MENÜ

Zekeriya Beyaz’a rahmet okutan ve:
HABERLER
17 Temmuz 2020 19:48
1 yorum
Zekeriya Beyaz’a rahmet okutan ve: "Roma’da cinsel saldırı olmayacağından emîn olup Kâbe’de emîn olamayan" Ali Köse’ye...

Zekeriya Beyaz’a rahmet okutan ve: “Eşini ve iki kızını Roma’ya bir haftalığına tâtile gönderirken cinsel saldırı olmayacağından emîn olduğunu ama Kâbe’ye gönderirken emîn olmadığını” söyleyen Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanı Ali Köse’ye iki çift lafımız var;

İlk önce bu lafın, FETÖ’nün: “Haçlılar sizin karınıza kızınıza ilişmez” lafına çok benzemesine hiç şaşırmadım. Zîrâ diyalog husûsunda aynı fikirde oldukları îzâha muhtâc değildir.

Sâniyen: Marmara Üniv. İlâh. Fak. Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, batının İslam dünyasından daha güvenlikli olduğunu ve kızını karısını batıya tâtile gönderirken tedirgin olmadığını ama Kâbe'ye kız öğrencileri gönderirken tedirgin olduğunu söylüyor. Hadi biz Müslümanlara zerre îtibârın yok, karını kızını güvenerek tâtile gönderdiğin o batılıların verilerine de mi güvenmiyorsun? Onlar bile tâciz tecâvüz sıralamasında, pedofilide, çocuk kayıp vakalarında hep batılıların ilk sıraları aldığını yazıyor.

(Bilgi için bkz:
1- https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/romada-10-gunde-3-tecavuz-17135536

2- https://www.haberler.com/kadina-yonelik-siddette-zirve-avrupa-ulkelerinin-12766577-haberi/

3- https://tr.euronews.com/2019/04/03/cinsiyet-esitliginde-zirvedeki-iskandinav-ulkelerinde-tecavuz-oranlar-korkutucu-seviyede)

Bu kişi zihin babalarına da mı îtibâr etmiyor? Batı diyor ki: "Bizde tâciz tecâvüz, doğulu ülkelerden kat kat fazla", Ali Köse ise "Hayır! Hayır! Siz çok güvenilirsiniz, karımı kızımı bile size güvenerek tâtile gönderiyorum, siz temizsiniz, Müslümanlar ahlaksız" diyor.

Hulâsa; Bu kişi bu konuşmasıyla Allâh-u Te’âlâ’nın: “Oraya giren güvende olur” (Âl-i ‘Imrân Sûresi 3/97) âyet-i kerîmesini, yine böylece “Bu güvenli Belde’ye yemîn ederim” (et-Tîn Sûresi 95/3) âyet-i celîlesini, ayrıca “Etrâfındaki insanlar kapılırken Biz onları emniyetli bir Harem’e yerleştirmedik mi?” (el-‘Ankebût Sûresi 29/67) gibi daha nice âyet ve hadîsi inkâr etmiş olduğunu bilecek ilme sâhipse durum bir fecâat, bunları bilmeyecek kadar Kur’ân’a bîgâne ise o zaman İlâhiyat’ın başında olması daha büyük felâkettir.

Bu adam, 15 Temmuz'da "Allâh-u Ekber sesleri demokrasi seslerini bastırmamalı" diyen bir ilâhiyatçı! Düşünün seviyeyi!

Artık bu kişinin başında bulunduğu kurumdaki talebelerin îmanlarını Allâh’a emânet ederiz!

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ortadogulu-bir-turkiye-gormek-istemiyorum-24811573

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • Ali Akmese
    18 Temmuz 2020 05:54
    İki okudum diye geçinme Şaşırtır Rab vakti gelince Her hocanın arkasından gitme Bunun aklı da şaşmış işte
YORUM YAZ