MENÜ

Kıyamet Alametleri
11 Nisan 2006
Kıyamet Alametleri 33. Ders (Rasûlüllâh ﷺ'in Anlatırken Ağladığı Hadîs-i Şerîf 4. Bölüm)

Cübbeli Ahmet Hocaefendi ile Kıyamet Alametleri 33. Ders (Rasûlüllâh Sallellâhu 'Aleyhi ve Sellem'in Anlatırken Ağladığı Hadîs-i Şerîf 4. Bölüm) 11 Nisan 2006

 

- Zikir nedir ve zikrin önemi.

- Peygamber Efendimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem, cuma günü sabah namazında birinci rekâtta Secde Sûresi ikinci rekâtta ise İnsan Sûresini okurdu.

- Peygamberin hanımı da olsan oğlu da olsan fazilet ve şeref ancak takva iledir.

- Kıyamet yaklaştığı zaman birtakım hafızlar, mevlithanlar, hocalar çıkacak aralarındaki bütün ibadet birbirlerini tenkit etmek olacak.

- (Kıssa) Bir tükürükle gelen bir yelle gider.

- İbni Teymiyye'nin yanlış görüşleri.

- Ahir zamanda bazı hocalar zuhur edecek, hocaları tenkit edecek.

- من علم و عمل و علم فذالك يدعا عظيما في ملكت السماواتِ Kim ilim talep eder, hoca olur, ilmi ile amel eder, insanlara talim eder öğretirse, işte o kişiye göklerde melekler tarafından çok ulu adam lakabı takılır. Ama bir hoca öbür hocaları milletin gözünden düşüreyim diye benim cemaatim artsın, zenginler benim yanıma gelsin, yardımları bana yapsınlar, beni hacca umreye götürsünler, öbür hocanın cemaati azalsın, benim cemaatim artsın vs hocanın derdi buysa onlarda göklerdeki melekler tarafından الانجاسل انجاس pislik diye isimlendirilirler.

- Ahir zamanda yaşlılar gençleşmeye çalışacak. خيرُ شبابِكم من تشبَّه بشيوخِكم وشرُّ شيوخِكم من تشبَّه بشبابِكم  “Gençlerinizin en iyisi, ihtiyarlarınıza benzeyenlerdir. İhtiyarlarınızın en kِtüsü de gençlerinize benzeyenlerdir.”(Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, X/270; İbn Hacer, el-Metalibu’l-Aliye, III/3; Feyzü'-l Kadîr, 15:776)

- 40 yaşından evvel baston kullanırsan kibir, 40 yaşından sonra baston kullanmazsan kibir.

- Allah dostlarını taklit etmeni önemi.

- Kırmızı renkli boyalar İslam’ın boyasıdır, sarı renkli boya imanın boyasıdır, siyah renkli boya ise şeytanın boyasıdır. Saçını ilk siyaha boyatan firavundur.

- İslam dinine değer verilmiyor.

- Dini alçak tutanları Allah onları alçak eder.

- Ahir zamanda binalar sağlam yapılacak. (Bu kıyametin kötü alameti değildir.) Dış süslerde ileri gidilecek.

- İslam’ın hükümleri boşa çıkarılacak.

- Ahir zamanda benim sünnetim öldürülecek.

- Ahir zamanda insanlardan kimse kimseyi methedeni bulamayacaksın. Ancak birbirinin aleyhine konuşanları bulacaksın.

- Ne zaman ki ümmetim birbirinin aleyhine gidecek birbirini tenkit edecek Allâh da yardımını kesecek.

- Kurt’un konuşması

KULLANICI YORUMLARI
  • Murat Erhan
    19 Nisan 2020 12:10
    Hocamızdan Allah cellecelâluhu razı olsun. Ellerinden öpüyorum. Selâmetle.
YORUM YAZ