MENÜ

Kıyamet Alametleri
14 Şubat 2008
Kıyâmet Alâmetleri 56. Ders (Deccâl 9. Bölüm) 14 Şubat 2008

00:03:30 Maddî ve mânevî bütün değerler Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ile bilinmiştir.

00:07:00 Her cuma gecesi okunması fazîletli olan bir salevât-ı şerîfe.

00:09:30 Namazda Ta'dîl-i Erkân.

00:11:30 Bilenler bilmeyenlere öğretecek, vay âlimlerin başına gelecek azaplara, câhillere öğretmiyorlar.

00:16:00 Ta'dîl-i Erkân’ın önemi ve hükmü.

00:22:30 İmâm-ı Birgivî Hazretleri Ta'dîl-i Erkân hakkında özel bir risâle yazdı.

00:23:00 Ta'dîl-i Erkân’ı terkedenlerin başlarına gelecek 30 belâ.

00:25:00 Namaz bir terâzi, tam koyan tam alır, namazı kim tamamlarsa sevâbını tam alır, ne kadar eksik ederse hesâba çekilir.

00:27:30 Ta'dîl-i Erkân’sız kılınan namazların iâdesi gerekir.

00:29:10 Ta'dîl-i Erkân’a riâyet etmeyenlerin rızkı dar olur.

00:31:00 Öldürülmüş bir sünneti diriltene yüz şehîd sevabı var. İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyuruyor ki: “Ta'dîl-i Erkân’ı diriltene yüz şehîd sevâbından daha fazla 100 vâcib sevâbı var.”

00:34:30 Îmânımızdan sonra âmel olarak bir namazımız var.

00:37:30 Deccâl'ın ölümü ve Deccâl öldükten sonra 40 sene Müslümanlara huzûr üzere bir hayat var.

00:40:00 Deccâl'ın ölümünden sonra yılan ve akrep kimseye zarar veremeyecek.

00:45:00 (Kıssa) Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri’nin aslanın üzerine binmesi ve yılanı kamçı olarak kullanması.

00:47:15 Bir ölçek buğday atılacak tarlaya, 700 ölçek alınacak.

00:48:00 Ye'cûc ve Me'cûc seddi'nin yapılışı, açılışı, fitneleri ve ölümleri. Ye'cûc ve Me'cûc de Âdem oğullarındandır, hattâ babamız da bir, Türklerin babası Yâfes, Ye'cûc ve Me'cûc’ün de babaları Yâfes. Aynı babaya dayanıyoruz. Nûh ‘Aleyhisselâm'ın üç oğlundan geliyor bütün Dünyâ. Allâh, Türk milletine lutfetti kerem etti, Zülkarneyn ‘Aleyhisselâm seddi yapacağı zaman Türk milletinin babaları seddin dışında idi, avlanmaya ve ihtiyaç için gitmişlerdi, o arada Zülkarneyn ‘Aleyhisselâm seddi kapattı. Elhamdülillâh bizim ırk dışarıda kaldı. Rabbimiz ne kadar lutfetti. Efendimiz Sallellâhu Aleyhi ve Sellem Ye'cûc ve Me'cûc’e tebliğ etti, Mi’râc gecesi onlara da gitti ama onlar îmân etmedi, hepsi cehenneme gidecek, bunlar ince ilimler. Elhamdülillâh Türk milleti savaş bile olmadan kendi isteği ile İslâm’ı kabûl etti ve İslâm’a çok büyük hizmet etti. Allâh İslâm’la yaşatsın, İslâm’la azîz kılsın.

00:57:00 Güneşin batıdan doğma hâdisesi. İblis'in secdeye kapanıp Allah'a yalvarması ve ölümü.

01:03:10 Kıyâmet Müslümanların başına kopmayacak, Kıyâmet Müslümanların en kötüsünün üzerine kopacak.

01:06:00 Hocaya hakâret eden bir adamın başına gelenler.

01:12:30 Güneş batıdan doğduktan sonra kâfirler hayvanlar gibi yaşamaya başlayacaklar. Yollarda hayvanlar gibi çiftleşmeye başlayacaklar.

01:13:00 Sevgililer vs günler hakkında.

01:19:00 Bütün Müslümanlar öldükten sonra 30 sene bütün kadınlar kısırlaşacak.

01:23:20 İnşâallâh demenin önemi.

 

KULLANICI YORUMLARI
  • M. Emin
    12 Mart 2021 15:21
    Bu derslerin devamını getirmenizi Allah rızası için istiyorum.Allah sizden razı olsun.
YORUM YAZ