MENÜ

Kısa Sohbetler
11 Ağustos 2018
Vâkı‘a Sûresini Rufâî Hazretleri’nin Şu Duâsıyla Birlikte Okuyan Parayı Koyacak Yer Bulamaz!

Vâkı‘a Sûresini Rufâî Hazretleri’nin Şu Duâsıyla Birlikte Okuyan Parayı Koyacak Yer Bulamaz!

Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Vâkı‘a Okumak

1) Bu sûre-i celîleyi her sabah namazından önce okumaya devâm eden kişi aslâ fakir olmaz. (‘Abdullâh ibnü Es‘ad el-Yâfi‘î, ed-Dürrü’n-nazîm fî havâssi’l-Kur’âni’l-‘Azîm, sh:102)

2) Bu sûre-i şerîfeyi sabah akşam okumaya devâm eden kişi açlık, susuzluk çekmez, korkacağı bir duruma düşmez ve aslâ fakir olmaz. (‘Abdullâh ibnü Es‘ad el-Yâfi‘î, ed-Dürrü’n-nazîm fî havâssi’l-Kur’âni’l-‘Azîm, sh:102)

3) Her kim bir oturuşta Vâkı‘a Sûresi’ni 41 kere okursa, o kişinin rızık talebi başta olmak üzere birçok isteği gerçekleşir. (Ahmed ed-Diyerbî, el-Mücerrabât, sh:17; Muhammed Hakkı en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:167; Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/66)

4) Peş peşe 40 gün boyunca her gün bu sûre-i celîleyi 40 kere okuyan kişi aslâ fakirlik çekmez. Allâh-u Te‘âlâ o kişiye yorulmadan ve haramlara karışmadan bol bol helâl rızıklar ihsân eder. Bu fazîletli amel sâdece ehline öğretilmelidir, zîrâ bunda İsm-i Âzam vardır. (Muhammed Hakkı en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:167)

5) İmâm-ı Ahmed er-Rifâ‘î (Kuddise Sirruhû)nun bu sûre-i celîleden sonra şu duâyı okuduğu nakledilmektedir ki rızıkların celbi için bu duâyı okumak çok faydalıdır.

Dua şöyledir:

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَبِمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْعَظ۪يمِ وَبِاسْمِكَ الْأَعْلٰى وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّت۪ي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، وَبِإِشْرَاقِ وَجْهِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَتُسَلِّمَ، وَأَنْ تُعْطِيَن۪ي رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا، يَا طَالِبًا غَيْرَ مَطْلُوبٍ! وَيَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ! يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ! يَا رَزَّاقَ الثَّقَلَيْنِ! وَيَا خَيْرَ النَّاصِر۪ينَ! اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْق۪ي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ، وَإِنْ كَانَ بَع۪يدًا فَقَرِّبْهُ، وَإِنْ كَانَ عَس۪يرًا فَيَسِّرْهُ، وَإِنْ كَانَ قَل۪يلًا فَكَثِّرْهُ، وَإِنْ كَانَ كَث۪يرًا فَبَارِكْ ل۪ي ف۪يهِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ يَدَيَّ الْعُلْيَا بِالْإِعْطَاءِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَيَّ السُّفْلٰى بِالْاِسْتِعْطَاءِ، يَا فَتَّاحُ! يَا رَزَّاقُ! يَا كَر۪يمُ! يَا عَل۪يمُ! اَللّٰهُمَّ سَخِّرْ ل۪ي رِزْق۪ي، وَاعْصِمْن۪ي مِنَ الْحِرْصِ وَالتَّعَبِ ف۪ي طَلَبِهِ، وَمِنَ التَّدْب۪يرِ وَالْح۪يلَةِ ف۪ي تَحْص۪يلِهِ، وَمِنَ الشُّحِّ وَالْبُخْلِ بَعْدَ حُصُولِهِ، اَللّٰهُمَّ تَوَلَّ أَمْر۪ي بِذَاتِكَ وَلَا تَكِلْن۪ي إِلٰى نَفْس۪ي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ، وَاهْدِن۪ي إِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَق۪يمِ؛ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذ۪ي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، أَلَا إِلَى اللِّٰه تَص۪يرُ الْأُمُورُ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَع۪ينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ.»

“Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesine salât-ü selâm eyle.

Ey Allâh! Arşın’ı aziz kılan (ve ‘Büyük Arş’, ‘Keremli Arş’ diye vasfetmene vesîle olan Zâtın’a has özel tecellîler ve üstün) sebepler hürmetine, Kitabın’dan rahmetin nihâyeti(ni ve kullarına lütuflarını ifâde eden, okuyanına rahmetini kazandıran en ümitli âyetler) bahşına, büyük ismin, en yüce adın, iyi ya da kötü kimsenin kendilerini aşamayacağı o tastamam (noksanlıktan münezzeh, bereketli ve tesirli âyetlerin ve) kelimelerin hürmetine ve Zâtın’ın nûru bahşına Senden; Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesine salât-ü selâm eylemeni ve bana helâl ve tertemiz rızık ihsân etmeni dilerim.

Ey (istediğinin) peşine düşen, Kendisinin peşine düşülemeyen! Ey hiç yenilmeyen Ğâlib! Ey affı geniş olan! Ey insanları ve cinleri bolca rızıklandıran! Ey yardım edenlerin en hayırlısı! Ey Allâh! Rızkım gökteyse onu indir, yerdeyse onu çıkar, uzaksa yakın et, (ulaşımı) zorsa kolay et, azsa çok et, çoksa benim için bereketli kıl. Ey Allâh! Ellerimi (muhtaçlara) verme(ye muvaffak etme)k ile üstte (olan ellerden) eyle. (İnsanlara muhtâc olup onlardan) istetmekle ellerimi aşağıda (olan ellerden) eyleme. Ey (kullarına rızık kapılarını açan) Fettâh! Ey (bolca rızıklandıran) Rezzâk! Ey (mahlûkātına nîmetlerini ikrâm eden) Kerîm! Ey (her şeyi bilen) Alîm!

Ey Allâh! Benim için rızkımı müsehhar (kolaylaştırılmış) kıl. O rızkın talebi husûsunda beni hırstan ve yorgunluktan, onu elde etmekte (Sana karşı tevekkülü elden bırakıp da) tedbir ve çâre(lere teşebbüs)den, o rızkı elde ettikten sonra da cimrilikten ve pintilikten beni koru.

Ey Allâh! İşlerimi bi’z-Zât Sen üstlen, göz açıp kapayınca-ya kadar, ondan daha az bir vakit dahî beni nefsime bırakma. Beni dosdoğru yoluna ulaştır; O Allâh’ın yoluna ki; göklerde olanlar da, yerde bulunanlar da sâdece O’na âittir. Âgâh olun ki bütün işler ancak Allâh’a dönecektir. Allâh-u Te‘âlâ Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyti’ne ve sahâbesinin tümüne salât eylesin. Selâm bütün peygamberlerin üzerine olsun. Bütün hamdler de Allâh’a mahsustur.” (Muhammed Ebü’l-Hüdâ er-Rifâ‘î es-Sayyâdî, Kılâdetü’l-cevâhir fî zikri’l-ğavsi’r-Rifâ‘î, sh:247; es-Seyyid İbrâhîm er-Rifâ‘î, es-Seyru ve’l-mesâ‘î, 15.hızb, sh:255-256, -el-Burhânu’l-müeyyed zeylinde-, Nâsıruddîn ‘Abdüllatîf, el-İfâzatü’l-kübrâ, rakam:32, sh:127; Parantez içi mânâlar için bkz.: es-Sehâvî, el-Kavlü’l-bedî‘, 1/229)

* Not: ilgili duâyı yeni çıkan Yasîn Cüzü kitabının 150-151-152'inci sayfalarında bulabilirsiniz!

KULLANICI YORUMLARI
 • Ferhat özkaya
  06 Şubat 2022 01:42
  Arkadaşlar bu süreyi ezberlemek şart değil değil mi?
 • hüseyin er
  25 Haziran 2021 05:31
  AKIA DUASININ MANASI Ey Allah’ım! bütün mübarek kelimelerin ile Esma-i Hüsna’nın güzel isimlerinin hepsi ile ismi Azam avası ile kitabındaki rahmetinin sonsuzluğu ile arş-u alanın izzet ve şerefi ile sana yalvarırım. Bunların hürmetine senden isterim. Efendimiz üzerine salat-ı selam eyle ve bunların yüzü suyu hürmetine, beni güzelinden, helalinden noksansız, geniş, bol rızık ile ve menfeatli ilim ile rızıklandır. Ey her şeye galip olan Allah’ım! Beni düşmanlarımın üzerine galip eyle. Ey rahmeti bol olan Allah’ım! Bizi mağfiret eyle, ins ve cinin rezzağı rızıklandırıcı olan Allah’ım! Bizi rızıklandır. Ey Allah’ım! Rızkım semada ise indiriver. Toprak altında ise çıkarıver. Uzak ise yakınlaştırıver. Az ise çoğaltıver. Çok ise bereketli kıl. Ey Allah’ım! Beni daima cömertçe veren ellerden kılda dilenen ellerden yapma dilendirme. Ey Fettah, Rezzak, Alim olan Allah’ım! Bize hayır kapılarını aç. Bütün mahlukatı rızıklandırdığın gibi bizi de rızıklandır. Ey Allah’ım! Eğer ismim Kitap’da maddi ve manevi rızıkdan mahrum olan şakiler listesinde ise ismimi siliver de saidler yani Cennetlikler listesine bütün hayırlar ile muvaffak olan rızıklanmışların listesine kaydeyleyiver. Sen dualara icabet edensin. Bizim dualarımızıda kabul eyle Ya Rabbi.
 • Enes saygılı
  15 Haziran 2021 17:55
  Selamünaleyküm arkadaşlar vakıa suresini 40 gün boyunca her gün 40 defa okuyoruz ve cübbeli hocanın söylediğinden anladığım kadarıyla illaki bir oturuşta okumaya gerek yok çünkü gerçekten 2.5 3 saat sürüyor o yüzden cübbeli hocada bir oturuşta demedi 40 kez okuyun demedi 40 gün boyunca hergün 40 kere dedi benim anladım kadarıyla gün içinde 40 kere ara ara okumakta oluyor
 • Aziz sarıçiçek
  08 Haziran 2021 00:12
  Allah razı olsun kardeşim, ama arapça metin anlaşılır olsa daha iyi olurdu, selam ve dua ile, hürmetler.
 • Enes saygılı
  28 Nisan 2021 10:41
  40 gün boyunca hergün 40 defamı okuyacağız yoksa 40 gün boyunca toplamda 40 kere mi okumamız gerek
 • Levent
  06 Nisan 2021 23:09
  Allah razı olsun hocam. En kısa zamanda uygulayacağım İnşaAllah. Ama vakıa süresinin ardından okunacak dua nin Türkçesini okursak olur mu? Yoksa ille de arapcasindan mi okumalıyım. Es selamu Aleyküm
 • Muhammed Kaya
  07 Şubat 2021 18:43
  Ben bir sayisida sasırdım 39 mu 38 mi unuttum acaba 1 tane fazla okumalı miyim? Ne yapmam gerek. Çok emek verdim 22. gündeyim
 • Burhan Atlı
  22 Aralık 2020 01:39
  Vakıa süresinde sonra bu dua Türkçe okunabilir mi
 • Defne
  06 Kasım 2020 19:11
  Selamünaleyküm, 40 gün 40 defa vakia ile beraber bu sure de mi okunacak yoksa sadece bu sure mi orasını anlayamadım Allah razı olsun okuyandan okutandan vesile olan herkesten
 • yunus emre akbulut
  27 Ağustos 2020 08:18
  okunacak dua videonun altında paylaşılmış zaten
 • S. Karabulut Topalca
  11 Eylül 2019 06:42
  İnternette hızlandırılmış 10 vakia suresi var benimde benle okuyacak kimsem yok kendim okusam üç saati buluyor hem ben hem de you tube taki hızlandırılmışı açsam kabul olur mu?
 • Fatih Akbas
  04 Eylül 2019 01:35
  40 gün 40 defa vakia suresi okunmasi tavsiye ediliyor. Peki sirf vakia suresimi okunacak yada arkasindan bir duada varmi yada bu 40 gün 40 defa nasil okunmasi lazim?
 • yasin oruç
  05 Ağustos 2019 23:12
  aralıksiz olarak bir oturuşta 40 gün boyunca gunde 40 kez mi yoksa 41 gün boyunca günde 41 kez mi okunmalıdır hangisi yapılmalıdır
 • Hayrolsun!
  05 Ağustos 2019 02:13
  Türkçe Anlamı da atılabilir mi? Allah razı olsun.
 • m.ikbal
  07 Temmuz 2019 11:40
  selamun aleykum arkadaşlar Rufai hazretlerinin o duası nı paylaşır mısınız [email protected]
 • Gökhan K.
  29 Haziran 2019 22:36
  40 gün peş peşe 40 vakıa suresi okuyan , her 40 tan sonra mı Rufâî hazretlerinin duâsını okuyacak yoksa 1 vakıa suresinden hemen sonra mi okuyacak ?
 • Gökhan K.
  27 Haziran 2019 22:37
  Vakıa suresi 40 kere türkçe meali okunsa olur mu ?
 • Derya
  07 Mayıs 2019 23:17
  Selamın aleyküm Kitabınız var ama Arapça maalesef dili çalınmış toplumun bir ferdiyim okuyamıyorum. Duaları Türkçe okunuşu ile yazmamanız neden? Şimdi ticari kaygı değilse, herkes istifade etsinse böyle olması fena değil mi? Yanlış okunmasın diyorsunuz ama düzgün yazılmışsa ne kadar yanlış okunur ki? Hem Allah cc. Merhametlidir niyetlerimize bakar. Şahsi fikrim budur. Paylaşmak istedim. Cübbeli hocaya en derin hürmetlerimle selamlar. Ve tüm cemaate de. Selametle kalın. Bizlere dua edin inşallah.
 • nur
  09 Nisan 2019 00:27
  Selam kardeşlerim Bu kitabi ve duasina lalegül tv den ulasip alabilirsiniz.siparis veriyorsunuz kapiniza kadar geliyor dualar çok güzel ben aldim okuyorum
 • yaemin dilekçi
  27 Mart 2019 07:08
  dua lalegül neşriyatta satılan yasin cüzünde
 • tuba aslan
  26 Mart 2019 06:47
  Emirşah Köroğlu kardeşim verdiğin dua da arapçasına göre bir kaç kelime hatası var. (muhakkak en doğrusunu Allah C.C. bilir) “Bismillahirrahmanirrahıym. Allahümme innî es’elüke bi ma âkıdil’izze min ar’şike ve müntehâr-rah’meti min kitâbike ve bismikel a’zami ve bicemî’i esmâ’ikel hüs’nâ ve bikelimâtiket-tâmmâtil mübârekâtilletî lâ tücâvizuhünne birrun ve lâ fâcirun. En’tusalleye alâ seyyidina Muhammedin ve en’terzukanî ilmen nâfian ve rızkan vâsian helâlen tayyiben min ğayri kedden Yâ ğâliben ğayra mağlûbin ğalleb’nî alâ a’dâiy Yâ vâsial mağ’firati. Iğfir lenâ yâ rezzâku-sekaleyni urzuk’nâ. Allahümme in kâne rızkî fîs-semâi fe en’zil’hü ve in’kâne fil ardi fe ah’ric’hü ve in’kâne beîden fe karreb’hü ve in’kâne asîren feyesser’hu ve in’kâne kalîlen fe kesser’hü ve in’kâne kesîran fe bârik lî fîhi. Allahümec’al’li yedel’ul’yâ ve lâ tec’al’lî yedes-süf’le. Yâ fettâhu Yâ Rezzâku Yâ alîmu if’tah’lenâ ve en’te hay’rul fâtihîne ver’zuk’nâ ve en’te hay’rur-razıkîn. Allahümme in’kün’tü fî ümmel’kitâbi şakıyyen mah’rûmen ve mük’teran aleyye rız’kî fem’hu min ümmel’kitâbi şekâvetî ve hir’mânî ve ik’târi rız’kî. Vek’tüb’nî seîden mer’zûkan muvaffakan bil’hayrâti inneke karîbun mucîbüd-daavâti birah’metike yâ er’hamer-rahimîn.” SERHAT BEY PAYLAŞMIŞ.ALLAH RAZI OLSUN.AYRICA HOCAMIZIN YASİN KİTABINDA BU DUASI MEVCUTMUŞ KENDİSİ SOYLÜYOR
 • Adım Ben
  25 Mart 2019 08:25
  Tamam dua paylaşmıyorsunuz kıtabı alalım dıye ama be kardesım hangı kıtap bu. Herkes sızı bılıyor mu sanıyorsunuz.benım haberım bıle yok sızden ama bu kıtabı ıstıyorum açıklamaya demıssınız kı son kıtap? hangı son kıtap bır suru yasın cuzu var. Hangı kıtap oldugnu soyleyın ve bıraz da kafa çalıştırarak yazın
 • Ahmet gümüşay
  28 Şubat 2019 18:17
  Arapca duası yokmu kardeşler
 • Ahmet gümüşay
  28 Şubat 2019 18:16
  Arapça dua sı yokmu kardeşler
 • Serhat Hatipoğulları
  27 Şubat 2019 22:03
  Emirşah Köroğlu kardeşim verdiğin dua da arapçasına göre bir kaç kelime hatası var. (muhakkak en doğrusunu Allah C.C. bilir) “Bismillahirrahmanirrahıym. Allahümme innî es’elüke bi ma âkıdil’izze min ar’şike ve müntehâr-rah’meti min kitâbike ve bismikel a’zami ve bicemî’i esmâ’ikel hüs’nâ ve bikelimâtiket-tâmmâtil mübârekâtilletî lâ tücâvizuhünne birrun ve lâ fâcirun. En’tusalleye alâ seyyidina Muhammedin ve en’terzukanî ilmen nâfian ve rızkan vâsian helâlen tayyiben min ğayri kedden Yâ ğâliben ğayra mağlûbin ğalleb’nî alâ a’dâiy Yâ vâsial mağ’firati. Iğfir lenâ yâ rezzâku-sekaleyni urzuk’nâ. Allahümme in kâne rızkî fîs-semâi fe en’zil’hü ve in’kâne fil ardi fe ah’ric’hü ve in’kâne beîden fe karreb’hü ve in’kâne asîren feyesser’hu ve in’kâne kalîlen fe kesser’hü ve in’kâne kesîran fe bârik lî fîhi. Allahümec’al’li yedel’ul’yâ ve lâ tec’al’lî yedes-süf’le. Yâ fettâhu Yâ Rezzâku Yâ alîmu if’tah’lenâ ve en’te hay’rul fâtihîne ver’zuk’nâ ve en’te hay’rur-razıkîn. Allahümme in’kün’tü fî ümmel’kitâbi şakıyyen mah’rûmen ve mük’teran aleyye rız’kî fem’hu min ümmel’kitâbi şekâvetî ve hir’mânî ve ik’târi rız’kî. Vek’tüb’nî seîden mer’zûkan muvaffakan bil’hayrâti inneke karîbun mucîbüd-daavâti birah’metike yâ er’hamer-rahimîn.”
 • Mehmet ermis
  17 Şubat 2019 12:40
  SelamunAleykum Dua alt tarafta yaziyor bilginize...
 • Basri Ekici
  09 Ocak 2019 23:22
  Adam duayı vermiş zaten bu vakıa duası suresi değil önce sureyi sonra duayı okuyasınız
 • Emirşah KÖROĞLU
  28 Kasım 2018 01:42
  Bir kimse dünyevi sıkıntılara giripte bu sıkıntılardan kurtulmak istiyrsa,rızkının bollaşmasını,işlerinin iyi gitmesini istiyorsa vakıa suresini okur.Sabah yada akşam yada akşamaları birer defa Vakıa suresi okunur,ardından aşağıdaki vereceğim dua okunur. Fakat çok daha tesirli olan bir yöntem olan,Mümkün olursa her akşam yada sabah 7 defa Vakıa suresini okuyup 7 defa daaşağıdaki duayı okursa çok daha faydalı olacaktır. Başka bir yöntem ise çok ihtiyaç halinde bir kaç kişi ile beraber 41 defaVakıa suresi ve 41 defa duası okunur.Bu dua yöntemi daha çabuk sonuç alamayı sağlayacaktır. Vakıadan sonra okunacak Dua: “Bismillahirrahmanirrahıym.Allahümme inni es’elüke bi mak’adil ızzi min arşike ve münteher rahmeti min kitâbike ve bismikel a’zam.Ve bi cemiy’ı esmaikel hüsna ve kelimâtiket tâmmâtil mübârakâtilleti lâ yücâvizühünne berrün ve lâ fâcir.En tusalliye alâ seyyidna uhammedin ve en terzükani ılmen nâfian ve rızkan vâsian halâlen tayyiben min ğayri kedd.Yâ ğâ liben ğayra mağlûbin ğallibni alâ a’dâiy Yâ vâsial mağfirah.Iğfir lenâ ya râzikas sekaleyni ürzükna.Allahümme in kâne rızki fis semai fe enzilhü ve in kâne fil erdi ve ahrichü ve in kâne beıyden fe karribhü ve in kâne kaliylen fe kessirhü ve in kane kesiyran fe bârik li fıyh.Allamümec’al li yedel ulyâ ve lâ tec’alli yedes süfla.Yâ fettahu Ya Razzaku Yâ aliymüftah lenâ fe ente hayrul fatihıyne verzukna fe ente heyrur razıkıyn..Allahümme in küntü fi ümmül kitabi şakıyyen mahrûmen ve mükteran aleyye rızki femhu min ümmil kitâbi şekaveti ve hurmani vaktirari rızki.Vektübni seıyden merzûkan müveffekan bil hayrât.İnneke müciybüd deavât.”
 • Kerime
  13 Eylül 2018 13:29
  Şu dua dediğiniz duayı paylaşmıyorsanız bari nasıl ulaşabileceğimizle ilgili bilgi verin. Allah rızası için
 • Kerime
  13 Eylül 2018 11:40
  Allah rızası için duayı veya nereden bulabileceğimizide paylaşsanız. Çok hora geçer. Ha biz Allahın rızasında değiliz diyorsanız da o da size kalmış.
 • Nilüfer Kardaş
  06 Eylül 2018 19:03
  Selamunaleykum Bu sureden sonra okunacak duayi paylasir misiniz ? Allah razi olsun.
 • Hatice hanım
  05 Eylül 2018 22:18
  Yasin cüzünde imam yafi nin her yakindan sonra okuduğu duayı paylaşır mısınız
 • Berna
  05 Eylül 2018 08:21
  Selamunaleykum. Dua yi paylasir misiniz?
 • Nilgun soyturk
  31 Ağustos 2018 16:02
  Selamunaleykum bu sureden sonra okunacak duayi paylasirsaniz sevinirim Allah razi olsun
 • Burak Üstüner
  30 Ağustos 2018 18:31
  Sayfaları da atabilir misiniz
YORUM YAZ