MENÜ

Duâlar
19 Mart 2020
Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin Yapılan Fazîletli Duâlar (Buğyetü’d-Dâ‘în li-Raf‘ı’n-Nevâzili)

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmak İçin Okunan Bu Fazîletli Duâları Kendiniz Okuyamasanız da Evinizde Dinleyerek ve Âmîn Diyerek Şifâyâb Olabilirsiniz

Tâun ve Vebâ Gibi Bulaşıcı Mikropların Def‘i İçin Ebû Bekr el-Ehsâî Hazretleri Tarafından Tertip Edilen “Buğyetü’d-Dâ‘în li-Raf‘ı’n-Nevâzili ve’t-Tavâ‘în” Hızb-i Şerîfi

Duâyı Görüntülemek İçin Tıklayınız; “Buğyetü’d-Dâ‘în li-Raf‘ı’n-Nevâzili ve’t-Tavâ‘în” Hızb-i Şerîfi.pdf

Duâyı İndirmek İçin Tıklayınız; “Buğyetü’d-Dâ‘în li-Raf‘ı’n-Nevâzili ve’t-Tavâ‘în” Hızb-i Şerîfi.pdf

KULLANICI YORUMLARI
 • OĞUZHAN GÜDÜK
  12 Mart 2021 13:14
  Duanın Tecvitli Okunuşu: İmam-ı Rabbaninin Salgın Hastalıklar ve Belalara Karşı Okuduğu Dua Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahillezi refeassemâi ve vedaal-ardi ve nesabel cibâle veerselerriyâhe ve ezlemelleyle ve edâennehâra ve ehlega mâ yurâ ve mâ lâ yurâ velem yehtec fîhhî ilâ avni ehadin min halgih. Subhaneke mâ e’zame şe’neke limen tefekkera fî gukratik. Alevte fî uluvvike vedenevte bidunuvvike vegaharte halgike bi suldanik. Fel muâdî leke minhum finnâr.Velmüzillu nefsehû filcenneh. Emerte bidduâi ve tekeffelte bil-icêbeh. Radde gadaneke duâunâ izestecebte lenâ. Entel gaviyyu feleyse ehadun egvâ mink. Ente erhamu feleyse ehadun erhame mink.Rahimte ya’gube feredette aleyhi basirah. Ve rahimte eyyûbe fe keşefte anhül belâi. Allahümme innî eseluke veerğabu ileyk. Fe inneke mesulün lemyüs-elu mislük. Yâ gâsimel cebabirah! Yâ deyyane yevmiddîn! Yuhyil izâme. Vehiye ramîm Nesabte lihalgike eyyemurrû alâ ehadun minesseyfi ve edagga mineşşa’ri alâ cisri cehenneme enteb teleyte(filanın oğlu filan- veya filanın kızı filan) bihêzihîl ev câ’i vebihêzêrrîhi ve bihêzihîl emradi velesgâmi veentel gadiru alâzzehebi bihâ. Yâ erhamurrahimîn! (Ve meselullezîne keferû kemeselillezî yen’igu bimâ lâ yesme’u illâ du’â en ve nidâ’. Summun bukmun umyun fehüm lâ y’agilûn). (İnne rabbekumullahullezî halagassemâvâti vel-arda fî sitteti eyyâmin sümmestevâ alal arşi yuğşilleylennehêra yedlubuhû hasisen veşşemse velgamera vennücüme musehharâtin bil emrih. Elêlehûl halgu vel emr. Tebarekallahu rabbul âlemin♦ Ud’û rabbekum tedarruan ve hufyeh. İnnehû lâ yuhibbul mu’utedîn♦Velâ tufsidu filardi b’ade islâhihê ved’ûhu havfen ve dameâ.İnne rahmetallahi garibun minel muhsinîn), (Gulid’ûllahe evid’ûrrahmân. Eyyâme ted’û felehûl esmâ ul-husnâ. Velâ techer bisalâtile velâ tuhafit bihâ vebteği beyne zêlike sebîlâ♦ Ve gulil hamdu lillahillezi lem yettehiz veleden velem yekunlehû şerîkun filmulki velem yekun lehû veliyyun minezzulli vekebbirhu tekbirâ)
 • AYŞİN KARAMAN
  22 Mart 2020 21:06
  ALLAH cc gani gani razı olsun.. Kandilimiz Hayr lı ve Mübarek olsun..
 • Savas karatay
  22 Mart 2020 20:52
  Selamin aleyküm hocam allah razi olsun dua için bütün insanlik adina rabbim hasta olanlara şifa versin, türkçe meal-i varsa paylaşa bilirmisiniz.
YORUM YAZ