Erkân Risâlesi / İbrâhîm en-Neha’î / Çoluk çocuğuna acı

00:30:00 Allâh’ın ismi okunmasa / Rukû’ eden / O kadar günahınız var

00:31:00 Beykoz / Bir kavme belâ göndermek istediği zaman / Zikirle ibâdetle / Câmide cemaat / Belâyı çevirir / Hayırlı insanların

00:32:00 Yeryüzü çoktan fesâda uğramıştı / Hacca gidenler hürmetine

00:33:00 Azâbı hak etmiyor / Belâyı kaldırıyor ne demek? / Hepsi günahta birleşseler / Bir gözünü kımıldatacak kadar / Müslim hadîsi / Yeryüzünde Allah Allah dendikçe

00:34:00 Emr-i bi’l-ma’rûf yapanlar oldukça / Bir tâne Allah diyen kaldıkça / Biz Rabbimize / Hedefimizi koymuşuz / Zikir / Tam son nefesine geliyor

00:35:00 Vefât edeceği vakit / Cehennemi boyluyor / Amel bakımından / Bir insan nefsine uyarak / Bu hükmü beni doyurmuyor

00:36:00 Dener gibi İslâm’a bağlılık olur mu? / Onu dara sokan / Kılıyordu / Vaktinde kılmaya başladı / Tesbîh çekmiyordu / İşler açılacak / Bolluklar, bereketler

00:37:00 İşi daha beter bozuldu / Dükkanı yandı / Kardeşim / Her işi yapıyorduk / İslâm’a döndük / Kabahati dîne buluyor / Eski şirkine / Tersine dönüyor / Mürted olursan / Namazı bırakırsan

00:38:00 Dünyâ nimetleri geri gelecek mi? / Öldüğünde de âhireti kaybettin / Ben râzıyım Allâh’ımdan deseydin / Dünyâ kaç sâniye? / Sonsuz hayat terk edilir mi?

00:39:00 Dünyâyı kaybetti / Fakirlikle, hakîrlikle / Bu hâl üzere ölse / Olanda hayır var demedi / Benim günahlarımı böyle temizlemek istiyorsun / Bu kafada da değilsin

00:40:00 Maddî-mânevî kayıp / Kimden ne medet bekliyorsun / Hasta etse / Çocuk verse / Geri mi verebilirler / Deist olsan / Budist olsan

00:41:00 Sana kim bir fayda yaratabilir? / Kâinâtı yaratan / Veren de o, alan da o / Bundan daha / Gümrahlık / Yolu kaybetmiş / Patrondan medet bekliyorsun / Onlardan bir kâr bekliyorsun

00:42:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i terk edip / Allah Rasûlü’nün / Kabirde yoktur / Kötü gün dostu kaç kişi / Ne güzel Mevlâ

00:43:00 Altmış sene, yetmiş sene / Haramlar mübâh oldu / Çıkar yolum mu var? / İnanmamak çözüm müdür? / İnsansın / Peygamber gönderilmiş / Bu dünyâda yaşıyorsun

00:44:00 İnsanlara bir faydası oluyor / Bu âlemler / Bu yağmurlar / Dereler, bu ırmaklar / Bu ölenler / Kim kendi canını / Bu irâde bizim elimizde değil / Evrim teorisi, devrim teorisi

00:45:00 TGRT / Bizim evden onu göremezdik / Biz rahat rahat uyuyorduk / Yörüngeden / Yâsîn Sûresi

00:46:00 Göktaşı / Haberlere bak yâ / Dünyânın bir tarafını göçüreceğine dâir / Yıldızlar dökülecek / Gökler yarılacak / Nerelerden konuşuyoruz / Nerede birinci katını göreceğiz

00:47:00 Güneş / Ay / Hepsi bir yörüngede / Senin sistemin / Gezegenler / Hesap dâhilinde / Sapma saptıyorsan

00:48:00 Sana göre o / Bir Allah varken / Kitap indirdiğine / Bu kadar âlemleri / Kim kime ne yaparsa / Aklın varsa / Bu kadar insan başı boş / Kendi kendine / Ot hükmünde

00:49:00 Allâh’ın şerî’atinden ayrılmayalım / Çarşambaları / İ’tikâd Dersleri

00:50:00 Bize şirke çağıran / Fâiz yemeye dâvet eden / Fâiz helal denir mi yâ / Yunan / Amerika / Kaç defâ işgaller oldu / Milletin karısına kızına göz dikmişler

00:51:00 Diyânet bunlara göz yumarsa / Gençlik ne yapsın? / Öbür kanalda / Lâlegül / Semerkand

00:52:00 Rakiplerim varmış / Panzehri benim diye îmâ ediyormuşum / Kırk senedir / Otuz senedir / Yaşayanlar var / Doğru konuşan bir adamı / Adam soruyordu / Beni sevmek îman şartı değil

00:53:00 Çoluk çocuğun durumu / Hidâyet Allah’tan / Burada evimde ocağında / Hidâyet yaratamam / Ben size acıyorum / Gökte melekler size acısın

00:54:00 Bütün boğazlarım / Bâzen / Burada üç kişi dinliyor / Ücret istemiyorum / Üye olun, bir kuruş verin / Bize üye olun / Bağlanın / Kız verin / Ben zengin başladım

00:55:00 Telif ücreti ile geçinmeye başladım / İsmail SAYMAZ / Nurullah / Onun bunun üstünde olanlar / Para istemeyenlere tâbî olun / Konferans ver / Profesörler / Epey bir para kalır

00:56:00 Kapıya kadar gelecek / Pendik / Adam gelmiş Adapazarı’ndan / Adamın parası yok simit almaya / Keşke gücüm yetse de

00:57:00 Adnan OKTAR / Bâtıl bâtıl insanlar / Al sana on milyon dolar / Alman ekolünden adam / Vakfın hizmeti ne? / Hadîs madîs yok / Allah bilmez diyor / Bavul bavul kitap dağıtıyorlar

00:58:00 Mete YARAR / Gavurca kelimeler / Bir de riski var bu işin / Niye çıksın ortaya / Tanışmıyoruz / İnsaflı insan / Bir tespit yaparken

00:59:00 Ebû Hanzala / Hangi lafı / Nereden ikinciye çıkacak / Hastag / Ben bilmiyorum / Bu suçlu, bu suçsuz demiyorum / Dış güçlerle irtibat var

01:00:00 Saftırlar / Bugün Sûriye’de yaptıkları ortada / Yahûdî’ye / Somali / eş-Şebâb / Esâretten kurtulsunlar / Her tarafta bir şey koymuşlar

01:01:00 Çâre olmaya gelenlere / Somali’de bile rahat edemiyorsun / Keşke benim durumum müsâit olsa da / Telif verdiğimiz / Ama bâtıla hizmet edersen / Her imkânı hazırlıyor

01:02:00 Karı düşmanı / Hangimizin ne kadar ne imkânı var / Sohbet koyuyorlar / Onları hizmete katıyorlar / Kim, kaç para istiyor?

01:03:00 Hediyesi diye bir laf çıkarmışlardı / Kargosu / Ama sohbet kaç lira / Yüzyıllarca / Bir arada bulamayacağın / Hazır, tâze ilimler / Fâtih KALENDER / Adam anlatıyor sana / Ali Ulvi

01:04:00 İhsan ŞENOCAK / Bu adamlar para mı alıyor / Semerkand / İsmâilağa / Her yere gidiyorlar / Erenköy / Akademisyenler de var / Bu kadar büyük yelpazeden bahsediyorum

01:05:00 Küçücük çocuğun beynine / Dış güçlerle irtibâtı var / İçişleri Bakanı açıklama yapıyor / Bu seneki tâze bilgi / Kemal ÖZTÜRK / Konya’daki / 2016’da yirmi bin radikal

01:06:00 Nasıl bir gazetecisiniz? / Müşterilerinin tabanı mı artsın? / Ses kayıtlarını götürdüm, yayınlamadılar / Ebû Hâris / Altı bin müşriği

01:07:00 Anam babam da müşrikmiş / Altı bin diye sayı veriyor / Ne biçim hizmet yapıyor / Kemal ÖZTÜRK / Geldikleri nokta / Kendini methetmek istiyor / Benim tarikatım yok / Deniz ZEYREK

01:08:00 Ama kardeşim / Tehlike görüyoruz / Aynı şeyi söylüyordu / Siz hakkı arıyor musunuz? / Doğru haberin peşinde misiniz? / Siz eğer istiyorsanız / Türkler hiç Müslüman olmadı diyor / Ne yüz bini

01:09:00 Böyle bir tehlike var / Deist oluyormuş / İhsan ŞENOCAK Hoca / Ebûbekir SİFİL Hoca / O biçim Ehl-i Sünnet adam

01:10:00 Beni sevmek îman şartı değil / Hani rakiplik meselesi vardı / Ama hocamız / Bu dinlenmez dedim mi? / Feverân ettik / Bu şekile bir cevap vermemeliydik

01:11:00 Onlarda Ehl-i Sünnet yanlışı vardı / Allah gökte diyenler/ Özel toplantılar / Ben söylüyorum / Şahsıma

01:12:00 yapabilir / Nefsâniyete girer / Tüyü, kılı bıraksın / Genel mânâda / Efendi’ye bağlı olmak / Şeyhe bağlı olmak / Hiçbirini dinlemeyin demem ki / Bildiğim kadarıyla

01:13:00 Bildiğim kadarıyla / Vatanımız / Mezhepsizlik / Ben Ehl-i Sünnet’im ama / Nasıl sen insansın da / Fırkalara böldüm / Bir erkek, bir dişi

01:14:00 Bir erkek, bir dişi diyor / Renkler, diller, ırklar / Babasından / Nûh Aleyhisselâm’ın üç oğlundan / Sen şimdi diyorsun ki / Sen ayrılan taraftan değilsen / Irkçılık anlamında

01:15:00 Lafzîdir / İkisinden birinden de olabilirsin / Zarûriyyât-ı dîniyye / Fıkıhta dört mezhebin dışında / Kıldığın zaman / Birinden öğrendi

01:16:00 Mesele bu kadar basit / Takla atacaksın / Sen dört mezhebin dışında hareketler yaptın / Hilmi DEMİR / Akademisyenlerin / Seksen ihtilâlinden beri İlâhiyatlarda

01:17:00 O zaman / Mezheplere göre yapalım / Say da say / Yetmiş ikisi / Biri müstesnâ / Zaten çoluk çocuk / Şî’ası / Hangi fırkası / Öbürüne vakti kaldı

01:18:00 Önümüze getirmişler / Mezhepsizlik, dinsizliğin köprüsüdür / Namaz rekatlarıyla / Dinsiz yapacak / Mezhepler üstü okutuluyor

01:19:00 Ateist oldu / Sorumlusu Cübbeliymiş gibi / Bâtıl ehlinin / Öbürlerinin sesi az çıkıyor / Hocaefendiler / Bu birlik içinde / Hassâsiyet olarak / Şeyhe bağlı mıymış

01:20:00 Sabaha kadar namaz kılan vehhâbî var / Amelde onu desteklemesi lâzım / Birlik bile kurulamadı ki / Ama biz akademisyen değiliz / Topbaş cemaatinde / Eski İstanbul Müftüsü

01:21:00 Ehl-i Sünnet / İnanma zorunluluğu / Talebeye / Şunların sohbetleri dinlenebilir / Öngörüleri olan bir adamım / Gençlik ortada kalmış / Caner TASLAMAN / Evrim / İslamoğlu

01:22:00 Kur’an’da da âyetler / Câferî / Heder olur gider / Onu da bıraktım / Yaşar Nuri bile / Koca Tefsir Profesörü / Bunları dinleyen

01:23:00 Ehl-i Sünnet / Hayreddin KARAMAN’ı alırsan / Kabir azâbı / Gülünç duruma düşersiniz / Kamerayla çekilemeyecek / İttifaklı / Zarûrî

01:24:00 Kabir azâbı ile dalga geçen / ‘Îsâ Aleyhisselâm’ın ineceğini / Mustafa KARATAŞ / Âlûsî / Mütevâtir konular / Ben i’tikâdına bakarım / Buraya alınabilir / Hacıysa da hocaysa da

01:25:00 Beni alâkadar etmez / Şu anda / Ben o adamı Ehl-i Sünnet göremem / Lafzen mütevâtir

01:26:00 Medreseler / Hilmi DEMİR Hocanın dediği de bu nokta / Mezhepler üstü bir din anlatılmaz / Deist olduk diye öldüler / Beni dinleyen kim deist olmuş

01:27:00 Suçlusu ben miyim? / Zina yapsa kâfir olmayacağını / Bir şey anlatmıyorsunuz ki / Nasıl ikinciye / Halis / Ebû Hanzale

01:28:00 Mahkeme / Burada ben zâten / Emniyet araştırıyor / Ben ne bileyim ki / Zihniyetlerini biliyorum / Sûriye’de yapılanı biliyorum / Şimdi de geldi içimize / Kaça çıkarız

01:29:00 Orta yaş / Biz internet / Gençlikte / Ekseriyeti gençlik bunun / Allah Rasûlüne itaat edeceğiz / Bu memlekette

01:30:00 Kim kâfir? / En yakını on dakîka / Cemaatsiz kılmıyoruz / Pantolon mu giyiyormuş / Altmış sene, yetmiş sene

01:31:00 Sakalı bir tutamdan da fazla / Ben bu zamana kadar gavurdum diyor / Rey atılmasın / Böyle bir saçmalık olabilir mi?

01:32:00 Kitap ehli / Rûm Sûresi var Kur’an’da / Hazreti Ebûbekr / Ebû Cehiller falan / Kitapsızlar, kitaplıları yendi

01:33:00 Var mısın iddiâsına / On devesine / Fetvâ çıkartmayın buradan / Daha yeni dönem / Biz’ kelimesi

01:34:00 Öyle yapma / Seneyi ona, deveyi yüze çıkarıyorum / Mevzû ne? / Rûmlar yakında / O gün müminler sevinecek

01:35:00 Hıristiyan rûmlar / Ateşpereste göre / Mecûsî’den / Bir ehvenlik / Sen şimdi / Namazını  / Karılarının başını açacak

01:36:00 Bembeyaz sakallı adam / Şimdi Müslüman oldum / Meclise giren gavur / Bütün Müslümanlara kâfir diyor

01:37:00 Biz hidâyete uyalım / Burada ayrımcılık da yapmayalım / Bundan istiâde edilir / Cübbesine de inanma / Adama biz niye itiraz ettik? / FETÖ gibi

01:38:00 Sen gidiyorsun / Hazreti Ali / Hazreti Âişe / İctihâd hatası / Sahâbenin tamâmını severiz / İmam Âzam / İmam Tahâvî / Hayreddin KARAMAN

01:39:00 Tamâmını severiz / Sahâbenin tümüne hürmet / Îmân etmemiştir / Bunlar sahâbe-i kirâm / Sevmek, saygıyı gerektirir

01:40:00 Bu kâideye uymayan / Üst kimlik / Ne demek istediğimi / Konuşamadım / Ehl-i Sünnet hassâsiyeti üzere / Hükümleri yaşanmıyor diye

01:41:00 Duâ / Şehit Askerimiz / ŞEHÂDET

01:42:00 Duâ / Azerbaycan / Ermenistan / İran

01:43:00 Otuz beş milyon âzerî / Putin / PKK

01:44:00 PKK / PJAK / PYD / Hepsi de cehennem / Kars’ta, Erzurum’da / Onlar bize soykırım yaptılar

01:45:00 Hocalı’da yaptılar / Baktılar ki Ermenistan kaybediyor / Hiçbiri durun der miydi

01:46:00 Duâ / Ermeni vatandaşlarımız

01:47:00 Türkiye de yaşayanlar / Türk vatandaşıysa / Zimmî statüsü / Kapalıçarşı’da

01:48:00 Hakâret etme hakkı yok / Yahûdîliği / Ayrı bir şekilde değerlendiriyorum / Duâ

01:49:00 Nâil ERDOĞAN - Vefat / İşadamıydı / Arapça okumaya başladı

01:50:00 Birkaç seneler oldu / Komşuluk hakkı

01:51:00 Bir dönem bile / VEFAT

01:52:00 Duâ / SOHBETİN DUÂSI

01:54:00 el-Fâtiha

 

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ