MENÜ

Kısa Sohbetler
13 Ağustos 2020
Hicrî Ay Başında Hilâl Göründüğü Zaman Okunacak Duâ

Hicri ay başında hilâl görüldüğü zaman o ay içerisinde hayırlara kavuşup şerlerden emîn olmak için Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şu duâları okurdu:

Hicrî Ay Başında Hilâl Göründüğü Zaman Okunacak Duâ

“Allâh her şeyden büyüktür, bütün hamdler Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur, Allâh-u Te’âla’nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibâdete de kuvvet yoktur.

Ey Allâh! Ben Senden bu ayın hayrını (ve bunda başıma geleceklerin hayırlı olmasını) diliyorum. Kaderin şerrinden (takdir buyurmaya kâdir olduğun her türlü şerri benim hakkımda hükmedip bu ayda ve sonrasında bana isâbet ettirmenden) ve mahşerin kötülüğün(e ve azâbına mübtelâ etmen)den Sana sığınırım.” (Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam:22790, 37/453; et-Taberânî, Kitâbu’d-Du’â, rakam:908, 1/283)

“Ey Allâh! Onu (belâlardan ve azaplardan) emniyet (kurtuluş) ve îmanla, (tüm âfetlerden) selâmet ve İslâm(ın hükümlerini tatbike nâiliyet) ile ve sevip râzı olduğun şeylere muvaffakiyet ile bizim üzemize doğdur. (Ey hilâl!) Bizim de Rabbimiz, senin de Rabbin ancak Allah’tır.” (İbnü Hibbân, es-Sahîh, rakam:888, 3/171; ed-Dârimî, es-Sünen, 2/3; et-Taberânî, l-Mu’cemü’l-kebîr, rakam:13330, 12/356; et-Tirmizî, es-Sünen, rakam:3451, 1/10)

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ