MENÜ

Kısa Sohbetler
13 Kasım 2016
7 Ayet Vardır ki Gök Yere İnse Bunu Okuyan Kurtulur!
7 Ayet Vardır ki Gök Yere İnse Bunu Okuyan Kurtulur!
KULLANICI YORUMLARI
 • muhammet mustafa yavuz
  18 Haziran 2021 01:49
  1 – Tevbe Suresi 51. Ayet Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn(mu’minûne). 2 – Yûnus Suresi 107. Ayet Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm(rahîmu). 3 – Hûd Suresi 6. Ayet Ve mâ min dâbbetin fîl ardı illâ alâllâhi rızkuhâ ve ya’lemu mustekarrahâ ve mustevdeahâ, kullun fî kitâbin mubîn(mubînin). 4 – Hûd Suresi 56. Ayet İnnî tevekkeltu alâllâhi rabbî ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sırâtın mustekîm(mustekîmin). 5 – Ankebût Suresi 60. Ayet Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rızkahâ allâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve huves semîul alîm(alîmu). 6 – Fâtır Suresi 2. Ayet Mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ mumsike lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min ba’dihî, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu). 7 – Zümer Suresi 38. Ayet Ve le in seeltehum men halakas semâvâti vel arda le yekûlunnallâhu, kul e fe raeytum mâ ted’ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhu bi durrin hel hunne kâşifâtu durrihi ev erâdenî bi rahmetin hel hunne mumsikâtu rahmetihi, kul hasbiyallâhu, aleyhi yetevekkelul mutevekkılûn(mutevekkılûne).
 • Gulsum Ramazanoglu
  17 Nisan 2020 23:56
  Yanlis bilmiyorsam; Tevbe Suresi-51.ayet Tevbe-129 Yunus-107 Hud-56 Ankebut-60 Fatır-2 Zumer-38
 • teoman duran
  25 Ağustos 2018 15:30
  7 ayet hangileri acaba
 • teoman duran
  25 Ağustos 2018 15:29
  hocan s.a. bu 7 ayet hangilerdir tam söyleseniz
YORUM YAZ