MENÜ

Kısa Sohbetler
13 Ağustos 2020
Hicrî Sene Başı Duâsı

Sıbt ibnü’l-Cevzî (Rahimehullâh) gibi bâzı ulemadan nakledilen rivâyete göre: “Her kim Muharrem ayının evvelinde (19 Ağustos Çarşamba’yı 20 Ağustos Perşembe’ye bağlayan gece veyâ en geç 20 Ağustos Perşembe günü) 3 kere:

Hicrî Sene Başı Duâsı

‘Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla! Bütün hamdler, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a âittir. Salât-ü selâm, Efendimiz Muhammed’in ve âl-i ashâbının tamâmının üzerine olsun. Ey Allâh! Sen Ebedî’sin, Kadîm’sin (başlangıcın ve sonun yoktur). Hayy’sın, Kerîm’sin (hâkîkî hayat sâhibi de, kerem sâhibi de ancak Sensin). Hannân’sın, Mennân’sın (son derece acıyan ve çokça lütuflarda bulunan Rabbimiz’sin).

İşte bu yeni senedir. Ben bu sene Senden dilerim ki beni kovulmuş şeytandan ve onun dostlarından koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin. Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duâmı) kabul eyle! Allâh-u Te’âlâ, Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e, âl-i ashâbının ve Ehl-i Beyti’nin tamâmına salât ve Selâm eylesin. Âmîne!’ derse, şeytan: ‘Ömrünün kalan kısmında kendisini güvenceye aldı, artık biz bu kişden ümidi kestik.’ Der ve Allâh (Celle Celâlühû) ona, kendisini şeytan ve etbâından sene boyunca korumak üzere iki melek görevlendirir.” (es-Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/156; Sıbt ibnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-zemân fî tevârîhi,l-a’yân, 22/180; Mâü’l-‘Ayneyn, Na’tü’l-bidâyât, sh:165; ed-Diyarbî, el-Mücerrebât, sh: 70-71; ‘Abdülhamîd Kuds, Kenzü’n-necâh ve’s-sürûr, sh:69)

KULLANICI YORUMLARI
 • Mertkan
  20 Ağustos 2020 06:05
  Okunuşu alt kısmında yazıyor.Okuduk Allahımız rabbimiz yaradanımız kabul etsin.
 • Rabia
  19 Ağustos 2020 17:59
  Rica etsem bilen biri okunuşunu da yazabilir mi? Allah razı olsun.
 • ismail Eryavuz
  19 Ağustos 2020 10:38
  Allah cc. sizlerden razı olsun
YORUM YAZ