MENÜ

Mustafa İslamoğlu
22 Aralık 2015
M. İslamoğlu, "Peygamberi Allah (c.c) ile Arama Aracı Yapmam" Diyor!
Mustafa İslamoğlu, "Peygamberi Allah (c.c) ile Arama Aracı Yapmam" Diyor!
KULLANICI YORUMLARI
 • DAVUT EKŞİ
  02 Kasım 2020 16:22
  Ey Allahım mahlukların beni dosdoğru yolundan saptırabilmek için bana dünyada yaşadığım müddetçe yapabilecekleri zatının bildiği bütün şeylerden zatına sığınırım . Ey Allahım mahlukların bana kötülük edebilmek için bana dünyada yaşadığım müddetçe yapabilecekleri zatının bildiği bütün şeylerden zatına sığınırım . Ey Allahım nefsimin bana dünyada yaşadığım müddetçe yaptırabileceği zatının bildiği bütün kötü şeylerden zatına sığınırım . Ey Allahım nefsimin beni dosdoğru yolundan saptırabilmek için bana dünyada yaşadığım müddetçe yaptırabileceği zatının bildiği bütün şeylerden zatına sığınırım . Ey Allahım mahlukların beni dosdoğru yolundan saptırabilmek için bana dünyada yaşadığım müddetçe kurabilecekleri zatının bildiği bütün tuzaklardan zatına sığınırım . Ey Allahım mahlukların beni dosdoğru yolundan saptırabilmek için bana dünyada yaşadığım müddetçe oynayabilecekleri zatının bildiği bütün oyunlardan zatına sığınırım . Ey Allahım mahlukların bana kötülük edebilmek için bana dünyada yaşadığım müddetçe kurabilecekleri zatının bildiği bütün tuzaklardan zatına sığınırım . Ey Allahım mahlukların bana kötülük edebilmek için bana dünyada yaşadığım müddetçe oynayabilecekleri zatının bildiği bütün oyunlardan zatına sığınırım . Ey Allahım mahlukların bana zarar verebilmek için bana dünyada yaşadığım müddetçe yapabilecekleri zatının bildiği bütün şeylerden zatına sığınırım … Ey Allahım mahlukların bana dünyada yaşadığım müddetçe yaptırabilecekleri zatının bildiği bütün kötü şeylerden zatına sığınırım …
 • Davut EKŞİ
  02 Kasım 2020 16:17
  Bismillahirrahmanirrahim ... Ey Allahım senin külli iradenle ve sonsuz kudretinle tahakkuk eden nurani aslın şeceresi rahmaniyet kabzasının parlaması insan mahluklarının en faziletlisi cismani suretlerin en şereflisi rabbani sırların madeni seçilmiş ilimlerin hazineleri kapalılıkları açan geçmişe son veren hakka hakikatle destek olan mahlukları senin dosdoğru yoluna ileten nezdindeki makamların en büyüğüne ve katındaki derecelerin en yükseğine sahip olan en üstün kemalatın ve en üstün ubudiyet mertebelerinin sahibi kutsal davalarımızın en büyük önderi alemlere rahmet olarak gönderdiğin efendimiz muhammede ve onun hamd sancağı altında toplayacağı peygamberlere 999 milliniyon basamaklı en büyük sayının 999 milliniyonuncu kuvveti ile 999 milliniyon basamaklı en büyük sayının 999 milliniyonuncu kuvvetinin ezelden ebede kadar mahlukların gözlerini her açtıklarında ve ezelden ebede kadar mahlukların gözlerini her kapattıklarında sürekli olarak çarpılmalarından ulaşılabilecek sayılarında 999 milliniyonuncu kuvvetleri kadar salat ve selam ediver …
 • Davut EKŞİ
  02 Kasım 2020 16:13
  Bismillahirrahmanirrahim ... Ey Allahım senin külli iradenle ve sonsuz kudretinle tahakkuk eden çok büyük zata mahlukların yokluklardan varlıklara çıkmalarına vesile olan ve rahmetinin kullarına ulaşmalarına vesile olan rabbani rahmetin ta kendisi olan çok büyük zata tüm anlayışların ve tüm manaların merkezlerini kuşatmış senin tüm isimlerinin ve tüm sıfatlarının hakikatlerine erişmiş olan çok değerli yakuta insana ait bu zamana kadar meydana çıkmış ve bu zamandan sonrada meydana çıkacak tüm oluşumların aydınlatıcısı olan çok büyük nuruna o rabbani hakkın ve dinde açıklanan hükümlerin sahibine zatına yönelmiş olan bütün kalpleri doldurup rahmete kandıracak kadar bol feyizlerle ve rahmet bulutlarıyla birlikte görülen çok parlak şimşeğe mekan alemindeki tüm mekanları kuşatıcı olan bütün cihanı kendisiyle doldurduğun çok parlak nuruna hakkın ve hakikatin sadakatin ve adaletin ta kendisi olan çok büyük zata senin çok özel tasarımın olması hasebiyle çok yüksek konumda olan bütün hakikatlerin bütün ilimlerin ve bütün marifetlerin bütün sırların ve bütün feyizlerin en yüksek derecelerinin kendisinden açığa çıkıpta göründüğü çok büyük zata bütün marifetlerin bütün peygamberlere ve bütün salih kullara akıtılan manevi ilimlerin kendisinden çıkıpta fışkırdığı çok büyük pınarına senin rızana ulaşmak için geçilmesi gereken maksimum güzel ve dosdoğru yoluna hakkın sıfatlarıyla değilde hak olan öz zatı ile tecellisi sonucunda var olan çok büyük zata bütün sırları bütün ilimleri ve bütün marifetleri senin zatına sıfatlarına isimlerine ve fiillerine ait olan bütün tecellileri bütün feyizleri ve bütün fetihleri kendisinde toplamış olması hasebiyle çok büyük hazineye muhammedi hakikati yaratmak istediğin zaman senden yine sana yönelen tecellinin sahibine uluhiyet sırrının tılsımlı nurunun kuşatmasının maddi alemdeki suretine ve zuhuruna mazhar olarak daha önce kimse tarafından bilinmeyen ve zikredilmeyen uluların en ulusu olan zatının bilinmeyi arzu etmesiyle meydana gelen çok güçlü muhabbet nuruna kendisinin menzilini maksimum değerli kılacağın kendisinin akıbetini maksimum şerefli yapacağın kendisini kıyamet gününde nezdindeki makamların en üstününe ulaştıracağın kendisini kıyamet gününde katındaki derecelerin en üstününe yükselteceğin kendisinin hatırını ebede kadar maksimum yüksek sayacağın kendisini ebede kadar arzulayacağı ve ebede kadar hoşnut olacağı her şeye kavuşturacağın kendisine kıyamet gününde bulunacak müminlerin üzerlerindeki haklarının karşılıklarını ebede kadar maksimum vereceğin kendisine kıyamet gününde bulunacak bütün müminlerin adına ebede kadar layık olduğu tazimi edeceğin zaten buna ehil olan kendisini kıyamet gününde bulunacak bütün müminlerin adına ebede kadar maksimum mükafatlandıracağın kendisinin bizden ebede kadar bütün konularda maksimum hoşnut olmasını sağlayacağın bize kendisini bütün konularda ve bütün yönleriyle hakkıyla tanıtacağın bizim kendisinden ebede kadar bütün konularda maksimum faydalanabilmemizi sağlayacağın şekilde 999 milliniyon basamaklı en büyük sayının 999 milliniyonuncu kuvveti ile 999 milliniyon basamaklı en büyük sayının 999 milliniyonuncu kuvvetinin ezelden ebede kadar mahlukların gözlerini her açtıklarında ve ezelden ebede kadar mahlukların gözlerini her kapattıklarında sürekli olarak çarpılmalarından ulaşılabilecek sayılarında 999 milliniyonuncu kuvvetleri kadar salat ve selam ediver …
YORUM YAZ