MENÜ

Kısa Sohbetler
24 Ekim 2019
Hacı Salih Efendi Hazretleri'nin, Benim Gördüğüm, Duyduğum Kerametlerini Bilseydiniz!

Hacı Salih Efendi Hazretleri'nin Sevgisi Bende Ana Baba Çoluk Çocuk Sevgisini Bastırmıştı. Benim Gördüğüm, Duyduğum Kerametleri Bilseydiniz Size de Öyle Olurdu!

Oğlu İsmail Fakîrullah Hazretleri ve Hocamız; https://www.cubbeliahmethoca.com.tr/tr/ziyaretler/buyuk-alim-ve-veli-ismail-fakirullah-hazretleri-ile-cubbeli-ahmet-hocamiz

KULLANICI YORUMLARI
YORUM YAZ