MENÜ

Kıyamet Alametleri
18 Mart 2021
Kıyamet Alametleri 60. Ders (Bu anlatılanlar gerçekleşmeden Mehdî çıkmayacak! 1. Bölüm)

Bu anlatılanlar gerçekleşmeden Hazreti Mehdî çıkmayacak! Mutlaka dinleyelim dinletelim!

 

HAZRET-İ MEHDÎ’NİN ÇIKACAĞI DÖNEMİN BÂZI ÖZELLİKLERİ

1) Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolu olacaktır, arılar arı beyine sığındığı gibi insanlar da Hazret-i Mehdî (Aleyhi’r-Rıdvân)a sığınacaktır.

2) Kargaşa ve zelzeleler çok olacaktır.

3) Çıkışından önceki ramazanda gökler ve yerler yaratılalı beri hiç olmamış bir hâdise zuhûr ederek ramazanın ilk gecesi ay tutulacak, ramazanın ortasında da güneş tutulacaktır.

4) Ramazan ayında ay iki kere tutulacaktır ki, bunun bir önceki maddeye ters düşmediği açıktır.

5) Doğu cihetinde iki dişli bir boynuz (iki başlı bir sütun) doğacaktır.

6) Doğu tarafında dolunay gecesindeki ay gibi parlayan kuyruklu bir yıldız doğacaktır.

7) Doğu cânibinde bir rivâyet üç gece, diğer bir rivâyette ise yedi gece büyük bir ateş zuhûr edecektir.

8) Gökte büyük bir karanlık zuhûr edecektir.

9) Gökte büyük bir kırmızılık zuhûr edip, ufukta yayılacaktır fakat bu, ufukta bulunan kızarıklık gibi olmayacaktır. 

10) Hâlid ibn-i Mâʽdan (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edildiğine göre:

       “Mehdî çıkmadan önce Şam nâhiyelerinden olan Ğûta karyesinedeki Harestâ bölgesi yerin dibine batırılacaktır.”

       “Merâsıdü’l-ittilâʽ” isimli eserde zikredildiğine göre Harestâ; Humus yolu üzerindeki Şam bostanları ortasında bulunan büyük ve mâmur bir karye olup, onunla Şam arasında bir fersahtan fazla mesâfe vardır.

11) Bir münâdî Mehdî’nin adıyla nidâ edecek, doğuda ve batıda bulunan herkes bu nidâyı işitecektir. O derece ki, uyuyan herkes uyanacak, ayakta olan herkes oturacak, oturan herkes de iki ayağı üzerine dikilecektir. Fakat bu, Hazret-i Mehdî (Aleyhi’r-Rıdvân)ın çıkışından sonra duyulacak olan nidâdan başkadır.  

12) Şevval ayında kabîleler arası çete savaşı, zilkāde ayında şiddetli sıcak bir günde büyük kargaşalar yaşanacaktır.

       Zilhicce ayında ise Mina’da hacılar yağmalanıp o kadar insan öldürülecektir ki, Cemre (şeytan taşlama yerin)de akan kanlar sel hâlini alacaktır.

13) Gökten bir münâdî:

     «أَلاَ إِنَّ الْحَقَّ فِي أٰلِ مُحَمَّدٍ.»

       “Hak Muhammed’in Ehl-i Beyt’indedir” diye nidâ edecektir.

       Yerden bir münâdî ise: “Hak Îsâ hânedânındadır ve Abbâs âilesindedir” diye nidâ edecektir ki, birincisi meleğin nidâsı, ikincisi ise şeytanın nidâsı olcaktır.   

14) Hurûcundan evvel Medîne’de öyle bir vaka olacaktır ki, onda akan kanlar içerisinde kayalar boğulacaktır.

       (Yezid tarafından sahabe ve tâbiʽînden binlercesinin şehid edildiği) meşhur Harre vakası bile ona nisbetle bir gürültü gibi kalacaktır.

 


 

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Mübârek gece / Salevât-ı şerîfe / Melhame-i kübrâ

00:01:00 Hazreti Mehdî’nin zuhûru / Bunları dinlemeniz lâzım / O büyük savaşa / Hazreti Mehdî’nin Kudüs’e gelmesi / Özetle

00:02:00 Madde madde zikretmeye çalışacağım / Yirmi altı madde / Bir miktârını / Bu dersleri yapacağım / Ramazân

00:03:00 Bayram’dan sonra / Deccâl’in hurûcu / Yeni çıkan kayıtlar / Youtube / Üye olması için / Ehli Sünnet’in sesi

00:04:00 O zaman artık / Haktan, adâletten / İnsanların ekserîsi / Hazreti Mehdî / Arı beyine sığındıkları gibi

00:05:00 Kuşlarda, böceklerde / Her ümmetin uyarıcısı vardır / Süleymân Aleyhisselâm’ın ordusu / Sığınacak / Sebepler âleminde / Dünyâda kimseden fayda yok

00:06:00 İç savaşlar, zelzeleler / Hazreti Mehdî dönemine yakın / Başka bir yerde görünce / İstanbul / Büyük bir deprem / Sanki kayıkta gibisin

00:07:00 Şu anda çok heyecanlanmayın / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Her yüzün başında

00:08:00 Yüzün başına en erken / Kırk sene evvel doğabilir / Bin beş yüzün / İlk beş on yılında çıkar

00:09:00 Pek bin beş yüz kadar yakın gözükmüyor / Dünyânın da olayları hızlı / Buzlar eriyor / Yanıyor / Donuyor / Korona / Daha da azalacak gibi görünüyor / Melhame

00:10:00 Suriye / Irak / Bütün dünyâ o bölgeye / Bu sevkiyât başlamıştır / Amik Ovası / Gökler yerler yaratıldığından beri

00:11:00 Ay tutulması / Güneş tutulması / Şu bölgeden izlenecek / İzleme cihazları / Bu işin de meraklıları var / Çıplak gözle

00:12:00 Dünyâ yaratıldığından beri / O güne kadar / İlk gecesi ay tutulacak / Hilal gecesi / Ramazan’ın ortasında güneş tutulacak

00:13:00 Bir ilk gece tutulacak / Bunlar alâmetler / İki dişli boynuz / Güneşin doğduğu taraf

00:14:00 Doğu tarafında dolunay gecesinde / Kuyruklu yıldız / Ay gibi parlayan / O ay ne kadar parlak oluyor

00:15:00 Bakışı engelleyen bir şey değil / Bir kuyruklu yıldız / Biz onların ışıklarını göremiyoruz / Ay kadar parlayan yıldız hiç görmedik

00:16:00 Bir ateş / Allâh-u Te’âlâ ne sebeple / Doğalgaz patlaması

00:17:00 Büyük bir ateş yanacak / En az üç gün / Bu teknolojik sistemler / Kılıçtan bahsediliyor / Biden dün Putin için kâtil dedi

00:18:00 Rusya yaptırımları / Siber saldırılar / Rusya’da ağzını havaya açmayacak / Daha dünden başladı / İstihbârat ağları / Tehditleri önceden görüyor

00:19:00 Füzesavarlar var / Sınır boylarına konan / Savunma sistemleri / On yıllar var / Birbirini yok etmeye

00:20:00 Gökte öyle karanlık zuhur edecek ki / Güneş battıktan sonra / Buluttan / Ay olsa bile / Bulutsuz apaydın bir gecede

00:21:00 Kızarıklık / Güneş battığı zaman / Tarabya tarafında batıyor / Orada bir kızarıklık / Biraz da kalıyor / Ufuk çizgisi

00:22:00 Doğu tarafına / Her tarafa yayılacak / Hâlid b. Ma’dân / Mehdî çıkmadan evvel / Ğûta

00:23:00 Bir milyona yakın / Rumlar / Yunanistan / Rusya / Haçlılar / Onların ordularından evvel / Şam / Şu anda Şam büyüyünce / Harestâ

00:24:00 O zaman evvelki dersler gibi / Bu dersleri dinleyip dinletmemiz lâzım / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:25:00 Biz bile daha yetişmedik ama / Yüz sene yüz elli sene / Zaman çok yaklaştı / Bunlar ulaşılabilecek şeyler / Torununun torununu görenler

00:26:00 Bu ilimlerin bizden gitmesi lâzım / Bizi kaç kişi izliyor / Daha bir milyon olamamışız / Beş bin kişi

00:27:00 Arap âleminde / Onlardan da bu işi konuşan çok az var / Bu dersleri tâkip edin / Korku filmleri ile / Allâh’ın peygamberine şirk isnâd eden / Değiştirilmiş kitaplara dayanan

00:28:00 Filmleri seyrediyor / Allâh’ın vahiyleri ile / Hazreti Mehdî / Külliye / Yirmi beş seneyi geçti / 28 Şubat / En yakın sohbetlerim bile

00:29:00 Merfû hadîs / O da Rasûlüllâh’tan duyacak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e isnâd edilen / Ğûta daha büyük / Haresta Bölgesi / Konya

00:30:00 Oyuklar açılıyor / Alır aşağı / Bölgesel olarak batacak / Şam’ın bostanları / Şu anda ma’mur / Yeşillik, bağlık, bahçelik / Münâdî demek

00:31:00 Doğuda ve batıda bulunan herkes / İstanbul’un doğusu ile batısı / Beylikdüzü’nden yapılan / Böyle bir teknoloji yok / Dağın aşağısında / Paşabahçe

00:32:00 Minâre / Ezan sesi bile gelmiyor / Dünyânın doğularında ve batılarında / Gökten olsa bile / Gök gürültüleri / Bulutlar bize yakın yerler / Uyuyan herkes uyanacak

00:33:00 Hind / Sind / Dünyânın neresinde / Ayakta olan varsa / Panik / Oturan varsa / Uyuyan varsa / Bütün dünyâ çapında

00:34:00 Dünyânın neresinde / Nidâ da öyle gelecek / Şevvâl ayında kabîleler arasında çete savaşları / Aşîretler / Kabîle devleti / Türkler

00:35:00 Biz Buhâra’dan gelmişiz / Hava atmak için değil / Herkes Türk / Bilinmesinde / Herkesle eşit değil / Ona göre kafa yapısı var / Genetiğinden gelen kan var / Adnan OKTAR

00:36:00 Hastaya kan topluyoruz diye / Halbuki gavurların projesi / Düşman saydığı / Öyle bir hava gazı / Türkleri öldürsün, Yahûdîleri öldürmesin

00:37:00 Araplar bu kabîle işini koruyorlar / Hazreti Mehdî de Kureyş’ten / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de Kureyş’ten / Kelb kabîlesi

00:38:00 Kelb: Köpek demek / Köpekleri bol olan kabîle / Hazreti Mehdî’ye tâbî olmayacaklar / Süfyânî

00:39:00 Kabîle isimleri veriyor / Medîne Evs ve Hazreç kabîlesi / Doksan milyon Ensar / İslâm Medîne’ye / Binlerce senelik kabîlenin

00:40:00 Bu Ramazan değil / Zülkaade / Şiddetli sıcak bir gün

00:41:00 Otuz seneye teallük eder / Zülkaade / Bir daha soğuğa doğru dönerse / Üç ay yirmi gün sonra / İstanbul

00:42:00 Yaz da kaydı, kış da kaydı / Otuz üç senede bir devrediyor / Hazreti Mehdî’nin zuhûrundan evvel / İç savaşlar / Kıyâmete kadar hak bâtıl mücâdelesi

00:43:00 Hac ayı / Hacılar şeytan taşlarlar / Gökteki ay hesâbı / Hacılar nerede olması lâzım / Arafat Vakfesine yetişemeyen / Hacıların sayısı / Üç milyon

00:44:00 Şimdi biraz azaldı / Müslüman sayısı ne kadar / Kaç kişiyseler / Hacılar Mina’da bulundukları sırada / İhram demek / Mübah şeyler bile

00:45:00 Hacıları yağmalayacaklar / Şimdi ne konuşuyorlar / Geldi gelecek / Bırakın şu sapıklıkları / Mina’da Tünel Fâciası oldu / İzdiham, kargaşadan / İkisinde de oradaydım

00:46:00 Hacıların yağmalanacak derken / Paraları yağmalanıyor / Birbirine yük olmamak için

00:47:00 Çete savaşları / Sürre alayları / Haremeyn ehline / Bedevîler / Askerle gidiyordu / Eşkiyâ / Aynı öyle döneme dönecek / Cemre / Orta küçük şeytan

00:48:00 Cemre’de akan kanlar / Şeytan taşlama yerinden / İnsan kanı akacak / Gökten bir münâdî / Hak ve adâlet / Hazreti Mehdî / Ehli Beyt’ten gelecek

00:49:00 Ehli Beyt’indedir / İslâm’ın bidâyetinde / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bir de yerden bir ses / İblis / Men edildiği Kur’an’la sâbit / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem gönderildikten sonra

00:50:00 İblis’in sesini dünyâ duyacak / İblis bir bağıracak / Gökten indikten sonra / Abbas âilesindedir / Şaşırtmacadır

00:51:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in torunu / İkincisi şeytanındır / Kim bu sohbetleri dinliyor ve dinletiyorsa

00:52:00 Sen bu şeytanla meleği / Biri bir mesaj paylaşıyor / Bu konular konuşulmuyor ki / Duâ / Türk milleti

00:53:00 Bunları dinlemezse bir adam / Hazreti Mehdî / Siz inanan insanlarsınız / Adnan OKTAR’a reddiye / Benim teliflerim / Bunu okuyun

00:54:00 Ana noktaları / Medîne’de öyle bir vâkıa olacak / Mehdî’nin kim olduğunda yanılırsak / Mehdî daha çıkmadı / Allah bir gecede onu ıslah edecek

00:55:00 Normal bir Müslüman vatandaş / Adı Muhammed / Babasının adı Abdullâh / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem peygamber olacağını biliyor muydu / Varaka b. Nevfel

00:56:00 Hastayı sağlıklı edebilir / Hazreti Mehdî böyle bir durum / O seçildiğine göre / Böyle bir yönetimde / İki gecede demiyor / O da hayatta tabî / Hurûc: Çıkış demek

00:57:00 Kendi de bilmiyor / O kadar Medîne’de kan akacak ki / Harre Vakası / ‘Îyr Dağı / Medîne’nin iki tarafında siyah kayalıklar / Siyah / Lavların siyahlığı kalıyor

00:58:00 Öyle bir zalimlik yaptı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Medîne ehline kim zulmederse / Sahâbe ve tâbi’înden / On bin

00:59:00 Harre Vakası / O vakada akan kanlar / Orada yaşanan / Dökülen kanlar / Gürültü kalacak

01:00:00 Burada kalayım

01:01:00 Hazreti Mehdî’nin / Bu aralarda / Bunları tâkip edeceğiz / Duâ

01:02:00 Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ