MENÜ

Kavâ'ıdü'l-'Akâid'den İ'tikâd Dersi 49. Bölüm

00:00:00 Huccetü’l-İslâm İmâm Gazâlî Rahımehullâh / Kavâ’ıdü’l-‘Akâid / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ölümden sonrasında

00:01:00 Ders hep oraya bağlanıyor / Hadîs-i şerîflerin de vahiy olduğu / Mânen mütevâtir olan

00:02:00 Önce Allâh’a îman / Onların buyurduklarına, duyurduklarına / Sıhhat aranır / Bunlara inanmak îcâb eder / Mahşere çıktıktan sonra

00:03:00 Havz-ı Kevser / Dersimizde kaldığımız nokta / Muvahhid

00:04:00 Hıristiyanlar üç ilahtan bahsettiği için / Yahûdîlerde

00:05:00 Bir olan Allâh’a inanıyorsun / Âmentü esaslarına inanan / Kitaplara inanmak deyince / Bizimle ilgilenen Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Îmanlı ölen

00:06:00 Cehenneme girse de / Cehenneme sokulan kişiden intikam alınıyor / Öyle insan var ki / En sona kadar yanacak / Cehennem aşağı doğru / Dereke / Cennet yukarı doğru / Derece / Münâfıklar en altta

00:07:00 Duâ / Bir insan ne kadar takvâ / Çok derste bunu söylüyoruz / Şirk koşarsan amelin / Dünyâyı da âhireti de

00:08:00 Şirk bütün iyi amelleri sildirir / Adl-i İlâhî / Bu adam içki içiyordu / Bunun tevbesi var / Geçmiş günahlarını sildirecek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şefaati

00:09:00 Bunlar ayrı konular / Bir kişi hakkında bu mutlaka bir cehenneme girer demek / Namazı terk etmekle ilgili / Ama şahıs olarak bu adam namazı terk ediyor / Günahını affettirir

00:10:00 Bir adam Müslüman olarak öldüyse / Daha birçok günahların peşine / Çok büyük azap tehdîdi var / Îmanlı olarak ölse

00:11:00 Adâletini tecellî ettirecek / İhtilâf yoktur / Îmanlı ölenlerden / Cehenneme sokulup çıkarılıp / Kömür gibi çıkacaklar

00:12:00 Yedi bin seneye kadar cehennemde yanacak var / Cehennemin en üst tabakası var / Her kâfir bir değil / Millete iyilik etmiş / En son yedi derekesi / Duâ / Münâfık

00:13:00 Şirki küfrü gizlemiş / Müslümanları kandırmak için / Kâfirden de beter olduğu için / Tevhîd Ehli / Âmentü esaslarına inanmış

00:14:00 Bu noktaya geldiğinde / Cehenneme de girse / Onların azâbı devâm etmeyecek / Îman ehli kalmayacaktır

00:15:00 Allâh-u Te’âlâ / Birbirlerini görecekler / Zerre kadar da îmânı kalsa / Hiçbir Müslümana tasma takılmayacak / Sâdece bizim ümmete mahsûs bir şey değil

00:16:00 Günahkârlar / Kâfirse zâten / Dolayısıyla îmansız / Sâdece Allâh’a / Ben sana inandım ama / Kâfir olduktan sonra günahkâr demek

00:17:00 Tek din İslâm olduğuna göre / Îmânını kurtararak / FETÖ’cüler / On kere müebbed / Allâh’ın dîni değil ki bu / İslâm’dan başka bir dinle Allâh’a gelen

00:18:00 Âhirette ebedî nimetleri / Muvahhid / Tevrât Ehli ise / Kendi dönemlerinde / Onların hepsinde bu hüküm vardır

00:19:00 Allah her şeyi bağışlayabilir / Temyize verelim / Şirkin altında kalan / Onları bağışlar / Tevbe kapısı açık / Ama Allâh-u Te’âlâ umûmî bir karar olarak

00:20:00 Nasıl olsa Allah affeder deyip / Kim günahlarından tevbe etmeden ölürse / Kesinlikle azap tehdîdi var / Özel bir adam / İşi Allâh’a ısmarlanmış

00:21:00 Fâhişe kadın / O serinliğe dilini yaslayıp / Başörtüsü / Buhârî hadîsi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Allah ona teşekkür etti / Köpeği ölümden kurtarmış / Köpek evde beslenmez

00:22:00 Şahsî konuşulmaz

00:23:00 O kişinin en büyük günahlarından birini / Bizim böyle bir şey düşünmemiz / İstediği her şey yapabilir mi? / Tevbe-i nasûh / Bütün fazîletli ameller

00:24:00 Şunu yaparsa büyük günahlarını da affeder / Beş vakit namaz / Tesbîh namazında / Elde olan beyde olmaz / Eskisini de yenisini de / Niye bu kadar fazîletli amel anlatıyorsun

00:25:00 Günah kefesinden / Ey Mu’âz / Az amel de sana yeter / Belki de bir adamın parasını ğasbettiğinden

00:26:00 Cehennemde yananlardan / Herkesin kendi peygamberi kimse / Merhamet etmek istediklerinden / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mütevâtir hadîslerini

00:27:00 Siz canlı yayın yapıyorsunuz / Akrep / Tam derenin ortasında / Huyumdur, sokarım

00:28:00 Hani siz Müslümandınız / Bunun üzerine ğayretullâha dokunacak / Zerre görünmez artık / Güneş ışığı / Zerre kadar îman

00:29:00 Üst üste karanlıklar biriktiği için / İnandığım meseleler / Kendisine inanılan, îmân edilen / Zerre kadarın mânâsı / Bütün ümmetin içinde kim var / Hazreti Ömer

00:30:00 Ebû Bekr hâriç / Müslüman olmak için / Hazreti Vahşî / Müslüman olarak öldüğüne kadar / İnanılacak şey

00:31:00 Benim îmanım beni / Bir karı elini uzattığı zaman / Arada kazaya bırakıyor / Seksen sene yanacak / Herkesin îmânı aynı işlevi / Nûru zerre kadar / İsmine hürmeten

00:32:00 Adı peygamber adı / Evvelâ bunların sırtına vurulacak / Bizim müminliğimiz / Cehennemin en üst tabakası / O zaman kâfirler diyecekler ki

00:33:00 Îmânınızın ne faydasını gördünüz diyorduk ama / uzun kuruntular / Yakında hakîkati anlayacaklar / Îman nîmetinin kıymetini bilelim / Kâfir olmasak

00:34:00 Ehli Sünnet dışında hepsi / Ehli sünnet öyle mi? / Şirkin dışındakileri / Bağışlama demek / Cehenneme gitmeyecekleri kesin / Ümîdi kesmemek lâzım

00:35:00 Kendi nefislerinin aleyhine / Hazreti Hamza / Hazreti Vahşî / Allah’la arandaki haklar / Rızâsı ile / Kocası ile / Komşunun hanımı ise / Karşılıklı rızâ ile yapılan

00:36:00 O adam hakkını helâl etmiyor / Kul hakları ile ilgili / Adam da helâl etmiyor / Allah bütün günahları affediyor / Evrim teorisine inanıyor

00:37:00 Hiç günahım yok diyor / Günahlarda takılıp kalıyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in on türlü / Yarın akşam hatim duâları yapacağız

00:38:00 21:00’da / Duâ Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • Mekke
    15 Mart 2021 14:58
    Kavaidul akaid kitabını nereden alabiliriz
  • İlhami Purtul
    05 Mart 2021 02:36
    ALLAH senden razı olsun Hocam Seni Seviyoruz
YORUM YAZ