MENÜ

Kıyamet Alametleri
13 Haziran 2006
Kıyamet Alametleri 40. Ders (Hazreti Mehdî Aleyhi’s-selâm 5. Bölüm)

Çıkışının Yaklaştığını Beyan Eden Emareler

- (Kıssa) "Tûl-i Emel" sahibi olmak ne demektir?

- İmâm-ı Rabbânî Hazretleri Kuddise Sirruhû'nun, Hazreti Mehdî Aleyhi'r-Rıdvan ile ilgili görüşleri. (1. Cildin 209. Mektubu, 1. cildin 261. Mektubu)

- Kıyametin büyük alametlerini tevil edenlerin yanlışlığı. (Deccal televizyondur gibi teviller) .

- İmâm-ı Rabbânî Hazretleri Kuddise Sirruhû'nun Hazreti Mehdî Aleyhi'r-Rıdvan ile alakalı 2. Cildin 67. Mektubu.

- Hazreti Mehdî Aleyhi'r-Rıdvan’ın çıkışının yaklaştığını beyan eden emareler.

- BİRİNCİ EMARE: Ramazan ayının ilk gecesinde ay, on beşinci gecesinde de güneş tutulacak. Allâh-u Teâlâ gökleri ve yerleri yarattığı andan beri, aynı ayın başında ay, ortasında güneş tutulması olmamıştır.

- İKİNCİ EMARE Ramazân ayında iki kere ay tutulacak.

- "İrhâsât" ne anlama gelmektedir?

- ÜÇÜNCÜ EMARE: Fırat nehri yarılacak, altından bir dağdan altın dökülecek.

- DÖRDÜNCÜ EMARE: İki dişli boynuz şeklinde gökte cisim belirecek. İmâm-ı Rabbânî Hazretleri Kuddise Sirruhû 2. cildin 67. mektubunda bunu izah ediyor.

- BEŞİNCİ EMARE: Her tarafı aydınlatan kuyruklu yıldız doğacak. İmâm-ı Rabbânî Hazretleri Kuddise Sirruhû 2. cildin 67. mektubunda bunu izah ediyor.

- ALTINCI EMARE: Doğudan üç veya yedi gece ardı ardına büyük bir ateş zuhur edecek.

- YEDİNCİ EMARE: Gökte karanlık görülecek. İnsanlar gökyüzünü simsiyah görecek.

- SEKİZİNCİ EMARE: Gökte alışılmış olan kırmızılığın aksine bambaşka bir kızıllık yayılacak.

- DOKUZUNCU EMARE: Yeryüzünün duyup anlayabileceği bir dille nida edilecek.

- ONUNCU EMARE: Şam'da Harasta denilen bir kasaba yerle bir olacak.

- ONBİRİNCİ EMARE: Gökten Mehdî ismiyle çağırılacak doğu ve batıda bulunan herkes bu sesi duyacak! Uyuyan uyanacak, ayakta olan oturacak, oturan ayakları üzerine dikilecek.

- ONİKİNCİ EMARE: Şevval ayında ayaklanma Zilkadede harp konuşmaları, Zilhiccede ise harp vaki olacak. Hacılar soyulacak, kanları (Cemretü’l-Akabe) üzerine akacak.

- ONÜÇÜNCÜ EMARE: Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler vaki olacak.

- ONDÖRDÜNCÜ EMARE: Gökten gelen bir ses şöyle diyecek: 'Kulağınızı açın! Hakiki Mehdî Hazreti Muhammed Sallallâhu Aleyhi ve Sellem'in Ehli Beyt’indendir. Yerden biri şöyle seslenecek: Gerçek halifelik Abbas ehlindendir. Birincisi meleğin, ikincisi ise şeytanın haykırışı olarak tezahür edecektir.

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ