MENÜ

RESÂİL-İ AHMEDİYYE

Dürr-u Meknûn Kasîdesi
Dürr-u Meknûn Kasîdesi

Elli üç beyitten müteşekkil bu kaside evvelce bu fakirde mahtuta (yazma) olarak mevcuttu ki bu eser, 1306 sene-i hicriyyesinde, Muhammed Şevki Efendi'nin telâmîzinden olan Bakkal Ârif nâmıyla maruf es-Seyyid el-Hac Ahmed el-Arif (Rahime humullah) tarafından eşsiz bir hat sanatıyla kaleme alınmıştır.

Biz bu şâheseri, risalemizin, Arapçada baş taraf olan sağ başına aynen tabettik.

Daha sonra bu risaleyi, el-Hac İbrahim ibn-i Muhammed el-Yelevaci (Rahimehullah) tarafından, 1265 senesinde Halid ibn-i Zeyd Ebâ Eyyüb el-Ensarî (Radıye Anhü'l-Bâri) Eyüp Sultan) civarındaki Yazılı medrese'sinde Cem ve Osmanlıca mevzun nazımla terceme edilip 1279'da Mustafa Şükri Efendi tarafından tahrir ve el-Hac Halil tarafından tab edilen: “el-Mecme'atü'l-Kübra mine'l-kasâidi fuhra fi hakk-ı Nebiyyinâ Muhammedini'l-Büşra Aleyh-i Salâtüllahi ve selamühü'l uzma” isimli mübarek mecmua'nın 58-65.sayfaları arasında bulunca, matbu bir eseri kaynak gösterebilme cihetinden sevincim bir kat daha müzdad oldu.

Allah-u Teâlâ, eserin sahibi İmam-ı Â'zam

SATIN AL
Detaylar
YAYIN TARİHİ : 01 Ocak 2005
ISBN : 978-605-9010-15-3
BASKI SAYISI : 1. Baskı
DİL : Türkçe
SAYFA SAYISI : 80
CİLT TİPİ : Karton Kapak
KAĞIT CİNSİ : Kuşe
BOYUT : 13,5 x 19,5 cm
ÖNERİLEN KİTAPLAR