MENÜ

Mustafa Karataş
25 Aralık 2018
Mustafa Karataş, Mûteber Hadîs Kaynaklarında Bulunan bir Hadîs-i Şerîf Hakkında...

Mustafa Karataş’ın, Kütüb-ü Sitte’den Tirmizî’de ve diğer muteber hadîs kaynaklarında bulunan bir hadîs-i şerîf hakkında “Hiçbirinde yok” iddiâsında bulunacak kadar hadîs ilminden mahrûm olduğunu Show TV'ye bu video ile ispat edersek her halde onu bir daha din adına milletin karşısına çıkarmaktan hayâ edecektir!

Videoda konuşan hocaefendi hadîs-i şerîfi doğru okuyup doğru mânâ verdiği halde Mustafa Karataş’ın ona hakâret ederken “Sakalı benden uzun diye benden hoca zannederler” diyerek kibir izhâr etmesi, ayrıca kendisi hadîs-i şerîfin kaynaklarını bilmediğine göre ondan daha hoca olduğu ortaya çıkan bu kardeşimiz hakkında “Şarlatan” tâbiri kullanarak hakâret etmesi de kendisinin karakterini özetlemesi bakımından îzâha ihtiyaç bırakmamıştır.

Sunucu hanım kardeşimiz de herhalde Mustafa Karataş’ı çok büyük bir âlim zannettiği için onun ilmine güvenerek böyle sahîh kaynaklarda geçen bir hadîs-i şerîfi inkâr etme kolaycılığını göstermiştir. Herhalde o hanım kardeşimiz bu kaynakları gördükten sonra hem Mustafa Karataş’ın ilmî seviyesini hem de hadîs-i şerîfin sıhhatini anlamış olacaktır. Bu yüzden kendisine kabahat bulacak bir durum yoktur. Çünkü karşısındaki âlim iddiasında bulunan kişi Tirmizî’de geçen bir hadîs-i şerîf hakkında ‘Onda yok’ diyecek kadar malûmatsız olunca hanım kardeşimizi tenkîde mecâl kalmamıştır.

Kütüb-ü Sitte'den Kaynak İçin Bakınız;

et-Tirmizî, es-Sünen, rakam: 1173, 3468

Diğer Kaynaklar İçin Bakınız;

İbnü Ebî Şeybe, el-Musannef, rakam: 7698, 5/202; rakam: 18006, 9/501; el-Bezzâr, el-Müsned, rakam: 2061, 5/427; 2065, 5/428; İbnü Huzeyme, et-Tevhîd, 1/40; es-Sahîh, rakam: 1685, 1686, 3/93; İbnü Hıbbân, es-Sahîh, rakam: 5598, 5599, 12/412, 413; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, rakam: 2890, 3/189; rakam: 8096, 8/101; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, rakam: 9481, 9/295; rakam: 10115, 10/108.

İşte Karataş'ın O Videosu:
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ