MENÜ

Kıyamet Alametleri
25 Mart 2021
Kıyamet Alametleri 61. Ders (Bu anlatılanlar gerçekleşmeden Mehdî çıkmayacak! 2. Bölüm)

Bu anlatılanlar gerçekleşmeden Hazreti Mehdî çıkmayacak! Mutlaka dinleyelim dinletelim!

 

HAZRET-İ MEHDÎ’NİN ÇIKACAĞI DÖNEMİN BÂZI ÖZELLİKLERİ

15) Ondan evvel (o zaman Şam emîri olan) Süfyânî’nin orduları Kûfe’de boy gösterecek, Horasan ehli de Mehdî (Aleyhi’r-Rıdvân)ı bulma talebiyle yola çıkacaktır.

       Bunun üzerine sol avucunda (diğer bir rivâyete göre sağ avucunda) ben olan Hâşimî bir delikanlının aralarında bulunduğu, başlarında da Temimoğullarından orta boylu, esmer ve köse bir zat olan Şuʽayb bin Sâlih’in olduğu, siyah takkeli, beyaz elbiseli ve siyah sancaklı dörtbin kişilik ordu İstahar kapısında Süfyânî’nin ordusuyla karşı karşıya gelecektir.

       İşte o zaman siyah sancaklar ortaya çıkıp Süfyânî’nin ordusu kaçmaya başlayınca insanlar Mehdî (Aleyhi’r-Rıdvân)ı aramaya başlayacaktır. (Ali el-Müttakî, Kitâbu’l-Burhân fî alâmâti Mehdiyyi âhiri’z-zemân, no:200-206, 2/763-769)

16) Mehdî (Aleyhi’r-Rıdvân)dan önce Şam meliki ve Mısır hükümdarı katledilecek. Şam ehli Mısır’dan bâzı kabîleleri esir alacaktır.

17) Mehdî (Aleyhi’r-Rıdvân)dan önce Afrika’da bir emir oniki sene hüküm sürecek, sonra esmer bir adam yönetimi ele alıp Afrika’yı adâletle dolduracak. Daha sonra da Mehdî’ye kavuşup ona itaat edecektir.

18) Mehdî (Aleyhi’r-Rıdvân)dan önce siyah sancaklılar Kûfe’ye inecekler. Mehdî Mekke’ de zuhûr edince ona kavuşacaklardır.

19) Mehdî (Aleyhi’r-Rıdvân)dan önce her yüz kişiden doksan dokuz kişinin katledileceği büyük bir katliâm yaşanacaktır.

       Nitekim Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

      عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِى أَنْجُو »

       “Fırat suyu açılıp, onun altından altın bir dağ çıkmadıkça kıyâmet kopmayacaktır. İnsanlar o altını paylaşmak için savaşacak ve her yüz kişiden doksandokuz kişi öldürülecektir.

       Ama onlardan her biri: ‘Belki kurtulacak o tek kişi ben olurum’ diyecek (ve bu ümitle kimse geri kalmayacaktır).” (Müslim, Fiten: 8, no:7454, Buhârî, no:6702)  

       “Buhârî-Müslim” gibi birçok sahih kaynakta zikredildiği üzere bu hâdise:

       “İnsanlar Fırat’ın altından çıkacak olan altın mâdeninden ibâret olan dağ gibi bir hazîneyi kapışmak için birbirleriyle savaştıklarında vukû bulacaktır. İnsanlar bunu duyduğunda ona doğru hareket edecekler, her biri bir halîfenin oğlu olan üç kişi o hazînenin yanında savaşacaklar, fakat hazîne hiçbirine intikal etmeyecektir.”

       Bâzı rivâyetlerde “İnsanların yüzde doksan dokuzunun”, bâzı rivâyetlerde “Onda dokuzunun”, bâzı rivâyetlerde ise “Dokuzda yedisinin bu hâdisede katledileceği” ifâde edilmiştir. (Buhârî, no:6702, Müslim, no:2894, Ahmed ibn-i Hanbel, el-Müsned, 2/261, 306, 332, İbn-i Mâce, Fiten:34, no:4084, 2/1367) 

20) Hazret-i Mehdî (Aleyhi’r-Rıdvân)dan önce Süfyânî, Ebkaʽ, Eshab ve Eʽrac el-Kindî lakaplarında zorba hükümdarlar çıkacaktır.

       Ali (Radıyallâhu Anh)dan rivâyete göre: “Süfyânî, Hâlid ibn-i Yezîd ibn-i Ebî Süfyân’ın zürriyetinden gelecektir. Büyük başlı bir adamdır, yüzünde çiçek hastalığının izi vardır.

       Gözünde beyaz bir nokta vardır. Şam şehrinin bir nâhiyesinden çıkacaktır. Kendisine uyanların ekserîsi Kelb Kabîlesinden olacaktır. Yönetimi ele aldığı zaman çok katliâm yapacak, kadınların karınlarını deşecek ve çocukları öldürecektir.” (Hâkim, el-Müstedrek, 4/520)

       Bu rivâyetten anlaşıldığı üzere Süfyânî Şam’dan çıkacaktır. Ebkaʽ Mısır’dan, Eshab Cezîretü’l-Arap (Arap Yarımadasın)dan, Eʽrac el-Kindî ise Mağrib (Fas) tarafından çıkacak ve bunların arasında bir sene savaş sürecektir.

       Süfyânî sonunda Ebkaʽ ve Eshab’e gâlip gelecek. Bunun üzerine Eʽrac el-Kindî Mağrip’ten kalkarak, erkekleri öldürüp kadınları esir ede ede Cezîre’ye inecek. Sonra Süfyânî ona da gâlip gelerek üç sancağı da ele geçirecektir.

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ