MENÜ

Kavâidü'l Akâid Dersi 32. Bölüm

Cübbeli Ahmet Hoca ile Kavâidü'l Akâid Dersi 32. Bölüm 26 Ağustos 2020


00:00:30 Biraz gecikiyoruz / Hastalıklarım

00:01:00 İnsülin pompası / Dışarıdan alıyordum / Allâh’ın yarattığı pankreas

00:02:00 Sabahta çalışıyorum / Senelerdir / Hazırlıklar ettim / Daldırdık gitti / Dengemi bozdu / Aksıyor / Gençlik hepten gitti / Ömrümüz kaldıysa / Bu derslere devâm edelim

00:03:00 Peş peşe / Duâlarınızı bekliyorum / İnsanlar ne boş işlerde / Diziler izliyorlar / Açık oturumlar / İlim vermeyen / Tartışmalar

00:04:00 İnsanlar çıkmaya başlamış / Sesini yükseltme / Kayıkçı kavgası / Reyting uğruna / Anlaşılır şekilde / Milleti oyalamak, boyalamak / Akşamı kıldın mı?

00:05:00 Zikirlerini yaptın mı? / Bu gece de gitti / Biz âhiret yolcusuyuz / Kız veriyorlar mı? / Ağzına zorla bir şey sokuyorlar mı?

00:06:00 Ateşlerinden korunmanın yolları / İnsanla hayvanın farkı / Bana kulluk etsinler / Beni doğru tanısınlar / Gökte diyor / Hanımı var diyor

00:07:00 Yetmiş iki sapık fırka / Müslüman geçinen / Hep yanlış anlayış / Ehli Sünnet / Kavâ’ıdü’l-Akâid okumamışlar

00:08:00 Tanımadan ibâdet olur mu? / Noksan sıfatlar isnâd ettiğin / İmam Rabbânî Hazretleri

00:09:00 İnanç meselelerini tashîh / Neye göre inandın? / Şu andaki dersimiz / Allâh’a bir şey vâcib olur mu?

00:10:00 Sen onun hikmetini bilmiyorsun ki / Bunu bana yapması şart

00:11:00 Kur’an ve Sünnet / Ben Allah’a inanıyorum / Kalkmaktan münezzeh değil!

00:12:00 Akâid dersleri / Başka meselelere benzemez / Fıkıh ilmi ondan sonra geliyor / Dört mezhebin fıkhını yutsan / Amellerin boşa gider / Kaynakları ne?

00:13:00 Bana göre sana göre yok / Peygamber gönderdi / Hepsi bize Allâh’ımızı tanıtmak için / Bütün peygamberlerin kelamlarında / Nûh Aleyhisselâm / Benî İsrâîl’e

00:14:00 Sizin Allah’tan gayri ilâhınız yok / Şimdi geldiğimiz nokta / وأنه حكيم في أفعاله / Hikmet de Arapça / İsâbet de Arapça / Bütün Kur’ân-ı Kerîm bunu beyân ediyor

00:15:00 Çocukların kumsalda eğlenmek için / Akşama vur bir tekme git / Oyuncak / Kale, kule

00:16:00 Akşama kadar / Hikmetsiz / Âhireti inkâr eden / Herkesin birbirinde hakkı kalır

00:17:00 İnsanları ezenler / Fırınlara atanlar / Kârûnlar, Şeddâdlar / Bu düşünülebilir mi? / Tepemizden tırnağımıza / Damarların insan vücudundaki

00:18:00 Her taraftan patlıyor, çatlıyor / Sanat eseri ne kadar küçülürse / Ufacık bir yer tıkansa / Konuşamaz oluyor / Şu sisteme bak

00:19:00 Allâh-u Te’âlâ fiillerinde hikmet sâhibidir / İtkân demek / Göklerin

00:20:00 Sistemlerim bozuk olduğu için / Kafamı eğiyorum / Yorgun vaziyette

00:21:00 Allâh-u Te’âlâ seni imtihan etmek için / Kör ediyor, sağır ediyor / O Allâh’ın sanatıdır ki

00:22:00 O ayrandan / Küçücük böcekler / Böceklenmiş yani / Portakalın içinden böcek çıkmaz / En zayıf mahluk / Sinekler diyelim

00:23:00 Can veremez / Robot / Kendi irâdesi ile / Böcek yaratsınlar / Küçücük sinek yap / Bin metrelik makine yapayım

00:24:00 Zerre kadar / Küçücük böcek / Küçücük sinekler / Sağlamlık var / Muhkemlik var / Ağzı var / Fısşkısı var, dışkısı var / Bir santim değil

00:25:00 Neresi ile yiyor, neresi ile çıkarıyor / Bu kadar uzuvları / Kim yarattı bunları?

00:26:00 Sıçan, domuz / İğrenç gelen bir şeyler olabilir / Her kesin soğuk baktığı / Onu güzel yaratmış / Mükemmel uzuvlar vermiş

00:27:00 Kimi sürüngen / Ne tip, ne şekil / Palet gibi ayak vermiş

00:28:00 Çölde yaşayacaksa / Deve gibi / Saka kuşu gibi / İçinde su alacak

00:29:00 Taşların oyuklarına / Ef’âl-i ilâhiye / Esmâ-i Hüsnâ / Yaptığı sanat eserleri / Yaptığını sağlam yapar

00:30:00 Bir iş gördürmek için / Ben yemem içmem / Bana kulluk etsinler / Ebedî âhiretime gelsinler

00:31:00 Yarattıkları hakkında / Birine bir acı verdiği zaman / Kulların salâhı

00:32:00 Kimse ona bir şey dayatabilir mi? / Adâletin ta kendisidir / Beni şeker hastası yaptı, tam bir adâlet / Doğru yaptı / O bilir işini

00:33:00 Adam namaz kılmıyor / Ona hiç hastalık vermemiş / Niye sana böyle yapmış

00:34:00 Müslümanlar çok çilelidir / Hapislerde sürünmüyor mu? / Özelikle Ehli Sünnet / Günahları olmasa

00:35:00 Ölümü yaratmasa / Tepeden tırnağa tarasa / Kırkayağı kırk parçaya bölüyorsun / Bu adam daha yaşamalıydı / Allah buna iyi olanı yapması / Belden aşağısının tutmaması

00:36:00 Kabir, sırat, mahşer / Armut gibi düşen düşene / Olmuş armut gibi / Burası zaten geçecek / Zikir ehline sevapları verilecek

00:37:00 Sabredenleri getirin / Ömür boyu oruç demek / Musîbete sabretmiş / Bunlara nasıl veriyor?

00:38:00 Akıllısı da öldü, mahşere geldi / Mahşerdeki çilesini biliyor

00:39:00 Ne kanserler, ne koronalar / Benimki de bitti

00:40:00 Kendi hoşuna giden / En doğru ne ise onunla hükmediyor / Halbulki belâ

00:41:00 Uykunun en zor zamanları / Ayazdasın / Namaz geçiyor / Zorluk verir ama / Diz boyu nimetler / Sen kendine göre yorum yapma / Adâlet sâhibidir / Burayı iyi anlamak lâzımdır

00:42:00 Allâh-u Te’âlâ’nın hiçbir işinde / Yaratan o olduğu için / Allâh’ın yaratmasında bir çirkinlik yok / Kul yaratamaz / Kula nisbetle o iş çirkin

00:43:00 Yaratmak Allâh’a mahsûs / Hikmet var

00:44:00 Neyi hak ediyorsa / Sebep olarak / İçki içen adam hakkında / O kul hakkında / Zemzem içmesi / Kulun yararına olan / İster tavaf yapmaya kullan / Aynı para

00:45:00 Aynı kuvveti vermiş / Böyle imtihan mı olur? / Ehli Sünnet’in bu konudaki görüşü

00:46:00 Allâh’a bir şey vâcib olur mu? / Bu benim nimetimdir / Bir şeye mecbur değil

00:47:00 Allâh-u Te’âlâ azâb ediyorsa

00:48:00 Geçen sohbetinde geçti / Bir köpeğe su içirdi diye / Yakın yerde olan suya / İçirip

00:49:00 Allah teşekkür etmiş, af etmiş / Zinâ ettiği halde / Bir fakire yapmış olur / Af edebilir / En büyük günahı af etmesi mümkün

00:50:00 Üstünü başını idrara bulamış / Ehli Sünnet bunu söylüyor / Dilediği af eder / Sıfatını inkâr etsen / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in buyurduklarını inkâr etsen

00:51:00 Bağışlamamaya karar verdim / Livata şirk midir? / Fâhişe kadının tövbe ettiğini / Sen haramlardan sakın / Sana mı vuracak

00:52:00 Zekatımı da veriyorum / Meleklere bir deşin dese şunun amellerini

00:53:00 Hâkim, Müstedrek / Bir salkım üzüm / Beş yüz sene ibâdet / Cebrâîl Aleyhisselâm / Yanından geçiyorsun, görmüyorsun / Ye’cûc ve Me’cûc

00:54:00 Çürümeden duruyor / Beş yüz sene / Gıybet etmedi / Mahşer sabahına kadar da secdede kaldı / Bir yanlış anlamakla berâber

00:55:00 Bir günlük düzgün görmenin şükrü / Kabız olsan ibâdet edebilir misin? / Başın ağrısa / Bu kadar nimet şükürsüz kaldı

00:56:00 Ben seni yarattım / Canlı yarattım seni / Mecbur muydum? / Tatlı su çıkarttım sana

00:57:00 Yakıştı mı sana? / Kulumu cennete girdirin bakalım / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bile / Sen de mi?

00:58:00 Allah beni de lütfu ile muamele ederek / Onun amelini anlatmaya / Abdesti, guslü / Riya çok / Yamalı bohça / Tam Mu’tezile kafası / Efendi Hazretleri

00:59:00 Allâh’ımızdan çok korkalım / Namaz kılmayı sana kim kolay etti / Aklına bir kere Allah gelmiyor / Senin bu işin neye benzedi, biliyor musun?

01:00:00 Neyse böyle kendine geldi / Şarj bitiyor / Adam da şok oldu / Yemek yemeye de mecâlin yoktu

01:01:00 Ama bu adâletidir / Herkese her yaptığı sorulacak

01:02:00 Kendi mülkü olmayan / Karın ama kulun değil / Sen başkasının mülkünde tasarruf ediyorsun / Hep faydalanıyorsun / Şu kadar namahreme tuttu

01:03:00 Harama sürtündü / Kendi kendimize / Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu / Mülk onun

01:04:00 İmam Nevevi / Ehli Sünnet’in mezhebi / Akılla sâbit olmaz / Kafana göre iş yapma

01:05:00 Teyzenle evlenmen haram / Kızıyla niye evleniyorum da / Üzümü niye helal de /

01:10:00 Mâlik ve sâhibi

01:11:00 Mal da yalan, mül e yalan / Ne getiririni bilir, ne götürürünü bilir

01:12:00 Hadi bakalım oldu tabut / Tofaş’la Anadol’la gidiyordun işte

01:13:00 İstihâre yapmıyorsun / Hikmet yok / Boş iş yok / Ben de aldanma çok / Nasıl sen halâ böyle diyorsun

01:14:00 Sakın deme / Neylerse güzel etmiş / Ârif-i billâh olmuş / Mârifetnâme / Allâh’ı tanıyan böyle konuşur

01:15:00 Hak şerleri hayr eyler / Benim Rabbim boş iş yapmaz / Hapse girmek / Şer gözüktü / Sonunda belâyı bulduk / Lütf-u keremiyle yapar

01:16:00 Bütün kullar mesul olacaklar / Yaratıcısıdır / Sen mâlik değilsin / Bir süreliğine / Baltayı taşa mı vurdun?

01:17:00 Göle maya mı çalıyorsun? / Çoluk çocuk birkaç gün yoğurt yerdi

01:18:00 Sanatlarından başka hiçbir konuya girmedim / Bugünkü dersimiz bu kadar / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • Hatice Derya Ayılgan
    27 Ağustos 2020 19:59
    Yüce Rabbimiz biliyor,Hocamızın rahatsızlığı bizleri çok üzüyor
YORUM YAZ