MENÜ

Kıyamet Alametleri
23 Kasım 2006
Kıyamet Alametleri 42. Ders (Hazreti Mehdî Aleyhi’s-selâm 7. Bölüm)

- Cuma Gecesi’nin üstünlüğü.

- Hazreti Mehdî Aleyhi’r-Rıdvan’ın mülk müddeti.

- Hazreti Mehdî Aleyhi’r-Rıdvan’ın hurucu (çıkışı), Hazreti İsa Aleyhisselâm’dan 30 sene önce vuku bulacaktır.

- Hazreti İsa Aleyhisselâm, Hazreti Mehdî Aleyhi’r-Rıdvan’ın en hususi veziri olacaktır. Hazreti Mehdî Aleyhi’r-Rıdvan imam olacak Hazreti İsa Aleyhisselâm da ona cemaat olacak.

- Hazreti İsa Aleyhisselâm'ın Nüzülü (inişi) Şam'daki Emevi camisinin beyaz minaresine olacaktır.

- Dinler arası diyalog.

- Hazreti İsa Aleyhisselâm'ın Nüzülü’nün (inişi) inkâr edenler Ehli Sünnet’ten çıkarlar.

- Hazreti İsa Aleyhisselâm mı üstün Hazreti Mehdî Aleyhi’r-Rıdvan mı?

- Hazreti Mehdî Aleyhi’r-Rıdvan’ın zamanında teknoloji çalışmayacak. Kılıçla, okla savaş olacak.

- Muhyiddin ibnü’l-Arabî Hazretleri’nin Hazreti Mehdî Aleyhi’r-Rıdvan hakkında görüşü.

- (Kıssa) Uykusunda hafız olmuş bir zat.

- Hazreti Mehdî Aleyhi’r-Rıdvan zamanında insanlar bir gecede düzelecekler.

- Hazreti Mehdî Aleyhi’r-Rıdvan cizyeyi kaldıracak.

- Hazreti Mehdî Aleyhi’r-Rıdvan mezhepleri kaldıracak.

- Hazreti Mehdî Aleyhi’r-Rıdvan Sünnetleri canlandıracak, bidatları kaldıracak.

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ