MENÜ

Kebâir Günahlar
20 Mayıs 2021
Kebâir Günahlar 1. Bölüm (Birinci En Büyük Günah: Namaz Kılmamak - 1) 20 Mayıs 2021

Şirkten Sonra En Büyük Günah Olan Namazsızlığın Dünyâ ve Âhiretteki Fecî Âkıbetleri

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Üzerinize âfiyet / Namazı terk edenin

00:01:00 Seyyid Ahmed el-Mâlikî / Sapanca / Bursa / Yalova / Sizin millete namaz / O zaman korona yoktu / Otellerin içinde / Namaza iştirâk oranı / Bizim millette namaz çok zayıfladı

00:02:00 Namaza nispetle / Namazda büyük bir tembellik var / Burada büyük bir tehlike olduğundan / Biraz insanlara bir şeyler anlat / Bir tenbîhte bulundu / İftar sohbetlerinde bir iki konu bundan yapacağım

00:03:00 Sırf bu konu üzerinde duracağım ki / Bizim sitelerde arayan buluyor / Namazsızlık belâsının / Sizden de yardım istiyorum / Bana kim yardım edecek Allah için

00:04:00 İnsanların da kurtuluşuna / Biz insanlara acımazsak / Dışarı atacak hâlin yok / Onun namazsızlığına / Herkes işine baksın gibi bir durum oluyor / En iyileriniz duâ etse

00:05:00 Ölü sayıları 250’ye gitmiş / İslâm âlemi ses çıkaramıyor / Kötülükten nehyetmezseniz / İbnü Hazm, büyük âlim / Şirkte sonra / Âmentü’yü inkâr etmek

00:06:00 Her yol var / Şirkten sonra en büyük günah / Namazın terkinden / Bir adam / Kâfir olması arasındaki tek mesele / Namazı terk eden / Namazın farz olduğunun

00:07:00 Namaz farz değil derse / Bir kulun Müslüman olması ile müşrik olması arasında / Müslümanla müşrik arasında / Namazın terkidir

00:08:00 Korkutma bâbında / Ama az bir şey midir? / Terk ettiği zaman / Kendisinin günahkar olduğunu / Ebu’l-Leys / Birbirini şerh ediyor / Namaz kılmıyor diye

00:09:00 Büyük günahlar hakkında yazılmış / Namazsızlık ilk geliyor / Şimdi biz burada / Adama kâfir diyemiyoruz diye / Adam terk ediyor / Ama şundan, ama bundan / Hafife aldığından

00:10:00 Tembellikten / Kendine göre bir bahaneler uydurarak / Son nefeste îmânını kurtarabilir mi? / Başlarına gelen hâdiseleri / Beş vakit davetini / Fiilen reddediyor / Son nefes nasıl olur?

00:11:00 Günah karanlıkları / Kalpteki îman nuru / Küçük günaha devâm etmek / Sürekli hâle getirirsen / Büyük günaha ısrâr / O da kâfirliğe götürür / İbâdete devâm edenlerden / Bersîsa

00:12:00 Onların da kendilerine / Kâfir olmaz / Lâzım değil demek / Bunlar tamam / Kâfir ölür diyor / Çeker, sürükler

00:13:00 Onu konuşmuyoruz ki / Yanında telkîn verilirken / Bu kelime ile benim arama / Dili konuşuyor / Hâl-i hayâtında / Aldığı sattığı / Ne alırsan beşe

00:14:00 Harç getir, tuğla getir / Çok kullandığı kelimeyi konuşuyor / Tevhîd telkin ediliyor / Öleceklerinizin yanında / Zerre kadar îmânı olan / Söylemek nasîb olur / Entübe olmuş, komada

00:15:00 Ne hâl üzere / Ben o kelimeyi inkâr ediyorum diyen / Müezzin / Ben buna küfrettim diyerek / Bu kelime ile benim arama engel / Yüzlerce sene evvel

00:16:00 Bütün namazlar / Nâfile oruçlar / Ağzın konuşuyor / Ben cenâze namazını kılamam ki / Ben mahvoldum / Niye böyle yapıyorsun / Adam son noktada / Ben o yaptıklarımın / Eski zaman / Efendi Hazretlerinden kaç kere dinledim

00:17:00 Bu kelimeyi söyletmiyorlar bana diyenin / Adam zâten konuşamıyor ki / Bu noktalarda / Örnekleri var / Beş vakit seni Allah dâvet edecek / Nasıl Müslüman öleceksin? / Kibrit çakayım

00:18:00 Nasıl dayanacaksın / Hiç çıkmak yok / Çünkü îmansız ölüyor / Tehlike büyük / Geçmiş peygamberleri sayıyor / Bütün bunları sayıyor / Sonra geldi / Onların ardından / Kötü döller / Ne yaptılar

00:19:00 Namazı zâyi ettiler / Kimisi ta’dîl-i erkâna / Hepsi azâba müstehak oldu / İlişkiye girer / Akitli nikahlı olduktan sonra / Gayr-i meşrû şehvetler / Namaz nerede

00:20:00 Vakti vaktine kılınan namaz / İslâm’ın reddettiği / Allâh-ü Te’âlâ’nın meşû saymadığı / Namazın seni / Bunlarda tabî fuhşa giriyor / Şeytan sizi fakirlikle tehdit ediyor

00:21:00 Hayır yapma / Senin paran eksiliyor / Çirkin iş / Çünkü zekat / Allah hak tayin etmiş / Şeytan bu oyunları yapıyor / Fidye vermiyorsan / Cinsel mânâda / Hem de namaz kılıyorum sanıyorsan / Namazın suratına vurulacaktır

00:22:00 Kirli bir çaput gibi / Kılıp da durum böyleyse / Baş günahı işleyen / Kötü döller türediler / Onları tatmin için / Çok yakındır diyor / Ölmek / En fazla yaşasan

00:23:00 Çok yakın / Bir elli daha mı yaşayacaksın / Ğayyâ / Cehennemde iki kuyudan bahsediliyor / Vaktinde kılsa bile / Namazı zâyi eden

00:24:00 Tek biri de yeterli / Esâm / Ğayy ile Esâm nedir? / İki tâne kuyudur / Cehennemde yananların / Onların hepsi / İki kuyuda toplanıyor

00:25:00 Kılıp da kazâya bırakan / Ta’dîl-i erkâna riâyet etmeyen / İlmihal bilgisi ister / Bunları öğreneceksiniz / Müsâmaha yok / Kafanı sallayabiliyorsan

00:26:00 Şehvetlerine uydular / Oraya kavuşacaklar diyor / İrinlerinin, kusmuklarının / Her kim / İmâm Rabbânî / Birçok kaynakta geçiyor / Bir vakit namazı / Seksen sene / Tek bir vakit farz namazın

00:27:00 Bir vakit / Beş vakit / Baygın değil / Harpte bile namaz düşmez / Vardiya usulü / Korku namazı Kur’an’da tarif ediliyor / Onda mazeret var / O ayrı bir şey

00:28:00 O anda bilfiil / Hiçbir mazereti yok / Namaz hangi hallerde düşer / Bir vaktin kasten terkine / Ğayy Kuyusu / Helâk çukuru / Yetmiş sene

00:29:00 Bir vakit kaçıran nezârette tutulacak denilse / Abdestsiz olduğumu bilmezler / Günde beş vakit / Beş kilo veriyor / Hiç karakolla işim olmamış

00:30:00 Nezarette sana ekmek verirler / Bu kadar hapis yattık / Peki sen dünyada / Peki sen hiç âhirete inanmıyor musun / Namazı zâyi ettiler / Ğayy’ı boylayacaklar

00:31:00 Îman tâzeler / Orucu var, haccı var / Ben onların tevbesini kabûl ederim buyuruyor / Ölüme inanmayan / Peki dirilmek / Öleceğine inanıyorsun

00:32:00 Nasıl bu kadar azâbı göze alıyor / Binlerce sene / Dört yüz sene / Dört saat değil / Dört dakîka / Dört dakîka duracaksın

00:33:00 Dünyânın ateşi yakıyor / Yine bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Kim özürsüz / Deli olmak / Sabi olmak / Ölü olmak / Allâh-ü Te’âlâ mutlaka ona / Hiç Allâh’ın azâbı göze alınır mı

00:34:00 Tehlike büyük / Duâ / Namaz dînin direğidir / Onu ayakta tutan / Namazı terk eden / Direği yıktın / Îmânını nasıl kurtaracaksın

00:35:00 Bir adam Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e geldi / Vakti vaktine kılınan namaz / Bundan daha çok / Kim namazı terk ederse / Gavur oldu demiyoruz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor / Dîni yoktur buyuruyor

00:36:00 Kâfir olmuyorsun ama / Büyük bir tehlike / Bütün düşmanların / Ama bu bizim / Ama bu ne olacak

00:37:00 Konu çok büyük ciddiyet / Bir hadîs-i şerîf daha okuyacağım / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Büyük günah sâhiplerinin / Tenbîhü’l-ğâfilîn / Râhatü’s-sâil

00:38:00 Diğer birçok eserde gördüm / Kim namazı kasten / On beş ukubet azâb ile / Üçünü ölürken / Üçünü de kabirden çıkarken / Azâb olsun cezâ olsun

00:39:00 Altı tâne belâ / Birinci belâ: Allâh-ü Te’âlâ ömründen bereketi / Durduğu noktalar yok / Bir bereket geliyor / O namazı abdestsiz kılamaz / Bütün hayâtı namaza bağlı

00:40:00 Güne beş vakit bu / Bütün önceliği namaz / O namazı kılıyor / Ömrü nizam ve intizam / Bir sene geçmiş / Güneş doğmak ne demek / Batmadan önce ikindi var / İki serin namazı kılan

00:41:00 İkindiyi kılmayan / İkindi namazını fevt eden / Sen ikindiyi kılmamışsın / Çoluğu çocuğu / Dünyâda değer verdiği / Depremde çoluk çocuğu / Hiçbir şeyi kalmadı

00:42:00 Sâdece ikindiyi kaçıran / Beş vakit / Ayrı ayrı muâmelât var / Ömrünün bereketini görmez / Çok bereketli / Sırf farzlarda / On yedi rekat / Yirmi dört secde / Allâh-ü Te’âlâ davet etti / Bunun aksini düşün

00:43:00 On beş yaşında ölen var / Ergenlikten sonra / Sonsuz hayâtı kazandı / Yetmiş sekiz sene / Senin ömründe ne bereket olur / Sabahı cehennemi boylamak ola / Namazsız adamı malı nasıl kurtarır

00:44:00 Sen şimdi doksan sene / Çok uzun yaşayanlarda / Yaşamasının / Fânî hayâtı / İkâme ederek / Zekat mâlî ibâdetleri / Kıymetli varlıkları

00:45:00 Namaz kılmayanların yüzünden / Sâlih Müslümanlar / Bunların bir sîmâsı var / Alâmet / Nişan / Habîbimin / Sîmâsını / Secde eserinden / Bu illâ ki

00:46:00 Nasır bağlamak gibi / Nûru var / Allah dostları / Kim şarapçı / Anlıyor / İmâm Âzam / Abdestin suyunda / Secde izi / Namaz kılmayanda ne arar bu sîmâ

00:47:00 O fakir muhâcirleri / Sîmâ kelimesinin geçtiği / O alâmetler ehlince malumdur / Rabbi yesiri alınmış / Meymenetsiz / Adam yakışıklı

00:48:00 Allah indindeki / Allah dostlarının seni sevmesinden / Namaz yoksa / Ne amel yaparsa yapsın / Namaz kılmıyor ama / Geldikten sonra / Hacca gitmiş / Umreye giden hele

00:49:00 Namaza devâm etmezler / Zekat vermiş / Beş yüz bin lira zekat vermiş / Sıfırları atılmış / Bütün dünyâya iyilik yapmış / Konuyu açma bâbından

00:50:00 Adamın fazîletleri bitmiyor / Bir namazı yok / İslam’dan hiç nasîbi yok / Namaz çok önemsiz bir şey gibi gösteriyorsun / Bir namazı yok diyor

00:51:00 Sen nasıl böyle konuşabilirsin / Hiçbir ameline Allah sevap vermiyor / Ne kadar aleyhine kafan çalışıyor / Sen bunu tutmadığın zaman / Cehennemde derekeler var / Kuyu dedin mi aşağı iniyor

00:52:00 Orucu tutarsan sevap alamazsın / Hacca gitmenin / Böyle antika antika adamlar var / Az da olsa / Fakir fukarâya yardım eden / Onlar ayrı bir sorumluluk

00:53:00 Umreye / Ecirler var / Cennette ne köşkler / Bunlara nâil olabiliyor mu / Oruçtan dolayı azap görmeyecek / Önümüzdeki dersleri takip edin / İşlediği farz amelin / Ama bu cezadan kurtulmak yetmiyor ki

00:54:00 Sevaplara nâil olacaktı / Hangi ameli yapsa / Sevap yok / Orucun sevâbını niye alamıyorum / Sen direği çökerttiğin için / Enkazdan ne kurtarmaya çalışıyorsun / Hocalardan da kılmayan var / Efendi Hazretleri

00:55:00 Hocalardan / Teheccüt namazı kılmayanlar var / Ben bu kadar zekat verdim / Yarım yapmaları / Ben bu kadar para verdim / Bütün malların boğazına dolanacaktı

00:56:00 Zekatını verdiğin için / Niye yok / Namaz anahtar / Namaz varsa diğer amellerden / Namaz yoksa / Ancak borcun düşür / Kabûl olunmamak ne demek / Bunlar farklı şeyler / Dünyâdaki altı belânın / Allâh-ü Te’âlâ gökte değil

00:57:00 Kabûl makâmı göktedir / Kulların amellerinin / Görevli melâike var / Ben bu kadar zekat verdim / Beş vakit namaz kılıyor musun? / Tevbe edersin

00:58:00 Allah onun duâsını göklere yükseltmez / Beşinci, dünyâda onun başına gelecek / Allah onu temizlemez / Günahlarından arındırmaz / Allah’ın temizlemediği

00:59:00 Hem ne büyük azap / Karadeniz’i döksen / Tehdit ediliyor / Dünyâ yurdunda kaldığı/ Dokuz tâne daha

01:00:00 Mahlûkât ona buğz eder / İyi biliriz desinler

01:01:00 Her mümine Allah / Şefaat / Allah yolunda tanımasının / İblîs kaçtı / Eski zamanda / Biraz yolculuk ettiler / Belki biraz sonra kılar / Adam öğleyi kılmadı / Akşama yanaştı / İkindi de çıktı

01:02:00 Adam çarşafı serdi / Uzanmaya yelteniyor / Yatacağız / Sen namazlarını kılmadın / Öyleyse bana müsâde dedi / Adı Azâzîl idi / Bir secdeyi terk etmekle / Sen günde beş

01:03:00 Diriltilecekleri güne kadar / Beni öldürmeyeceğine / Bana da isâbet ederim dedi / Şeytan senden kaçıyor / Nefsin ağır basmasından / Altıncı belâ / Yıldırım düşmesi

01:04:00 Ne büyük musîbet / Allâh’ın sâlih kulları var mı? / Onlar beşe beş katıyorlar / Onca beni bağışla / Sen namaz kılıyor musun?

01:05:00 Mükellefleri konuşalım / Ben gavur muyum? / Namaz kılmıyorsun / Allâh-ü Te’âlâ da ne buyuruyor / Uzayda olsa / Bundan nasîb var

01:06:00 Bunun duâsından da / Ağzımız günahkar / Bana öyle dillerle / Ben senin dilinle / İcâbet bakımından / Çabuk kabûl edilen / Birbirini duymadan / Arkadan yapılan duâ

01:07:00 Namazı terk edenin / Duâlarında / Ne olur Allah rızâsı için / Farzları kıl / Ölürken üç belâ / Duâ

01:08:00 Duâ

01:09:00 Duâ

01:10:00 Duâ

01:11:00 Duâ

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ